DEKRA CZ a.s.
se sídlem Türkova 1001, 149 00 Praha 4
Zapsaná u Městského soudu v Praze,
Oddíl B, vložka 1967
Seminář pro autoservisy
Termín : 04.02. 2015
Místo konání : DEKRA CZ a.s.;Türkova 1001; Praha 4
Začátek : 9.00 hod ( prezentace od 8.30 hod)
Cena : 2420 Kč včetně 21% DPH ( Platba na účet KB Praha 4, číslo účtu : 4508071/0100 / var. symbol: IČ Vaší společnosti, / specifický
symbol: 2211 nejpozději do 31. 01. 2015. Uvedena cena je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. )
V ceně je zahrnut oběd, nealko, informační materiály
Program semináře :
09.00 – 09.05 hod.
úvod
Jarůšek Michal
09.05 – 10.15 hod.
Novela zákona č.56/2001 Sb. a vyhláška č.341/2014 Sb.
( schvalování vozidel, kontroly vozidel v provozu )
10.20 – 10.50 hod.
Vyhláška 343/2014 Sb.
(registrace vozidel )
11.00 – 12.00 hod.
Konečný Kamil
Vyhláška 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.302/2001 Sb.
(prohlubovací kurzy STK, SME, emisní nálepky)
Ficek Miloš Ing.
12.00 – 13.00 hod.
přestávka na oběd
13.00 – 13.15 hod.
DEKRA SME PORTÁL
Woitsch Milan Ing.
( novinka pro stanice měření emisí )
13.15 – 13.50 hod.
Novinky v měřeních v STK a autoservisech
Jarůšek Michal
14.00 – 15.00 hod.
Moderní elektronické systémy ve vozidlech ŠKODA
Paulus Petr Ing.
15.00 hod.
diskuze, závěr
Telefon: 267 288 111, fax: 267 915 865, e-mail: [email protected].cz, www.dekra.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4, č. účtu: 4508071/0100, IČ 49240188, DIČ CZ49240188
Download

Program - DEKRA CZ, a.s.