POLSKÉ KOTLE
KMB-RP PLUS
Kotle typu KMB-RP PLUS jsou automatickými kotly s dvěma rošty. Jsou
vybavené šnekovým retortovým podavačem umožňujícím spalovaní
ořech 2 nebo uhelných kalů. Použití automatického systému aplikace
paliva a vyspělého elektronického ovládaní působí, dojmem jakoby
používaný kotel využíval tekuté paliva nevyžadující každodenní péči,
jako třeba topná nafta.
Vedle práce nevyžadující prakticky žádnou pozornost je jeho
nejdůležitější předností dodatečný rošt ve formě vodního roštu
(dodatečný odběr tepla). Toto řešení umožňuje spalovaní např. dřeva,
černého uhlí a to bez nutnosti přerušovaní chodu retortového roštu.
Vyrábí se k výkonům 15 až 75 kW. Charakteristickým rysem kotlů KMB-RP
PLUS je jejích nízká emise škodlivých látek a to díky čistému spalovaní
paliva.
Kotle o výkonu do 75 kW jsou vybavené litinovým hořákem II generace
typu BRUCER. Tento umožňuje spalování: ořech 2, černé i hnědé uhlí,
uhelný kal, spékající se uhlí, peletky, oves a různé směsi těchto paliv.
Regulator kotle s mnoha
funkcemi
Práce dodatečného topeniště
Izolace dvířek
Bezpečnost a čidla
Litinový hořák BRUCER
II generace
Doplňková vodní ochrana
"hasič"
Vodní rošt - velice
praktické konstrukční
řešení
20
konfiguraci
Nastavení kotle
Větši zásobník na palivo
<85% Vysoká účinnost výměníku
účinnost
tepla <85%
Široká škála paliv
5 let
Pětiletá záruka na solidnost
a správné fungovaní kotle
záruka
Skvěla lokalizace čisticích
dvířek v přední části kotle
Technologie výroby
www.kotle-witkowski.cz
Regulátor TITANIC
TECHNICKÉ PARAMETRY 15 - 75 kW
P. Č.
Parametr
Jedn.
Jmenovitý výkon
kW
15
19
25
30
2.
Velikost otopné plochy
m2
do 100
100-150
150-200
200-250
3.
Tepelná účinnost
4.
5.
1.
%
84-86
Max. teplota vody
oC
90
Max. tlak vody
bar
6.
Palivo
7.
Spotřeba paliva
8.
Objem palivové nádrže
9.
Objem vody
10.
Váha kotle
11.
Požadovaný průměr komína
12.
38
50
62
75
250-300
300-400
400-500
500-750
1,5
Uhlí, uhlí hrách rozsah, typ 31 nebo 32 zrnitost 5 - 31,5 mm, podziarna ≤15%, stojí za to.
Výhřevností 26 MJ/kg
kg/h
1,1-2,3
1,9-2,5
2,5-3,7
2,8-4,8
3,0-5,8
4,1-8,1
5,2-10,0
6,2-12,2
kg
200
200
200
200
200
300
300
400
l
80
90
100
110
120
135
160
200
kg
390
410
460
500
545
630
720
850
mm
Ø180
Ø180
Ø200
Ø200
Ø200
Ø250
Ø250
Ø250
Výška komínu
m
6
6
8
8
8
10
10
10
13.
Požadovaný odtah spalin
Pa
14.
Rozměry výměník tepla (kotel)
A
B
C
D
E
F
mm
Rozměry sady
A1
D1
F+E
mm
15.
22-25
30-35
580
360
1280
1440
550
300
580
360
1400
1550
550
300
620
360
1400
1550
580
300
620
360
1400
1550
610
300
620
360
1400
1550
650
300
670
360
1400
1550
700
300
670
360
1450
1600
820
300
810
360
1650
1800
940
400
1190
1320
850
1190
1320
850
1230
1320
880
1230
1320
910
1230
1320
950
1600
1350
1000
1600
1400
1120
1700
1500
1340
Upozornění! Při návrhování konfigurace kotle KMB-RP PLUS je třeba počítat s volným prostorem
cca 300-400 mm okolo podavače.
KONTAKT
PZT spol. s r.o.
Dušan Pospišil
Školní 118
CZ 739 24 Krmelín
tel. +420 733 522 420
www.kotle-witkowski.cz
Download

KMB-RP PLUS