CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
KMB PROFIBLOK
440 / BRUS
KMB PROFIBLOK
240 / BRUS
KMB PŘÍČKOVKA
290
KMB PROFIBLOK
400 / BRUS
KMB PROFIBLOK KMB PROFIBLOK
65 / BRUS
80 / BRUS
KMB VĚNCOVKA
175
KMB PROFIBLOK
115 / BRUS
KMB VĚNCOVKA
240
KMB PŘEKLAD
70/238
KMB PROFIBLOK
300 / BRUS
KMB PROFIBLOK
365 / BRUS
KMB PROFIBLOK
175 / BRUS
KMB VĚNCOVKA
300
KMB PŘEKLAD
115/71
KMB VĚNCOVKA
365
KMB KERAMICKÝ
STROPNÍ NOSNÍK
MIAKO
70
240
300
300
365
238
238
238
238
238
238
SKLADBA PŘEKLADŮ
440
400
KMB HURDIS 1
KMB MIAKO
15/62,5
O
KMB MIAKO
23/50
2
KMB MIAKO
19/62,5
KMB HURDIS 2
KMB TRATIVODKA
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
OBSAH
KMB Profiblok 440 .............................................................................................................................................4
KMB Profiblok 440 BRUS .................................................................................................................................5
KMB Profiblok 400 .............................................................................................................................................6
KMB Profiblok 400 BRUS .................................................................................................................................7
KMB Profiblok 365 .............................................................................................................................................8
KMB Profiblok 365 BRUS .................................................................................................................................9
KMB Profiblok 300 .......................................................................................................................................... 10
KMB Profiblok 300 BRUS .............................................................................................................................. 11
KMB Profiblok 240 .......................................................................................................................................... 12
KMB Profiblok 240 BRUS .............................................................................................................................. 13
KMB Profiblok 175 .......................................................................................................................................... 14
KMB Profiblok 175 BRUS .............................................................................................................................. 15
KMB Profiblok 115 .......................................................................................................................................... 16
KMB Profiblok 115 BRUS .............................................................................................................................. 17
KMB Profiblok 80 ............................................................................................................................................. 18
KMB Profiblok 80 BRUS................................................................................................................................. 19
KMB Profiblok 65 ............................................................................................................................................. 20
Stropní deska KMB Hurdis ............................................................................................................................ 21
Stropní vložka KMB Miako ........................................................................................................................... 22
Keramické stropy KMB Miako ...................................................................................................................... 23
KMB Věncovka................................................................................................................................................... 27
Hmotnosti a balení výrobků Profiblok ..................................................................................................... 28
Dávkovače na lepidlo ...................................................................................................................................... 29
Obchodní síť ...................................................................................................................................................... 31
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 440
Rozměry (lך×v): 247×440×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní
nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro
obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn
bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
obsah aktivních rozpustných solí
720
1690
18,5
10/8/6
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD (SO)
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
(kg/m²)
spotřeba malty
(kg/m³)
požární odolnost
440
16
36,4
8,32
51,04
116,12
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 1,3 hod/m²
cca 2,96 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
TI malta1
R
λ
U
Obyčejná malta2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
440
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na maltu
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,26
0,27
0,25
3,73
3,59
3,88
0,117
0,122
0,113
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
4
0,33
0,34
0,31
3
2,89
3,18
0,146
0,152
0,138
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 440 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 440 1357 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 440 BRUS
Rozměry (lך×v): 247×440×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro
založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
obsah aktivních rozpustných solí
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
710
1680
19,5
10/8/6
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD (SO)
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba lepidla celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
440
16
36,4
8,32
5,1
11,61
5,98
13,61
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 1,3 hod/m²
cca 2,96 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
Celoplošné lepidlo1
λ
R
U
Lepidlo na žebra2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
440 BRUS
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na lepidlo
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,27
0,29
0,26
3,58
3,44
3,73
0,122
0,127
0,117
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
0,27
0,29
0,26
3,58
3,44
3,73
3,58
3,44
3,73
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 440 BRUS 60 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 440 BRUS 1195 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
5
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 400
Rozměry (lך×v): 247×400×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 400 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní
nosné i nenosné zdivo tloušťky 400 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro
obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn
bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
obsah aktivních rozpustných solí
720
1690
17,0
10/8/6
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD (SO)
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
(kg/m²)
spotřeba malty
(kg/m³)
požární odolnost
400
16
36,4
7,56
46,4
116
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 1,3 hod/m²
cca 2,96 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
TI malta1
R
λ
U
Obyčejná malta2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
400
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na maltu
