OBHAJOBY DIPLOMANTSKÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
KATEDRA, NA KTERÉ SI NÍŽE UVEDENÍ STUDENTI ZAPSALI DIPLOMOVOU PRÁCI: K129, K127
TERMÍN KONÁNÍ: pondělí 23. 6. 2014 - A+S: budova D FSv ČVUT - atelier "D", Thákurova 7, Praha 6
A+U: budova A, A-735, A-737, A-817
PRŮBĚH:
OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z TEMATICKÉHO OKRUHU ARCHITEKTONICKÉ NAVRHOVÁNÍ
OBHAJOBU ZAHAJUJE STUDENT PŘEDSTAVENÍM SVÉ PRÁCE, POTÉ JE KOMISE SEZNÁMENA S OPONENTUROU A HODNOCENÍM VEDOUCÍHO A JE ZAHÁJENA ROZPRAVA.
ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ PŘEDEVŠÍM FORMOU ROZPRAVY NAD DIPLOMOVOU PRACÍ, PŘEDSEDAJÍCÍ MŮŽE POVĚŘIT JEDNOHO ČLENA PROVEDENÍM ZKOUŠKY.
SZZ JSOU VEŘEJNÉ, HOSTÉ SE MOHOU ÚČASTNIT ROZPRAVY, VZNÁŠET OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY, VÝSLEDNÉ ROZHODNUTÍ JE VŠAK VÝHRADNĚ NA ČLENECH KOMISE.
VEDOUCÍ PRACÍ ZODPOVÍDAJÍ ZA TO, ŽE NA JEDNÁNÍ BUDOU K DISPOZICI VŽDY 2 VÝTISKY DIPLOMNÍ PRÁCE, ORIGINÁLY OPONENTNÍCH POSUDKŮ A JEJICH VLASTNÍ HODNOCENÍ.
POKUD SE VEDOUCÍ PRÁCE ČI OPONENT NEMŮŽE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU JEDNÁNÍ KOMISE ZÚČASTNIT, PŘEČTE OPONENTURU A HODNOCENÍ TAJEMNÍK KOMISE.
Mudrončík Miloslav, prof. Ing. arch. akad. arch.
Místopředseda:
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
K129
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
K134
K124
Mikeš Karel, Ing. Ph.D.
Nováček Jiří, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Bohatý
Adam
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Doláková
Erika
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Konvalinka
Michal
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Třebícký
Tomáš
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Vonášková
Lucie
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Bláhová
Milada
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Mikovcová
Ilona
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Podolská
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Řeháková
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Vlčková
Martina
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Zelená
Lenka
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Žižková
Veronika
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Táborský Vítězslav, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D1) - komise č. Mgr 1
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pata Luboš, doc. Ing. arch.
Místopředseda:
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
K129
Šourek Michal, Ing. arch.
K134
K124
Eliášová Martina, Ing. CSc.
Pokorný Marek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Baroch
Jiří
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Cibulová
Márja
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Domabylová Tereza
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Mecová
Alžběta
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Nováková
Petra
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Blahutová
Miroslava
Cibulková
Ivana
Šourek Michal, Ing. arch.
Daníčková
Lenka
Šourek Michal, Ing. arch.
Jamborová
Martina
Šourek Michal, Ing. arch.
Jiran
Jiří
Šourek Michal, Ing. arch.
Kuřík
Michal
Šourek Michal, Ing. arch.
Sobotníková Petra
Šourek Michal, Ing. arch.
Šourek Michal, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Škranc Pavel, PhDr.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D2) - komise č. Mgr 2
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
K129
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
K134
K124
Dolejš Jakub, doc. Dr. Ing.
Zezulová Eva, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Kladiva
Aleš
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Kučerová
Petra
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Marečková
Lenka
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Sehnalová
Tereza
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Štěpán
Jan
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Havelka
Jan
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Kabourková Gabriela
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Klimošová
Ivona
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Neuhäusl
David
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Novák
Jakub
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Nováková
Veronika
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Valentová
Markéta
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vecko Jan, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D3) - komise č. Mgr 3
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Haman Oleg, Ing. arch.
