Co Vám pomůže zapojit lis do výrobní linky
Víko a poklop pro uzavření násypky lisů BrikStar
Lisy
BrikStar
jsou
standardně
dodávány
s volně
otevřenou
násypkou.
Pro zaústění dopravníku materiálu do
násypky a snížení prašnosti při
dopravě materiálu je vhodné násypku
uzavřít víkem.
Pro ruční plnění a kontrolu můžeme
do víka zapustit poklop nebo dveře.
Cena víka násypky x-12
Cena víka násypky x-16
4 900 Kč
6 000 Kč
Cena víka násypky x-19
Cena poklopu – dveří
7 500 Kč
900 Kč
Průzory ve stěnách násypky i s osvětlením
Pro vizuální kontrolu hladiny materiálu v násypce můžeme dodat bočnice lisu
nebo nástavbu na násypku s průzory tvaru kruhu nebo obdélníku. Průzor
vybavíme i vnějším osvětlením.
Cena průzoru s průměrem 250 mm
Cena obdélníkového průzoru 200x480 mm
700 Kč
2 750 Kč
Dopravníky materiálu
Pro dopravu materiálu do
násypek dodáváme šnekové
dopravníky na míru včetně
pohonu do délky¨
Cena 1 metru šnekového dopravníku
Cena převodovky k dopravníku
20 000 Kč
20 000 Kč
Kryty pro venkovní instalaci
Pokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr
centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního
prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých
míst briketovacího lisu, může jej významně poškodit. Zatékání
vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně
elektrického rozvaděče.
Cena krytů
19 800 Kč
BRIKLIS, spol. s r.o., CZ-391 75 MALŠICE 335
Mobil:+420 777 750 323, +420 381 278 371, [email protected]
Fax +420 381 278 325, [email protected], www.briklis.cz
Download

(Leták kryty, šnek, víka