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,33
0,34
0,31
2,99
2,87
3,16
0,133
0,139
0,126
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
6
0,39
0,41
0,36
2,52
2,43
2,72
0,158
0,164
0,147
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 400 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 400 1249 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VNĚJŠÍ
J A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 400 BRUS
Rozměry (lך×v): 247×400×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 400 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 400 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro
založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
obsah aktivních rozpustných solí
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
710
1690
18,0
10/8/6
min. 10
NPD (F0)
1000
5/10
NPD (SO)
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba lepidla celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
400
16
36,4
7,56
4,64
11,6
5,44
13,6
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 1,3 hod/m²
cca 2,96 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
Celoplošné lepidlo1
λ
R
U
Lepidlo na žebra2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
400 BRUS
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na lepidlo
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,33
0,35
0,31
2,95
2,84
3,13
0,135
0,14
0,127
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
0,33
0,35
0,31
2,95
2,84
3,13
0,135
0,14
0,127
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 440 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 400 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 400 1321 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
7
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 365
Rozměry (lך×v): 247×365×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 365 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní
nosné i nenosné zdivo tloušťky 365 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro
obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn
bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
770
1680
17,0
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba malty
(kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
365
16
44
6,9
42,34
115,91
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 1,11 hod/m²
cca 3,04 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
TI malta1
R
λ
U
Obyčejná malta2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
365
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na maltu
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,38
0,4
0,36
2,57
2,47
2,76
0,142
0,147
0,132
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
8
0,45
0,47
0,41
2,19
2,11
2,4
0,166
0,172
0,152
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 365 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 365 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 365 1249 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 365 BRUS
Rozměry (lך×v): 247×365×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 365 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 365 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro
založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
790
1680
18,1
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
(kg/bm)
spotřeba zakládací malty
spotřeba lepidla - celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
365
16
44
6,9
4,23
11,59
4,96
13,59
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,82 hod/m²
cca 2,25 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
Celoplošné lepidlo1
λ
R
U
Lepidlo na žebra2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
365 BRUS
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na lepidlo
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,39
0,4
0,36
2,53
2,44
2,73
0,144
0,149
0,133
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
0,39
0,4
0,36
2,53
2,44
2,73
0,144
0,149
0,133
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 365 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 365 BRUS
72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 365 BRUS
1328 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
9
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 300
Rozměry (lך×v): 247×300×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 300 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní
nosné i nenosné zdivo tloušťky 300 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro
obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn
bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
770
1690
13,7
15/10
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
(kg/m²)
spotřeba malty
(kg/m³)
požární odolnost
300
16
53,3
5,67
34,8
115,93
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,91 hod/m²
cca 3,05 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
TI malta1
R
λ
U
Obyčejná malta2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
300
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na maltu
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,55
0,57
0,49
1,81
1,74
2,03
0,165
0,172
0,147
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
10
0,63
0,65
0,55
1,58
1,52
1,81
0,189
0,197
0,165
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 300 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 300 96 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 300 1340 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 300 BRUS
Rozměry (lך×v): 247×300×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 300 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné i nenosné zdivo tloušťky 300 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro
založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 250×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
760
1680
14,2
15/10
min. 10
NPD
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
(kg/bm)
spotřeba zakládací malty
spotřeba lepidla - celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
300
16
53,3
5,67
3,48
11,59
4,08
13,59
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,7 hod/m²
cca 2,35 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
Celoplošné lepidlo1
λ
R
U
Lepidlo na žebra2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
300 BRUS
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na lepidlo
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,56
0,58
0,5
1,78
1,71
2
0,168
0,175
0,15
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/ + JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/ + JM 302
0,56
0,58
0,5
1,78
1,71
2
0,168
0,175
0,15
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 300 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 300 BRUS 96 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 300 BRUS 1388 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
11
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 240
Rozměry (lך×v): 372×240×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 240 nebroušené jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní
nosné i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje pro
obvodové stěny malta PROFIMIX TM 501 pro tepelněizolační spáry. Pro zdění stěn
bez tepelněizolačních požadavků a pro vnitřní stěny se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 375×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
730
1680
15,5
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
(kg/m²)
spotřeba malty
(kg/m³)
požární odolnost
240
10,7
44,4
4,54
27,84
115,5
A1
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,79 hod/m²
cca 3,29 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
TI malta1
R
λ
U
Obyčejná malta2
