Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,
střední škola a školní jídelna Hostouň
Chodské náměstí 131
Sídlo organizace : 345 25 Hostouň, Chodské náměstí 131
Telefon : 379 496 412
Váš dopis zn. :
Paní
Zuzana Uhrová
Fibichova 2 A
360 00 Karlovy Vary
Naše značka :
Telefon, fax :
E-mail:
Bankovní spojení:
IČO :
379 410 151
[email protected]
KB Domažlice, 54722502970100
48342998
Hostouň dne 15.4.2013
Věc : Doručení veřejnou vyhláškou.
Mladistvý Filip Žák, nar. 22.9.1995, bytem Karlovy Vary, Fibichova 2 A – oznámení o
možnosti převzetí rozhodnutí č. 116/181/2013 podle § 25, odst. 1), 2) zák. č. 500/2004 Sb.,
správního řádu.
Oznamujeme tímto, že do 30.4.2013 je možné převzít Rozhodnutí ředitele školy č.
116/181/2013 ze dne 15.4.2013. Rozhodnutí může převzít zákonný zástupce v budově
zařízení v kanceláři sociální pracovnice, vždy v pracovní dny od 06:30 hod. do 15:00 hod.,
nejlépe po předchozí domluvě na tel. 379 410 151.
Vyvěšeno dne 16. 4. 2013.
Mgr. Jan Vojta
ředitel zařízení
Download

Zaměstnanci VÚDM Hostouň - vudds