Pneumatická doprava
Rotační
podavače a odbočky
Komplety pro
pneumatickou dopravu
Plnění a paletizace
Vyprazdňování zásobníků
Produkty Dynapore® nacházejí široké spektrum využití nejen pro aplikace do zásobníků,
sil, násypek, sušiček, reaktorů, pneumatických žlabových dopravníků. Produkty Dynapore® jsou vhodné pro sypké materiály jako je vápenec, sádra, cement, popílek a další sypké
materiály.
Mechanická přeprava
Využití
Vzorkovače
•Náhrada filtračních tkanin a membrán.
•Vysoká odolnost, díky použitému materiálu (nerezová ocel jakosti 316).
•Jednoduché tvarování, stříhání, svařování.
•Rovnoměrná rozložení průtoku plynů.
•Snadné čištění vodou či vodními parami.
Ostatní stroje a zařízení
Výhody
Měření
Dynapore®
vrstvený porézní materiál
Technické parametry
Produkty Dynapore® jsou standardně dostupné ve formátech plechů. Na základě požadavku je lze dodat i ve tvaru kužele, válců apod.
Dynapore® P/N 401 300
Používá se u fluidních vrstev, zařízeních pro pneumatickou dopravu prášků, zvukových
tlumičů a při jiných aplikacích s regulovanou propustností. Vyrobeno z nerezové oceli
typ 316.
Dynapore® P/N 410 100
Používá se u automatického samovyprazdňování a ručních tlakových filtrů Nutsche,
filtračních sušiček a filtračních vložek. Zhotoveno z pěti vrstev nerezové drátěné síťky
316 L, která zajišťuje tuhost konstrukce, rozložení průtoku, ochranu a filtraci až do 2 μ.
Dynapore® P/N 405 915
Používá se pro filtraci kapalin, kde se vyžaduje maximální propustnost a pevnost.
Provedení z jedné až čtyř vrstev nerezové drátěné síťky s děrovanou podložnou deskou.
Určeno pro filtraci v rozsahu od 2 do 200 μ.
Dynapore® P/N 408 020
Používá se pro automatické samovyprazdňování a pro ruční tlakové filtry Nutsche,
filtrační sušičky a filtrační vložky. Provedení z pěti vrstev nerezové drátěné síťky 316L,
která zajišťuje vysokou propustnost, s konstrukčním podkladem, rozložením průtoku
a ochranou. Určeno pro filtraci v rozsahu od 2 do 100 μ.
Dynapore® P/N 980 500
Používá se k odlučování tuhých látek z kapalin a plynů a pro zkrápění plynů. Dodává
se v širokém sortimentu slitin, včetně Hastelloy pro filtraci v rozsahu od 0,2 do 60 μ.
Prodyšnost Dynapore®
∆P (mm H2O)
200
407 520
401 300
150
407 530
100
50
Sklenář, s. r. o.
Na Pustině 152
564 01 Dlouhoňovice, CZ
0
tel.:+420 465 677 640
fax:+420 465 612 754
0
1,5
3
7,5
průtok (Nm /min/m )
3
2
e-mail: [email protected]
www.sklenar.cz
Hodnoty jsou měřeny při teplotě 0 °C a tlaku 1013 hPa.
hPa
Vrstvený porézní materiál Dynapore®
typ
407 520
401 300
407 530
průtok při 50 mm H2O
v Nm3/min/m2
1,5
3,0
7,5
porovitost v µ
tloušťka v mm
25
49
60
1,37
1,47
1,55
standardní velikost
desky v mm
610 × 1 220
915 × 915
Download

Prospekt Porézní desky Dynapore