Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace
Autor: Markéta Čunátová
Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 17_VLASTIVĚDA
_EVROPA POLOHA A POVRCH
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925
Anotace: Materiál je určen k prezentaci nového učiva na
interaktivní tabuli pro žáky 5. ročníku
Poloha a povrch
• Povrch naší planety Země je tvořen
pevninou a vodstvem.
• Víc než dvě třetiny povrchu jsou
pokryty vodstvem.
• Vodstvo obklopující pevninu je
spojeno v jeden velký světový oceán,
jeho součástí jsou čtyři oceány
• Severní ledový oceán
• Tichý oceán
• Atlantský oceán
• Indický oceán
• Nad hladinou světového oceánu vyčnívá
pevnina.
• Pevnina netvoří souvislou plochu,
oceány ji rozdělují na několik částí, ty
se nazývají světadíly (kontinenty).
• Světadílů na Zemi je šest:
1. Asie – největší kontinent
2. Amerika
3. Afrika
4. Antarktida
5. Evropa
6. Austrálie
Kontinenty
4
1
5
6
2
7
3
1 * Severní Amerika
2 * Jižní Amerika
3 * Antarktida
4 * Evropa
5 * Asie
6 * Afrika
7 * Austrálie
Poloha Evropy
• Evropa je druhým nejmenším
světadílem.
• Z části je obklopena Atlantským
a Severním ledovým oceánem.
• Na východě sousedí s Asií.
• Hranice mezi Asií a Evropou je vytvořena
uměle dohodou mezi lidmi a prochází
převážně po pevnině.
• Území těchto dvou kontinentů
se nazývá Eurasie.
Poloostrovy
• jsou části pevniny, které vybíhají do moří
nebo oceánů.
Největším z Evropských poloostrovů jsou:
• Skandinávský
• Pyrenejský
• Apeninský
• Balkánský
Pyrenejský poloostrov
Ostrovy
• jsou kousky pevnin obklopené ze
všech stran vodou moří nebo oceánů.
Největší evropské ostrovy jsou
Britské ostrovy a Island.
ISLAND
Povrch Evropy
Nížiny
• povrch Evropy je většinou nížinný
• východní část Evropy
- Východoevropská rovina
• střed Evropy – Středopolská nížina
a Severoněmecká nížina.
• západ Evropy – Francouzská nížina.
Vysočiny
• nejvyšším evropským
pohořím jsou Alpy.
• Směrem k východu
ALPY - Mont Blank
na ně navazuje pohoří Karpaty.
• Na Slovensku se Karpaty dělí na:
Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Velkou
Fatru a Malou Fatru.
Karpaty
Poloostrovy a pohoří
• Na severu Evropy leží Skandinávský
poloostrov se Skandinávským
pohořím.
• Na jihozápadě
Pyrenejský
poloostrov
má Pyreneje
Pyreneje
• Apeninský poloostrov vyplňují
Apeniny
• Balkánský poloostrov pokrývá pohoří
Balkán
Apeniny
Nejvyšší pohoří
s nejvyššími horami
Alpy
Mont Blanc 4 807 m n. m.
Pyrenej
Pico de Aneto 3 404 m n. m.
Balkán
Musala 2 925 m n. m.
Apeniny
Corno Grande 2 914 m n. m.
Karpaty
Gerlachovský štít 2 655 m n. m.
Skandinávské pohoří
Galdhopiggen 2 469 m n. m.
Ural
Narodnaja 1 894 m n. m.
Nejzachovalejší a nejméně poškozená příroda
je chráněna v rezervacích
a národních parcích
Národní park Plitvice- Chorvatsko
Zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-01-17].
Dostupné pod licencí Public Domain na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Continents_by_colour.pn
g
http://en.wikipedia.org/wiki/File:42862-cies.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Espa%C3%B1a_y_Portugal.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_photographs_of_It
aly_2009_07_(RaBoe).jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pic-du-midi-dossau.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karpaty-Ukraine1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Blanc_003.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plitvice.jpg
http://www.clker.com/clipart-2172.html
CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ Věra. Vlastivěda 5, učebnice pro 5.ročník základní školy. 1.
vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2004... ISBN 80-7289-059-X
Download

VY_32_INOVACE_03_17_VL_5_r_EVROPA_POLOHA_A_POVRCH