INFORMAČNÍ
BULLETIN
PRO PRAŽSKÉ ROMY
Romský koordinátor hl. m. Prahy:
Božena Filová
romský koordinátor
sekretariát radního pro oblast sociální a bytové politiky
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
e-mail: [email protected]
Kancelář:
Dům národnostních menšin
Vocelova 602 / 3, 120 00 Praha 2
tel.: 221 419 817
Romský zástupce v Domě národnostních menšin o.p.s.
Pan Ladislav Goral
Dům národnostních menšin o.p.s.
Vocelova 3,
120 00 Praha 2
[email protected]
Tel.: 221419834
Centrum sociálních služeb Praha
Zřizovatel hlavní město Praha, příspěvková organizace
Chelčického 39/842
130 00 Praha 3 - Žižkov
tel. 222 581 290
INFORMAČNÍ
BULLETIN
PRO PRAŽSKÉ ROMY
Na území hlavního města Prahy působí od roku 2000 romský
koordinátor pro záležitosti romské komunity. Náplní práce romského
koordinátora je mimo jiné i koordinace romských poradců městských
částí Praha 1 - 22.V roce 2000 byl také zřízen Poradní sbor pro
záležitosti romské komunity hl.m.Prahy, který se setkává pravidelně
jednou měsíčně. Romští poradci jednotlivých městských částí přináší
aktuální informace o dění v romské komunitě a společně s romským
koordinátorem se snaží problémy řešit. Na jednotlivé poradce se
můžete obrátit v místě svého trvalého bydliště s otázkami v oblasti
bytového, sociálního a právního poradenství. Bulletin by Vám měl
usnadnit lepší orientaci při hledání pomoci a získání
kontaktů.
SEZNAM PORADNÍHO SBORU PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY HMP
Praha 1
Praha 2
Praha 3
Praha 4
Praha 5
Praha 7
Praha 8
Praha 9
Praha 10
Praha 12
Praha 13
Praha 14
Praha 15
Mudr. Ivan Novotný
MUDr. Anna Chochulova
Mgr. Vladimír Beran
Mgr.Vojtěch Lalík
Božena Viragová
Nora Sotonová
Markéta Nejedlá
Kateřina Laskovská
JUDr. Milan Vodňanský
Mgr. Pavel Bína
Lukáš Horák
PaedDr. Václav Jirout
Mgr. Ivana Davidová
Eva Reslová
Mária Fořtová
MUDr. Lenka Venzarová
Vodičkova 18, 115 68 Praha 2
Nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
Seifertova 51, 130 00 Praha 3
Táborská 350, 140 00 Praha 4
Plzeňská 174, 150 00Praha 5
nábř. kpt. Jaroše 1000,
170 00 Praha 7
U Meteoru 8, 180 48 Praha 8
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9
Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Písková 25, 143 12 Praha 4
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 13
Bratří Venclíků 1072, 198 21, Praha 9
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10,
Horní Měcholupy
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
224 239 449
236 044 294
222 116 488
261 192 297, 605 429 692
775 282 505, 257 326 754
257 000 649
220 144 190, 723 579 386
220 144 190, 605 070 056
222 805 294, 602 820 712
222 805 296, 774 243 797
283 091 424, 723 903 424
267 093 596
241 716 490
235 011 545
225 295 447, 774 180 966
281 003 523, 281 003 157
linka 522, OŠKZ
OSTATNÍ ČLENOVÉ PORADNÍHO SBORU
Zdenek Duna Čestný člen
Jan Balog
Ing. Milada Kropáčková
Mgr. David Beňák
Kapt. Michaela Králová
Úřad vlády ČR
nábř. E. Beneše 4, 118 01, Praha 1
Agentura pro sociální začleňování –
Úřad vlády ČR
MŠMT
Bří. Venclíků 1073, 190 00 Praha 14
Policie ČR
ROMSKÁ OBČASKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ NA
Název
Aven Roma
Box Club Žižkov
[email protected]
296 153 126, 604 472 563
[email protected]
777 589 222
[email protected]
[email protected]
[email protected]
234 811 585
225 295 101, 724 159 014
974 883 485
ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
Adresa
Nuselská 51, 140 00 Praha 4
Havlíčkovo náměstí č. 11, 130 00 Praha 3
OS Sdružení přátel romské kultury
Španělská 6, 120 00 Praha 2
Spojení
Hanka Bystrá, tel.: 241 405 504
Stanislav Tišer
Romské občanské sdružení
Trojická 20, Velká Ohrada,
120 00 Praha 2
Lenka Kopčáková
tel.: 774 719 070, 224 910 787
RomPraha
Trojická 20, 120 00 Praha 2
Ladislav Goral
tel.: 774 034 582
Občanské sdružení R-Mosty
Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3
Jakub Čihák
tel: 602 399 826, 608 435 355
Vlado Oláh
tel.: 607 189 173
Viera Pulová, tel.: 773 171 790
Jan Balog
tel.: 606 476 038
Gailová Marie
tel.: 604 113 592, 222 212 823
Božena Viragová
tel.: 257 326 754, 775 282 005
Dženo
Matice Romská
Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6
Náš Svět
Palestra
Přecechtělova 2229, 155 00 Praha 5
Italská 12, 120 00 Praha 2
Romodrom
Mezibranská 3, 110 00 Praha 1
Romano Dives
Plzeňská 26, 150 00 Praha 5
Šuko Pajac
Pavelková 3390/7, 140 00 Praha 4
Láčhe Roma
Thámova 22, 180 00 Praha 8
Cikne čhave
Novovysočanská 219/19, 190 00 Praha 9
Slovo 21
Francouzská 2, 120 00 Praha 2
Romea
Žitná 49, 110 00 Praha 1
Ivan Veselý, tel.: 222 944 393
Julia Peštová
tel.: 737 951 498
Milan Šenki
tel.: 732 520 826
Štefan Žolták
tel.: 773 536 516
Jelena Silajdžič
tel.: 222 518 554
Mgr. Jarmila Balážová
tel.: 257 322 987
Druh činnosti
Aktivity pro děti a mládež
Box, práce s mládeží,
sportovní aktivity
Kultura, vydávání časopisu
„Amaro Gendalos“
Aktivity pro děti a mládež,
kultura, vzdělávání, osvěta,
sociálně-právní poradenství,
zaměstnanost Romů
Dobrovolný svaz sdružení
nezávislých na politických
stranách a hnutích
Aktivity pro děti, mládež
a dospělé, vzdělávání, osvěta
Aktivity pro děti a mládež,
náboženství, publikační činnost
Práce s dětmi a mládeží
Sportovní aktivity pro děti,
mládež i dospělé
Aktvity pro děti a mládež,
práce s rodinami vězňů
Aktivity pro děti, poradenská
a preventivní činnost,
sociálně-právní poradenství
Práce s mládeží,
vzdělávací aktivity
Volnočasové aktivity dětí
a mládeže - hudební a taneční
Volnočasové aktivity dětí
a mládeže - hudební a taneční
Boj proti rasismu, ochrana lidských
práv, kultura, festival Khamoro
Boj proti rasismu, ochrana lidských
práv, vydávání časopisu.
Download

DTP studio - Magistrát hlavního města Prahy