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
240
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na maltu
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,66
0,69
0,57
1,5
1,44
1,73
0,16
0,166
0,138
0,76
0,8
0,64
1) Zdivo na tepelně izolační maltu PROFIMIX TM 501
2) Zdivo na obyčejnou maltu PROFIMIX ZM 901
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
12
1,3
1,25
1,54
0,184
0,192
0,155
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 240 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 240 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 240 1141 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 240 BRUS
Rozměry (lך×v): 372×240×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 240 BRUS jsou určené pro omítané obvodové a vnitřní nosné
i nenosné zdivo tloušťky 240 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro
založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální tepelné mosty v ložných sparách
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 375×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
• nízký difuzní odpor pro prostup vodních par
TECHNICKÉ ÚDAJE:
740
1680
16,5
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
240
10,7
44,4
4,54
2,78
11,55
3,26
13,54
A1
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty
(kg/bm)
spotřeba lepidla - celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,58 hod/m²
cca 2,4 hod/m³
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY:
w
U
Celoplošné lepidlo
λ
R
U
Lepidlo na žebra
λ
R
KMB PROFIBLOK Objemová
Souč. Tepelný Ekvivalentní
Souč. Tepelný Ekvivalentní
rovnovážná
240 BRUS
prostupu odpor
tepelná
prostupu odpor
tepelná
vlhkost
tepla
zdiva
vodivost
tepla
zdiva
vodivost
zdiva
Zdivo na lepidlo
(%)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
(W/m2K) (m2K/W)
(W/mK)
Bez omítky
Bez omítky
S omítkou TI 3)
0
0,75
0,75
0,68
0,70
0,58
1,47
1,41
1,7
3
0,170
0,141
1) Lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911
2) Lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912
3) Tepelně izolační omítka PROFIMIX
vnitřní: PROFIMIX OM 201 + JM 303/10 mm/+ JM 301
vnější: PROFIMIX OM 201 + TO 502/30 mm/+ JM 302
0,68
0,70
0,58
1,47
1,41
1,7
0,163
0,170
0,141
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 240 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 240 72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 240 1213 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
13
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 175
Rozměry (lך×v): 497×175×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 175 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX
ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
830
1690
18,0
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
(kg/m²)
spotřeba malty
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
175
10,7
61
3,31
20,3
115,96
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,68 hod/m²
cca 3,91 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 175 se dodávají zafoliované na vratné paletě
rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 175 64 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 1177 kg
14
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 175 BRUS
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
Rozměry (lך×v): 497×175×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné
zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou
spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení
zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ (mm)
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch
830
1690
18,5
10/8
min. 10
NPD (F0)
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
spotřeba základních cihel
(mm)
(ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty
(kg/bm)
spotřeba lepidla - celoplošně (kg/m²)
(kg/m³)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
175
8
45,6
3,31
2,03
11,6
2,38
13,6
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,68 hod/m²
cca 3,91 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů
1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 175 BRUS
72 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 BRUS
1357 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
15
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 115
Rozměry (lך×v): 497×115×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 115 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé
nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
830
1680
11,8
10/8/6
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba malty
(kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
115
8
69,6
2,17
13,34
116,1
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,47 hod/m²
cca 4,1 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 115 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 115 96 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 1158 kg
16
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 115 BRUS
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
Rozměry (lך×v): 497×115×249 mm
POUŽITÍ:
Broušené cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé
nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na
celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací
malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
830
1690
12,2
15/10
min. 10
NPD
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
115
8
69,6
2,17
1,56
13,61
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,47 hod/m²
cca 4,1 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 115 BRUS 108 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 115 BRUS 1343 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
17
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 80
Rozměry (lך×v): 497×80×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 80 nebroušené jsou určené pro omítané jednovrstvé
nenosné zdivo tloušťky 80 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX
ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ (mm)
990
1690
9,5
10/8
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba malty
(kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
80
8
100
1,51
9,28
116,0
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,43 hod/m²
cca 5,4 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 80 se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 80 128 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 80 1241 kg
18
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
KMB PROFIBLOK 80 BRUS
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
Rozměry (lך×v): 497×80×249 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 80 BRUS jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 80 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou
spáru PROFIMIX ZM 911. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
rovinnost ložných ploch (mm)
rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)
990
1690
9,9
10
min. 10
NPD
1000
5/10
max. 0,5
max. 1,0
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
80
8
100
1,51
1,09
13,6
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,43 hod/m²
cca 5,4 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 80 BRUS se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 80 BRUS 140 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 80 BRUS 1411 kg
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
19
PŘÍČKOVÉ ZDIVO
KMB PROFIBLOK 65
Rozměry (lך×v): 497×65×238 mm
POUŽITÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 65 neborušené jsou určené pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 65 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX
ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.
