CENÍK – HLINITANOVÉ CEMENTY
Objednávky:
DITHERM a.s.
Mečislavova 164/7
140 00 Praha 4
Expediční místo:
sklad DITHERM a.s.
Průmyslová zóna – Huť Koněv
272 04 Kladno
Tel.: +420 222 551 611-12
Fax: +420 222 551 615
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 724 870 116
Fax: +420 222 551 672
E-mail: [email protected]
hmotnost
pytle
paleta
FONDU
25 kg
1,575 t = 63 pytlů
15 717 Kč
18 806 Kč
SECAR 51
25 kg
1,400 t = 56 pytlů
23 962 Kč
28 754 Kč
SECAR 71
25 kg
1,575 t = 63 pytlů
33 979 Kč
40 775 Kč
Označení výrobku
cena Kč/t
bez DPH
cena Kč/t
s DPH
Cement FONDU je možné objednat jak v balení BIG BAG (1 pytel á 1,500 t), tak v cisterně (volně ložený) - objednávky pouze
na celý kamion (24 t)
Cena paletovaného cementu je včetně naložení na dopravní prostředek v expedičním místě
Na vyžádání zajistíme dopravu na místo určení
Ceny platí pro jednorázové odběry,
pro pravidelné a větší odběry rádi domluvíme individuální cenu
Download

VZOR BEZPEČNOSTNÍHO LISTU