Místopředseda:
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
K129
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Lédl Petr, Ing. arch. (pouze odpoledne)
K134
K124
Kuklíková Anna, Ing. Ph.D.
Zigler Radek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Brantová
Zuzana
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Daniš
Petr
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Kovářová
Tereza
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Sláma
Radek
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Ťuková
Helena
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dupalová
Barbora
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Uhlíková
Zuzana
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Ohrová
Michaela
Lédl Petr, Ing. arch
Zemínová
Anežka
Lédl Petr, Ing. arch
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Krobotová Petra, Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D4) - komise č. Mgr 4
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Smola Josef, Ing. arch.
Místopředseda:
Kročák Jaromír, Ing. arch.
K129
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
K124
Fiala Ctislav, Ing. Ph.D.
Broukalová Iva, Ing. Ph.D.
K133
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Jurčík
Pavel
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kotouč
Jiří
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kučerová
Alice
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Linhart
Roman
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Schubert
Walter
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Skalová
Dora
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Slovincová
Zuzana
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vaněk Aleš, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (lab. membrán. kcí) - komise č. Mgr 5
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Beránek Bohumil, Ing. arch.
Místopředseda:
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
K129
Linhartová Eva, Ing. arch.
K124
K133
Vonka Martin, Ing. Ph.D.
Hanzlová Hana, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Černý
Vít
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Dvořák
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Hanzlíková
Petra
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Košvancová Tereza
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Ptáček
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
David
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Tůma
Marek
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Zámečník
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Pavlatová
Helena
Linhartová Eva, Ing. arch.
Poláková
Martina
Linhartová Eva, Ing. arch.
Závodná
Iveta
Linhartová Eva, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Med Tomáš, Ing. arch. Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D5) - komise č. Mgr 6
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Šabart Jan, Ing. arch.
Místopředseda:
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
K129
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
K124
K133
Mančík Štěpán, Ing. arch.
Košatka Pavel, Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Hrudička
Lukáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Janourková
Tereza
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Polehla
Roman
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Přibyl
Tomáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Zajíc
Jiří
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
17:50
Zelenková
Šárka
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Bartalošová Martina
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Dupalová
Dominika
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Hájek
Otokar
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Holada
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kozlová
Sandra
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kuchařová
Anna
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Šanda
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kraus Přemysl, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D7) - komise č. Mgr 7
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pospíšil Josef, prof. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kabelík Zbyněk, Ing. arch. Ph.D.
K129
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Zoula Jakub, Ing. arch.
K124
K133
Mukařovský Jan, Ing. Ph.D.
Trtík Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Filipová
Andrea
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Hantáková
Lucie
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Homolková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krámková
Kristýna
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krejčová
Tereza
Gleich Vladimír, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Nováková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Podolská
Eliška
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Vlčková
Simona
Gleich Vladimír, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Dvořák Vojtěch, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D8) - komise č. Mgr 8
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Merunková Iveta, Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Pešková Zuzana, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
K129
Lédl Petr, Ing arch. (pouze dopoledne)
Knytl Luboš, Ing. arch.
K124
K133
Novák Jan, Ing. Ph.D.
Valenta Miloslav, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Adamů
Iva
Lédl Petr, Ing. arch
Hajasová
Mária
Lédl Petr, Ing. arch
Konečná
Eliška
Lédl Petr, Ing. arch
Makovička
Lukáš
Lédl Petr, Ing arch.
Moravcová
Markéta
Lédl Petr, Ing arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dvořák
Josef
Knytl Luboš, Ing. arch.
Květoň
Petr
Knytl Luboš, Ing. arch.
Prokopová
Martina
Knytl Luboš, Ing. arch.
Příborský
Matěj
Knytl Luboš, Ing. arch.