POPIS:
• tradiční zdicí materiál
• snadné zdění na pero a drážku
• minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
• plošný skladebný modul 500×250 mm
• ideální podklad pod omítku
• vysoká pevnost zdiva v tlaku
TECHNICKÉ ÚDAJE:
objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m³)
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m³)
hmotnost inf. (kg/ks)
pevnost v tlaku kategorie I. (N/mm2)
nasákavost (%)
mrazuvzdornost
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)
faktor difuzního odporu μ
890
1680
7,2
10/8/6
min. 10
NPD
1000
5/10
NPD – není stanoven žádný požadavek
ZDIVO:
tloušťka (bez omítek)
(mm)
spotřeba základních cihel (ks/m²)
(ks/m³)
spotřeba zakládací malty (kg/bm)
spotřeba malty
(kg/m²)
(kg/m³)
požární odolnost
AKUSTIKA:
Vážená laboratorní neprůzvučnost ......... NPD
65
8
123
1,13
7,54
117,8
A1
SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:
cca 0,3 hod/m²
cca 4,6 hod/m³
BALENÍ:
Cihly KMB PROFIBLOK 65 BRUS se dodávají zafoliované na vratné
paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA
• počet cihel
KMB PROFIBLOK 65 160 ks/pal
• hmotnost palety KMB PROFIBLOK 65 1177 kg
20
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
Stropní deska KMB HURDIS
STROPNÍ DESKY
POUŽITÍ:
Podélně děrované cihelné tvarovky HURDIS 1 a HURDIS 2 jsou tradiční stropní
desky používané v polomontovaných stropních konstrukcích.
Stropní deska HURDIS 1 s rovným čelem se požívá ve stropních konstrukcích, kde
nosným prvkem je ocelový I nosník.
Stropní deska HURDIS 2 se šikmým čelem se osazuje na keramické stropní nosníky
a tvoří tak celokeramický podhled.
Únosnost stropních konstrukcí je navržena pro rodinné a bytové domy, kancelářské
a občanské stavby.
POPIS:
• dlouholetá tradice - jediný ryze český výrobce
• vysoká kvalita
• délková variabilita
• vysoká únosnost
• ideální podklad pro omítku
• snadná manipulace a rychlá montáž dle montážního postupu
KMB HURDIS 1 - rovné čelo
KMB HURDIS 2 - šikmé čelo
Rozměry lך×v (mm)
980×250×80
1000×250×80
Hmotnost inf. (kg/ks)
14,0
13,7
Počet cihel (ks/paleta)
60
60
Hmotnost palety (kg)
865
847
KMB HURDIS 1
KMB HURDIS 2
rovné čelo
šikmé čelo
Použití:
KMB Hurdis 1
KMB Hurdis 2
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
21
STROPNÍ VLOŽKY
Stropní vložka KMB MIAKO
POUŽITÍ:
Keramické stropy KMB MIAKO se požívají pro rodinné a bytové domy, hotely,
penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení.
Stropy se vyznačují vysokou variabilitou dle rozpětí a únosnosti a jednoduchou
montáží.
Strop plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňující beton
dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C20/25.
Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena podle ČSN EN 15037-1:2009
Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – Část 1: Trámy
a podle ČSN EN 1992-1-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí –
Část 1-1-: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
KMB MIAKO
15/62,5
19/62,5
23/50
Rozměry lך×v (mm)
250×525×150
250×525×190
250×400×230
Hmotnost inf. (kg/ks)
13
13,9
12,2
Počet cihel (ks/paleta)
80
64
72
Hmotnost palety (kg)
1065
915
903
KMB MIAKO 15/62,5
KMB MIAKO 19/62,5
Obr.1 Keramický stropní nosník s příhradovou výztuží
22
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
KMB MIAKO 23/50
Příčný řez nosníkem
KERAMICKÉ STROPY KMB MIAKO
KMB MIAKO 15/62,5
POUŽITÍ
Keramické stropy KMB MIAKO se požívají pro rodinné a bytové domy, hotely, penziony, školy, kanceláře a zdravotnická zařízení.
Stropy se vyznačují vysokou variabilitou dle rozpětí a únosnosti a jednoduchou montáží.
Strop plní svoji funkci až po zmonolitnění a po době, kdy zmonolitňující beton dosáhne normou stanovené pevnosti pro třídu betonu C20/25.
Keramická stropní konstrukce KMB MIAKO je navržena podle ČSN EN 15037-1:2009
Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek – Část 1: Trámy a podle ČSN EN 19921-1:2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1-:Obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby.
