Sdružení Pro Znojmo představuje jako první
svoji kandidátku do komunálních voleb
31. července 2014, Znojmo – Občanské sdružení ”Pro Znojmo” působí ve městě již třetím
rokem a spojuje v sobě osobnosti napříč generacemi, které mají společnou vizi pro město,
chtějí se aktivně podílet na veřejném životě a prosadit své myšlenky i v politické soutěži.
Nyní představuje veřejnosti 31 jmen, která se na kandidátní listině PRO ZNOJMO budou
ucházet o přízeň občanů v komunálních volbách. Ty ve Znojmě proběhnou společně s
prvním kolem senátních voleb ve dnech 10. a 11. října 2014.
Lídrem kandidátky je současný aktivní opoziční zastupitel a známý znojemský historik Jiří
Kacetl, rovněž člen krajského výboru politického hnutí Starostové a nezávislí. "Nabízím více
než desetileté zkušenosti z nezištné práce ve znojemských občanských spolcích a také v
komunální politice. Poslední čtyři roky se snažím upozorňovat na nekoncepční a mnohdy
bezcitné uvažování současného vedení znojemské radnice v čele se starostou Gabrhelem z
ČSSD. V opoziční lavici jsem poznal mnohé osobní prohry. I sebelepší, konstruktivní návrhy
jsou ignorovány a zavrhovány, často jen kvůli mému jménu. Smířit se s tím nehodláme, a
proto společně kandidujeme Pro Znojmo", představuje se Kacetl a dodává: "V těchto volbách
půjde o hodně! Občané voliči se musí rozhodnout, zda chtějí pozorovat další sestup Znojma
do provinciální bezvýznamnosti a letargie, anebo posunou město opravdu vpřed, k větší
prosperitě a odpovědnosti."
Dvojkou na kandidátce je občanský aktivista Jakub Krainer, představitel mladší generace,
která se nebojí slušnou formou vyjádřit svůj názor na veřejná témata a také věnovat desítky
hodin měsíčně potřebným nezištným občanským aktivitám. "Moje generace, první
porevoluční, se stává dospělou, vstupuje do života a zvládá to zatím na jedničku.
V posledních měsících jsem poznal spoustu aktivních, mladých lidí, kteří jdou za svým snem.
Začínáme podnikat, máme zdravé názory a dokážeme se prosadit. Ale hlavně, svět pro nás už
nekončí u našich domovních dveří. Zajímáme se, pomáháme druhým, když potřebují, sbíráme
Pro Znojmo, o.s.
www.proznojmo.cz
odpadky a píšeme články o tom, co ve městě nefunguje. Stojaté znojemské vody rozčeřilo
v posledních měsících hned několik mladých lidí a jejich projektů. Umění do Znojma,
architekti ze studia ORA, Znojmo bez hazardu. Tito všichni ukázali o osud našeho krásného
města větší zájem, než většina dnešních politiků. Jsem hrdý na naši generaci a chci, aby ve
volbách získala své zastoupení," prohlašuje Krainer.
Třetí místo kandidátky patří známému znojemskému podnikateli Karlu Fialovi, mecenáši
mnohých spolkových aktivit a nezávislému glosátorovi dění ve městě. I on považuje
současnou situaci ve Znojmě za vážnou zejména z hlediska ohrožení základních principů
svobody slova a demokratické soutěže.
Ze čtvrtého místa kandiduje Monika Pospíšková. Veřejnost ji jistě zná díky jejím aktivitám v
kurzech šití a patchworku. Vždy usměvavá, pozitivně naladěná a s otevřeným srdcem pro
starosti jiných. Monika Pospíšková nepřihlíží, ale pomáhá. A takové zastupitele a zastupitelky
naše město zoufale potřebuje.
Pětkou kandidátky je Lukáš David, velký propagátor Znojma v našich zemích i za hranicemi,
znalec jeho kulturně-historických krás a velmi aktivní člověk v cestovním ruchu, do budoucna
klíčovém odvětví pro zaměstnanost na Znojemsku.
Šestou pozici drží Přemysl Karpíšek z Hradiště, předseda znojemské TOP09, jenž se profesně i
zájmově věnuje dopravní problematice.
Ze sedmého místa se o přízeň voličů coby nezávislý kandidát uchází Ladislav Dvořák,
generální ředitel firmy Laufen CZ, která provozuje areál proslulé znojemské keramičky. V
průběhu jeho tříletého vedení nastoupila firma cestu úspěchu. Zvýšila roční obrat 1,5 na 2,1
miliardy korun a vytvořila přímo ve Znojmě více než 100 pracovních míst. Firma rovněž čile
spolupracuje s místními firmami a tím podporuje zaměsnanost i nepřímo. Budoucnost její i
budoucnost tohoto tradičního průmyslového odvětví ve Znojmě závisí mimo jiné právě i na
moudré a efektivní městské samosprávě, která pro rozšíření produkce, větší zaměstnanost a s
ní související přípravu mladé generace vytvoří podmínky.