Staňková
Soňa
Knytl Luboš, Ing. arch.
Vohnoutová Zuzana
Knytl Luboš, Ing. arch.
Zifčáková
Knytl Luboš, Ing. arch.
Lucie
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Trejbal Jan, MgA. Bc.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (Sborovna) - komise č. Mgr 9
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Hexner Michal, doc. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kupka Jiří, doc. Ing. arch. ThLic. Ph.D.
K127
K125
Durdík Petr, Ing. arch.
Stojan Daniel, Ing.arch.
Dvořáková Pavla, Ing. Ph.D.
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Cibulka
Jindřich
Durdík Petr, Ing. arch.
Holub
Tomáš
Durdík Petr, Ing. arch.
Chmela
Zbyněk
Durdík Petr, Ing. arch.
Křižan
Luboš
Durdík Petr, Ing. arch.
Menšík
Jakub
Durdík Petr, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Padrtová
Eliška
Durdík Petr, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Tlachová Zuzana Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A735 - komise č. Mgr 10 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Oberstein Ivo, Doc.Ing.arch.CSc
Místopředseda:
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Pospíšil František Ing.arch.
Janatka Marek, Ing. arch. Ph.D.
Papež Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Falc
Ondřej
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Houštecká
Klára
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hrdličková
Tereza
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Kubíková
Jitka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Medunová
Marie
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Šafaříková
Eva
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Aligerová
Lenka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Luftová
Kateřina
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kamenický Matej, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A737 - komise č. Mgr 11 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Košař Milan Ing. arch.
Místopředseda:
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Dvořáková Karin, Ing.arch.
Adamovský Daniel, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Cyrus
Jan
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Lesáková
Hana
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Ludvíková
Barbora
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Řehák
Martin
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hynek
Michal
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Leinweber
Aleš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Měska
Vít
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Procházka
Jan
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Rynekr
Tomáš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Sedlová
Markéta
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Smolíková
Pavla
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Švecová Simona, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A817 - komise č. Mgr 12 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
OBHAJOBY DIPLOMANTSKÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
KATEDRA, NA KTERÉ SI NÍŽE UVEDENÍ STUDENTI ZAPSALI DIPLOMOVOU PRÁCI: K129, K127
TERMÍN KONÁNÍ: pondělí 23. 6. 2014 - A+S: budova D FSv ČVUT - atelier "D", Thákurova 7, Praha 6
A+U: budova A, A-735, A-737, A-817
PRŮBĚH:
OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z TEMATICKÉHO OKRUHU ARCHITEKTONICKÉ NAVRHOVÁNÍ
OBHAJOBU ZAHAJUJE STUDENT PŘEDSTAVENÍM SVÉ PRÁCE, POTÉ JE KOMISE SEZNÁMENA S OPONENTUROU A HODNOCENÍM VEDOUCÍHO A JE ZAHÁJENA ROZPRAVA.
ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ PŘEDEVŠÍM FORMOU ROZPRAVY NAD DIPLOMOVOU PRACÍ, PŘEDSEDAJÍCÍ MŮŽE POVĚŘIT JEDNOHO ČLENA PROVEDENÍM ZKOUŠKY.
SZZ JSOU VEŘEJNÉ, HOSTÉ SE MOHOU ÚČASTNIT ROZPRAVY, VZNÁŠET OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY, VÝSLEDNÉ ROZHODNUTÍ JE VŠAK VÝHRADNĚ NA ČLENECH KOMISE.
VEDOUCÍ PRACÍ ZODPOVÍDAJÍ ZA TO, ŽE NA JEDNÁNÍ BUDOU K DISPOZICI VŽDY 2 VÝTISKY DIPLOMNÍ PRÁCE, ORIGINÁLY OPONENTNÍCH POSUDKŮ A JEJICH VLASTNÍ HODNOCENÍ.
POKUD SE VEDOUCÍ PRÁCE ČI OPONENT NEMŮŽE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU JEDNÁNÍ KOMISE ZÚČASTNIT, PŘEČTE OPONENTURU A HODNOCENÍ TAJEMNÍK KOMISE.
