PŘIHLÁŠKA
Na lekce:
BABY BALET (3 – 6 let)
MINI BALET (6 – 10 let)
Jméno a příjmení dítěte ………………………………………..
Datum narození ……………………………………………………...
Bydliště ………………………………………………………………..
Jméno a příjmení matky …………………………………………….
Telefonní kontakt matky …………………………………………….
Jméno a příjmení otce ………………………………………………
Telefonní kontakt otce ...…………………………………………….
Přihláška je závazná pro školní rok 2014/2015. Podmínkou je
úhrada lekcí za 1. pololetí do 30.9.2014 a úhrada lekcí za druhé
pololetí do 28.2.2015.
Svým podpisem souhlasíme s používáním osobních údajů dítěte a jeho zákonných zástupců v
rozsahu nezbytně nutném v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu trvání lekcí Balet pro děti, a to do 30.6.2015. Dále
prohlašujeme, že jsme se seznámili s vnitřním řádem a svým podpisem vyjadřujeme s ním
souhlas.
Datum ……………… Podpisy rodičů …………………………….
…………………………….
Download

PŘIHLÁŠKA - Balet pro děti