PROGRAM
13.30 -13.55
00
Registrace
14.
Zahájení
14.10 – 15.00
Nové poznatky ve výživě dětí
(složky mateřského mléka používané v dětské kojenecké výživě)
RNDr. Pavel Suchánek, Centrum výzkumu chorob srdce a cév, IKEM, Praha
15.00 – 15.55
Zácpa – laxativa, transplantace stolice nebo psychiatr?
(příčiny zácpy, diagnostika, principy léčby, novinky v léčbě zácpy včetně
problematiky transplantace stolice)
Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
15.55 – 16.40
16.40 – 17.10
10
00
17. – 18.
ODBORNÁ
FARMACEUTICKÁ
KONFERENCE
Zaškrtněte, prosím,
místo konání a Vaši odbornost.
Antiparazitika – výhody a nevýhody jednotlivých preparátů
(ektoparaziti, endoparaziti, účinná léčba parazitních onemocnění)
MVDr. Radek Protiva, RPVET Veterinární klinika, Plzeň
MVDr. Václav Bartoš, Veterinární klinika ZooVET, Hradec Králové
MVDr. Tomáš Fidra, Veterinární ordinace, Blansko
MVDr. Václav Španihel, Veterinární klinika ALFAVET, Frýdek – Místek
20. května 2014
Hradec Králové
22. května 2014
Plzeň
26. května 2014
Brno
29. května 2014
Ostrava
3. června 2014
Praha
Přestávka
Homeopatická cestovní lékárnička
(imunita a adaptace, úrazy a nehody, modřiny, svalové přetížení, štípnutí hmyzem,
alergické potíže, nepřiměřený pobyt na slunci, zvracení, průjmy)
Mgr. Šárka Chlebanová, Salvia lékárna s.r.o., Zlín
MUDr. Martina Holá, Praktický lékař pro děti a dorost, České Budějovice 18.00 – 18.45
Praxe a novinky v léčbě kožních chorob
(ekzémy a dermatitidy, kožní infekce -bakteriální, virové, mykotické)
as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, Praha
18.45
Ukončení, rozdání certifikátů
Lékárník
Farmaceutický asistent
Sestra
Ostatní
PŘIHLÁŠKA
ABCD

Edukační grant poskytují:
PŘIHLÁŠKA
ODBORNÁ FARMACEUTICKÁ KONFERENCE
Titul:
Příjmení:
Jméno:
Členské číslo ČLnK:
Lékárna/zdrav.zařízení:
20. 5. 2014
Hradec Králové
22. 5. 2014
Plzeň
Hotel Marriot, Sady 5.května 57
26. 5. 2014
Brno
Hotel Continental, Kounicova 6
29. 5. 2014
Ostrava
Hotel Imperial, Tyršova 1250/6
Praha
Hotel Tristar, U Sluncové 71/14
3. 6. 2014
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Ulice:
Odborná farmaceutická konference byla schválena ČLnK a byla ohodnocena
10 body. Konference byla zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání ČAS a dle platných zákonů a předpisů souvisejících byla ohodnocena
4 kredity.
Město:
PSČ:
Telefon:
Registrační poplatek je 300 Kč předem.
Cena je včetně DPH a zahrnuje přednáškový sborník, občerstvení a certifikát.
E-mail:
Pořadatel:
SAPERE PLUS Group, s.r.o., M. Magdonové 234, 738 01 Frýdek - Místek
e-mail: [email protected]
tel: 608 34 44 66
IČ/DIČ:
Datum, podpis:
Přihlášení na konferenci je možné on-line na www.sapereplus.cz, e-mailem
nebo prostřednictvím přiložené přihlášky.
Vyplňte, prosím, další údaje
na druhé straně.
Srdečně se těšíme na Vaši účast.

Svým podpisem souhlasím s ochodními podmínkami společnosti SAPERE
PLUS Group, s.r.o.. Plné znění obchodních podmínek a další informace
naleznete na www.sapereplus.cz
Download

SAPERE PLUS Group, s.r.o.