Mudrončík Miloslav, prof. Ing. arch. akad. arch.
Místopředseda:
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
K129
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
K134
K124
Mikeš Karel, Ing. Ph.D.
Nováček Jiří, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Bohatý
Adam
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Doláková
Erika
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Konvalinka
Michal
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Třebícký
Tomáš
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Vonášková
Lucie
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Bláhová
Milada
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Mikovcová
Ilona
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Podolská
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Řeháková
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Vlčková
Martina
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Zelená
Lenka
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Žižková
Veronika
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Táborský Vítězslav, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D1) - komise č. Mgr 1
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pata Luboš, doc. Ing. arch.
Místopředseda:
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
K129
Šourek Michal, Ing. arch.
K134
K124
Eliášová Martina, Ing. CSc.
Pokorný Marek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Baroch
Jiří
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Cibulová
Márja
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Domabylová Tereza
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Mecová
Alžběta
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Nováková
Petra
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Blahutová
Miroslava
Cibulková
Ivana
Šourek Michal, Ing. arch.
Daníčková
Lenka
Šourek Michal, Ing. arch.
Jamborová
Martina
Šourek Michal, Ing. arch.
Jiran
Jiří
Šourek Michal, Ing. arch.
Kuřík
Michal
Šourek Michal, Ing. arch.
Sobotníková Petra
Šourek Michal, Ing. arch.
Šourek Michal, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Škranc Pavel, PhDr.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D2) - komise č. Mgr 2
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
K129
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
K134
K124
Dolejš Jakub, doc. Dr. Ing.
Zezulová Eva, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Kladiva
Aleš
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Kučerová
Petra
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Marečková
Lenka
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Sehnalová
Tereza
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Štěpán
Jan
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Havelka
Jan
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Kabourková Gabriela
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Klimošová
Ivona
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Neuhäusl
David
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Novák
Jakub
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Nováková
Veronika
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Valentová
Markéta
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vecko Jan, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D3) - komise č. Mgr 3
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Haman Oleg, Ing. arch.
Místopředseda:
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
K129
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Lédl Petr, Ing. arch. (pouze odpoledne)
K134
K124
Kuklíková Anna, Ing. Ph.D.
Zigler Radek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Brantová
Zuzana
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Daniš
Petr
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Kovářová
Tereza
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Sláma
Radek
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Ťuková
Helena
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dupalová
Barbora
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Uhlíková
Zuzana
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Ohrová
Michaela
Lédl Petr, Ing. arch
Zemínová
Anežka
Lédl Petr, Ing. arch
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Krobotová Petra, Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D4) - komise č. Mgr 4
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Smola Josef, Ing. arch.
Místopředseda:
Kročák Jaromír, Ing. arch.
K129
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
K124
Fiala Ctislav, Ing. Ph.D.
Broukalová Iva, Ing. Ph.D.
K133
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Jurčík
Pavel
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kotouč
Jiří
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kučerová
Alice
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Linhart
Roman
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Schubert
Walter
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Skalová
Dora
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Slovincová
Zuzana
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vaněk Aleš, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (lab. membrán. kcí) - komise č. Mgr 5
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Beránek Bohumil, Ing. arch.
Místopředseda:
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
K129
Linhartová Eva, Ing. arch.
K124
K133
Vonka Martin, Ing. Ph.D.
Hanzlová Hana, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Černý
Vít
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Dvořák
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Hanzlíková
Petra
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Košvancová Tereza
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Ptáček
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
David
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Tůma
Marek
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Zámečník
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Pavlatová
Helena
Linhartová Eva, Ing. arch.
Poláková
Martina
Linhartová Eva, Ing. arch.
Závodná
Iveta
Linhartová Eva, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Med Tomáš, Ing. arch. Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D5) - komise č. Mgr 6
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Šabart Jan, Ing. arch.