Na osmém místě kandiduje Otto Bouda, bývalý zastupitel, živnostník a také předseda
Okrašlovacího spolku. I on svůj volný čas věnuje neziskovému sektoru, zejména při instalací
pamětních desek a nových laviček do Gránic.
Na devátém místě je další aktivní zástupkyně mladší generace Veronika Krulová, jež se věnuje
zejména sociální oblasti. První desítku pak uzavírá Bohumil Kašpárek, učitel odborných
předmětů a člen Strany zelených.
V dalších dvou desítkách kandidátů Pro Znojmo najdeme například grafika Tomáše Bílého,
studentku a zpěvačku Karolínu Kolářovou, projektanta Karla Pavlíčka, překladatele
Jaroslava Surmana, proslulého keramika Ivo Slámu, bývalého novináře Davida
Grossmanna, instruktora Lukáše Hubatku, podnikatele Milana Geryka a Marka Vejchodu
a také zasloužilého znojemského učitele a literáta Jiřího Svobodu.
Pro Znojmo, o.s.
www.proznojmo.cz
PRO ZNOJMO
Název volební strany
(sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů)
Kandidáti:
1. PhDr. Jiří Kacetl, 38 let, historik, překladatel, Znojmo, Starostové a
nezávislí, navržen STAN
2. Bc. Jakub Krainer, 26 let, podnikatel, aktivista, Znojmo, bez politické
příslušnosti, navržen STAN
3. Ing. Karel Fiala, 60 let, podnikatel, Znojmo, bez politické příslušnosti,
navržen STAN
4. Monika Pospíšková, 47 let, živnostnice, Znojmo, bez politické
příslušnosti, navržena STAN
5. Mgr. Lukáš David, 36 let, sales manager, průvodce, překladatel, bez
politické příslušnosti, navržen STAN
6. Přemysl Karpíšek, 38 let, vedoucí dispečinku, Znojmo-Hradiště, TOP 09,
navržen STAN
7. Ladislav Dvořák, MBA, 40 let, generální ředitel firmy, Znojmo, bez
politické příslušnosti, nezávislý kandidát
8. Otto Bouda, 44 let, živnostník, Znojmo, bez politické příslušnosti,
navržen STAN
9. Bc. et Bc. Veronika Krulová, 26 let, studentka, Znojmo, bez politické
příslušnosti, navržena STAN
10. Ing. Bohumil Kašpárek, 36 let, učitel odborných předmětů, Znojmo, Strana
zelených, navržen STAN
11. Tomáš Bílý, 36 let, živnostník, Znojmo, bez politické příslušnosti,
navržen STAN
12. Ing. Karel Pavlíček, 72 let, projektant pozemních staveb, Znojmo, bez
politické příslušnosti, nezávislý kandidát
Pro Znojmo, o.s.
www.proznojmo.cz
13. Karolína Kolářová, 20 let, studentka, Znojmo, bez politické
příslušnosti, navržena STAN
14. Mgr. Jaroslav Surman, 34 let, překladatel, poradce, Znojmo, bez
politické příslušnosti, nezávislý kandidát
15. Ivo Sláma, 50 let, keramik, modelář, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
16. Lubor Veleba, 71 let, technik, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
17. Mgr. David Grossmann, 37 let, asistent ředitele, mediální koordinátor,
Znojmo, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
18. Bc. Lukáš Hubatka, 24 let, student, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
19. Ing. Alena Valentová, 50 let, středoškolská učitelka, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát
20. Milan Geryk, 49 let, podnikatel, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
21. Ing. Marek Vejchoda, 47 let, podnikatel, Znojmo, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát
22. Vladimír Jodas, 31 let, vlakvedoucí, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
23. Zuzana Faragová, 27 let, administrativní pracovnice, Znojmo-Přímětice,
bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
24. Lenka Fialová, 62 let, hostinská, Znojmo, bez politické příslušnosti,
navržena STAN
25. Ing. Miroslav Kratochvíl, 57 let, stavební podnikatel, Znojmo, bez
politické příslušnosti, nezávislý kandidát
26. Eva Jurmanová, 60 let, ekonomka, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
27. Evžen Prchal, 42 let, zdravotnický pracovník, Znojmo, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát
Pro Znojmo, o.s.
www.proznojmo.cz
28. Ing. Zuzana Boudová, 27 let, marketing manager, Znojmo, bez politické
příslušnosti, navržena STAN
29. Jiří Svoboda, 71 let, literární historik, Znojmo, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát
30. Dagmar Hriadelová, 45 let, účetní, Znojmo, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
31. ThDr. Miroslav Čížek, 40 let, duchovní, Znojmo-Přímětice, bez politické
příslušnosti, nezávislý kandidát
S přáním všeho dobra
Bc. Jakub Krainer
místopředseda Pro Znojmo
[email protected]
+420 604 997 998
Pro Znojmo, o.s.
www.proznojmo.cz
Download

Stáhnout (PDF)