(Kyjev)
Don
T u rg
aj
-132plošin
IC
Syrdá
rja
a
Ustjurt
SP
KA
Franc
o
in
á n íž a ra ls k é j.
A
i ck
El'brus
! 5642
!
r
T u poušť
+
BAKI $
ANKARA
+ á Asie
$
al
l . Mj. Tuz 3916
.
Ararat
!
(Baka)
5165
Urm ijské j.
j. Van
pouš
Kyzylk t
um
m
Karaku Amud
aria
M
KÉ
NÉ MOŘE
ČER
KÉ
EJS
EG
Etna
Volh
a
!
.
pol.
Krym
Y
S T Ř
AL-JAZĀ'IR
Volgograd
Dn ěp
r
Y
Biskajsk
Mont Blanc P
ý
4807 ! A L Pád
zá liv
Ap
en
ins JAD
PYRENEJ
E
ký ER
!
r
Balkánský Du n aj
Due o
3404
Korsik
po S KÉ
a
+
l.
M
pol.
PyrenejskýEbro
ROMA$
.
Vesuv
#
á ry Sardinie (Řím)
Tajo
1279
Bale
TYRHÉNSKÉ M.
pol.
JÓNSKÉ
3478
!
50°
s k á n íž i n a
+
KYJIV $
K A! R P
2655
Dunaj
(Paříž)
70°
án
uzsk
án
ížin
a
+ PARIS
$
Loira
60°
Ural
Středopolské
nížiny
Odr
a
PRAHA $
+
Sei na
50°
T
!
.
K
$
40°
A
y
(Lisabon)
Lab
e
Severoněmecká
nížina
30°
a
Visl
LISBOA
LONDON
20°
Rýn
vropská
pánev
10°
Velká
Británie
É O (Londýn)
S TRO VY
SK
59 43
Irsko
IT
49 19
Západo
e
0°
p
BR
or
Az
LA
NT
SK
Ý
10°
Ka s
20°
OC
EÁ
N
30°
ris
zo
30°
a
z
É
M
A
s
ŘE
ir
P
l.
po
as
ka
r
I C
K Ý
liv
rů
I
N
D
ag
ARSKÝ PRÁH
Madagaskarská
pánev
m
M
5790
o
40°
občasný vodní tok
Výškové stupně oceánů a moří
-6 000
-4 000
-2 000
-200
0
Výškové stupně pevniny
0
200
500
1 000
2 000
3 000
0
5 000
30°
a
KÝ
Y
b
2315
S
M A SK A R É N
20°
s
K
Mos
am
bic
ký
p
M
RÁ
H
i c
k á
6291
3069
!
A GA S K
mys Dobré naděje Střelkový mys
18
!
MAD
1207
ANTANANARIVO
+
$
Tsiafajavena
2643
Boby
!
2658
mys P. Marie
p á
n e v
roo
10°
Maromokotro
!
2876
ad
fue
VE
LD
Ka
2326 Velk é
!
O C E Á N
Á
VÝ C
HO
VYS DOA
OČI FR
NA ICK
Uban
gi
ie
aB
(Kapské město) $
+
AP
Text
po
po
Lim
ib
Nam
+Durban
OR $
V
H
Kompasberg
ČÍ
!
RA
Kl. Swaberge 2504 D
0°
Y
OR
Rowu ma
j. M alaw i
PRETORIA
+
+ MAPUTO
$
Johannesburg $
Cape Town
1205
Kartala
#
2361
Mayotte
M
KO
zi
ť
poušť
Kalahari
Aldabra
mys Delgado
Sapitwa
!
3000
Inyangani
!
2592
pánev
Makgadikgadi
5157
Pemba
Zanzibar
+DAR ES SALAAM
$
Zambezi
v.n. Karib a
(Mogadišo)
Mafia
10°
5824
+
$
!
Klilimandžáro
!
5895
á ls
ký
MUQDĪSHO
Juba
e
al-
be
n en
áb
j. Ba ngweu lu
Tsodilo
!
1375
Windhoek
!
R
l. B
prů
K a tanga
O
YS
stálý vodní tok
20°
O
Za m
o
n
pánev
Etoša
Walvis Bay !
(
Ka ps ká
pánev
hná
Da
r
á
1889
!
elle
So m
+ NAIROBI
$
j. R ukwa
Rungwe
!
j. M weru 3175
ua
S h a b a
L u nda
Šeb
5199
+
$
Schroffenstein
!
Gakarosa
!
2202
Thabana
1855 Vaal
Ntlenyana
O r ange
K Ý 3482 ! Y
5760
výškový bod s údaji
o nadmořské výšce
(v metrech)
činná sopka s údajem
o nadmořské výšce
(v metech)
A
i
o
go
Brandberg
!
2606
11
Výškové body
D
nda
Lo mam
ilu
Kw
ang
Kw
25 - 50 tis.
ž
a
Cu
!
mys Marca 1783
uš
100 - 500 tis.
!
(
j. Ta nganika
Luv
1630 K a
Cu
and
Cu
i to
Bale
!
4321
j. A baja
+
$
lua
!
a
aw
Ok
!
R
in
po
500 tis. - 1 mil.
U
an
!
.
Řeky
š
plo
24
1670
#
Cu a
nza
mys Albina
N
1-5 mil.