Místopředseda:
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
K129
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
K124
K133
Mančík Štěpán, Ing. arch.
Košatka Pavel, Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Hrudička
Lukáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Janourková
Tereza
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Polehla
Roman
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Přibyl
Tomáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Zajíc
Jiří
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
17:50
Zelenková
Šárka
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Bartalošová Martina
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Dupalová
Dominika
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Hájek
Otokar
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Holada
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kozlová
Sandra
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kuchařová
Anna
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Šanda
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kraus Přemysl, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D7) - komise č. Mgr 7
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pospíšil Josef, prof. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kabelík Zbyněk, Ing. arch. Ph.D.
K129
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Zoula Jakub, Ing. arch.
K124
K133
Mukařovský Jan, Ing. Ph.D.
Trtík Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Filipová
Andrea
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Hantáková
Lucie
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Homolková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krámková
Kristýna
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krejčová
Tereza
Gleich Vladimír, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Nováková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Podolská
Eliška
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Vlčková
Simona
Gleich Vladimír, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Dvořák Vojtěch, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D8) - komise č. Mgr 8
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Merunková Iveta, Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Pešková Zuzana, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
K129
Lédl Petr, Ing arch. (pouze dopoledne)
Knytl Luboš, Ing. arch.
K124
K133
Novák Jan, Ing. Ph.D.
Valenta Miloslav, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Adamů
Iva
Lédl Petr, Ing. arch
Hajasová
Mária
Lédl Petr, Ing. arch
Konečná
Eliška
Lédl Petr, Ing. arch
Makovička
Lukáš
Lédl Petr, Ing arch.
Moravcová
Markéta
Lédl Petr, Ing arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dvořák
Josef
Knytl Luboš, Ing. arch.
Květoň
Petr
Knytl Luboš, Ing. arch.
Prokopová
Martina
Knytl Luboš, Ing. arch.
Příborský
Matěj
Knytl Luboš, Ing. arch.
Staňková
Soňa
Knytl Luboš, Ing. arch.
Vohnoutová Zuzana
Knytl Luboš, Ing. arch.
Zifčáková
Knytl Luboš, Ing. arch.
Lucie
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Trejbal Jan, MgA. Bc.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (Sborovna) - komise č. Mgr 9
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Hexner Michal, doc. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kupka Jiří, doc. Ing. arch. ThLic. Ph.D.
K127
K125
Durdík Petr, Ing. arch.
Stojan Daniel, Ing.arch.
Dvořáková Pavla, Ing. Ph.D.
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Cibulka
Jindřich
Durdík Petr, Ing. arch.
Holub
Tomáš
Durdík Petr, Ing. arch.
Chmela
Zbyněk
Durdík Petr, Ing. arch.
Křižan
Luboš
Durdík Petr, Ing. arch.
Menšík
Jakub
Durdík Petr, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Padrtová
Eliška
Durdík Petr, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Tlachová Zuzana Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A735 - komise č. Mgr 10 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Oberstein Ivo, Doc.Ing.arch.CSc
Místopředseda:
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Pospíšil František Ing.arch.
Janatka Marek, Ing. arch. Ph.D.
Papež Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Falc
Ondřej
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Houštecká
Klára
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hrdličková
Tereza
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Kubíková
Jitka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Medunová
Marie
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Šafaříková
Eva
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Aligerová
Lenka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Luftová
Kateřina
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kamenický Matej, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A737 - komise č. Mgr 11 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Košař Milan Ing. arch.
Místopředseda:
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Dvořáková Karin, Ing.arch.
