Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60460580 DIČ: CZ60460580
ID DS: dugmkm6
[email protected]
úřední hodiny podatelny:
Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30
Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30
www.as-po.cz
Úsek ředitele
telefon/mobil
ředitel:
asistentka:
Mgr. Olga Merxbauerová
973 204 090
973 204 091
fax: 973 204 092
Úsek správy majetku a akvizic
statutární orgán a zástupce ředitele:
asistentka:
Ing. Martin Lehký
Dagmar Zítová
973 204 624 / 724 099 601
973 204 625
fax: 973 204 661
Ing. Pavel Kolouch
Dagmar Krmelová
973 204 170 / 602 550 028
973 204 171
fax: 973 204 172
Bc. Jiřina Polášková
Alena Pávková
973 204 097 / 602 552 756
973 204 093
fax: 973 204 095
Úsek technický
náměstek ředitelky:
asistentka:
Úsek ekonomický
náměstkyně ředitelky:
asistentka:
odd. předpisu nájemného a pohledávek
vedoucí oddělení
Monika Pouzarová
účetní
973 204 064 / 602 279 463
fax: 973 204 163
973 204 065
Jiřina Kubincová
Oblast Čechy
provozní náměstkyně ředitelky:
provoz Praha: teplo/voda
byty/ubytovny
provoz Pardubice: teplo/voda
byty/ubytovny
logistický areál Ústí
nad Orlicí
Blanka Olejníková
Zdeněk Jirotka, zást. NŘ
Ing. Tomáš Jech
Miroslav Táborský
Blanka Olejníková
973 245 844 / 602 285
fax: 973 245 844
973 204 412 / 602 553
973 204 638 / 602 280
973 245 835 / 602 550
973 245 844 / 602 285
377
Blanka Olejníková
973 245 844 / 602 285 377
Bc. Tomáš Hladík
973 405 180 / 602 106 100
fax: 585 162 627
541 162 630 / 606 729 079
973 442 463 / 602 279 471
585 209 857 / 702 208 957
585 209 831 / 973 405 183
602 106 087
867
919
512
377
Oblast Morava
provozní náměstek ředitelky:
provoz oblast Morava: teplo/voda
provoz Brno: byty/ubytovny
provoz Olomouc: teplo/voda
byty/ubytovny
CBO Těchonín
logistický areál Nový
Jičín
Ing. Dušan Bako, zást. NŘ
Ing. Zdeněk Šenkyřík
Ing. Jaromír Horáček
Zdeňka Stejskalová
Jiří Pražák st.
Jana Geryková
702 208 656
Odbor provozu vojenských vleček
Vedoucí odboru:
pohotovostní
pohotovostní
pohotovostní
pohotovostní
pohotovostní
telefon
telefon
telefon
telefon
telefon
Ing. Luděk Hradecký
-
region Praha
region Brno
region Pardubice
region Olomouc
vojenské vlečky
724
724
602
724
602
881
881
358
880
354
381
027
125
471
872
973 204 424 / 702 209 660
fax: 973 204 092
Download

WEB telefony 2015