ÉČKA
Důkaz kyseliny askorbové
(vitamínu C) – E 300
15. 1. 2013
SEPTIMA
Pomůcky:
● chromatografická komora
● krycí sklo
● Silufol
● Vzorky obsahující vitamín C
● kádinky
● skleněné tyčinky
● popř. struhadlo
Postup:
● Do kádinek nastrouháme malé množství vzorku a přidáme pár kapek destilované
vody.
● Na tenkou vrstvu Silufolu vyznačíme měkkou tužkou ´start´ asi 2 cm od dolního
okraje. Na startovní čáru vyznačíme křížky pro nanášení vzorků. 10 cm od startu
vyznačíme cílovou čáru.
● Skleněnou tyčinkou nanášíme vzorky na tenkou vrstvu a necháme zaschnout.
● Tenkou vrstvu vložíme do chromatografické komory, kde je připravena mobilní fáze
pro vyvíjení benzen-aceton-kyselina octová (20 : 40 : 40).
● Po dospění mobilní fáze k čelu chromatogramu jej vyjmeme z komory a přistoupíme
k detekci 10% roztokem dusičnanu stříbrného ve vodném amoniaku ( 1 : 1 )
● Po detekci vložíme chromatogram na 10 minut do sušárny
Chemikálie:
● mobilní fáze pro vyvíjení benzenaceton-kyselina octová (20 : 40 : 40)
● 10% dusičnan stříbrný
● amoniak
Princip:
● Černé zbarvení vzniká vyredukováním stříbra
Vzorky a jejich obsah vitamínu C:
Rajče – 19 mg/100 g
Hroznové víno – významné množství
Kiwano – významné množství
Cibule – 5 mg/100 g
Borůvky – 20 mg/100 g
Fotky:
rajče
hroznové
víno
borůvky
kiwano
cibule
Silufol se vzorky před chromatografií a na pravo již ve chromatografické komoře.
Bezpečnostní pokyny:
Dusičnan stříbrný zanechává na pokožce tmavé skvrny.
Download

ÉČKA Důkaz kyseliny askorbové (vitamínu C) – E 300