Adamovský Daniel, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Cyrus
Jan
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Lesáková
Hana
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Ludvíková
Barbora
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Řehák
Martin
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hynek
Michal
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Leinweber
Aleš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Měska
Vít
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Procházka
Jan
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Rynekr
Tomáš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Sedlová
Markéta
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Smolíková
Pavla
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Švecová Simona, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A817 - komise č. Mgr 12 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
OBHAJOBY DIPLOMANTSKÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
STUDIJNÍ PROGRAM A OBOR
ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
KATEDRA, NA KTERÉ SI NÍŽE UVEDENÍ STUDENTI ZAPSALI DIPLOMOVOU PRÁCI: K129, K127
TERMÍN KONÁNÍ: pondělí 23. 6. 2014 - A+S: budova D FSv ČVUT - atelier "D", Thákurova 7, Praha 6
A+U: budova A, A-735, A-737, A-817
PRŮBĚH:
OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE
ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z TEMATICKÉHO OKRUHU ARCHITEKTONICKÉ NAVRHOVÁNÍ
OBHAJOBU ZAHAJUJE STUDENT PŘEDSTAVENÍM SVÉ PRÁCE, POTÉ JE KOMISE SEZNÁMENA S OPONENTUROU A HODNOCENÍM VEDOUCÍHO A JE ZAHÁJENA ROZPRAVA.
ZKOUŠKY PROBÍHAJÍ PŘEDEVŠÍM FORMOU ROZPRAVY NAD DIPLOMOVOU PRACÍ, PŘEDSEDAJÍCÍ MŮŽE POVĚŘIT JEDNOHO ČLENA PROVEDENÍM ZKOUŠKY.
SZZ JSOU VEŘEJNÉ, HOSTÉ SE MOHOU ÚČASTNIT ROZPRAVY, VZNÁŠET OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY, VÝSLEDNÉ ROZHODNUTÍ JE VŠAK VÝHRADNĚ NA ČLENECH KOMISE.
VEDOUCÍ PRACÍ ZODPOVÍDAJÍ ZA TO, ŽE NA JEDNÁNÍ BUDOU K DISPOZICI VŽDY 2 VÝTISKY DIPLOMNÍ PRÁCE, ORIGINÁLY OPONENTNÍCH POSUDKŮ A JEJICH VLASTNÍ HODNOCENÍ.
POKUD SE VEDOUCÍ PRÁCE ČI OPONENT NEMŮŽE Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU JEDNÁNÍ KOMISE ZÚČASTNIT, PŘEČTE OPONENTURU A HODNOCENÍ TAJEMNÍK KOMISE.
Mudrončík Miloslav, prof. Ing. arch. akad. arch.
Místopředseda:
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
K129
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
K134
K124
Mikeš Karel, Ing. Ph.D.
Nováček Jiří, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Bohatý
Adam
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Doláková
Erika
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Konvalinka
Michal
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Třebícký
Tomáš
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
Vonášková
Lucie
Dvořák Václav, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Bláhová
Milada
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Mikovcová
Ilona
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Podolská
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Řeháková
Tereza
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Vlčková
Martina
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Zelená
Lenka
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
Žižková
Veronika
Daďa Jaroslav, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Táborský Vítězslav, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D1) - komise č. Mgr 1
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pata Luboš, doc. Ing. arch.
Místopředseda:
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
K129
Šourek Michal, Ing. arch.
K134
K124
Eliášová Martina, Ing. CSc.
Pokorný Marek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Baroch
Jiří
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Cibulová
Márja
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Domabylová Tereza
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Mecová
Alžběta
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
Nováková
Petra
Hlaváček Michal, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Blahutová
Miroslava
Cibulková
Ivana
Šourek Michal, Ing. arch.
Daníčková
Lenka
Šourek Michal, Ing. arch.
Jamborová
Martina
Šourek Michal, Ing. arch.
Jiran
Jiří
Šourek Michal, Ing. arch.
Kuřík
Michal
Šourek Michal, Ing. arch.
Sobotníková Petra
Šourek Michal, Ing. arch.
Šourek Michal, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Škranc Pavel, PhDr.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D2) - komise č. Mgr 2
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
K129
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
K134
K124
Dolejš Jakub, doc. Dr. Ing.
