MONTÁŽNÍ POKYNY
NÁŘADÍ PRO INSTALACI
Při instalaci okapového systému DEKRAIN
se používá běžné klempířské nářadí, případně
typové nářadí pro okapové systémy: nůžky
na plech, teflonová (dřevěná) palička,
sada klempířských kleští, pila na kov, vodní
váha, ohýbačka háků, spojovací šňůra,
měřící pomůcky. Je přísně zakázáno použití
kotoučových brusek pro řezání jednotlivých
prvků okapového systému, jelikož brusný kotouč
přehřívá kontaktní plochu, ničí zinkový povrch
a ochranné vrstvy. Zároveň také odletující žhavé
piliny mohou způsobit poškození a narušení
vrstvy laku v okolí řezu.
ŽLABOVÉ HÁKY (obr. 1)
Instalace okapového systému začíná
připevněním žlabových háků, které tvoří nosnou
konstrukci celé sítě žlabů. Žlabové háky se
upevňují ve vzdálenosti maximálně 1200 mm.
Sklon následně instalovaných žlabů je stanoven
na minimálně 5 mm/m.Vzhledem k typu okapu,
modelu střechy a záměrům projektu (novostavba,
rekonstrukce) je k dispozici pro použití jeden
ze tří rozměrů háků: 80 mm pro rekonstruované
okapové systémy (pro instalaci háku z čela)
200 mm a 330 mm pro nově budované střechy
(pro instalaci háku shora) Nejdříve se na
jednotlivé háky vyznačí správné vyspádování
a jednotlivé háky se očíslují.
(obr. 2) Následně se pomocí ohýbačky háky
ohnou v příslušně označených místech. Háky
jsou osazovány v místě krokví, či bednění nad
krokvemi a kotví se pomocí vrutů (doporučeno)
či hřebíků. Před počátkem instalace háků musí
být podkladní konstrukce upravena (nejčastěji
vydlabána) tak, aby hák nevyčníval nad podkladní
konstrukci, ale lícoval s její horní hranou. Instalace
se začne usazením koncových žlabových háků,
které se následně propojí šňůrou, dle které se
osazují ostatní mezilehlé háky.
INSTALACE ŽLABŮ (obr. 3)
Proces instalace žlabů je vhodné začít přípravou
místa pro svody, tedy žlabovými kotlíky. Toto se
provede přiložením žlabového kotlíku na vlastní
žlab a přibližným obkreslením kruhového tvaru
pro následné vystřižení.
připravený žlab se nasune do čelní naválky
spojovaného žlabu. Následně se otočným
pohybem napojovaného žlabu oba žlaby
spojí a provede se zpětné ohnutí zadní části
napojovaného žlabu. Překrytí žlabů se opatří
umístěním spony žlabu do přesahové oblasti tak,
aby těsnící silikonová vložka spojky byla středem
přesně na spoji těchto žlabů.
1
2
Vlastní instalace do háků je prováděna
nasazením čelní strany žlabu do výstupku
v háku, následným stlačením zadní strany žlabu,
vsunutím pod výstupek na háku v zadní části
a uvolněním žlabu.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UPEVŇOVÁNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH
ROHOVÝCH DÍLŮ (obr. 9-10)
Rohy (vnitřní, vnější) žlabů jsou upevňovány
prostřednictvím integrovaných spon. Na oblast
přesahu se stejně jako u žlabů aplikuje vrstva
polymerového lepidla pro zajištění dlouhodobě
spolehlivé funkce spoje. Poté se nasune žlab do
takto připraveného rohu a spoj se uzavře pomocí
výstupků v okrajích rohů klempířskými kleštěmi.
MONTÁŽ KONCOVEK ŽLABŮ (obr. 11)
Umístění koncovky žlabu do její koncové polohy
se provede jednoduchým přimáčknutím, či
naklepnutím pomocí teflonové paličky. Pro
zvýšení těsnosti a stability v zimním období se po
přimáčknutím koncovky aplikuje do její styčné
plochy se žlabem polymerové lepidlo.
INSTALACE SVODOVÉ ČÁSTI (obr. 12)
Instalace svodových rour začíná od žlabového
kotlíku a pokračuje směrem dolů. Jsou používány
svodové roury, kolena, odbočky tvaru Y, nebo
některý z jiných speciálních prvků. Svodové
roury se mohou zkracovat pouze prostřednictvím
klempířských nůžek nebo manuální pily na
kov. Svodové roury jsou k dispozici i v kratší
1 metrové délce pro optimalizovaný proces
instalace a zmenšení odpadového materiálu.
Tento díl je většinou využíván při přechodu od
žlabu na svislou část svodu u fasády. Tuto část
doporučujeme odměřovat přesně dle skutečnosti!
