KAMAJ SK, s.r.o., Dukelská 790, 08701 Giraltovce, prevádzka: Dukelská 37
Tel.: 0907564671 e.mail: [email protected]
IČO: 36488241 DIČO DPH : SK2021751369
Platnosť cenníka od: 20.01.2015
Materiály Topstone systém
MJ
MOC vr
DPH/MJ
Balenie
(výdatnosť)
Spojivo - EpoStone zl.A + zl.B *
Plnivo - Riečny kamienok
Plnivo – Mramor 1
Plnivo – Mramor 2
kg
kg
kg
ks(25kg)
ks(25kg)
ks(25kg)
9,34 €
9,34 €
9,34 €
4,08 €
12,80 €
14,89 €
2,5kg
5kg
7,5kg
25kg
25kg
25kg
Plnivo – Mramor 3
ks(25kg)
17,29 €
25kg
TopFix – penetrácia
kg
9,78 € 2,5kg(5m2)
kg
9,78 € 5kg(10m2)
kg
9,78 € 7,5kg(15m2)
kg
10,88 € 2,5kg(6,25m2)
kg
10,88 € 5kg (12,5m2)
kg
10,88 € 7,5kg(19m2)
TopPur – hydroizolácia
kg
12,71 € 5kg(5m2)
TopFiller - rýchly epoxidový tmel
kg
10,88 € 3kg(10m2)
TopStop – protišmykový vsyp
kg
36,36 € 0,5kg(10m2)
TopLock
kg
10,14 € 5 kg (5-6,25 m2)
kg
10,14 € 10 kg (10-12,5 m2)
kg
10,98 € 2,5kg (4m2)
kg
10,98 € 5kg (8m2)
kg
10,98 € 7,5kg (12m2)
kg
11,38 € 2,5kg(5m2)
kg
11,38 € 5kg(10m2)
kg
11,38 € 7,5kg(15m2)
ks
73,43 € 5 k g MO s a d a
(kg / 12,23 bez
DPH)
3,07 € R o l k a 2 0 0 m 2
TopVital - revitalizačný náter
Epostone Clear
TopFix interiér
TopFix interiér (real. set 5 kg)
TopMesh
m2
TopCell
50 mm
7,78 € R o l k a
TopCell
75 mm
8,22 € R o l k a
Download

Cenník materiálov