Zezulová Eva, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Kladiva
Aleš
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Kučerová
Petra
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Marečková
Lenka
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Sehnalová
Tereza
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
Štěpán
Jan
Šikola Petr, Ing. arch. Ing. PhD.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Havelka
Jan
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Kabourková Gabriela
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Klimošová
Ivona
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Neuhäusl
David
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Novák
Jakub
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Nováková
Veronika
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
Valentová
Markéta
Tichý Ladislav, Doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vecko Jan, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D3) - komise č. Mgr 3
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Haman Oleg, Ing. arch.
Místopředseda:
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
K129
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Lédl Petr, Ing. arch. (pouze odpoledne)
K134
K124
Kuklíková Anna, Ing. Ph.D.
Zigler Radek, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Brantová
Zuzana
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Daniš
Petr
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Kovářová
Tereza
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Sláma
Radek
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
Ťuková
Helena
Kotas Patrik, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dupalová
Barbora
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Uhlíková
Zuzana
Hájek Karel, Ing. arch. Ph.D.
Ohrová
Michaela
Lédl Petr, Ing. arch
Zemínová
Anežka
Lédl Petr, Ing. arch
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Krobotová Petra, Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D4) - komise č. Mgr 4
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Smola Josef, Ing. arch.
Místopředseda:
Kročák Jaromír, Ing. arch.
K129
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
K124
Fiala Ctislav, Ing. Ph.D.
Broukalová Iva, Ing. Ph.D.
K133
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Jurčík
Pavel
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kotouč
Jiří
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Kučerová
Alice
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Linhart
Roman
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Schubert
Walter
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Skalová
Dora
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
Slovincová
Zuzana
Kopřiva Miloš, doc. Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Vaněk Aleš, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (lab. membrán. kcí) - komise č. Mgr 5
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Beránek Bohumil, Ing. arch.
Místopředseda:
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
K129
Linhartová Eva, Ing. arch.
K124
K133
Vonka Martin, Ing. Ph.D.
Hanzlová Hana, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Černý
Vít
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Dvořák
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Hanzlíková
Petra
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Košvancová Tereza
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Ptáček
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
David
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Tůma
Marek
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Zámečník
Ondřej
Šenberger Tomáš, prof. Ing. arch.
Pavlatová
Helena
Linhartová Eva, Ing. arch.
Poláková
Martina
Linhartová Eva, Ing. arch.
Závodná
Iveta
Linhartová Eva, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Med Tomáš, Ing. arch. Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D5) - komise č. Mgr 6
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Šabart Jan, Ing. arch.
Místopředseda:
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
K129
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
K124
K133
Mančík Štěpán, Ing. arch.
Košatka Pavel, Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Hrudička
Lukáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Janourková
Tereza
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Polehla
Roman
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Přibyl
Tomáš
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Zajíc
Jiří
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
17:50
Zelenková
Šárka
Hulec Mikuláš, doc. Akad. arch.
Bartalošová Martina
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Dupalová
Dominika
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Hájek
Otokar
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Holada
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kozlová
Sandra
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Kuchařová
Anna
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
Šanda
Petr
Pošmourný Jiří, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kraus Přemysl, Ing.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D7) - komise č. Mgr 7
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Pospíšil Josef, prof. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kabelík Zbyněk, Ing. arch. Ph.D.
K129
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Zoula Jakub, Ing. arch.
K124
K133
Mukařovský Jan, Ing. Ph.D.
Trtík Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Filipová
Andrea
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Hantáková
Lucie
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Homolková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krámková
Kristýna
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Krejčová
Tereza
Gleich Vladimír, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Nováková
Pavla
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Podolská
Eliška
Gleich Vladimír, Ing. arch.
Vlčková
Simona
Gleich Vladimír, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Dvořák Vojtěch, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (D8) - komise č. Mgr 8
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Merunková Iveta, Ing. arch. Ph.D.
Místopředseda:
Pešková Zuzana, doc. Ing. arch. Ing. Ph.D.
