Proces zdomácňování nebo-li
………………………….. (T1)
„POJĎ S7 NÁMI DO PŘÍRODY ANEB STEZKA PRO MALÉ I VELKÉ“
stanoviště Domácí zvířata 1
začal před 15 000 lety. Člověk tak cíleným dlouhodobým šlechtěním nebo
náhodným výběrem dokázal přeměnit
původní divoké druhy organismů v druhy vhodné k chovu. Předpokládáme,
že nejdéle chovaným domácím zvířetem je pes. Za jeho předka se považuje vlk. Lidé a vlci si na sebe přivykali
po tisíce let – vlk ztrácel plachost a
člověk strach z velké šelmy. Pes se
jako jediné domácí zvíře dokonale
začlenil do společenství jiného živočišného druhu a přitom neztratil schopnost komunikace s příšlušníky druhu
vlastního. Pes byl a je přes všechny
své schopnosti člověku především
společníkem a přítelem.
Kozy jsou rozšířeny po celém světě.
Jejich počet se rozšiřuje především
v pouštních a polopouštních oblastech,
kde jiná domácí zvířata nelze chovat.
Kozy jsou nenáročná zvířata. Uživí se i
velmi skromnou potravou, mohou-li si
však vybrat, jsou mlsné. Poskytují nám
mnohostranný užitek – maso, mléko,
kůži, srst, rohovinu a mrvu. Bylo vyšlechtěno mnoho plemen, nejrozšířenějším je koza bílá krátkosrstá. Na
této farmě je chována kameronská
(západoafrická) zakrslá koza, pocházející z rovníkových pralesních oblastí
Afriky.
1. křížovka NÁZVY DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
Doplň názvy domácích živočichů v rýmech a pak je použij do křížovky.
Vylušti tajenku T1: …………………………………………….
1. Staví hnízdo pomaličku,
jak se sluší na ………………
2. Má svítivá očka,
je to naše …………………..
3. Je to mořské prasátko,
1
jmenuje se …….…………..
2
4. Všude spolu jdem
3
se svým věrným …………..
4
5. Šedá srst a dlouhé uši,
5
ty jenom …………….. sluší.
6. Víme, že slepice je kur,
6
a krávu nazýváme ………….
7
7. Dáváme jí zrníčka,
8
je to naše ……………………
9
8. Doma máme velký dvůr,
10
a na něm nám běhá ………….
11
9. Říká se, že bláto tlačká.
Kdopak je to? Přece …………
10. Vyženeme do kopce
naše kudrnaté ………………..
11. Špinavé je zase,
naše bílé ……………………..
Ovce patří mezi nejstarší chovaná
zvířata. V Evropě doznal jejich chov
velkého rozmachu v 17. a 18. století, v Austrálii až koncem 18. století.
Australská vlna zakrátko ovládla světový trh. Během 20. století však zájem
o vlnu díky měnící se módě a
…………………………... (T2)
značně poklesl. Dnes se v Evropě chovají především plemena poskytující
kromě vlny dostatek jehněčího masa
nebo mléka. Jejich regulovaná pastva
umožňuje udržování dobrého travního
porostu. Ovce se uplatňují i při ekologické údržbě krajiny v chráněných územích.
2. osmisměrka PLEMENA DOMÁCÍCH ZVÍŘAT
A
V
V
L
A
Š
K
A
Y
A
K
S
P
A
J
Á
G
I
C
N
N
T
N
L
O
Á
L
Š
A
G
R
R
E
Z
Y
N
U
L
U
O
O
A
U
M Ě
M I
L
Ý
R
H
K C
H
A
Č
U
R
V
Á
G
Á
V
N
Á
K
T
E
K
R
B
O
E
K M
N
A
R
E
B
L
E
Č
K I
L
A
Č
N
A
Najdi v osmisměrce plemena hospodářských zvířat,
vyškrtej je a ze zbývajících slov utvoř tajenku T2:
…………………………………………………………
merino, cigája, šumavka (plemena ovce domácí)
činčila, strakáč, angorák, beran, obr (plemena králíka
domácího)
plymutka, leghornka, vlaška (plemena kura domácího)
Za předka kočky domácí považujeme kočku plavou, tj. africkou formu
kočky divoké. Ke zdomácnění došlo
v Egyptě ve 4. – 2. tis. př. n. l. Kočka
chránila obydlí i zásoby obilí proti hlodavcům, ale také vyhrabávala a požírala vejce krokodýlů. Záhy si tak získala status posvátného zvířete. Do
střední Evropy kočka pronikla až počátkem středověku. Je to individualista, lze ji bez problémů chovat doma,
protože se snadno naučí zachovávat
hygienu a lépe snáší samotu než pes.
