CENNÍK
Nízkoenergetické domy v Rakúsku
od
m
o
ýd
Nov
FD 109
€
9
0
4
ou
5
ladov
k
1
á
z
1 bá stavba so0% DPH!
Hru
as2
157 €
u
2
o
7
k
1
s
a
z
do
kľúč
m
ný do
Rodin
na
FD 101
FD 103
FD 107
!"#$%&'()*+&,-.
68,4 m2
!"#$%&'()*+&,-.
78,9 m2
!"#$%&'()*+&,-.
100,1m2
Zastavaná plocha
79,4 m2
Zastavaná plocha
101,5 m2
Zastavaná plocha
117,1 m2
Uzatvorená hrubá stavba
65 678 €
Uzatvorená hrubá stavba
67 890 €
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
91 320 €
Dom na kºúã
99 196 €
Dom na kºúã
FD 108
FD 109
83 335 €
133 758 €
FD 201
!"#$%&'()*+&,-.
225,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
136,6 m2
!"#$%&'()*+&,-.
131,7 m2
Zastavaná plocha
268,1 m
Zastavaná plocha
169,7 m
Zastavaná plocha
88,7 m2
2
2
Uzatvorená hrubá stavba
180 224 €
Uzatvorená hrubá stavba
115 409 €
Uzatvorená hrubá stavba
113 991 €
Dom na kºúã
236 601 €
Dom na kºúã
172 157 €
Dom na kºúã
150 767 €
FD 203
FD 204
FD 207
!"#$%&'()*+&,-.
90,1 m2
!"#$%&'()*+&,-.
99,3 m2
!"#$%&'()*+&,-.
204,9 m2
Zastavaná plocha
74,8 m
Zastavaná plocha
59,0 m
Zastavaná plocha
147,2 m2
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
2
84 385 €
119 828 €
FD 208
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
2
86 274 €
122 366 €
Auburn
Uzatvorená hrubá stavba
156 312 €
Dom na kºúã
218 269 €
Dover
!"#$%&'()*+&,-.
479,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
77,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
Zastavaná plocha
418,3 m
Zastavaná plocha
94,0 m
Zastavaná plocha
2
Uzatvorená hrubá stavba
434 452 €
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
588 157 €
Dom na kºúã
2
96 650 €
128 867 €
97,0 m2
110,0 m2
Uzatvorená hrubá stavba
101 005 €
Dom na kºúã
134 673 €
Burlington
Washington
!"#$%&'()*+&,-.
Zastavaná plocha
Milford
57,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
69,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
74,0 m2
71,0 m2
Zastavaná plocha
85,0 m
Zastavaná plocha
83,0 m2
Uzatvorená hrubá stavba
69 976 €
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
93 303 €
Dom na kºúã
Lovettsville
2
84 927 €
113 236 €
Oakland
99 589 €
Uzatvorená hrubá stavba
132 785 €
Dom na kºúã
Virginia
ový
Vzor
dom
!"#$%&'()*+&,-.
202,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
76,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
227,0 m2
Zastavaná plocha
165,0 m
Zastavaná plocha
94,0 m
Zastavaná plocha
199,4 m2
2
Uzatvorená hrubá stavba
211 346 €
Uzatvorená hrubá stavba
Dom na kºúã
281 795 €
Dom na kºúã
94 964 €
126 619 €
68,0 m2
Uzatvorená hrubá stavba
209 917 €
Dom na kºúã
299 912 €
om
ny d
Ecocube
Zrub 6
Zrub 4
!"#$%&'()*+&,-.
2
!"#$%&'()*+&,-.
v
Pasí
63,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
90,0 m2
62,3 m2
Uzatvorená hrubá stavba
52 080 €
Uzatvorená hrubá stavba
48 360 €
Zastavaná plocha
Dom na kºúã
62 619 €
Dom na kºúã
62 472 €
Dom na kºúã
149 900 €
Špecifické balíky
Ecocube+
m
y do
vn
Pasí
Ecocube Max
om
ny d
v
Pasí
Áno
Vás dom snov
!"#$%&'()*+&,-.
124,0 m2
!"#$%&'()*+&,-.
158,0 m2
!"#$%&'()%'*&+,'-+.%/(01%%
Zastavaná plocha
81,3 m
Zastavaná plocha
101,0 m
!*%2"0%3(%+-45()$6#7)$0$%-%4(&#-',0$8
205 320 €
9:8
Dom na kºúã
Špecifické balíky
2
187 200 €
Áno
Dom na kºúã
Špecifické balíky
2
Áno
Popis súčastí stavby – nízkoenergetický variant
01a
Projekt stavby pre stavebné povolenie – rozsah statika a stavebná časť
01b
Projekt elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácia
02
Zakladanie, základová doska, vodorovná hydroizolácia
03
Panely stavby obvodové, priečkové a stropné
s predprípravou pre rozvody sietí
04
Konštrukcia zastrešenia, krytina a strešné okná
05
Klampiarske práce a výrobky
06
Transparentné konštrukcie - okná, parapety, vchodové dvere
07
Fasádne konštrukcie, zateplenie podkrovia resp. stropu,
konštrukcia komínu
08
Sadrokartónové konštrukcie, ich špárovanie a brúsenie
09
Hrubé podlahové konštrukcie
10
Elektroinštalácia – domový rozvádzač, vypínače a zásuvky
11
Rozvod zdravotechniky, sanita, keramické obklady
12
Základný vykurovací systém – kotol so zásobníkom TÚV,
rozvod, telesá
13
Vrchné podlahové konštrukcie a podlahoviny
14
Interiérové dvere, prahy, zárubne
15
Schodisko
16
Úprava stien v interiéri, vrchný náter
17
Doprava na stavenisko
18
Žeriav pre potreby montáže
19
Kontajner na stavebný odpad
20
Suché WC na stavenisku
21
Kompletná montáž
22
Bleskozvod a revízna správa
23
Prípojky inžinierskych sietí
Položka je súčasťou dodávky
Uzatvorená
hrubá
stavba
Dom
na kľúč
Položka nie je súčasťou dodávky
Ceny sú uvedené s 20% DPH vrátane založenia stavby a dodávky základovej dosky v regióne Burgenland a Niederösterreich.
!"#$%&'()*+,-+./01
Hauptplatz 15, 2421 Kittsee, Rakúsko
+43 676 374 9858, +421 911 104 919,
+421 915 998 616, +421 907 660 810
[email protected]
Download

Nízkoenergetické domy v Rakúsku