8.000 - 20.000 litrů
Tandemová fekální cisterna
PROMYŠLENÉ AŽ DO DETAILU
tandemové modely cisteren
promyšlené až do detailu
Hlavně při delších přepravních vzdálenostech se ukazují být tandemové modely smysluplnou
alternativou jednonápravových cisteren VE 11.000.
Pro velké podniky a podnikatele ve službách v zemědělství splňují tandemové modely
od 10 000 do 20 000 litrů objemu optimálním způsobem ekonomické požadavky. Nechte
se přesvědčit naším know-how!
Cisterna Garant VT 15.000
v lakovaném provedení
Kvalitní nádrže
Vlnolamy
Hlavně u nádrže klade Kotte důraz na
kvalitu: Nádrže pocházejí výhradně
z kvalitní německé výroby! Nosný rám
je průběžný pod celou nádrží, kompletní pozinkování, stejně jako šroubované
vlnolamy (bez napětí) odpovídají DIN EN
707, vyhovují nejvyššímu standardu kvality a bezpečnosti.
Umístění zadního uzávěru v nejnižším
místě efektivně zabraňuje usazování.
Pro snížení vlastní hmotnosti cisterny se
nabízí hliníková nádrž.
Při vysoké rychlosti (až do 60 km/h)
vykazuje náprava BPW, díky své stabilizaci řízení závislé na zátěži, dobré jízdní
vlastnosti.
Asymetrické uspořádání náprav vede
k odlehčení první nápravy. Pro snížení celkové výšky může být u fekálních cisteren
podvozek zapuštěn do tělesa nádrže.
Všechny tandemové modely GARANT jsou
vybaveny originálními Boogie agregáty
řízené nápravy BPW (od typu VT 14.000 je
montována náprava s profilem 150 x 150
mm s brzdovými bubny 410 x 180).
Výřezy nádrže na kola – sníží těžiště
cisterny
VT 17.500
Spodní závěs
Nucené řízení nápravy
Pneumatické odpružení zajišťuje vysoký
jízdní komfort a vysokou bezpečnost.
Cisterny jsou sériově vybaveny regulací
brzdné síly podle zatížení (ALB).
Pneumatiky cisterny patří k nejdůležitějším komponentům - Kotte sází na kvalitní pneumatiky různých výrobců s velkou
šíří a průměrem.
Ve spojení se zařízením k regulaci tlaku
pneumatik jsou doporučovány pneumatiky CARGO X BIB značky MICHELIN.
Pomocné plnění s možností nasávání
vlevo a vpravo
Systém nuceného řízení zadních kol
pro profesionály
Nucené řízení zadních kol při velké rychlosti stejně jako při couvání výrazně zvýší
jízdní komfort. Řízená cisterna pak vždy
jede ve stopě traktoru.
Výhoda značky Kotte: Systém řízení zadních kol je s uzavřeným olejovým okruhem s přímým přenosem síly.
Řídící válec je umístěn přímo u závěsu traktoru a tím je zajištěna přesnost řízení.
Kotte klade velký důraz na praktické
ovládání: Pomocí hydrauliky traktoru
nebo pomocí ručního čerpadla je kdykoli
možné přesné nastavení systému řízení
zadních kol. Při vybavení cisterny nuceným řízením jsou nápravy připraveny pro
následné osazení regulačního zařízení tlaku
pneumatik.
Příprava na 4-bodový závěs
Spodním zavěšením se závěsem na kouli
Scharmüller K 80 může být zvýšeno zatížení
závěsu na 3 t a tím i povolená celková
hmotnost.
Volitelné je hydraulické nebo mechanické
odpružení oje.
V sérii jsou všechny tandemové modely
vybaveny vakuovým kompresorem vedoucí
značky na trhu - JUROP.
Doporučován je kompresor PNE 122
(výkon vzduchu 12 000 l/min s automatickým mazáním a injektorovým chlazením.
U „čerpacích“ cisteren sází Kotte na kvalitní německá čerpadla s rotujícím pístem
značky VOGELSANG nebo BÖRGER.
Originálním hydraulicky poháněným
urychlovačem plnění značky Kotte pod
nádrží (použitelný na obou stranách)
je fekální cisterna rychleji naplněná, než
při pouhém vakuovém plnění. Může být
také dosaženo výrazně vyššího stupně
naplnění cisterny zvláště u husté kejdy
od hovězího dobytka.
Zaslepené hrdlo pod nádrží zajišťuje
možnost dovybavení.
Originální odstavná noha Jost (s dovoleným zatížením 10 t) je plynule výškově
přestavitelná a zajišťuje bezpečné odstavení i v členitém terénu.
Originální kloubový hřídel WW značky
Walterscheid patří do sériového vybavení.
Integrovaný originální vzduchový olejový
filtr (průměr 340 mm) v pozinkovaném
provedení zajišťuje delší životnost kompresoru a zabraňuje vytékání oleje.
Volitelný je speciální tlumič hluku s přídavným jemným prachovým filtrem.
Sériově je montován stavoznak z plexiskla
o průměru 100 mm s čistícím hrdlem.
Příprava čtyřbodového zavěšení ponechává otevřené všechny možnosti pro
dokompletaci aplikační techniky.
Hliníková nádrž cisterny s hadicovým aplikátorem o pracovní šíři 15 m
Kotte nabízí se svým obsáhlým programem
optimální řešení pro aplikaci kejdy:
hadicové aplikátory
botkové aplikátory
rozstřikovací koncovky a ramena
injektory kejdy
diskové aplikátory kejdy
zapravovače kejdy do kukuřice pod patu
V testu DLG - Fokus dosáhly aplikátory
Kotte nejlepšího hodnocení.
Zapravovač kejdy PreMaister
Zapravovač kejdy SlurryInjector
Zapravovač kejdy SlurryDisc
Technická data tandemových cisteren
Typ
VT 10.000
VT 12.000
VT 14.000
VT 16.200
VT 16.700
VT 18.300
VT 20.000
Objem nádrže (l)
10 150
11 800
13 900
16 200
16 500
18 300
19 700
Průměr nádrže (mm)
1 600
1 750
1 750
1 750
1 900
1 900
2 000
Délka válcové části nádrže (mm)
4 800
4 650
5 550
6 500
5 550
6 200
6 000
Povolená celková hmotnost (kg)*
15 000
16 000
20 000
22 000
22 000
23 000
23 000
410 x 120 /
410 x 180
410 x 120 /
410 x 180
410 x 180
410 x 180
410 x 180
410 x 180
410 x 180
10
10
10
10
10
10
10
Brzdové bubny
Počet děr v disku kol (ks)
* při zapojení do spodního závěsu je zatížení závěsu 3 t, povolená celková hmotnost je u této varianty závěsu o 1 000 kg vyšší
Prodejce:
PEKASS a.s.
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 267 313 306 - 7
fax: +420 267 313 285
mob.: +420 775 850 036
e-mail: [email protected]
www.pekass.eu
Download

dvouosé cisterny