ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS
v datech a obrazech
Kdy?
Jak to pokračovalo?
Mapování:
Český jazykový atlas je založen na výsledcích přímého
terénního výzkumu konaného ve venkovských lokalitách
v letech 1964–1972 a ve městech v letech 1973–1976.
M. Ireinová – H. Konečná
od map nápisových (viz zde mapa A)
přes značkové (viz B, C) k mapám
využívajícím izoglosy s nápisy, šrafy a
značky (viz D, E).
dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., Brno
Kde?
ČJA 1–5 obsahuje celkem
1 558 map a 1 578 komentářů.
Výzkum byl proveden v 420 venkovských obcích (223 v Čechách, 197 na Moravě a ve Slezsku)
a 57 městech (30 v Čechách, 27 na Moravě a ve Slezsku).
Součástí této sítě je i 5 obcí ležících v dnešním Polsku (2 obce ze starého českého osídlení
v Kladsku a 3 obce bývalého opavského Slezska).
A
Pracovní nápisová mapa s opěrnou sítí bodů
(výřez) – položka č. 1816 „tchán“; zpracovali
A. Rubín (Čechy; 1970) a K. Fic (Morava a
Slezsko; 1974)
Výzkum nářečí byl též uskutečněn ve vybraných obcích se starší českou kolonizací v Polsku, bývalé
Jugoslávii a v Rumunsku.
Jak to začalo?
B
Dotazník obsahuje 2 649 položek;
pro výzkum městské mluvy byl
rozšířen o 139 položek.
Pracovní značková mapa s legendou pro ČJA 3 (výřezy) – položka č. 920 „volání na slepice“; zpracovala
J. Hlavsová (1980)
Dotazník pro výzkum českých nářečí
(1964–1965)
Obrázková příloha zahrnuje 34 náčrtků
některých reálií venkovského života
(např. koňského postroje, částí vozu,
máselnice).
Tyto lokality čekaly na příchod dialektologů.
Výzkumná pouť mohla začít:
C
Při výzkumu byly pořizovány audiozáznamy
souvislých vyprávění; jejich reprezentativní
výběr na dvou CD (včetně přepisu a rozboru)
je součástí svazku Dodatky (36 ukázek
z Čech, 34 z Moravy a Slezska).
Život na venkově v době výzkumů ilustrují
fotografie pořizované explorátory.
Pracovní značková mapa pro ČJA 5 – změna
i > e, ? po š; zpracovala H. Konečná (2004)
D
Výsledná podoba mapy (ČJA 3, 228) – „volání na
slepice“; zpracovala S. Kloferová
Listy s návodnými kontexty pro explorátory (tzv. šmírbuch)
J. Voráč na cestě ze Soběnova do Smrkova
(duben 1964)
Kdo?
Explorátoři
1 Sněžné, okr. Žďár nad Sázavou (1966): zleva R. Šrámek, J. Balhar,
F. Matějek, J. Skulina, J. Voráč, A. Vašek 2, 6 Hrbov, okr. Jihlava (1966):
M. Racková s informátory 3 Chyňava, okr. Beroun (1967): vlevo P. Jančák s informátory 4 Kadov, okr. Žďár nad Sázavou (1966): zleva J. Balhar, V. Michálková, F. Matějek, S. Utěšený, J. Voráč, A. Vašek, P. Jančák,
J. Skulina, M. Krčmová, M. Racková, ležící L. Bachmann 5 Sněžné: zleva
J. Skulina, J. Voráč, A. Vašek, A. Rubín 7 Telnice, okr. Brno-venkov
(1965): vpravo J. Skulina s informátory 8 Pluhův Žďár, okr. Jindřichův
Hradec (1964): vpravo J. Voráč s informátory
Luděk Bachmann
Jan Balhar
Jiří Blažek
Karel Fic
Miroslav Grepl
Jaroslava Hlavsová
Jan Chloupek
Pavel Jančák
Jana Jančáková
Milan Jelínek
Marie Krčmová
František Matějek
Věra Lamprechtová-Michálková
Jana Pleskalová
Alena Polívková
Marie Racková
Antonín Rubín
Josef Skulina
Oldřich Ševčík
Rudolf Šrámek
Slavomír Utěšený
Antonín Vašek
Jaroslav Voráč
(a další, kteří se účastnili
ověřovacích výzkumů)
E
Výsledná podoba mapy (ČJA 5, 51) – změna i > e, ?
po š, č, ž; zpracovala H. Konečná
Informátorka, obec Dolany
(Doljani), Chorvatsko (1965)
Informátoři a reálie venkovského života
Výzkumu se zúčastnilo:
ve venkovských obcích
4 364 informátorů,
ve městech
1 032 informátorů.
Věk informátorů: 65–75 let (venkov, města)
14–15 let (města)
