Technický list
KP 401
Křemičitý písek
Použití:
Praný, tříděný křemičitý písek je určen pro stavební účely jako plnivo maltových a betonových směsí,
podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb nebo pro rekreační účely. Písek je vhodný pro
hřiště a pískoviště venkovních hracích ploch.
Složení:
Obsah SiO 2 min. 92 %, bez jílových podílů.
Technické údaje:
velikost zrna (mm)
Zrnitost kameniva
:
>2,00
>1,25
<0,09
Objemová hmotnost
Sypná hmotnost
- volně sypaného kameniva
:
2570 kg/m3
:
:
1450 kg/m3
1630 kg/m3
-
setřeseného kameniva
podíl (%)
0
max. 15
max. 10
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložené.
Výrobce:
KM Beta a.s.
Tel.
:
518 307 114
www.kmb-profimix.cz
Dolní Valy 4
Fax
:
518 307 152
www.kmbeta.cz
695 01 Hodonín
e-mail
:
[email protected]
Vydání: leden 2015
1/1
Download

KP 401 - PROFIMIX