a
O
ní
D
NDRITZ: Z
A
Y
ahu
IVK
D
šť
E
ov
Ř
T
á
S
dň
vo
od
ování
k al ů
ODDĚLOVÁNÍ PEVNÉ A KAPALNÉ
FÁZE ODSTŘEĎOVÁNÍM:
Průmyslová technologie navržená pro použití
při zpracování kalů z čištění odpadních vod
KONCEPCE ODSTŘEĎOVÁNÍ ZARUČUJE:
● Maximální výkonnost (maximální obsah sušiny,
maximální výtěžnost nerozpuštěných látek apod.).
● Kontinuálně fungující a plně automatizované
odvodňovací zařízení.
● Polyvalentní provoz (odvodnění, zahuštění s/nebo
bez polymeru…).
● Optimální flexibilitu (seřízení provozních parametrů
za chodu).
● Dlouhodobou životnost a odolnost.
● Kompaktní a prostorově nenáročný design…
PRINCIP FUNKCE
Tyto dekantační odstředivky fungují na principu přirozené sedimentace urychlované odstředivou silou (přes 3 000 g).
Buben: rotace při vysoké rychlosti pro dosažení optimálního oddělení kapalné a pevné fáze
Vstupní komora: kal se vystaví působení odstředivé síly
Šnek: doprava a zhutnění kalů
Přívod kalu
Čistá voda / fugát
Kapalná fáze
(získaná přetokem)
Pevná fáze
(získaná díky gravitaci)
NÁŠ NOVÝ SORTIMENT: NEJVĚTŠÍ NA TRHU!
Od D1 do D10:
Široký sortiment
odstředivek, které
lze nastavit takovým
způsobem, aby vyhovovaly
specifickým požadavkům
na průtok kapaliny a na
rychlost zpracování
Příklady typů dekantačních odstředivek
Přibližné hodnoty průtoku (m3/hod.) média
Typ
1 % sušiny (vstupní koncentrace)
D1
D2L
D3L
D3LL
D4L
D4LL
D5L
D5LL
D6L
D6LL
D7L
1
5
12
17
25
31
37
55
70
80
95
Široký sortiment geometrických provedení
(různé průměry, délky a úhly rotorů)
D7LL D10LL
120
200
1) Polyvalentní rotor s vysokým výkonem.
Výsledek práce našich vývojových
pracovníků, systém, se kterým se
dosahuje optimálních hodnot sušiny
a výtěžnosti nerozpuštěných látek při
procesu odvodňování a zahušťování.
2) Nový a čitelný design – náš systém je
estetický, kompaktní a funkční.
3) Nová ochrana proti opotřebení –
vyměnitelné destičky s optimalizovanou
životností.
12) Deaerátor na potrubí odtoku fugátu
zabezpečí čisté provozní prostory bez
zápachu – .
11) Snadná demontáž a údržba (vytažení
šneku, mazání atd.).
10) Snadné nastavení hladiny kapaliny
v rotoru odstředivky.
ABSORBOVANÁ ENERGIE (%)
S REKUPERACÍ
ELEKTRICKÉ
ENERGIE
STARDEC
BEZ
REKUPERACE
ELEKTRICKÉ
ENERGIE
4) Regulace rychlosti pomocí frekvenčních
měničů zajišťuje maximální flexibilitu.
5) Patentovaný systém rekuperace
elektrické energie mezi sekundárním
a hlavním motorem (snižuje celkovou
spotřebu elektrické energie).
6) Ovládání a regulace – naše nová a pro
uživatelsky komfortní řídicí jednotka
STARDEC umožňuje zcela automatický
provoz.
7) Speciální, odolné a kompaktní
převodovky.
9) Nerezová ocel – pro výjimečně dlouhou
životnost (304L, 316L, Duplex…).
8) Doprava odvodněného kalu spirálovým
žlabovým dopravníkem s odvodem
tekuté fáze z nejnižšího bodu
dopravníku.
ODSTŘEDIVKY ANDRITZ:
řešení kalové problematiky
Technologický systém dekantačních
odstředivek zajišťuje zpracování kalů v souladu
s platnými předpisy i veškeré další následné operace čištění
takovým způsobem, aby byly respektovány platné předpisy a omezení.
Zemědělské využití
Vápnění
Skládkování
Kompostování
Spalování nebo spoluspalování
s jiným materiálem
Sušení
Dekantační odstředivka umožňuje zpracování těžko odvodnitelných kalů nebo kalů s proměnlivou
kvalitou s těmito výhodami:
● není nutný dohled operátora (provoz je automatický).
● není třeba dávkovat minerální činidlo.
● stavebně jednoduché řešení
● není nutno předzahušťovat, nedochází proto k dvojité
flokulaci (přímé odvodnění kalu z dosazovacích
nebo aktivačních nádrží).
● Čistá, výkonná a vodu šetřící technologie.
● Minimální a velmi snadná údržba.
SUŠENÍ – DALŠÍ MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ ODVODNĚNÉHO KALU:
Kromě našeho know-how v oboru odvodňování kalů nabízíme rovněž integrovaná řešení, a to od sušení
až po automatizované spalování při vysokých teplotách.
VÝHODY
●
●
●
●
●
●
Možnost instalace v návaznosti na stávající odvodňovací jednotce.
Pasterizovaný konečný produkt.
Efektivní koncepce zajištění bezpečnosti.
Stabilní granulát.
Plně automatizované systémy.
Reference min. 50 instalovaných
zařízení.
PROČ ZVOLIT PRÁVĚ SYSTÉM ANDRITZ?
JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁTE?
● Ultramoderní design zařízení, který symbolizuje
progresivní postoje a přístupy firmy.
● Zkušební, výzkumné a vývojové pracoviště
vybavené efektivně fungující laboratoří
a mnoha mobilními testovacími jednotkami.
● Naše projektové oddělení vám zpracuje studii
a návrh instalací na klíč.
● Oddělení služeb zákazníkům vám nabídne
a zajistí náhradní díly, opravy a generální
opravy, smlouvy o provádění preventivních
prohlídek a údržby, školení, repasovaná
zařízení nebo jejich pronájem.
Pokud jde o zahušťování,
odvodňování, oddělování
2 nebo 3 fází, čištění,
třídění, monitorování …
Andritz – specialista na
oddělování pevné a kapalné
fáze s padesátiletou praxí –
nabízí řešení, které plně
vyhoví vašim potřebám.
2/4 avenue de l’Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (Francie)
Tel.: +33 (0) 1 39 26 05 50 Fax: +33 (0) 1 39 26 05 60
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.andritz.com/ep
Zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
CENTRIVIT, spol. s r.o., Urxova 9, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 602 206 539, fax: +420 251 612 543
E-mail: [email protected]
Download

D IV Y ANDRITZ: h ť vání a d o ň ván kal