Biometrické systémy v praxi
Martin Drahanský
FIT VUT v Brně
E-mail: [email protected]
Web: http://www.fit.vutbr.cz/~drahan
Identifikace vs. verifikace
• Identita – rozlišovat elektronickou od fyzické
Identification
• Identifikace – 1:N
• Verifikace – 1:1
?
• Biometrické systémy
- Skóre porovnání
- Vnitrotřídní variabilita
- Mezitřídní variabilita
Verification
?
Typické biometrické vlastnosti
DNA
Fingerprint
Eye iris
Hand veins
Face
Signature
Thermoface
Hand geometry
Voice
Technologie otisků prstů
Optical technology
E-Field technology
Capacitive technology
Electro-optical technology
Ultrasound technology
Pressure sensitive technology
Thermal technology
Falzifikáty otisků prstů – útoky
Výroba falešných otisků prstů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veridicom 5th Sense
Veridicom 5th Sense
Pyogenic
granuloma
Bergdata FCAT-100
Bergdata FCAT-100
Další problémy s otisky prstů
Earth dust
Metallic dust
Fine sand
Oiled finger
About -10°C
About +50°C
Irritant dermatitis
Psoriasis
Duhovka oka
• Daugmanův alg.
• Multimodální biom.
Sítnice oka
Žíly dlaně/hřbetu ruky či prstů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2D a 3D geometrie ruky
2D a 3D obličej
a4vision
Artec
Kinect
Termosnímky obličeje
FLIR ThermaCAM E300
Optris PI200
Další biometrické charakteristiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozpoznávání písma/podpisu
Dynamické vlastnosti stisků kláves
Hlas (rozpoznávání mluvčího)
Dentální informace
Chůze
Tvar ucha
DNA
Pohyby rtů
…
Bezpečnost čipů – mikroskop. analýza
Download

Biometrie a bezpečnost | Martin Drahanský, FIT