Obr.1 Keramický stropní nosník s příhradovou výztuží
KMB MIAKO 19/62,5
KMB MIAKO 23/50
Příčný řez nosníkem
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
23
Obr.2 Typy skladeb stropů
TABULKA ÚNOSNOSTÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
0LQLPiOQtXORåHQtQRVQtNĤNRRUGLQDþQtUR]PČUPP
Beton monolitu:
C 20/25
KMB MIAKO 15/62,5
KMB MIAKO 19/62,5
délka VYČWOp výška stropní konstrukce 210 mm
výška stropní konstrukce 230 mm
výška stropní konstrukce 250 mm
výška stropní konstrukce 270 mm
nosníku UR]SČWt výška nadbetonávky
60 mm nutné výška nadbetonávky
40 mm nutné výška nadbetonávky
60 mm nutné výška nadbetonávky
80 mm nutné
RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 625 mm Y]HSČWt RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 625 mm Y]HSČWt RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 625 mm Y]HSČWt RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 625 mm Y]HSČWt
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
dl
L
qk
qd
dst
a
qk
qd
dst
a
qk
qd
dst
a
qk
qd
dst
a
[m]
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25
[m]
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
[kN/m2]
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
9,20
12,87
6,90
9,77
5,20
7,47
3,90
5,72
6,20
8,82
4,90
7,07
3,90
5,72
5,70
8,15
4,70
6,80
3,50
5,18
5,10
7,34
4,10
5,99
3,30
4,91
3,30
4,91
3,50
5,18
3,60
5,31
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
12,2
12,9
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
[kN/m2]
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
8,30
11,66
6,40
9,09
4,90
7,07
7,50
10,58
6,10
8,69
4,90
7,07
7,00
9,90
5,90
8,42
4,90
7,07
6,60
9,36
5,60
8,01
4,10
5,99
4,60
6,66
4,70
6,80
4,80
6,93
4,10
5,99
3,50
5,18
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
125
125
12,2
12,9
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
[kN/m2]
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
9,00
12,60
6,90
9,77
5,20
7,47
8,20
11,52
6,60
9,36
5,30
7,61
7,60
10,71
6,30
8,96
5,20
7,47
7,10
10,04
6,10
8,69
5,20
7,47
5,70
8,15
6,30
8,96
6,00
8,55
5,40
7,74
4,90
7,07
4,30
6,26
3,80
5,58
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
100
100
100
100
100
100
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,3
20,1
[kN/m2]
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
9,70
13,55
7,40
10,44
5,60
8,01
8,80
10,99
7,10
10,04
5,60
8,01
8,20
11,52
6,80
9,63
5,60
8,01
7,70
10,85
6,60
9,36
5,60
8,01
6,20
8,82
6,80
9,63
6,30
8,96
5,90
8,42
5,40
7,74
5,00
7,20
4,70
6,80
4,30
6,26
3,80
5,58
POSTUP MONTÁŽE
Vlastní montáž stropu, montáž a demontáž podpěr musí provádět odborně způsobilý
pracovník.
1. Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, příp. železobetonový ztužující věnec.
V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce (nosníků
a věnce betonovaného zároveň se stropní konstrukcí) pruh asfaltového pásu, aby nedocházelo k
zatékání do dutin zdicích bloků. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu
tloušťky 10 mm.To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na pruh asfaltového pásu.
2. Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 mm. Je nutné se řídit
viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 625 (500) mm.
Pro zajištění požadované rozteče se po obou stranách každého pole osadí vždy po jedné vložce
MIAKO.
3. Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými
dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou a nosnou zdí
byla maximálně 1 800 mm - obr. 3. Je nutné provést vzepření nosníků, aby měly vzepětí uvedené
v tabulce! Doporučujeme vzepřít nosníky o hodnotu 1/350-tiny světlého rozpětí nosníků
i v případech, kdy vzepětí není požadováno.
Obr.3 Schéma podpor nosníků
4. Podpěrné sloupky musí být řádně zavětrované a podložené dvěma klínky z důvodu snadné
demontáže.Vzdálenost podpěrných sloupků ve směru vodorovných hranolových podpor nesmí
být větší než 1 500 mm - obr. 4. Při zhotovování stropů současně ve více podlažích musí stát podpěrné sloupky svisle nad sebou. Únosnost podpěr /průřezy hranolů a sloupků/ musí být stanoveny
statickým výpočtem.
5. Stropní vložky KMB MIAKO, u kterých je pro všechny typy stropních konstrukcí jednotná
délka 250 mm, se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky, a to rovnoběžně s nosnou zdí
postupně od jednoho konce ke druhému - obr. 5. Uložení vložek KMB MIAKO na nosném zdivu
se doporučuje minimálně 25 mm, aby nedocházelo při betonáži k podtékání betonovou směsí.
Obr.4 Schéma podpor nosníků
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
100
100
100
100
100
150
125
125
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,3
20,1
20,8
21,5
7$%8/.$6327ě(%
7<39/2ä.<
OSOVÁ VZDÁLENOST 7/28âġ.$675238 6327ě(%$9/2ä(.
KMB MIAKO
1261Ë.ģ
32ý(79/2ä(.