K129
Lédl Petr, Ing arch. (pouze dopoledne)
Knytl Luboš, Ing. arch.
K124
K133
Novák Jan, Ing. Ph.D.
Valenta Miloslav, Ing.
9:40
10:20
11:00
11:40
Adamů
Iva
Lédl Petr, Ing. arch
Hajasová
Mária
Lédl Petr, Ing. arch
Konečná
Eliška
Lédl Petr, Ing. arch
Makovička
Lukáš
Lédl Petr, Ing arch.
Moravcová
Markéta
Lédl Petr, Ing arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Dvořák
Josef
Knytl Luboš, Ing. arch.
Květoň
Petr
Knytl Luboš, Ing. arch.
Prokopová
Martina
Knytl Luboš, Ing. arch.
Příborský
Matěj
Knytl Luboš, Ing. arch.
Staňková
Soňa
Knytl Luboš, Ing. arch.
Vohnoutová Zuzana
Knytl Luboš, Ing. arch.
Zifčáková
Knytl Luboš, Ing. arch.
Lucie
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Trejbal Jan, MgA. Bc.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
atelier D (Sborovna) - komise č. Mgr 9
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Hexner Michal, doc. Ing. arch. CSc.
Místopředseda:
Kupka Jiří, doc. Ing. arch. ThLic. Ph.D.
K127
K125
Durdík Petr, Ing. arch.
Stojan Daniel, Ing.arch.
Dvořáková Pavla, Ing. Ph.D.
9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
Cibulka
Jindřich
Durdík Petr, Ing. arch.
Holub
Tomáš
Durdík Petr, Ing. arch.
Chmela
Zbyněk
Durdík Petr, Ing. arch.
Křižan
Luboš
Durdík Petr, Ing. arch.
Menšík
Jakub
Durdík Petr, Ing. arch.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Padrtová
Eliška
Durdík Petr, Ing. arch.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Tlachová Zuzana Ing.arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A735 - komise č. Mgr 10 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Oberstein Ivo, Doc.Ing.arch.CSc
Místopředseda:
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Pospíšil František Ing.arch.
Janatka Marek, Ing. arch. Ph.D.
Papež Karel, doc. Ing. CSc.
9:40
10:20
11:00
11:40
Falc
Ondřej
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Houštecká
Klára
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hrdličková
Tereza
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Kubíková
Jitka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Medunová
Marie
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Šafaříková
Eva
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Aligerová
Lenka
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Luftová
Kateřina
Kaplan Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Kamenický Matej, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A737 - komise č. Mgr 11 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Košař Milan Ing. arch.
Místopředseda:
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
K127
K125
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Dvořáková Karin, Ing.arch.
Adamovský Daniel, Ing. Ph.D.
9:40
10:20
11:00
11:40
Cyrus
Jan
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Lesáková
Hana
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Ludvíková
Barbora
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Řehák
Martin
Vorel Ivan, doc. Ing. arch. CSc.
Hynek
Michal
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
12:20 -13:10 PŘESTÁVKA
13:10
13:50
14:30
15:10
15:50
16:30
17:10
Leinweber
Aleš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Měska
Vít
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Procházka
Jan
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Rynekr
Tomáš
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Sedlová
Markéta
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
Smolíková
Pavla
Mužík Jan, doc. Ing. arch. CSc
CELK.
VÝSLEDEK
STUDIA
MÍSTO PRO POZNÁMKY ČLENA KOMISE
VÝSLEDEK
VEDOUCÍ PRÁCE
VLASTNÍ
DIPLOMANT
9:00
VEDOUCÍ
DIPL.PRÁCE
SZZ CELKEM
Švecová Simona, Ing. arch.
Tajemník
ARCH.
NAVRHOVÁNÍ
Členové:
OPONENT
A817 - komise č. Mgr 12 (A+U)
23.6.2014
Předseda:
POCHVALA
POZNÁMKA
......
Download

obhajoby diplomantských prací a státní závěrečné zkoušky