+
$
ploš
i na
VYSOČINA
t
Karisimbi ! Vik to riin o j.
4507
j. M ai Ndom be
2408
+ ĀDDĪS ĀBEBĀ
$
Kinyeti
!
3178
j. Turkana
j. Kyo ga
Albe rtovo j.
Mt.
Elgon(R udolfovo j.)
!
KAMPALA
4321 Mt. Kenya
j. R utan gize
Uele
Kas a
i
Morro Moco
!
2620
EÁ
více než 5 mil. obyv.
!
LUANDA
So
ba
K o n ž s k á
p á n e v
(E duardovo j.)
KINSHASA
OC
hlavní město státu
$
K
1
$
+
$
K
$
SKÝ
Města a sídla
Kongo
gh
Léketi
!
1040
AT L A N T
AFRIKA
Sv. Helena
4747
S
ooué
Og
Annobón
R
!
Sv. Tomáš
84
plošina Azande
3008
Kamerunská hora
#
+YAOUNDÉ
Bioko 4070 $
Guinejský
z á l i v Princův o.
i d
1
$
+ACCRA
$
H
Palmový mys
v. n. Volta
er
b
Ngaya
!
1368
1690
Benue
il
rý N
Mod
Nil
+
$
l
ý
Bíl
Abidjan
Nig
e
!
Lagos
ť
ouš
!
a
ý Nil
rsk
Ho
1752
r
Ai
FREETOWN
Mansa
!
1948 Nimba
h
olta
ílá V
Čer ná Volta
$
+
+
$
a
r
ť
uš
po nér é
Te
al
S
a
a
plo š in
h
poušť
G
a
l
Ni
čná
píse
HO
S
p
ská
ab
ká
Vel
H
al- am
Ha ád
mr a
á
po
l.
É
SK
erg
D
RÚ
KOH
Me
sk
Syr
Suezsk
průp ý
.
AT
!
M.
D
Bílý mys E
MOŘE
Damāvand
#
p o TA U R U S
(Alžír) $
Tig
+
!
3323Sicílie Peloponés
.
K!5670Velká solná
průl.
TEHRĀN$
S
AR
-RI
BĀT (Rabat)
LA Dž. Šélia
T
Tūnis
s
O
Malta
A
do
ad-Dār al-B
!
Ro
Ý
L
(Teherán)
poušť
aydā (Casablan
Gábe
Kypr
S 2328
Kréta
+ 3340! S MA A T L A šo
!
ský zZ E
ca) $
BAGDĀD$
+$
t
M N Í M O Ř E
3086
K
Zardkuh
ÍRÁ
Madeira
LA
šot (Malá Sy ál.
Ý
L
!
T
K
rta)
M e lg ir
L
N SK
al-Iskandarīya
áp
al-Džarid
po Euf r at A 4548
ÝA
+
$
!
Á V YS.
Dž. Tubkal
VE
Velká
K
o
t
(Alexandrie)
ám
G
erg
ušť
!
-408
O
HO Kuhe!Hazár
ská n
TARĀBULUS
Barka
dní
í
KA NÁRSKÉ O-VY
4165 YS
Syrta
a
n
+
$
í
R
p
žin
R
V
a
d
AL-QAHIRA
á
Y
(Tripolis)
La Palma Tenerife
Katarská
z
o
4420
O
AS
ch
Pe
lký
poušť
K (Káhira)
$
IATL
#
Vel k ý v ý
S
proláklina !
Ve
Hierro
rs
ANT
-133
3718Gran
ký
!
Tademitská
Nafúd
A
263
Canaria
zá
r
li v
plošina
pou
i
g ir
!
š
L i b i j s k á
Er g I
137
AR-RIYĀD ť
TA! SSILI
p o u š ť
+
Aswān
Masqat! !
(Rijád) $
.
eš
2254
(Asuán) !
R
gŠ
b
Tahat
3352
Er
!
Asuánská
s
2254
G
n
k
Dž. Asoteriba
v. n.
AR
!
ará
ý
šť
3376!
Bílý mys
ťU
pou uf
Mt.
p o l .
Núbijská 2216
ž
uš
álí
D
o
l
Emi
Koussi
Gréboun
e
p
- Ch
poušť
!
!
poušť Rub al
plošina
2012
l
Ni
Hadjar
pánev3415
Iforas
plošina
Seneg
Mornou
Bodélé
er
g
!
i
!
N
150
AL-HARTŪM
Enedi 1310
(Chartúm) $
+ SAN'Ā
$
+ DAKAR
$
+
Čadská pánev
mout
-116
B
D
Á
!
R
dra
Zelený
ý
F
Ú
Ha
Ramlu
mys
Č ad s ké j.
ns k
Ras Dašan
Sokotra
R
!
Dž.
Marra
!
i
Ade liv
!
2130
Ban
4620
á
plošina
z
3088
-155
mys Guardafui
!
b
M
an da
v. n.
Šari
j. Ta na
Bahr Kordofán
Surud
Ad
CONAKRY Loma
mys Hafun
!
al-Ara
ETIOPSKÁ
Kainji
Sara
Gibraltarský
40°
1:42 500 000
100
200
300
km
Vypracovala Markéta Sedláčkováv rámci předmětu
YPDM na Stavební fakultě ČVUT v Praze.
Download

AFRIKA