7/28âġ.$%(72129e
KMB MIAKO
KMB MIAKO
95679<1$'9/2ä.$0,
6327ě(%$%(7218
(ks/paleta)
(mm)
80
60
(m3/m2 stropu )
0,078
40
0,063
60
0,083
(mm)
(mm)
15/62,5
625
210
(ks/m2)
6,4
19/62,5
625
230
6,4
19/62,5
625
250
6,4
19/62,5
625
270
6,4
80
0,104
23/50
500
270
8
40
0,081
23/50
500
290
8
60
0,101
64
72
KMB MIAKO 23/50,0
výška stropní konstrukce 270 mm
výška stropní konstrukce 290 mm
výška nadbetonávky
40 mm nutné výška nadbetonávky
60 mm nutné
t RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 500 mm Y]HSČWt RVRYiY]GiOHQRVWQRVQtNĤ 500 mm Y]HSČWt
[mm]
[mm]
qk
qd
dst
a
qk
qd
dst
a
[kN/m2]
13,95
10,00
10,00
13,95
10,00
13,95
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
8,50
11,93
10,00
13,95
13,95
10,00
11,93
8,50
13,95
10,00
13,82
9,90
8,50
11,93
10,00
13,95
13,41
9,60
11,79
8,40
12,74
9,10
12,06
8,60
8,00
11,25
10,58
7,50
6,90
9,77
8,55
6,00
5,30
7,61
5,00
7,20
4,40
6,39
5,72
3,90
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13,6
14,3
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,3
20,1
20,8
21,5
22,2
[kN/m2]
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
10,00
13,95
9,00
12,60
10,00
13,95
10,00
13,95
9,10
12,74
10,00
13,95
10,00
13,95
9,10
12,74
10,00
13,95
9,70
13,55
9,00
12,60
9,70
13,55
9,20
12,87
8,60
12,06
8,00
11,25
7,50
10,58
7,00
9,90
6,60
9,36
6,20
8,82
5,80
8,28
5,30
7,61
6,80
4,70
[mm]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
125
125
100
100
100
100
150
125
125
125
125
125
125
15,1
15,8
16,5
17,2
17,9
18,6
19,3
20,1
20,8
21,5
22,2
22,9
LEGENDA:
qk
charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení
bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení a užitného.
Užitné zatížení je uvažováno hodnotou 3,0 kN/m2.
qd
návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého
zatížení (γF=1,3) a užitného (γF=1,5)
dst
průměr výztuže KARI sítě
a
vzdálenost příčné výztuže /rozměry oka KARI sítě/
POZNÁMKY:
Vzepětí nosníků v hodnotě L/350 je doporučeno ve všech případech.
V tabulce je uvedeno, kdy je nutné ho s ohledem na průhyb provést. Jeho
hodnota je stanovena pro základní rozměr světlého rozpětí nosníků.
Světlé rozpětí nosníků je v tabulce uvedeno v koordinačním rozměru.
6. Monolitická deska nad cihelnými tvarovkami tloušťky 40, 60 a 80 mm musí být celoplošně vyztužena svařovanou sítí KARI Ø 4 – 150/
Ø 4 – 150 mm a musí být zakotvena za líc zdiva minimálně 150 mm v obou směrech - obr. 6. Délka přesahu jednotlivých sítí musí být minimálně
300 mm, tj. přes dvě oka.
U stropů výšky:
Ɣ 210 mm (MIAKO 15/62,5), 230 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 6000 mm
Ɣ 250, 270 mm (MIAKO 19/62,5) a délek nosníků ≥ 5750 mm
Ɣ 270, 290 mm (MIAKO 23/50) a délky nosníků ≥ 5250 mm
Obr.5 Postup kladení stropních vložek KMB MIAKO
Obr.6 Celoplošné vyztužení monolitické desky stropu KARI sítí
Obr.7 Celoplošné vyztužení monolitické stropní desky s přídavným nadpodporovým vyztužením KARI sítí
musí být nadpodporové pruhy dovyztuženy přídatnou základní sítí KARI
Ø 4 – 150/Ø 4 -150 mm, která musí být min. 150 mm za lícem podpory
a min. 350 mm před jejím lícem - obr. 7.
Nad středními podporami je nutná šířka pruhu rovna šířce podpory a dvojnásobku 350 mm - obr. 8.
7. S betonáží lze začít, až když jsou vložky KMB MIAKO uložené po celé
délce nosníků. Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání
betonu, délka zatékání je minimální. Při ukládání vložek, tak i při betonáži se
musí používat manipulační pojezdová prkna, uložená na příhradové výztuži
nosníků. Vstupovat přímo na vložky KMB MIAKO je zakázáno.
POSTUP BETONÁŽE
8. Před betonáží se musí celá plocha stropu řádně navlhčit, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání vody z betonu a byla zaručena dobrá přilnavost.
Pro zmonolitnění stropu se musí použít beton třídy C 20/25 dostatečně měkké
konzistence S3 podle ČSN EN 206-1.