Nářeční výzkumy dialektologů z FF v Brně (vých. Morava,
poč. 50. let): 1 Zubří 2 Veřovice 3, 4 Valašská Senice
5 Francova Lhota.
Explorátoři: a J. Chloupek b A. Vašek c A. Lamprecht
d A. Kellner e J. Skulina f J. Bauer g D. Šlosar h S. Utěšený i R. Večerka j S. Králík
1 Soběnov, okr. Český Krumlov (1964), nástroje ke zpracování
lnu 2 Všekary, okr. Domažlice (1966), přeslice 3 Chrášťany,
okr. Litoměřice (1964), máselnice 4 Skořenice, okr. Ústí nad
Orlicí (1966), koš na peří 5 obrázková příloha Dotazníku, kadečky 6 Skořenice, pletení košíků 7 Číčov, okr. Plzeň (1966),
naklepávání kosy 8 Soběnov, J. Voráč s informátorem prohlíží
koudel 9 Krymlov, okr. Kolín (1967), háky na vodu
Doklady vzájemných kontaktů
mezi informátory a explorátory
Ukázka dopisu (s přiloženou fotografií) z r. 1971 od informátora z Kladska
(Jakubovice/Jakubowice) L. Bachmannovi
Autoři ČJA
POLSKO (Střelínsko): 1 J. Siatkowski a J. Voráč pořizují v Kuropatniku magnetofonem Tesla Sonet Duo zvukovou nahrávku 2 titíž v obci Husinec (Gęsiniec) 3 J. Voráč 4 P. Jančák a J. Voráč 5 J. Siatkowski v obci Poděbrady (Gościęcice)
Dopis explorátorů informátorovi
JAK to skončilo?
1 Bořetice, okr. Břeclav, výjezdní pracovní porada (1979): zleva K. Fic, J. Pleskalová,
O. Sirovátka, J. Pospíšilová, M. Krčmová, M. Šrámková, P. Jančák, J. Hlavsová,
L. Švestková, vzadu L. Bachmann, J. Bachmannová, vpředu J. Balhar, R. Šrámek
2 Jablunkovsko (1981): zleva J. Pleskalová, M. Jelínek, J. Balhar, informátor, V. Lamprechtová-Michálková, K. Fic 3 Znojmo (1979): J. Hlavsová, L. Švestková, M. Krčmová, J. Balhar, J. Pleskalová, S. Utěšený, M. Jelínek, P. Jančák, J. Skulina, V. Lamprechtová-Michálková 4 Praha, pracovní porada (1982): zleva L. Švestková, J. Hlavsová, J. Balhar, J. Bachmannová, Z. Majerčáková, V. Lamprechtová-Michálková,
M. Šipková, J. Pleskalová, stojící S. Utěšený 5 Praha: stojící P. Jančák, sedící zleva
L. Švestková, A. Rubín, J. Hlavsová, J. Balhar 6 Brno, před odjezdem na Jablunkovsko (1981): zleva J. Pleskalová, J. Nedorostová, M. Jelínek, Z. Majerčáková, J. Balhar,
V. Lamprechtová-Michálková, sedící K. Fic
ČJA
Jarmila Bachmannová
Eva Balátová
Jan Balhar
Libuše Čižmárová
Karel Fic
Zdeňka Hladká
Jaroslava Hlavsová
Zuzana Hlubinková Majerčáková
Martina Ireinová
Pavel Jančák
Stanislava Kloferová
Zina Komárková
Hana Konečná
Rostislav Landsmann
Věra Lamprechtová-Michálková
Milada Omelková
Jana Pleskalová
Renata Povolná
Petra Přadková
Stanislava Spinková
Milena Šipková
Jarmila Vojtová
V roce 2008 v 15. ročníku soutěže pořádané
Jednotou tlumočníků a překladatelů udělila odborná porota
Českému jazykovému atlasu 1–5
2. místo v kategorii Slovník roku 2008
a Cenu poroty za výkladový slovník
1 (1992, dotisk 2004)
2 (1997)
3 (1999)
1 Bašť, okr. Praha-východ (1965), cep 2 Všekary, okr.
Domažlice (1966), hrabice 3 Hůrky, okr. České Budějovice (1966), dřevěné brány 4 Všekary, rádlo (nář.
percák) 5 obrázková příloha Dotazníku, předek vozu
6 Hoření Paseky, okr. Liberec (1964), kosa 7 Kadov,
okr. Žďár nad Sázavou (1966), pluh (nář. sakovák)
8 Kadov, trakař
1 Kadov, okr. Žďár nad Sázavou (1966), chomout s náhřbetníkem pro krávu 2 Velenovy, okr. Klatovy (1966), žebřiňák
3 Velenovy, informátorka s krávou 4 Bašť, okr. Praha-východ
(1965), kůň s postrojem 5 Všekary, okr. Domažlice (1966),
kolečko (nář. lubárna) 6 Kadov, vůz 7 Šípy, okr. Rakovník
(1967), vůz
1 Postřekov, okr. Domažlice (1994): K. Fic, informátorka, S. Kloferová 2 Třešť, okr. Jihlava (2007), výjezdní pracovní
zasedání: zleva Z. Komárková, L. Čižmárová, S. Kloferová, Z. Hlubinková, M. Ireinová, H. Konečná, S. Spinková,
J. Bachmannová 3 Praha (2001): zleva P. Jančák, L. Švestková, J. Bachmannová, J. Hlavsová, A. Rubín 4 Brno (2008):
J. Balhar 5 Brno (2000), pracovní porada (tzv. pitvy): zleva J. Balhar, K. Fic, M. Ireinová, H. Konečná, S. Kloferová,
L. Čižmárová 6 Třešť, okr. Jihlava (2007), výjezdní pracovní zasedání: zleva Z. Hlubinková, S. Kloferová, Z. Komárková, H. Konečná, L. Čižmárová, M. Šipková, S. Spinková, P. Přadková 7 Doudleby, okr. České Budějovice (1999):
zleva vpředu M. Šipková, M. Ireinová, H. Konečná, vzadu K. Fic, S. Kloferová 8 Doudleby: zleva K. Fic, M. Ireinová,
informátorka, M. Šipková, H. Konečná, S. Kloferová
4 (2002)
5 (2005)
Dodatky (2011)
Download

ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS