č
1
2
Obor
jméno
tř
téma
vedoucí
01. matematika a
statistika
Chlup David
Buček Filip
3.A
3.C
Mgr. Aleš Kobza, PhD.
Mgr. Petr Pupík
Ptáček Ondřej
4.A
Prvočíselná věta
Netradiční problémy ze
světa pravděpodobnosti
Praktické aplikace
logaritmů
Dočekalová Denisa
3.A
JCMM - Mgr. Andrea Vávrová,
PhD.
Iveta Nahodilová
3.C
Působení poživatelného
koloidního stříbra na růst
bakterií in vitro
Druhová diverzita vážek
Burša Marek
3.A
Kala Ondřej
3.B
Kvapilová Terezie
Hajn David
3.A
3.B
Jurková Tereza
3.A
Nepůvodní druhy ryb
v České republice
RNDr.Iva Kubištová, PhD.
Kába V.
3.B
Bc. Zdeněk Kubišta,
Bc. Lada Hajzlerová
Pop Martin
Prchalová Barbora
3.B
4.A
Kuhrová Kateřina
4.A
Marketing na Facebooku
a jeho uplatnění v projektu
Studentské koncerty Brno
Kryptoměny
Brand management a vliv
značky na nákupní
zvyklosti teenagerů
Historie a současnost
valašského kroje
Ireinová Anna
3.B
Čtenářství a nejmladší
generace
Mgr. Michaela Šlesingerová
3
4
02. fyzika
03. chemie
04. biologie
5
6
7
05. geologie,
geografie
06. zdravotnictví
8
9
10
07. zemědělství,
potravinářství, lesní
a vodní
hospodářství
08. ochrana a
tvorba životního
prostředí
09. strojírenství,
hutnictví, doprava a
průmyslový design
10. elektrotechnika,
elektronika a
telekomunikace
11. stavebnictví,
architektura a
design interiérů
12. tvorba
učebních pomůcek,
didaktická
technologie
13. ekonomika a
řízení
11
12
13
14. pedagogika,
psychologie,
sociologie a
problematika
volného času
14
15. teorie kultury,
umění a umělecké
tvorby
Infrastruktura cyklostezek
města Brna
Přesnost registrace pro
fúzi obrazu
s ultrazvukovým
navigačním
systémem
Vrozené vady oka
Stranové rozdíly hodnot
vybraných
metabolitů u párových
struktur
mozku v obrazu MR
spektroskopie
Mgr. Viktor Ježek
JCMM - Ing. Kateřina
Holušová, PhD. Et PhD., Mgr.
Eduard Pataki
Mgr. Eduard Pataki
JCMM, MUDr. Tomáš
Andrašina, Ph.D.
Mgr. Jana Sítařová
RNDr. Iva Kubištová, PhD.
JCMM, doc. MUDr. Radim
Jančálek, Ph.D., Mgr. Jana
Sítařová
Ing. Jakub Picka
Bc. Zdeněk Kubišta
Mgr. Lenka Marková
15
Kočárová Daria
3.D
Jan Hrubý
Lacina Radim
3.D
3.B
Ptáček Martin
3.A
19
Šodek Ondřej
3.A
20
Jan Spurný
21
Tomáš Soukeník
16
17
18
,
16. historie
17. filozofie,
politologie a ostatní
humanitní a
společenskovědní
obory
18. informatika
Vedrovice- archeologická
lokalita
Švédové před Brnem
Etické promluvy z pohledu
teorie mluvních aktů
PhDr. Alena Hanáková
Modelování stabilizace
řízení vozidla
Provazani systemů TBS a
ELKO EP
Experimenty s falzifikátory
otisků prstů
JCMM, ng. David Kubát,
Mgr. Václav Piskač
JCMM, Ing. Radim Dvořák,
Mgr. Marek Blaha
JCMM, Mgr. Marek Blaha
Ing. Michal Doležel
Doc. Ing., Dipl.-Ing. Martin
Drahanský, Ph.D.
JCMM, Ing. Aleš Marvan, Mgr.
Marek Blaha, Ing. Martin
Soukeník
Zprovoznění robotiské
platformy pro soutěž
minisumo
PhDr. Alena Hanáková
prof. PhDr. Petr Kot'átko, CSc.,
Mgr. Michaela Šlesingerová
Download

SOČ - práce postupující ze školního kola 2014