Seznam výrobků společnosti Styrotrade, a.s. registrovaných v programu Nová zelená úsporám 2013
Typ EPS
Styrotrade EPS 70F
Charakteristika
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade EPS 100F
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade EPS 50Z
Desky z pěnového polystyrenu
Použití
Tepelně izolační desky jsou určené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto
tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i
pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů a izolace
obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevněnou krycí vrstvou)
Tepelně izolační desky určené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepelně
izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna, mezi i pod
krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech a izolace plochých střech s běžným
zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace
mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou)
Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelných izolací v šikmých střešních
konstrukcích při umístění izolace mezi a pod krokvemi a pro vytváření tepelných izolací
v zavěšěných podhledech.
SVT kód
SVT 2501
SVT 2513
SVT 2517
Styrotrade EPS 70Z
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade EPS 100Z
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade EPS 70S
Desky z pěnového polystyrenu
Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelně izolačních podkladních vrstev
plochých střech ( izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi ), zavěšených podhledů,
izolace obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí
a mechanicky upevněnou krycí vrstvou ).
Tepelně izolační desky určené pro izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu
hluku. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace
umístěna, mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech a izolace plochých
střech s běžným zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní
izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí
vrstvou)
Tepelně izolační desky určené pro vytváření tepelně izolačních podkladních vrstev
plochých střech ( izolace umístěna nad, mezi i pod krokvemi ), zavěšených podhledů,
izolace obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí
a mechanicky upevněnou krycí vrstvou ) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s
běžným zatížením.
Desky z pěnového polystyrenu
Tepelně izolační desky určené pro ploché střechy s běžným zatížením. Dále lze tyto
tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech ( izolace umístěna nad, mezi i
pod krokvemi ), podkladní vrstvy plochých střech, závěsné podhledy, izolace
obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí
vrstvou, izolace pod terénem s izolací proti vodě ) a do plovoucích podlah bez útlumu
kročejového hluku s běžným zatížením.
SVT 2551
Desky z pěnového polystyrenu
Tepelně izolační desky určené pro ploché střechy vysoce zatížené a pro vysoce
zatížené podlahy a pro vysoce zatížené plovoucí podlahy bez útlumu hluku. Dále lze
tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech ( izolace umístěna nad,
mezi i pod krokvemi ), podkladní vrstvy plochých střech a ploché střechy s běžným
zatížením, zavěšené podhledy, izolace obvodových stěn ( vnitřní izolace, izolace mezi
zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou,izolace pod
terénem s i bez izolace proti vodě ).
SVT 3301
Styrotrade EPS 100S
Styrotrade EPS 250S
Styrotherm Plus 70
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotherm Plus 100
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotherm Plus 150
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade Perimetr
Desky z pěnového polystyrenu
Styrotrade Soklová deska
Desky z pěnového polystyrenu
Styrofloor T4
Styroroll 70Z
Styroroll 100Z
Styroroll 150S
Styroroll T4
Styroroll T5
Styroroll T6
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Desky z pěnového polystyrenu
Tepelně izolační desky jsou určené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto
tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i
pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů a izolace
obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a
mechanicky upevněnou krycí vrstvou)
Tepelně izolační desky určené pro izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu
hluku. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace
umístěna, mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech a izolace plochých
střech s běžným zatížením, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní
izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí
vrstvou)
Tepelně izolační desky určené pro izolace vysoce zatížených podlah bez útlumu hluku.
Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace
umístěna, mezi i pod krokvemi), podkladní vrstvy plochých střech s vyšším zatížením,
zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a
přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou)
tepelně izolační vrstvy podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti
vodě dále jako tepelná izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením, tepelné
izolace bazénů a tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras • λᴅ
0,034 W/m.K
tepelně izolační vrstvy soklové části obvodových stěn domů dále jako tepelné izolace
průmyslových podlah s vysokým zatížením, tepelné izolace bazénů a tepelné izolace v
obrácených skladbách plochých střech a teras • λᴅ 0,034 W/m.K
Zvukově a tepelně izolační desky určené pro vytváření vrstev v podlahách s
požadavkem kročejového útlumu a zvukově izolačních vrstev v konstrukcích. Desky se
vyrábějí úpravou základního materiálu EPS.
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
Tepelně izolační desky, určené pro podlahové vytápění
SVT 2519
SVT 2546
SVT 2552
SVT 2772
SVT 2774
SVT 2776
SVT 2783
SVT 2784
SVT 3302
SVT 2950
SVT 2951
SVT 2982
SVT 2985
SVT 2999
SVT 3001
Download

SVT pro NZU. - Tepelná izolace