V Evropě se kachny chovaly již ve
starém Řecku. Používali zvláštní zařízení, což byly vlastně vodní plochy
zakryté sítěmi. Tyto chovy se doplňovaly odchyty kachen divokých, jejichž
zdomácnění bylo snadné. Větší problémy s vysezením vajec se vyřešily
používáním umělých líhní. Většina plemen kachny domácí pochází z kachny
divoké.
Až mnohem později byla zdomácněna
……………………(T3) velká,
z níž vznikla plemena kachny pižmové. Na farmě chovají kachny čínské a
bílé.
„POJĎ S NÁMI DO PŘÍRODY ANEB STEZKA PRO MALÉ A VELKÉ“
stanoviště Domácí zvířata 2
3.
doplňovačka CO NÁM POSKYTUJÍ DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Dokonči očíslované věty a chybějící slova dosaď do doplňovačky, vylušti tajenku T3
………........................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kráva nám dává ………
Ovce nám dává ……….
Králík má hustou ………
Prase má tučné …………
Pokryv těla tvoří ………
Bezobratlí nemají ………
Husa má bílé …………...
Slepice nám dává ………
8.
4.
5.
zřejmě nejstarším zdomácnělým ptákem. Zvláštní postavení měla v antickém Řecku a Římě. Byla sice posvátným ptákem, ale především byla zvířetem společenským a dokonce hlídacím. Ochočené husy dělaly svým majitelům společníky a doprovázely je i do
lázní či divadla. Teprve později je začali Římané oceňovat pro maso a vejce. Dvakrát ročně se škubaly a prachovým peřím se plnily podušky. Na
stanovišti žijí husy landeské.
8
1
4
5
2
3
E
M
U
M
E
U
U
M
E
L
E
M
U
M
E
M
E
M
U
I
6
7
1
8
4
5
7
3
6
omisměrka PŠTROSI
A
E
T
U
Á
Husa domácí je po
………………………. (T5)
2
Najdi v textu, jak se jmenuje druh pštrosa chovaného na farmě.
Vyškrtej tato slova v osmisměrce a vylušti tajenku T4:
…………………………….
U
S
E
R
I
doplňovačka SAMEC, SAMICE a MLÁDĚ
Vylušti pojmy a dopiš je do doplňovačky. Vylušti tajenku T5: …………………………..
1. samec husy 2. samec kozy 3. samice kura 4. neotelená kráva 5. samice tura 6. mládě
kozy 7. samec prasete 8. samec ovce 9. mládě kura 10. samice kura na vejcích 11. mládě
prasete 12 mládě kura 13. mládě ovce
4
10
4
9
13
8
3
2
11
3
7
1
8
5
12
5
1
Pštrosi jsou největšími žijícími ptáky, dají se snadno chovat a zužitkovat
lze téměř vše. Pštrosí maso je chutné,
ale i zdravé – neobsahuje cholesterol,
má minimální tučnost a je dostatečně
výživné. Vejce váží až 1,8 kg. Z vysoce kvalitní pštrosí kůže srovnatelné
s kůží krokodýlí se vyrábějí luxusní
oděvy, kabelky či obuv. Jsou to dlouhověká zvířata – dožívají se 50 až 70
let. Nemají velké nároky na stravu a
lehce se vyrovnávají s nepříznivými
výkyvy počasí. Nejčastěji se chová
pštros africký dvouprstý, v menší
míře nandu pampový a emu hnědý,
kterého můžete pozorovat na tomto
stanovišti.
6
6
7
2
Emu hnědý je menší než pštros
africký, dosahuje výšky až 2 m a váží
okolo 50 kg. Dokáže vyvinout rychlost
až 48 km za hodinu. Ve své domovině
……………………………(T4)
obývá lesnaté, křovinaté i travnaté oblasti. Emu je samotář, někdy žije ve
skupině o 4-9 jedincích. Samice klade až 15 tmavě zelených vajec do mělkého hnízda, samec je pak zahřívá po
dobu 8 týdnů. V této době nepřijímá
potravu ani nevyměšuje. Za tuto dobu
ztratí zhruba třetinu své váhy. Po vylíhnutí vodí ještě dalších 7 – 8 týdnů černobíle pruhovaná mláďata. Emu se
dožívá 5 až 10 let v přírodě, v zajetí
dokonce až 35 let.
Download

1. křížovka NÁZVY DOMÁCÍCH ZVÍŘAT 2. osmisměrka PLEMENA