CENÍK 2010
(ceny uvedeny v Kč bez DPH)
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
Vrchní strana opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
*180 mm
640,-
760,-
880,-
1010,-
1100,-
1240,-
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
7,83
3
3
2
2
2
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
®
puren Protect WLS 023
šikmá střecha
*80 mm
2
l=0,023
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
Vrchní strana opatřená polymerbitumenovou hydroizolační fólií.
tloušťka
*80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
*180 mm
680,-
800,-
920,-
1050,-
1140,-
1270,-
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
7,83
3
3
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
2
2
2
2
l=0,023
široké
Provedení:
drážka a pero
Podélná hrana:
drážka a pero
®
elní
hrana
:
Č
puren PUR spodní střecha
2400 x 1020 mm
Vnější rozměr:
WLS 023
2380 x 1000 mm
Montážní rozměr:
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení se zvýšeným stupněm vodotěsnosti.
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Vrchní strana opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
Tloušťka
* 80 mm
100 mm
120 mm
620,-
740,-
860,-
2,96
3,70
3
3
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren Plus WLS 027
160 mm
*180 mm
940,-
1030,-
1170,-
4,62
5,39
6,15
6,92
2
2
2
2
l=0,027
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
140 mm
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení v kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
Můžete tak izolaci Vaší střechy více než znásobit.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Bez vrchní hydroizolační fólie.
Tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren ST-blau WLS 027
* 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
*180 mm
580,-
700,-
810,-
910,-
990,-
1130,-
2,96
3,70
4,62
5,39
6,15
6,92
2
2
2
2
3
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
3
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
Doporučeno pro zateplení nad i pod krokvemi v kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
Můžete tak izolaci Vaší střechy více než znásobit.
l=0,027
Silikátová deska. PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená hliníkovou fólií.
Vrchní strana opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
tloušťka
120+6 mm
Cena / m2
1620,-
1750,-
5,22
6,09
6,96
2
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
šikmá střecha
2
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
160+6 mm
1490,-
2
puren DekoSil WLS 023
140+6 mm
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
l=0,023
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení. Silikátová deska tvoří podhled. (Není nutné bednění)
Akustická deska. PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou flísu. Vrchní strana
opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií. Spodní strana +30mm dřevovláknitá deska.
Tloušťka
®
puren PavaPlus WLS 027
* 80 + 30 mm
100 + 30 mm
120 + 30 mm
140 + 30 mm
Cena / m2
900,-
1070,-
1200,-
1310,-
R [m2.K/W]
2,96
3,70
4,62
5,39
desky/balení
3
3
2
2
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
l=0,027
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti Rw 44 dB.
Akustická deska. PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená hliníkovou fólií 50 μm. Vrchní
strana s polymerbitumenovou pojistnou hydroizolací. Spodní strana +40mm minerál. deska.
Tloušťka
* 80+40 mm 100+40 mm 120+40 mm 140+40 mm 160+40 mm *180+40 mm
Cena / m2
960,-
1090,-
1220,-
1360,-
1460,-
1600,-
R [m .K/W]
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
7,83
desky/balení
3
3
2
2
2
2
2
®
puren SilentPro WLS 023
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
l=0,023
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti Rw 42 dB.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Střešní izolačn prvek bez hydroizolační fólie pro izolaci obloukovitých střech.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren ProForm WLS 027
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
120 mm
140 mm
980,-
1090,-
4,62
5,39
2
2
Široké
tupá
tupá
2400 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
Doporučeno pro vnější zateplení obloukovitých tvarů střech, vnitřní zateplení kleneb.
