Profesionální fekální vozy
Inovativní
Výkonný
S orientací na praxi
Profesionální modely
– fekální technika pro profesionály
Svými modely z oblasti profesionálních fekálních vozů nabízí Kotte praktická řešení, která
optimálně splňují požadavky zemědělců a podniků. Dodáváme řešení na míru pro mezi –
podnikovou přepravu a pro aplikaci tekutého hnoje – nechte se přesvědčit naším know-how!
Cisterny
•
•
•
•
kvalitní německá produkce
na cisterně průchozí rám
celé pozinkované
přišroubované a tudíž bez pnutí montované vlnolamy
podle DIN EN 707
• jiné provedení: hliníkové provedení nebo ocelové nádrže
s nátěrem KTL odolným proti převozu DAM
• u hliníkových cisteren je technologie KTL použita sériově
Top válec
• odvzdušnění 1. nápravy na cisterně
vede k dotížení zadní nápravy traktoru
• pomocí TOP válce může být dodatečné
zatížení nápravy traktoru přeneseno
také na přední nápravu, což vede
k optimalizaci tažné síly
• barva podle přání zákazníka, na výběr všechny odstíny RAL
• síla stěn u ocelových cisteren 6 mm, u hliníkových cisteren
8 mm
• výrazné snížení hmotnosti u hliníkových cisteren
Pojezdová ústrojí a pneumatiky
•
•
•
•
•
•
•
originální agregáty BPW
profil nápravy 150 x 150 mm, brzdový buben 410 x 180
pneumatické pérování
jiné provedení: hydraulické pérování
sériově zátěžová regulace brzdné síly dle zatížení (ALB)
nápravy až 60 km/h
rozsáhlé možnosti výběru u pneumatik
BPW náprava s nuceným řízením GSL
nucené řízení
spodní zavěs
top válec
Nucené řízení - systém Kotte
Spodní zavěs s odpružením
• závěs na kouli se zatížením 3 t nebo
4t
• výrazné zlepšení jízdního komfortu
hydraulickým odpružením nápravy
• sériově dodáváno ruční čerpadlo pro
jemné seřízení úhlu sklonu oje rukou
• jiné provedení: aktivní regulace sklonu
fekálního vozu přes odpružení oje pomocí obslužného terminálu v traktoru
odpružení oje
• sériově GSL náprava BPW s nuceným řízením:
čepy nápravy jsou v prodloužení čtyřhranu nápravy,
řízení pak nevyžaduje tak velkou sílu a snižuje
se opotřebení
• výrazné zlepšení komfortu jízdy
• uzavřený olejový okruh zaručující přímý přenos síly
• žádný další bod opotřebení (díky vratné páce), protože
válec je umístěn přímo na kostře tahače a oje, čímž
je zajištěna trvalá přesnost řízení
• dodatečný pružinový posilovač jako vyrovnávač tlaku
• není nutný spoiler proti podjetí, protože válce se při
jízdě do zatáčky pohybují pod ojí, což umožňuje větší
rejd a menší poloměr otáčení
Konstrukční typ hliník light garant Profi PTR 25 000 hliník light
Regulace tlaku v pneu PTG
Plnicí techniky
Vakuové cisternové vozy:
Zařízení k regulaci tlaku
v pneumatikách
• zlepšení jízdních vlastností na poli
i na silnici
• menší tlak na půdu na poli
• nižší opotřebení pneumatik a spotřeba
motorové nafty na silnici
• k dodání systém s 1 nebo 2 vodiči
• jiné provedení: napájení tahače
• u techniky se 2 vodiči digitální ovládání
• kompresorové zařízení s dvojím pístem
efektivně dodá až 1 200 l/min, spotřeba
oleje: 45 l/min
• kompresorové zařízení se čtyřmi písty
efektivně dodá až 3 300 l/min, spotřeba
oleje: 80 l/min
• příklad: doba nafouknutí 4 pneumatik
750/60-30.5 z 1,5 na 3,5 baru činí
s kompresorem se dvěma písty resp.
s kompresorem se čtyřmi písty 6 minut
resp. 2,5 minuty.
• kvalitní kompresory od Jurop
• servotechnika (power-boost):
přímý mechanický pohon rotačního
čerpadla přes vývodový hřídel,
hydraulický pohon kompresoru
• servotechnika (power-boost) se třemi
funkcemi:
- urychlovač plnění
- míchadlo
- urychlovač tlaku (do 3 bar)
• technika není citlivá na cizí tělesa
• bez opotřebení
• jiné provedení:
tlakové potrubí nad cisternou v NW
200
Celkový pohled
na power-boost techniku
Čerpací cisternový vůz:
• kvalitní pístová rotační čerpadla zn.
Vogelsang nebo Börger
• výkon čerpadla až 12 000 l/min zaručuje
krátkou dobu plnění i rychlé vyprázdnění fekálního vozu
• RotaCut 10000 nebo 12000 s lapačem
kamení a řezacím ústrojím chrání
před cizími tělesy, prodloužení životnosti čerpadla
• jiné provedení: RotaCut 10000 nebo
12000 s lapačem kamení a řezacím
ústrojím, s automatickou regulací ACC
pomocí stlačeného vzduchu, kontinuální změnou přítlačné síly řezacích
nožů na řezací síto
• RotaCut s velkým otvorem pro pohodlné vyprázdnění
Technika power-boost (servotechnika)
Rotační pístové čerpadlo Vogelsang VX
Řezací ústrojí s lapačem kamenů
SmartControl (SC)
Centrální mazací zařízení
Průtokoměr
Terminálové řízení SmartControl (SC)
Centrální mazání
• SC Eco a Eco+ s multifunkční rukojetí
• SC Komfort s multifunkční rukojetí a černobílým
displejem
• SC Profi s multifunkční rukojetí a barevným displejem
• jednoduchá a intuitivní obsluha
• individuální úprava pro zákazníka
• postupné spínání s automatickými funkcemi
• bezpečná volba funkce na displeji pomocí tlačítek
po stranách (nikoli touch screen)
• antireflexní displej u SC Komfort a profi
• barevný displej s kamerovou přípravou (max. dvě kamery)
• jednoduché a automatické mazání všech mazacích
míst na fekálním voze
• mazací zařízení až pro 115 mazacích míst
Průtokoměr
• podle výběru pasivní nebo aktivní
• zaručuje přesné dávkování kejdy
• možnost zabudování funkce SmartControl
Sedlový návěs Garant
Přívozná cisterna VTA 20 s nádrží o objemu
20 000 l s celkovou povolenou hmotností 24 t.
Vedle fekálních vozů nabízí Kotte svou konstrukční řadou
cisternových sedlových návěsů individuální řešení pro profesionály v oblasti logistiky. Cisternové sedlové návěsy s ocelovou cisternou a objemem 28 000 nebo 30 000 litrů anebo
hliníkovou cisternou o objemu 30 000 nebo 32 000 litrů
se mohou stát platným článkem logistického řetězce. Plnění a vyprazdňování pomocí vakuových kompresorů se realizuje zcela podle přání zákazníka.
Přívozná cisterna TAV v lakovaném provedení
TSA 30.000 s nuceným řízením
Prodejce:
PEKASS a.s.
Přátelství 987
104 00 Praha 10 - Uhříněves
tel.: +420 267 313 306 - 7
fax: +420 267 313 285
mob.: +420 775 850 036
e-mail: [email protected]
www.pekass.eu
Download

přívozné cisterny