Při betonáži je nutné současně betonovat jak nosná žebra, tak i ztužující
věnec s betonovou vrstvou 40 – 80 mm nad vložkami KMB MIAKO dle
statického výpočtu.
9. Postup betonáže je v pruzích, ve směru nosníků. Pracovní spáru je možné provádět pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Pracovní spára
nesmí procházet betonovým žebrem nad nosníky. Montážní přitížení k vlastní
Obr.8 Dodatečné vyztužení KARI sítí nad střední podporou
tíze stropu je omezené do 1,0 kN/m2.
10. Při betonáži je nutné zabránit místnímu hromadění betonu.Stropní vložky KMB MIAKO se nesmí během montážního stavu jinak zatěžovat než
betonovou zálivkou.
11. Po zhotovení stropu je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí. Podpěry nosníků je možné odstranit, až
když beton dosáhne normou stanovené pevnosti dané třídy betonu C20/25. Při odstraňování podpěr se postupuje vždy od horního podlaží ke spodnímu.
26
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
VĚNCOVKY
KMB Věncovka
KMB Věncovka 175
90
42,5
190
POUŽITÍ:
Věncovky se používají jako ztracené bednění železobetonových ztužujících
věnců, průvlaků a překladů zhotovených na stavbě. Lze je použít i pro vyzdívání
instalačních šachet.
POPIS:
• volitelná délka v modulu 240 mm
• jednotný cihelný podklad pro omítání /Profimix OM 201/ nebo kontaktní
zateplovací systém / Profimix LM 710 /
• u obvodových stěn je možnost kombinace věncovek s tepelnou izolací
• pro zdění se doporučuje zdicí malta Profimix ZM 903 nebo tepelně izolační
malta Profimix TM 501
238
42,5
175
KMB Věncovka 240
45
150
45
175
240x175x238
7,4
10
4
144
1091
240
300
240x240x238 240x300x238
8,0
9,4
min. 10
10
10
4
4
96
96
793
927
A1 - nehořlavé
R 90 DP1
365
240x365x238
9,4
190
KMB věncovka
rozměry lך×v (mm)
hmotnost inf. (kg/ks)
nasákavost (%)
pevnost v tlaku (N/mm2)
spotřeba (ks/bm)
balení (ks/paleta)*
hmotnost palety (kg)
třída reakce na oheň
požární odolnost
10
4
72
702
238
TECHNICKÉ ÚDAJE:
240
KMB Věncovka 300
45
210
45
190
238
* paleta 1200x800 mm
300
KMB Věncovka 365
47,5
365
KMB Věncovka 175
KMB Věncovka 240
KMB Věncovka 300
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
KMB Věncovka 365
27
238
270
190
47,5
HMOTNOSTI A BALENÍ VÝROBKŮ PROFIBLOK
Rozměry
(mm)
Hmotnost
inf.
(kg/ks)
Počet
(ks/paleta)
Paleta
(kg/ks)
Hmotnost
(kg/paleta)
KMB PROFIBLOK 440
247x440x238
18,5
72
25
1357
KMB PROFIBLOK 440 BRUS
247x440x249
19,5
60
25
1195
KMB PROFIBLOK 400
247x400x238
17,0
72
25
1249
KMB PROFIBLOK 400 BRUS
247x400x249
18,0
72
25
1321
KMB PROFIBLOK 365
247x365x238
17,0
72
25
1249
KMB PROFIBLOK 365 BRUS
247x365x249
18,1
72
25
1328
KMB PROFIBLOK 300
247x300x238
13,7
96
25
1340
KMB PROFIBLOK 300 BRUS
247x300x249
14,2
96
25
1388
KMB PROFIBLOK 240
372x240x238
15,5
72
25
1141
KMB PROFIBLOK 240 BRUS
372x240x249
16,5
72
25
1213
KMB PROFIBLOK 175
497x175x238
18,0
64
25
1177
KMB PROFIBLOK 175 BRUS
497x175x249
18,5
72
25
1357
KMB PROFIBLOK 115
497x115x238
11,8
96
25
1158
KMB PROFIBLOK 115 BRUS
497x115x249
12,2
108
25
1343
KMB PROFIBLOK 80
497x80x238
9,5
128
25
1241
KMB PROFIBLOK 80 BRUS
497x80x249
9,9
140
25
1411
KMB PROFIBLOK 65
497x65x238
7,2
160
25
1177
KMB PŘÍČKOVKA 290
290x140x65
1,9
390
25
766
KMB MIAKO 15/62,5
250x525x150
13,0
80
25
1065
KMB MIAKO 19/62,5
250x525x190
13,9
64
25
915
KMB MIAKO 23/50
250x400x230
12,2
72
25
903
KMB HURDIS 1
980x250x80
14,0
60
25
865
KMB HURDIS 2
1000x250x80
13,7
60
25
847
KMB VĚNCOVKA 175
240x175x238
7,4
144
25
1091
KMB VĚNCOVKA 240
240x240x238
8,0
96
25
793
KMB VĚNCOVKA 300
240x300x238
9,4
96
25
927
KMB VĚNCOVKA 365
240x365x238
9,4
72
25
702
KMB TRATIVODKA 65
290x65
1,2
390
25
493
KMB TRATIVODKA 80
290x80
1,6
288
25
486
KMB TRATIVODKA 100
290x100
2,2
231
25
533
KMB TRATIVODKA 160
333x160
4,22
105
25
468
KMB TRATIVODKA 200
333x200
6,91
72
25
523
Název výrobku
28
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
Dávkovače na lepidlo
Tenkovrstvé zdění - na žebra pro nanášení této tenkovrstvé
malty se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Lepidlo pokrývá
pouze jednotlivá žebra, bez dutin
cihel.