(obr.5 - 6) Okraje vystřiženého otvoru se pomocí
teflonové paličky sklepou směrem po odtoku
vody ze žlabu pro správný odvod dešťové vody.
(obr. 13-14) Objímky svodu se upevní na zeď
použitím vhodných upevňovacích šroubů, skob či
hmoždin, které odpovídají druhu fasády – pevný
materiál, ETICS, dřevěný obklad. Vždy jsou
osazovány minimálně 2 objímky na každou rouru
svodu. Maximální vzdálenost objímek od sebe je
stanovena na 2m. Po umístění svodových rour
do spon se tyto uzavřou za použití pojistného
pera, které zajišťuje pevné uchycení roury uvnitř
objímky. Pro případnou demontáž roury je možné
pojistné pero pomocí špalíku a paličky opatrně
vyklepnout.
(obr. 7) Žlabový kotlík se následně zahákne za
přední stranu žlabu a na zadní straně se přehnou
výstupky kotlíku za žlab.
Výtokové koleno se instaluje na nejnižším konci
každého svodu prostřednictvím samořezných
šroubů nebo plných nýtů.
(obr. 8) Okapové žlaby DEKRAIN se mezi
sebou spojují přeložením. Nejdříve se zadní
část napojovaného žlabu ohne směrem
vzhůru v délce cca 60mm a poté se aplikuje
do spojované části polymerové lepidlo. Takto
ZÁVĚREČNÉ ČISTĚNÍ
Po dokončení celkové instalace je nutné šetrně
(bez poškození povrchové úpravy) odstranit
ze systému veškeré kovové odstřižky a piliny
spadané při instalaci. Pokud by byly tyto zbytky
(obr. 4) Po vyznačení obrysu se provede
vystřižení vstupního otvoru prostřednictvím nůžek
nebo manuální pily na kov.
BENEŠOV
BEROUN
BRNO
ČESKÁ LÍPA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
DĚČÍN
HODONÍN
HRADEC KRÁLOVÉ
CHOMUTOV
JIHLAVA
KARLOVY VARY
317 700 586
311 621 251
545 231 166
487 823 917
387 313 576
739 388 075
518 322 508
495 546 656
474 668 554
561 010 060
353 579 068
KLADNO
KOLÍN
LIBEREC
MOST
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
OPAVA
OSTRAVA
PARDUBICE
PELHŘIMOV
PLZEŇ
312 661 095
321 623 249
485 134 143
476 700 635
556 720 322
585 311 354
553 623 833
596 618 904
466 301 611
565 382 173
377 329 119
PRAHA KUNRATICE
PRAHA MALEŠICE
PRAHA ZLIČÍN
PRACHATICE
PROSTĚJOV
PŘEROV
PŘÍBRAM
SOKOLOV
STARÉ MĚSTO U UH
STRAKONICE
SVITAVY
ponechány v systému, mohou velmi rychle
korodovat a zbytečně kazí estetický vzhled
okapového systému.
LAKOVANÝ OKAPOVÝ SYSTÉM
227 620 302
272 705 825
257 950 751
739 388 074
582 331 076
581 701 734
318 599 296
352 661 175
572 501 832
383 322 029
461 540 866
ŠUMPERK
TÁBOR
TRUTNOV
TŘINEC
ÚSTÍ NAD LABEM
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ZLÍN
ZNOJMO
583 283 329
381 279 232
499 329 468
558 340 885
475 216 739
571 610 685
577 219 613
515 223 059
www.dekrain.cz
PRVKY A CENÍK OKAPOVÉHO SYSTÉMU DEKRAIN
OKAPOVÝ
ŽLAB
140 mm
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
4 bm
3 bm
2 bm
519,00 Kč 389,00 Kč 259,00 Kč
Ceník platný od 6. 2. 2012
SVODOVÁ ROURA
90 mm
cena za jedn. bez DPH
cena za jedn. s DPH
3 bm
1 bm
465,00 Kč
558,00Kč
155,00 Kč
186,00 Kč
622,80 Kč 466,80 Kč 310,80 Kč
ČELO ŽLABU
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
72,00 Kč
86,40 Kč
ŽLABOVÝ
HÁK
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
80 mm
79,00 Kč
200 mm
84,00 Kč 119,00 Kč
94,80 Kč 100,80 Kč 142,80 Kč
SPONA ŽLABU S INTEGROVANÝM
TĚSNĚNÍM
cena za jedn.
93,00 Kč
bez DPH
cena za jedn.
111,60 Kč
s DPH
ŽLABOVÝ KOTLÍK 140/90
cena za jedn.
179,00Kč
bez DPH
cena za jedn.
