ČASOVÝ HARMONOGRAM SEKCE: FINANČNÍ PRÁVO
Téma: „Daně v roce 2014”
Termín: čtvrtek 15. 5. 2014
Místo konání: PF UP, budova A, místnost č. 5
14:00–15:30 jednání v sekci
Moderátor: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Pavel Matoušek
1. Ing. Jana Bellová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
„Je inflace daň“
2. JUDr. Mária Duračinská, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
„Zdaňovanie právnických osob z pohľadu práva EU“
3. JUDr. Lenka Veselá, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
„Přímá daň v roce 2014“
4. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
„Veřejně prospěšný poplatník v zákonu o daních z příjmů“
5. Mgr. Martin Hobza, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
„Svěřenský fond jako daňový subjekt“
15:30–16:00
coffee break
16:00–17:30 jednání v sekci
Moderátor: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Pavel Matoušek
6. JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D., Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta právnická
„Diamanty a daně“
7. JUDr. Silvie Anderlová, Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta právnická
„Nakládání s daňovými bonusy v insolvenčním řízení“
8. Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta právnická
„Dary v roce 2014“
9. JUDr. Kristýna Müllerová, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
„Změny v dani z převodu nemovitostí v roce 2014“
10. JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., Masarykova univerzita, Právnická fakulta
„DPH v roce 2014?“
ČASOVÝ HARMONOGRAM SEKCE: FINANČNÍ PRÁVO
Téma: „Daně v roce 2014”
Termín: pátek 16. 5. 2014
Místo konání: PF UP, budova A, místnost č. 7
9:00–10:30 jednání v sekci
Moderátor: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., JUDr. Pavel Matoušek
1. JUDr. Pavel Matoušek, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
„DPH a přeshraniční obchodní operace se zbožím“
2. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. MBA, Masarykova univerzita, právnická fakulta
„Spotřební daně a cla v roce 2014“
3. JUDr. Vladislav Mičátek, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
„Aktuálne tendencie zdanenia finančního sektora v kontextě legislatívy EU“
4. Ing. Karolína Červená, Ph.D., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
„Aktuálna právna úprava oceňovania majetku podnikateľských subjektov (účtovné a daňové aspekty)“
5. Ing. Roman Landgráf, daňový poradce/Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
„Aktuální výzvy pro právní vědu v daňovém právu – několik poznámek“
6. Mgr. Martin Hobza, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
„Svěřenský fond jako daňový subjekt“
Download

časový harmonogram sekce: finanční právo