Je zakázáno používat malířský
váleček jako náhradu za nanášecí
válec lepidla (i celoplošného).
Tenkovrstvé zdění - celoplošné
lepidlo - tenkovrstvá malta, která
pokrývá celou plochu ložné spáry
(pokrývá jednotlivá žebra i dutiny
cihel), se nanáší tomu určeným
nanášecím válcem. Nelze ho ničím
nahradit.
Další urychlení a usnadnění práce představuje nový dávkovač na lepidlo KM BETA. Tato
pomůcka je určena pro zdění z vápenopískových cihel KMB SENDWIX, které společnost KM
Beta dodává. Díky dávkovači lze docílit nanesení rovnoměrné vrstvy lepidla v celé ploše,
a tím pádem dokonalou přípravu spáry pro položení
další řady zdicích prvků.
V nabídce jsou 3 varianty dávkovačů pro tloušťky zdiva
115, 240 a 290 mm.
Polyuretanové lepidlo na zdění
„GUN“
Polyuretanové lepidlo je lepicí, montážní a těsnicí
polyuretanová hmota, vznikající napětím a vytvrzením
kapalné akční směsi vlivem vzdušné vlhkosti. Je určený
k lepení vnitřních příček a obvodového zdiva.
POUŽITÍ:
Lepení interiérových příček, lepení obvodového zdiva.
Možno použít na všechny stavební materiály,
např. Profiblok.
VÝHODY:
• Vynikající přilnavost
• Rychlá montáž
• nevytváří tepelné mosty
• odpadají práce spojené s mokrým procesem zdění
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
29
POZNÁMKY
Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování (zdění) jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného
stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním těchto informačních listů ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 31. 5. 2013.
30
CIHELNÝ SYSTÉM PROFIBLOK
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI
Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 22., 50. - Aleš Dostál, tel.: 774 752 836, [email protected]
11.
Praha
tel.: 777 327 827
[email protected]
12.
Západní Čechy
tel.: 777 327 816
[email protected]
13.
Jihozápadní Čechy
tel.: 777 327 826
[email protected]
22.
Vysočina
tel.: 777 327 809
[email protected]
50.
Jižní Čechy
tel.: 774 952 798
[email protected]
Technické poradenství
Vlastimil Sova
tel.: 777 327 824
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23. – Miloslav Alinč, tel.: 774 752 828, [email protected]
14.
Severozápadní Čechy
tel.: 777 327 815
[email protected]
15.
Severní Čechy
tel.: 777 327 813
[email protected]
16.
Severovýchodní Čechy
tel.: 777 127 942
[email protected]
21.
Střední Čechy
tel.: 777 327 825
[email protected]
23.
Východní Čechy
tel.: 777 327 812
[email protected]
Oblastní ředitel pro regiony 24., 25., 26., 27., 28. – Karel Stříbrný, tel.: 777 327 823, [email protected]
24.
Střední Morava
tel.: 777 127 943
[email protected]
25.
Severovýchodní Morava
tel.: 777 327 811
[email protected]
26.
Brno, Blansko
tel.: 777 327 810
[email protected]
27.
Jihovýchodní Morava
tel.: 777 327 806
[email protected]
28.
Jihozápadní Morava
tel.: 774 752 834
[email protected]
Ing. Martin Urbanec
tel.: 777 327 814
[email protected]
Ladislav Blahušek - Profimix, Sendwix
tel.: 774 752 812, 518 307 137
[email protected]
Jiří Foltýn
tel.: 775 327 901
[email protected]
Technické poradenství
BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM
Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX
Miroslav Foltýn
tel.: 518 340 938
[email protected]
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků
Jan Klepáč
tel.: 518 307 163
[email protected]
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119
fax: 518 307 156
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Vydáno 09/2013
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
Download

Cihelný systém PROFIBLOK (147-cihelny_system_profiblok.pdf)