214,80 Kč
s DPH
KOLENO SVODU 60 °
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
VÝTOKOVÉ KOLENO
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
OBJÍMKA SVODU
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
190,00 Kč
228,00 Kč
69,00 Kč
82,80 Kč
330 mm
Okapový systém DEKRAIN je určen pro
odvodnění střech. Je charakteristický vysokou
kvalitou použitých materiálů, variabilitou
dodávaných komponent a taktéž snadnou
montáží.
Okapový systém DEKRAIN je prováděn
s naválkou žlabu do jeho vnitřní části, což
přispívá ke zvýšení jeho estetiky a zároveň
v případě přívalových dešťů značně omezuje
návalové přelití přes hranu žlabu.
Základní nosné komponenty systému jsou žlaby
s průměrem 140 mm a svody o průměru 90 mm
Okapový systém DEKRAIN je vyráběn
z vysoce jakostního ocelového pozinkovaného
plechu DX53D+Z275, tloušťky 0,6 mm, který
je opatřen vícevrstvou povrchovou úpravou
s vrchním polyuretanovým lakem tl 50 μm.
229,00 Kč
274,80 Kč
TRN K OBJÍMCE SVODU
– délky 200mm nebo 300mm
cena za jedn.
27,00 Kč
bez DPH
cena za jedn.
32,40 Kč
s DPH
Díky této povrchové úpravě vykazuje okapový
systém maximální odolnost proti změnám
povětrnostních vlivů, zároveň je velmi dobře
chráněn proti korozi a taktéž propůjčuje
systému dlouhodobou estetičnost.
MNOŽSTVÍ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU
Dva nejvíce důležité prvky, které hrají svou
roli při rozhodování o množství materiálu pro
okapový systém jsou plocha střechy a její
tvar. Se žlabem o průměru 140 mm a jedním
svodem o průměru 90 mm je okapový systém
DEKRAIN ideální pro odvod vody z povrchu
střechy o ploše 100 – 150 m2. Pokud jsou
použity dva svody je možné odvádět vodu
z povrchu střechy o ploše 200 – 300 m2. Je
též vhodné, aby délka podokapního žlabu
nepřesahovala 10 m na jeden střešní svod.
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
K zabránění poškození zboží by se mělo
s prvky okapového systému zacházet opatrně
při přepravě, skladování i vlastní montáži.
Zboží musí být skladováno na rovném
a stabilním podkladě, v dobře větraných
uzavřených prostorách po dobu maximálně 6
měsíců. Ochranná folie, která zakrývá některé
prvky (žlaby, svody), sloužící jako ochrana
povrchu, musí být při instalaci, případně ihned
po instalaci odstraněna.
DOPORUČENÉ TMELY
Doporučené tmely pro lepení komponent
DEKRAIN jsou:
Tytan Fix&Seal MS Polymer
Soudal – klempířský tmel 40FC (PU tmel)
Den Braven – PU40 polyuretanový tmel
ZÁRUKA
Na okapový systém DEKRAIN je výrobcem
poskytována záruka v délce 15 let dle
platných záručních podmínek, které naleznete
na www.dekrain.cz nebo na pobočkách
DEKTRADE.
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Skladové barvy
ŽLABOVÝ ROH VNĚJŠÍ 90 °
S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM
cena za jedn.
428,00 Kč
bez DPH
cena za jedn.
513,60 Kč
s DPH
ŽLABOVÝ ROH VNITŘNÍ 90 °
S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM
cena za jedn.
428,00 Kč
bez DPH
cena za jedn.
513,60 Kč
s DPH
ODBOČKA Y
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
ODBOČKA DO SUDU
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
699,00 Kč
838,80 Kč
499,00 Kč
598,80 Kč
TMAVĚ HNĚDÁ |
RAL 8017
CIHLOVĚ HNĚDÁ
RAL 3009
ČERNÁ
RAL 9005
ŠEDÁ
RAL 7024
CIHLOVÁ
RAL 8004
BÍLÁ
RAL 9010*
HNĚDOČERVENÁ
RAL 3011
TMAVĚ STŘÍBNÁ
RAL 9007
* bílé provedení systému DEKRAIN na objednávku
s termínem dodání 14 dnů.
UPOZORNĚNÍ:
Zde prezentované odstíny jsou pouze
orientační a pro nejvhodnější výběr
doporučujeme navštívit kteroukoliv pobočku
DEKTRADE s vystavenými fyzickými vzorky.
ŽLABOVÝ HÁK S JAZÝČKEM
330 mm
cena za jedn.
bez DPH
cena za jedn.
s DPH
115,00 Kč
138,00 Kč
Jiné odstíny je za určitých podmínek možné
dohodnout dle požadavku na DEKTRADE
pobočkách.
www.dekrain.cz
www.dekrain.cz
Download

Lakovaný okapový systém | dekrain.cz