1
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
Ing. Josef Halíř, Ph.D.
vedoucí útvaru geotechniky a hydrogeologie
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01
[email protected]
2
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
Dílčí část 1.
Stařinové vody
Dílčí část 2.
Stabilizace Teplické termy
Dílčí část 3.
Hydrogeologická studie jezera ČSM
Ing. Josef Halíř, Ph.D.
Míla Pletichová
Ing. Lukáš Žižka
Ing. Svatopluk Havrlík
Ing. Petr Stanislav
RNDr. Lumír Horčička
3
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
1
2
3
4
5
6
7
8
oblast kadaňsko – chomutovská
oblast ervěnicko – holešická
oblast mostecká
oblast litvínovská
oblast bílinská
Litvínov
oblast radovesická
oblast teplická
oblast chabařovická
Teplice
Ústí nad
Labem
Chomutov
Most
Kadaň
1
2
3
4
5
6
7
8
...
...
...
...
...
...
...
...
90 km2
62 km2
52 km2
52 km2
63 km2
16 km2
21 km2
64 km2
420 km2
4
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
Litvínov
lom Chabařovice
Teplice
lom ČSA
lom Bílina
lom Ležáky
Chomutov
lom Šverma
Most
lom Vršany
lom Libouš
Kadaň
Ústí nad
Labem
Projekt VODAMIN
5
Problematika důlních vod v SHP
Maršál Koněv . . . . . . . . . . † 1977
Zdeněk Nejedlý . . . . . . . . † 1981
Osek
Vítězný Únor . . . . . . . . . . † 1985
Důl 1. Máj
Mistr Jan Hus . . . . . . . . . † 1986
Litvínov
Pluto . . . . . . . . . . . . . . . . † 1996
Alexander . . . . . . . . . . . . † 1997
1. Máj . . . . . . . . . . . . . . . . † 1998
Důl Alexander
Julius III . . . . . . . . . . . . . † 2002
Kohinoor II . . . . . . . . . . . † 2002
Důl Pluto
Důl Vítězný Únor
Důl Kohinoor II
Důl Centrum
Důl Maršál Koněv
Důl Julius III
Důl Zdeněk Nejedlý
Důl Mistr Jan Hus
Bílina
1 km
Most
6
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
7
Projekt VODAMIN
Problematika důlních vod v SHP
Projekt VODAMIN
8
Problematika důlních vod v SHP
Osek
Litvínov
Důl Kohinoor II
Důl Maršál Koněv
Bílina
1 km
Most
Projekt VODAMIN
9
Problematika důlních vod v SHP
K1L – komorování v jedné lávce
K2L – komorování ve dvou lávkách
K3L – komorování ve třech lávkách
KS3L – komorování a stěnování ve třech lávkách
200 m
KS2L – KM – komorování a stěnování ve dvou lávkách – koněvská metoda
KS3L – KM – komorování a stěnování ve třech lávkách – koněvská metoda
KS4L – KM – komorování a stěnování ve čtyřech lávkách – koněvská metoda
Projekt VODAMIN
10
Problematika důlních vod v SHP




























celkový redukovaný objem aktivních dutin pod hladinou zatopení vzhledem k časové konsolidaci závalů a průchodnosti
chodeb v pilířích Wc-r
redukovaný objem aktivních dutin pod hladinou zatopení ve stařinách vzhledem k časové konsolidaci závalů Ws-r
objem nezavalených volných dutin pod hladinou s redukovaným koeficientem výrubnosti Wz-r
objem aktivních dutin pod hladinou zatopení Wc
vypočtený objem aktivních dutin pod hladinou zatopení ve stařinových polích Ws
objem nezavalených volných dutin pod hladinou Wz
objem vody v rostlé sloji pod bází rubání pod hladinou Wo
objem vody v rostlé sloji v pilíři bez chodeb Wu
vypočtený objem aktivních dutin pod hladinou zatopení v pilířích Wp
hladina zatopení Hz
plocha bloku S
kubatura neporušeného uhlí v pilířích A
kubatura bloku uhlí v pilířích pod hladinou Ac
objem nezavalených chodeb v pilířích pod hladinou U
objem nezavalených chodeb v pilířích pod hladinou, redukovaný koeficientem průchodnosti chodeb Ur
mocnost uhelné sloje pod bází rubání ha
mocnost uhelné sloje pod bází rubání pod hladinou hap
mocnost závalu k hladině zatopení hz
báze rubání Br
báze sloje Bs
koeficient výrubnosti n
redukovaný koeficient výrubnosti v závislosti na časové konsolidaci závalů nr
volná pórovitost uhlí (koeficient přírodní aktivní dutinatosti uhlí) no
koeficient zatopení (koeficient aktivní dutinatosti stařin) z
průřez chodeb v bloku P
mocnost bloku k hladině zatopení h
koeficient průchodnosti chodeb b
délka chodeb v bloku d
Projekt VODAMIN
11
Problematika důlních vod v SHP
W s-r = 340 tis. m3
W z-r = 570 tis. m3
200 m
W c-r = 910 tis. m3
Projekt VODAMIN
12
Problematika důlních vod v SHP
2064
ČSA
2022
2052
Libouš
Šverma
2163
2035
Vršany
2052
Bílina
2030
územní limity dle 444/91
současný
rozsah
těžby
rozsah
těžby
v limitech
min. rozsah max. rozsah
těžby
těžby
za limity
za limity
13
Děkuji za pozornost
Ing. Josef Halíř, Ph.D.
vedoucí útvaru geotechniky a hydrogeologie
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, Most 434 01
[email protected]
Download

Projekt VODAMIN Problematika důlních vod v SHP