Vyhledejte v osmisměrce podle seznamu všechny pohádkové postavy, použitá
písmenka vyškrtejte. Jedno písmenko, i když jste ho už vyškrtli, může patřit
ještě k jinému jménu.
1. ARABELA
2. BOB
3. BOBEK
4. ČERT
5. DRAK
6. FÍK
7. KARKULKA
8. KRÁL
9. KRÁLOVNA
10. OBR
11. SMOLÍČEK
12. SNĚHURKA
13. VÍLA
14. VODNÍK
S
M
O
L
Í
Č
E
K
E
R
A
N
B
B
E
E
A
R
D
N
L
B
Ě
N
R
R
L
Á
R
K
E
O
Ě
H
K
T
M
L
A
Í
B
B
F
U
U
C
O
O
K
N
A
A
L
Í
V
R
V
V
Á
D
R
K
L
I
K
D
K
N
O
O
A
V
K
E
B
O
B
A
É
V
Našli jste všechny pohádkové postavy a vyškrtali jste všechna písmena, která
k nim patří?
Pokud jste pracovali správně, několik písmen vám zbylo. Tato písmena teď
postupně zapište do rámečku. Dostanete tajenku.
P O H Á D K Y
1.
2.
3.
4.
5.
VY_12_INOVACE_ČJ3.12
Jméno autora: Jana Falcmanová
Datum vytvoření: 6. 12. 2011
Ročník: 6.
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Obor: Český jazyk 2. stupeň
Tematický okruh: Literatura – lidová slovesnost
Téma: Lidové pohádky
6. Metodický list
Tento list je určen ke zpestření hodiny literární výchovy. Slouží k prohloubení
čtenářské gramotnosti, orientace v textu, k procvičení analýzy a syntézy slova.
E R B E N
S
M
O
L
Í
Č
E
K
E
R
A
N
B
B
E
E
A
R
D
N
L
B
Ě
N
R
R
L
Á
R
K
E
O
Ě
H
K
T
M
L
A
Í
B
B
F
U
U
C
O
O
K
N
A
A
L
Í
V
R
V
V
Á
D
R
K
L
I
K
D
K
N
O
O
A
V
K
E
B
O
B
A
É
V
N Ě M C O V Á
L I
D O V É
P O H Á D K Y
Download

Osmisměrka - pohádky.pdf