šikmá střecha
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená výztužnou difúzně otevřenou vrstvou
flísu a vrchní difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
tloušťka
50 mm
Cena / m2
490,-
2
R [m .K/W]
1,79
desky/balení
®
puren Izolace bednění
WLS 029
Inovace
4 (paleta 123,76 m² = 13 balení)
široké
Provedení:
drážka a pero
Podélná hrana:
drážka a pero
Čelní hrana:
2400 x 1020 mm
Vnější rozměr:
Montážní rozměr: 2380 x 1000 mm
Nahrazuje bednění. Doporučeno pro nadkrokevní zateplení v kombinaci
s minerální izolací mezi krokvemi.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
Izolace s integrovanými dřevěnými latěmi.
tloušťka
50 mm
Cena / m2
690,-
2
2,17
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren UKD WLS 023
10
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
plechová střecha
Doporučeno pro zateplení pod krokvemi. Deska s integrovanými latěmi pro přikotvení obkladu (palubky, sádrokarton)
Novinka
Doporučeno pro Rheinzink střechy
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
Deska opatřena integrovanými dřevěnými latěmi.
tloušťka
60 mm
Cena / m2
1070,-
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren Plechová střecha
WLS 023
80 mm
100 mm
120 mm
1170,-
1250,-
1370,-
1470,-
1570,-
2,61
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
8
6
5
4
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
140 mm
160 mm
3
3
l=0,023
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení s plechovou krytinou bez větrané mezery v kombinaci se strukturovanou rohoží
Bevent SK.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
Deska opatřena na vnější straně Livingboard deskou.
Tloušťka
Cena / m2
* 80 + 30 mm
1470,-
1540,-
R [m .K/W]
3,45
desky/balení
3
2
®
puren LB WLS 023
100 + 30 mm
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
120 + 30 mm
140 + 30 mm
1600,-
1670,-
4,35
5,22
6,09
3
2
2
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
l=0,023
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení s plechovou krytinou bez větrané mezery v kombinaci se strukturovanou rohoží
Bevent SK.
difúzní fólie, parotěsné
fólie, samolepící pásky
příslušenství
®
rozměr
obsah
cena / m2
Difúzní fólie puren DB blau (sd < 3 m)
1500 mm šíře
role s
50 bm
59,-
Parozábrana TOP DSB 100 (sd > 100 m)
1500 mm šíře
role s
50 bm
59,-
Parozábrana DS AL (sd > 1500 m)
1000 mm šíře
role s
25 bm
205,-
BEVENT SK. Strukturovaná rohož pro střechy
s falcovanou plech. krytinou. (samolep. přesah)
1400 mm šíře
role s
25 bm
185,-
lepící pásky
a utěsňovací prostředky
®
rozměr
obsah
cena / role
Diffucell difúzní hřebenový samolepící pás
220 mm šíře
role s
20 bm
1840,-
Butyl-kaučukový těsnící pás, úžlabí, samolepící
330 mm šíře
role s
15 bm
1550,-
ALU - lepící páska pro parozábrany
50 mm šíře
role s
100 bm
261,-
Parotěsná páska PE
50 mm šíře
role s
25 bm
239,-
50 mm šíře
role s
25 bm
298,-
Podstřešní páska - lepení pojistné hydroizolace
PU - nízkoexpanzní pěna
-
750 ml
110,-
Pistole pro aplikaci PU - nízkoexpanzní pěny
-
1 ks
630,-
Kotevní šrouby
rozměr
obsah
cena / balení
8,0/180 mm
balení
50 kusů
1520,-
8,0/200 mm
balení
50 kusů
1540,-
8,0/225 mm
balení
50 kusů
1590,-
8,0/250 mm
balení
50 kusů
1670,-
8,0/275 mm
balení
50 kusů
1710,-
8,0/300 mm
balení
50 kusů
1770,-
8,0/325 mm
balení
50 kusů
1860,-
8,0/350 mm
balení
50 kusů
1910,-
8,0/375 mm
balení
50 kusů
1980,-
-šroubovací šablona
1 kus
880,-
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení šikmé střechy, kotvení izolace přes kontralatě do krokví.
puren PUR - lepidlo (Dachkleber)
cena / kg
12 kg s
2-kg-plechovkami
250,-
paleta 432 kg s
2-kg-plechovkami
250,-
paleta 546 kg s 6,5-kg-plechovkami
250,-
karton
Puren PUR-lepidlo (Dachkleber) je obzvláště vhodný k lepení
PIR- nebo polystyrenové izolace u plochých a spádových střech.
®
puren PUR lepidlo (Dachkleber)
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
plochá střecha / terasa
< 80 mm = WLS 029
≥ 80 mm = WLS 027
220,-
50 mm
60 mm
80 mm
250,-
290,-
330,-
410,-
1,43
1,79
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
4,32
tloušťka
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
500,-
600,-
700,-
890,-
990,-
2
200,-
40 mm
1,07
Cena / m2
puren MV WLS 027/029
30 mm
0,71
2
R [m .K/W]
®
20 mm
790,-
R [m .K/W]
3,70
4,44
5,19
5,93
6,67
7,41
m²/BJ
3,60
2,88
2,16
2,16
2,16
1,44
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Doporučeno pro přímý kontakt s PVC
a asfaltovými pásy(bez separační vrstvy).
Dlouhodobá teplotní odolnost +90°C.
Velký formát (2400x620 mm, od tl. 80 mm).
150 kPa l=0,027
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
60 mm
80 mm
400,-
500,-
600,-
700,-
800,-
R [m .K/W]
2,61
3,48
4,35
5,22
6,09
m²/BJ
5,76
4,32
2,88
2,16
Tloušťka
Cena / m2
2
puren FD-L WLS 023
3,60
1 60 mm
1 80 mm
20 0 mm
920,-
1040,-
1160,-
R [m .K/W]
6,96
7,83
8,70
m²/BJ
2,16
2,16
1,44
Tloušťka
®
100 mm
Cena / m2
2
120 mm
140 mm
Velký formát (2400x1020 mm, od tl. 80 mm).
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
Hrany:
Doporučeno pro přímý kontakt s PVC
a asfaltovými pásy (bez separační vrstvy). Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
Dlouhodobá teplotní odolnost +90°C.
l=0,023
150 kPa
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou
speciálního flísu. Deska k zateplení základů.
tloušťka
20-40 mm
40-60 mm
60-80 mm
225,-
370,-
520,-
Cena / m2
R [m2.K/W]
m²/BJ
®
puren Spádová izolace
WLS 029
ostatní spádování na vyžádání
- dle typu spádových klínů 11,52
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
7,20
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
5,04
Možnost vytvoření spádování
dle projektu.
tupé
1000 x 500 mm
1000 x 500 mm
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
puren MV WLS 027/029
< 80 mm = WLS 029
≥ 80 mm = WLS 027
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
200,-
220,-
250,-
290,-
330,-
410,-
0,71
1,07
1,43
1,79
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
4,32
tloušťka
100 mm
160 mm
120 mm
140 mm
180 mm
200 mm
500,-
600,-
700,-
790,-
890,-
990,-
R [m .K/W]
3,70
4,44
5,19
5,93
6,67
7,41
m²/BJ
3,60
2,88
2,16
2,16
2,16
1,44
Cena / m2
®
20 mm
2
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Doporučeno pro větrané fasády.
150 kPa
fasáda
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
l=0,027
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
PIR-tvrdá pěna, bez povrchové úpravy. Vhodné pro vnější kontaktní
zateplení fasád.
tloušťka
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
Cena / m2
380,-
570,-
760,-
950,-
R [m2.K/W]
1,43
2,14
2,86
3,57
m²/BJ
na vyžádání
Ostatní tloušťky na vyžádání.
Doporučeno pro kontaktní zateplení fasád.
®
puren
Purenotherm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1000 x 500 mm
1000 x 500 mm
ozub
1000 x 500 mm
985 x 485 mm
l=0,028
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou
speciálního flísu. Deska k zateplení základů.
tloušťka
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Cena / m2
430,-
520,-
620,-
720,-
R [m2.K/W]
2,67
3,33
4,00
4,67
m²/BJ
4,32
3,60
2,88
2,16
nasákavost 0,9%
Izolace perimetru
®
puren PD 030 WLS 030
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
l=0,029
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 50 μm.
tloušťka
podlaha
Cena / m2
2
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
200,-
240,-
280,-
320,-
370,-
420,-
480,-
R [m .K/W]
0,87
1,30
1,74
2,17
2,61
3,04
3,48
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
5,04
4,32
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
®
puren FAL WLS 023
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
l=0,023
Doporučeno pro těžkou plovoucí podlahu (betonový potěr s podlahovým vytápěním)
a lehkou plovoucí podlahu s roznášecí pochozí vrstvou.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
m²/BJ
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
200,-
220,-
250,-
290,-
330,-
0,71
1,07
1,43
1,79
2,14
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
®
parkovací plochy
puren MV-FB WLS 029
Hrany:
tupé
ozub
Vnější rozměr:
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
Montážní rozměr:
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
Doporučeno pro těžkou plovoucí podlahu (betonový potěr s podlahovým vytápěním)
a lehkou plovoucí podlahu s roznášecí pochozí vrstvou.
l=0,029
PIR-tvrdá pěna, bez povrchové úpravy. Vhodné pro parkovací střechy.
tloušťka
40 mm
60 mm
Cena / m2
80 mm
100 mm
na vyžádání
R [m2.K/W]
2,67
m²/BJ
3,33
4,00
4,67
na vyžádání
Ostatní tloušťky na vyžádání.
Vyrábí se pro zatížení: > 260 > 350> 450> 620 > 820 kPa
®
puren
Izolace parkovacích střech
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1000 x 500 mm
1000 x 500 mm
l=0,029-0,035
ozub
1000 x 500 mm
985 x 485 mm
Konstrukčn materi l Purenit s vysokou hodnotou tepelné izolace na bázi
PIR-tvrdé pěny - zušlechtěný výrobek, bez kašírování.
rozměry:
1200 x 100 mm
Tloušťka
20 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Cena / bm
159,-
246,-
293,-
330,-
Ostatní rozměry:
®
®
puren purenit WLS 075
1200 x 150 / 200 / 250 / 300 mm - cena na vyžádání
Doporučeno pro kotvení střešních prvků v úrovni hydroizolace
bez vzniku tepelných mostů (např.světlíky, atika, VZT apod.).
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Cena / m2
320,-
350,-
390,-
490,-
2
R [m .K/W]
1,74
2,17
2,61
3,48
m²/BJ
18,00
15,00
12,00
9,00
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
®
puren ALD WLS 023
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
2500 x 1200 mm
2500 x 1200 mm
l=0,023
podhledy
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
40 mm
60 mm
80 mm
Cena / m2
450,-
530,-
630,-
R [m2.K/W]
1,43
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
12,00
9,00
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
®
puren PVC WLS 029
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
3000 x 1200 mm
3000 x 1200 mm
Snadná údržba
Příslušenství k izolaci stropů
Umělohmotná zásuvná kolejnice,
H-profil z tvrzeného PVC.
puren® H-Profily
®
puren U-Profily
Tloušťka
délka
BJ/obsah
25 mm*
5m
10 kusů
40 mm*
5m
10 kusů
50 mm
5m
10 kusů
60 mm
5m
10 kusů
80 mm*
5m
10 kusů
(spotřeba cca. 1,3 bm/ m²)
Upevňovací
úhelník (70mm),
pozinkovaný k
upevnění a
zavěšení H-profilů
(balení á 100 ks)
puren®
Upevňovací úhelník
Platnost ceníku od 1. 4. 2010
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Tento ceník ruší platnost předchozích ceníků
KONTAKTY - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ - TECHNICKÁ PODPORA
Zastoupení:
Výrobce :
puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland
Technické informace poskytujeme zdarma
+420 602 795 107
+420 725 338 887
JITRANS TRADE, s.r.o.
Na Hranici 12a
586 01 Jihlava
Czech Republic
www.jitrans-trade.cz
[email protected]
Download

šikmá střecha