CENÍK 02/2011
Skupina:
(ceny uvedeny v Kč bez DPH)
A
Termín dodání:
Platnost ceníku od 1. 5. 2011
B
skladem
nebo do
7 dnů
C
skladem
nebo do
7 dnů
D
14-21dní
na
vyžádání
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
Vrchní strana opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
tloušťka
šikmá střecha
Cena / m2
*80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
®
1050,-
*180 mm
610,-
720,-
840,-
950,-
2
R [m .K/W]
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
7,83
m2/balení
7,14
7,14
4,76
4,76
4,76
4,76
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
puren Protect λd 0,023
160 mm
1150,-
l=0,023
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
skupina
A
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení.
Izolačn systém s novou difúzně otevřenou High-Tech pojistnou hydroizolací
Je možné svařovat za tepla i za studena. vodotěsného podstřeší PHI 3.st.
tloušťka
*80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
650,-
760,-
880,-
990,-
2
R [m .K/W]
3,48
4,35
5,22
m2/balení
7,14
7,14
4,76
Cena / m2
160 mm
*180 mm
1080,-
1200,-
6,09
6,96
7,83
4,76
4,76
4,76
l=0,023
široké
Provedení:
drážka a pero
Podélná hrana:
drážka a pero
®
elní
hrana
:
Č
puren PIR spodní střecha
2400 x 1020 mm
Vnější rozměr:
λd 0,023
2380 x 1000 mm
Montážní rozměr:
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení se zvýšeným stupněm vodotěsnosti.
skupina
A
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Vrchní strana opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
Tloušťka
®
puren Plus λd 0,027
* 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
*180 mm
Cena / m2
590,-
700,-
820,-
900,-
980,-
1120,-
R [m2.K/W]
2,96
3,70
4,62
5,39
6,15
6,92
m2/balení
7,14
7,14
4,76
4,76
4,76
4,76
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
l=0,027
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
skupina
A
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení v kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
Můžete tak izolaci Vaší střechy více než znásobit.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Bez vrchní hydroizolační fólie.
Tloušťka
®
puren ST-blau λd 0,027
* 80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
*180 mm
Cena / m2
550,-
660,-
770,-
870,-
940,-
1080,-
R [m2.K/W]
2,96
3,70
4,62
5,39
6,15
6,92
m2/balení
7,14
7,14
4,76
4,76
4,76
4,76
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
Doporučeno pro zateplení nad i pod krokvemi v kombinaci s minerální izolací mezi krokvemi.
Můžete tak izolaci Vaší střechy více než znásobit.
l=0,027
skupina
A
Akustická deska. PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou flísu. Vrchní strana
opatřená difúzně otevřenou hydroizolační fólií. Spodní strana +30mm dřevovláknitá deska.
Tloušťka
* 80 + 30 mm
Cena / m2
®
šikmá střecha
puren PavaPlus λd 0,027
100 + 30 mm
120 + 30 mm
140 + 30 mm
1200,-
1310,-
900,-
1070,-
2
R [m .K/W]
2,96
3,70
4,62
5,39
m2/balení
7,14
7,14
4,76
4,76
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
l=0,027
skupina
D
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti Rw 44 dB.
Akustická deska. PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená hliníkovou fólií 0,05 mm.S poj.
hydroizolací. Vodotěsné podstřeší PHI 3.stupně. Spodní strana +40mm minerál. deska.
Tloušťka
* 80+40 mm 100+40 mm 120+40 mm 140+40 mm 160+40 mm *180+40 mm
Cena / m2
960,-
1090,-
1220,-
1360,-
1460,-
1600,-
R [m .K/W]
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
7,83
m2/balení
7,14
7,14
4,76
4,76
4,76
4,76
2
®
puren SilentPro λd 0,023
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
l=0,023
široké
drážka a pero
drážka a pero
2400 x 1020 mm
2380 x 1000 mm
skupina
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení. Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti Rw 42 dB.
D
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
Střešní izolačn prvek bez hydroizolační fólie pro izolaci obloukovitých střech.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
desky/balení
®
puren ProForm λd 0,027
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
120 mm
140 mm
980,-
1090,-
4,62
5,39
2
2
Široké
tupá
tupá
2400 x 1000 mm
2400 x 1000 mm
skupina
D
Doporučeno pro vnější zateplení obloukovitých tvarů střech, vnitřní zateplení kleneb.
STAVEBNICE - Obklad střešních oken pro zateplení ostění střešních
oken pro nadkrokevní izolaci.
Cena / kus
3290,-
Obklad střešních oken
Doporučeno pro řešení zateplení ostění střešních oken pro nadkrokevní izolaci.
skupina
C
šikmá střecha
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená výztužnou difúzně otevřenou vrstvou
flísu a vrchní difúzně otevřenou hydroizolační fólií.
tloušťka
50 mm
Cena / m2
490,-
2
R [m .K/W]
1,79
desky/balení
®
puren Izolace bednění
λd 0,029
Inovace
®
puren UKD λd 0,023
4 (paleta 123,76 m² = 13 balení)
široké
Provedení:
skupina
drážka a pero
Podélná hrana:
drážka a pero
Čelní hrana:
C
2400 x 1020 mm
Vnější rozměr:
Montážní rozměr: 2380 x 1000 mm
Nahrazuje bednění. Doporučeno pro nadkrokevní zateplení v kombinaci
s minerální izolací mezi krokvemi.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
Izolace s integrovanými dřevěnými latěmi.
tloušťka
50 mm
Cena / m2
690,-
2
R [m .K/W]
2,17
m2/balení
14,28
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
skupina
C
plechová střecha
Doporučeno pro zateplení pod krokvemi. Deska s integrovanými latěmi pro přikotvení obkladu (palubky, sádrokarton)
Novinka
Doporučeno pro Rheinzink střechy
®
puren Plechová střecha
λd 0,023
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
Deska opatřena integrovanými dřevěnými latěmi.
tloušťka
60 mm
Cena / m2
1070,-
2
R [m .K/W]
m2/balení
80 mm
100 mm
120 mm
1170,-
1250,-
1370,-
1470,-
1570,-
2,61
3,48
4,35
5,22
6,09
6,96
11,44
8,64
7,20
5,76
4,32
4,32
160 mm
l=0,023
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
140 mm
skupina
C
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení s plechovou krytinou bez větrané mezery v kombinaci se strukturovanou rohoží
Bevent SK.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
Deska opatřena na vnější straně Livingboard deskou.
Tloušťka
Cena / m2
®
puren LB λd 0,023
* 80 + 22 mm
100 + 22 mm
1470,-
1540,-
2
R [m .K/W]
3,45
m2/balení
4,32
Provedení:
Podélná hrana:
Čelní hrana:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
120 + 22 mm
140 + 22 mm
1600,-
1670,-
4,35
5,22
6,09
4,32
2,88
2,88
Úzké
ozub
drážka a pero
2400 x 620 mm
2380 x 600 mm
l=0,023
skupina
C
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení s plechovou krytinou bez větrané mezery v kombinaci se strukturovanou rohoží
Bevent SK.
difúzní fólie, parotěsné
fólie, samolepící pásky
příslušenství
®
rozměr
obsah
cena / m2
Difúzní fólie puren DB blau (sd < 3 m)
1500 mm šíře
role s
50 bm
59,-
Parozábrana TOP DSB 100 (sd > 100 m)
1500 mm šíře
role s
50 bm
59,-
Parozábrana DS AL (sd > 1500 m)
1000 mm šíře
role s
25 bm
205,-
BEVENT SK. Strukturovaná rohož pro střechy
s falcovanou plech. krytinou. (samolep. Přesah)
Sd<0,02
1400 mm šíře
role s
25 bm
165,-
CONSTRUKTION BOARD QSB (P+D)
2500 x 625 mm (bednění střech)
22 mm tloušťka
25 mm tloušťka
paleta s
paleta s
lepící pásky
a utěsňovací prostředky
®
rozměr
obsah
cena / role
220 mm šíře
role s
20 bm
1840,-
Butyl-kaučukový těsnící pás, úžlabí, samolepící
330 mm šíře
role s
15 bm
1550,-
ALU - lepící páska pro parozábrany
50 mm šíře
role s
100 bm
282,-
Parotěsná páska PE
50 mm šíře
role s
25 bm
261,-
Podstřešní páska - lepení pojistné hydroizolace
50 mm šíře
role s
25 bm
325,-
PU - nízkoexpanzní pěna
-
750 ml
110,-
Pistole pro aplikaci PU - nízkoexpanzní pěny
-
1 ks
390,-
rozměr
obsah
B
172,196,-
32 ks
28 ks
Diffucell difúzní hřebenový samolepící pás
Kotevní šrouby
skupina
skupina
B
cena / balení
skupina
B
8,0/200 mm
balení
50 kusů
760,-
8,0/220 mm
balení
50 kusů
900,-
8,0/240 mm
balení
50 kusů
1050,-
8,0/260 mm
balení
50 kusů
1150,-
8,0/280 mm
balení
50 kusů
1260,-
8,0/300 mm
balení
50 kusů
1430,-
8,0/320 mm
balení
50 kusů
1605,-
8,0/340 mm
balení
50 kusů
1750,-
8,0/360 mm
balení
50 kusů
1915,-
Předvrtávací šablona (průměr 6,3mm) 1 kus
880,-
Doporučeno pro nadkrokevní zateplení šikmé střechy, kotvení izolace přes kontralatě do krokví.
Délky šroubů viz. Montážní návody.
puren PUR - lepidlo (Dachkleber)
cena / kg
skupina
B
12 kg s
2-kg-plechovkami
250,-
paleta 432 kg s
2-kg-plechovkami
250,-
paleta 546 kg s 6,5-kg-plechovkami
250,-
karton
Puren PUR-lepidlo (Dachkleber) je obzvláště vhodný k lepení
PIR- nebo polystyrenové izolace u plochých a spádových střech.
®
puren PUR lepidlo (Dachkleber)
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
plochá střecha / terasa
50 mm
60 mm
80 mm
200,-
230,-
260,-
300,-
370,-
1,07
1,43
1,79
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
4,32
tloušťka
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
450,-
550,-
640,-
810,-
900,-
2
< 80 mm = 0,029
≥ 80 mm = 0,027
40 mm
190,-
Cena / m2
puren MV λd 0,027/0,029
30 mm
0,71
2
R [m .K/W]
®
20 mm
720,-
R [m .K/W]
3,70
4,44
5,19
5,93
6,67
7,41
m²/BJ
3,60
2,88
2,16
2,16
2,16
1,44
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Doporučeno pro přímý kontakt s PVC
a asfaltovými pásy(bez separační vrstvy).
Dlouhodobá teplotní odolnost +90°C.
Velký formát puren MV-XL (2400x600 mm, od tl. 80 mm).
150 kPa l=0,027
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
skupina
A
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
60 mm
80 mm
360,-
450,-
540,-
630,-
720,-
R [m .K/W]
2,61
3,48
4,35
5,22
6,09
m²/BJ
5,76
4,32
2,88
2,16
Tloušťka
Cena / m2
2
puren FD-L λd 0,023
®
puren FD-XL λd 0,023
1 60 mm
3,60
1 80 mm
20 0 mm
840,-
950,-
1050,-
R [m .K/W]
6,96
7,83
8,70
m²/BJ
2,16
2,16
1,44
Tloušťka
®
100 mm
Cena / m2
2
120 mm
140 mm
Velký formát puren FD-XL (2400x600 mm, od tl. 80 mm).
Doporučeno pro přímý kontakt s PVC
a asfaltovými pásy (bez separační vrstvy).
Dlouhodobá teplotní odolnost +90°C.
l=0,023 150 kPa
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
skupina
A
PIR-tvrdá pěna, bez krycích vrstev. Izolace k vytvoření spádových vrstev.
tloušťka
20-40 mm
40-60 mm
60-80 mm
225,-
370,-
520,-
Cena / m2
R [m2.K/W]
m²/BJ
®
puren Spádová izolace
λd 0,029
ostatní spádování na vyžádání
- dle typu spádových klínů 11,52
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
7,20
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
5,04
Možnost vytvoření spádování
dle projektu.
tupé
1000 x 500 mm
1000 x 500 mm
skupina
C
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
®
< 80 mm = λd 029
≥ 80 mm = λd 027
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
370,-
190,-
200,-
230,-
260,-
300,-
0,71
1,07
1,43
1,79
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
4,32
tloušťka
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
2
R [m .K/W]
puren MV λd 0,027/0,029
20 mm
Cena / m2
450,-
640,-
720,-
810,-
900,-
R [m2.K/W]
3,70
4,44
550,-
5,19
5,93
6,67
7,41
m²/BJ
3,60
2,88
2,16
2,16
2,16
1,44
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
l=0,027
150 kPa
Doporučeno pro větrané fasády.
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
skupina
fasáda
A
Vrchní strana opatřená 2 vloženými dřevěnými latěmi 1185x90x40 mm jako
integrovaná nosná konstrukce. Latě vyrobeny z prvotřídního dřeva.
tloušťka
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Cena / m2
970,-
1060,-
1130,-
1250,-
1340,-
U-hodnota
0,49
0,34
0,27
0,22
0,19
32
24
20
16
16
desky/paleta
HoltaFix
®
λd 0,027/0,029
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
skupina
< 80 mm = λd 029
l 80 mm = λd 027
C
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou
speciálního flísu. Deska k zateplení základů.
tloušťka
Cena / m2
2
80 mm
100 mm
430,-
520,-
120 mm
140 mm
620,-
720,-
R [m .K/W]
2,75
3,44
4,13
4,82
m²/BJ
4,32
3,60
2,88
2,16
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Izolace perimetru
®
puren PD 030 λd 0,029
nasákavost 0,9%
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
l=0,029
skupina
B
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
tloušťka
podlaha
Cena / m2
2
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
190,-
220,-
250,-
290,-
360,-
380,-
450,-
R [m .K/W]
0,87
1,30
1,74
2,17
2,61
3,04
3,48
m²/BJ
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
5,04
4,32
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 50mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
l=0,023
®
puren FAL λd 0,023
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
ozub
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
skupina
A
Doporučeno pro těžkou plovoucí podlahu (betonový potěr s podlahovým vytápěním)
a lehkou plovoucí podlahu s roznášecí pochozí vrstvou.
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená difúzně otevřenou vrstvou flísu.
tloušťka
Cena / m2
2
R [m .K/W]
m²/BJ
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
190,-
200,-
230,-
260,-
300,-
0,71
1,07
1,43
1,79
2,14
18,00
11,52
8,64
7,20
5,76
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
l=0,029
®
parkovací plochy
puren MV-FB λd 0,029
skupina
Hrany:
tupé
ozub
Vnější rozměr:
1200 x 600 mm
1200 x 600 mm
A
Montážní rozměr:
1200 x 600 mm
1185 x 585 mm
Doporučeno pro těžkou plovoucí podlahu (betonový potěr s podlahovým vytápěním)
a lehkou plovoucí podlahu s roznášecí pochozí vrstvou.
PIR-tvrdá pěna, bez povrchové úpravy. Vhodné pro parkovací střechy.
tloušťka
40 mm
60 mm
Cena / m2
80 mm
100 mm
na vyžádání
R [m2.K/W]
2,67
m²/BJ
3,33
4,00
4,67
na vyžádání
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Ostatní tloušťky na vyžádání.
Vyrábí se pro zatížení: > 260 > 350> 450> 620 > 820 kPa
®
puren
Izolace parkovacích střech
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
tupé
1000 x 500 mm
1000 x 500 mm
l=0,029-0,038
ozub
1000 x 500 mm
985 x 485 mm
skupina
D
Konstrukčn materi l Purenit s vysokou hodnotou tepelné izolace na bázi
PIR-tvrdé pěny - zušlechtěný výrobek, bez kašírování.
rozměry:
1200 x 100 mm
Tloušťka
20 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Cena / bm
159,-
246,-
293,-
330,-
Ostatní rozměry:
1200 x 150 / 200 / 250 / 300 mm - cena na vyžádání
Velký formát desek purenit 2400x1200 mm, od tl. 10 mm).
®
®
puren purenit λd 0,075
Doporučeno pro kotvení střešních prvků v úrovni hydroizolace
bez vzniku tepelných mostů (např.světlíky, atika, VZT apod.).
skupina
D
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená vrstvou hliníkové fólie 0,05 mm.
Pohledová strana opatřená bílou fólií.
tloušťka
Cena / m2
40 mm
50 mm
60 mm
390,-
320,-
350,-
R [m .K/W]
1,74
2,17
2,61
m²/BJ
18,00
15,00
12,00
2
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
tupé
2500 x 1200 mm
2500 x 1200 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
®
puren ALD λd 0,023
l=0,023
skupina
D
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřená speciální laminátovou fólií
s parotěsnou hliníkovou vložkou.
tloušťka
40 mm
50 mm
60 mm
80mm
Cena / m2
360,-
390,-
430,-
530,-
podhledy
2
R [m .K/W]
1,89
2,36
2,83
3,75
m²/BJ
18,00
15,00
12,00
9,00
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
tupé
2500 x 1200 mm
2500 x 1200 mm
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
®
puren APE λd 0,025
l=0,023
skupina
D
PIR-tvrdá pěna, oboustranně opatřena PVC vrstvou o tl. 0,4 mm.
Odolná proti úderu
tloušťka
40 mm
60 mm
80 mm
Cena / m2
450,-
530,-
630,-
R [m2.K/W]
1,43
2,14
2,96
m²/BJ
18,00
12,00
9,00
Provedení hrany ozub je možný od tloušťky 40mm. Příplatek za provedení hrany ozub je 8,-/m2.
Hrany:
Vnější rozměr:
Montážní rozměr:
®
puren PVC λd 0,029
Snadná údržba
tupé
3000 x 1200 mm
3000 x 1200 mm
skupina
D
Příslušenství k izolaci stropů
Umělohmotná zásuvná kolejnice,
H-profil z tvrzeného PVC.
®
puren H-Profily
®
puren U-Profily
(spotřeba cca. 1,3 bm/ m²)
Tloušťka
délka
BJ/obsah
H profil
cena/bm
U profil
cena/bm
25 mm*
5m
5 kusů
29,-/bm
25,-/bm
40 mm*
5m
5 kusů
32,-/bm
28,-/bm
50 mm
5m
5 kusů
33,-/bm
29,-/bm
60 mm
5m
5 kusů
34,-/bm
30,-/bm
80 mm*
5m
5 kusů
84,-/bm
55,-/bm
Upevňovací úhelník 70mm
25 ks
20,-/ks
Upevňovací
úhelník (70mm),
pozinkovaný k
upevnění a
zavěšení H-profilů
(balení á 100 ks)
puren®
Upevňovací úhelník
skupina
Platnost ceníku od 1. 5. 2011. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Tento ceník ruší platnost předchozích ceníků
D
KONTAKTY - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ - TECHNICKÁ PODPORA
Zastoupení:
Výrobce :
puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland
Technické informace poskytujeme zdarma
+420 602 795 107
+420 725 338 887
JITRANS TRADE, s.r.o.
Na Hranici 12a
586 01 Jihlava
Czech Republic
www.jitrans-trade.cz
[email protected]
Download

šikmá střecha