Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Města Říčany
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Název volební strany: TOP 09
Typ volební strany: politická strana
Kandidáti:
1.
Jan Martínek, 36 let
finanční ředitel
Říčany
Člen TOP 09
2.
Alan Müller, 40 let
finanční manažer
Říčany
Člen TOP 09
3.
Jiří Strnad, 48 let
ředitel bezpečnostní agentury
Říčany
Člen TOP 09
4.
Bc. Tomáš Jursa, 39 let
Říčany
bez politické příslušnosti
obchodní ředitel
5.
Mgr. Daniel Kohout, 31 let
ředitel základní školy
Říčany
bez politické příslušnosti
6.
Vladimír Haš, 41 let
ředitel obecně prospěšné společnosti
Říčany
Člen TOP 09
7.
Eva Šimková, 54 let
předsedkyně osadního výboru
Říčany Voděrádky
bez politické příslušnosti
8.
MUDr. Jiří Mikula, 56 let
lékař
Říčany Radošovice
bez politické příslušnosti
9.
Alena Tomanová, 33 let
Říčany
bez politické příslušnosti
ředitelka společnosti
10.
Zuzana Miltnerová, 29 let
ekonomka
Říčany
bez politické příslušnosti
11.
Mgr. Dagmar Řeháková, 52 let
profesorka gymnázia
Říčany
bez politické příslušnosti
12.
Ing. Václav Steinhaizl, 40 let
projektant
Říčany Pacov
bez politické příslušnosti
13.
Ing. Daniela Šantorová, 62 let
ekonomka
Říčany
Člen TOP 09
14.
Jaroslava Tůmová, 68 let
technická úřednice
Říčany
Člen TOP 09
15.
Oldřich Primus, 72 let
Říčany
Člen TOP 09
stavební dozor
16.
Jan Gillern, 20 let
student
Říčany
Člen TOP 09
17.
Helena Postránecká, 63 let
umělkyně
Říčany
bez politické příslušnosti
18.
Ing. Jiří Novák, 63 let
chemik
Říčany
bez politické příslušnosti
19.
Jitka Dušková, 56 let
živnostnice
Říčany
bez politické příslušnosti
20.
MUDr. Ivana Vokáčová, 33 let
lékařka
Říčany
bez politické příslušnosti
21.
Simona Dejmalová, 46 let
Říčany
bez politické příslušnosti
zubní laborantka
Zmocněnec volební strany:
…........................................ .............
........................... ........................................
jméno, příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu
Náhradní zmocněnec:
…........................................ .............
........................... ........................................
jméno, příjmení
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu
.........................................................
Podpis zmocněnce
........................................ ..................................
jméno, příjmení
označení funkce
...................................................
podpis oprávněné osoby
Osoba oprávněná jednat jménem politické strany TOP 09
V .......................... dne .............
Download

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva