Operace umělého kyčelního kloubu
počítačově navigovaným systémem OrthoPilot®
Headline
Subline
Milá pacientko, milý paciente,
Každý
má možnost
lepší péče
Lidé se často
obávají s lékaři
otevřeně hovořit
o svých zdravotních
problémech,
a nedozví se tak
o metodách,
které se díky
novým poznatkům
a technologiím
neustále vyvíjejí.
Nebojte se.
Zeptejte se.
www.lepsipece.cz
Výměna kyčelního kloubu patří k nejčastějším
operačním výkonům v ortopedii. V České republice se
těchto operací provede každoročně 15 000. Každému
chirurgickému výkonu však předchází určitá historie
onemocnění, spojená často s bolestí, obavami
a omezeními v každodenním životě.
Lékaři a zdravotnický personál Vám v tomto období
napomáhají radami a pečují o Vás na cestě k uzdravení.
Úkolem této brožury je doplnit informace, které získáte
od svého lékaře, a pomoci Vám nalézt odpovědi na Vaše
otázky.
Na konci této cesty na Vás čeká běžný všední den bez
bolestí, se svobodou pohybu a navrácenou kvalitou
života.
MUDr. Lubomír Klepáč, MBA
člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK,
odpovědný za divizi Aesculap,
Aesculap Vice President Sales Region Europe 4a
Umělý kyčelní kloub
3
Obsah
I. Kyčelní kloub
IV.Operační výkon
1.Úloha a pohybové funkce kyčelního kloubu
6
1.Příprava na operaci 26
2. Důvody pro náhradu kyčelního kloubu 9
2. Co si vzít s sebou do nemocnice?
26
3. Diagnostika a konzervativní léčba
10
3. Příjem do nemocnice
28
4. Operační postup 28
II. Implantáty
5. Výměna kloubu 31
1.Historie 11
2. Možnosti ukotvení implantátů
a používané materiály
12
3. Acetabulární komponenta
– náhrada kloubní jamky 14
4. Femorální komponenta implantátu – dřík 16
5. Kontaktní povrchy (párování)
19
III.Počítačově navigovaný systém OrthoPilot®
1.První kroky 32
2. Rehabilitace (fyzioterapie)
32
3. Průkaz nositele implantátu 32
4. Následné kontroly
32
VI.Život s umělým kyčelním kloubem
1.Jak funguje systém OrthoPilot®?
23
2.Jaké výhody přináší navigační systém
OrthoPilot®?
24
3.Pracoviště v České republice používající
navigační systém OrtoPilot®
25
V. Po operaci
1.Obecné zásady pro každodenní život
36
2. Tipy a triky 36
3. Sport 38
Umělý kyčelní kloub
5
I. Kyčelní kloub
Stavba kyčelního kloubu
Kyčelní klouby spojují horní část těla s pohybovým
aparátem dolní části těla a významně se podílí
na schopnosti pohybu člověka.
1
1.Úloha a pohybové funkce kyčelního kloubu
2
Stavba kyčelního kloubu
Lidský kyčelní kloub se skládá z kloubní jamky, uložené
v pánevní kosti, a z hlavice stehenní kosti. Svaly otáčejí
hlavici stehenní kosti v jamce kyčelního kloubu různými
směry a umožňují tak pohyb. Vzhledem k mnoha možným
směrům pohybu je kyčelní kloub řazen ke kloubům
kulovým.
Hlavice stehenní kosti i jamka jsou u zdravého člověka
opatřeny vrstvou chrupavky. Hladký povrch chrupavky
a kloubní (synoviální) tekutina, sloužící jako lubrikant,
umožňují plynulý pohyb v kloubu.
3
4
5
6
1 Páteř
2 Pánev
7
3 Křížová kost
4 Jamka kyčelního kloubu
8
5 Chrupavka a synoviální tekutina
6 Hlavice kosti stehenní
7 Krček kosti stehenní
8 Stehenní kost
Umělý kyčelní kloub
7
I. Kyčelní kloub
Důvody pro náhradu kyčelního kloubu
2.Důvody pro náhradu kyčelního kloubu
a)
a)Artróza a nekróza
kyčelního kloubu
b)Artróza při dysplazii
kyčelního kloubu
rtróza – destrukce kloubní chrupavky – je
A
zdaleka nejčastějším důvodem implantace nového
kyčelního kloubu. Jedná se o velmi pozvolný, plíživý
proces, kdy prostřednictvím tisíců pohybových
cyklů v průběhu života dochází k postupnému
zničení kloubní chrupavky. V konečném důsledku
dochází ke přímému kontaktu kosti jamky s kostí
hlavice, doprovázenému bolestmi při chůzi
a dokonce i v klidu. Nekróza hlavice kosti stehenní
naproti tomu souvisí s metabolickými změnami.
Následkem poruchy cévního zásobení nastává
rozpad kosti hlavice stehenní kosti. Počátek tohoto
stavu může spočívat v postižení kyčelního kloubu,
ke kterému došlo v minulosti.
b)Dysplazie kyčelního kloubu je vrozená deformita
kloubu, která nedovoluje volný a hladký pohyb
hlavice kosti stehenní v kloubní jamce. Důsledkem
je jednostranné opotřebení kloubní chrupavky,
ke kterému často dochází již v mladém věku.
c)Také zlomenina krčku stehenní kosti v důsledku
pádu nebo nehody může vést k potřebě náhrady
kloubu. S přibývajícím věkem ztrácejí kosti
na pevnosti a ke zlomeninám dochází častěji.
c)Zlomenina krčku kosti
stehenní
Umělý kyčelní kloub
9
I. Kyčelní kloub
II. Implantáty
3.Diagnostika a konzervativní léčba
1.Historie
Ke stanovení diagnózy tohoto onemocnění slouží lékaři
rentgenové snímky a různá funkční vyšetření, která
odhalují omezení rozsahu pohybu v kyčelním kloubu.
Patologické opotřebení kyčelního kloubu se projevuje
bolestmi, zejména při chůzi a v zátěžových situacích.
V důsledku těchto bolestí zaujímá dotyčná osoba takové
držení těla, které ulevuje postiženému kloubu, způsobuje
však nevhodné zatížení a změny svalstva i vazivových
struktur.
Zpočátku lze potřebě kloubní náhrady čelit cílenou
konzervativní léčbou. Akutní blokádu lze léčit jednak
medikamentózně, léky tlumícími bolest, jednak cílenou
rehabilitací. Ve většině případů však bolest dosáhne
časem takové intenzity, že narušuje schopnost konat
běžné každodenní činnosti, pacient ztrácí radost ze
života a bolesti jej trápí dokonce i v noci (klidové bolesti).
Po rozhodnutí, ve které nemocnici bude zákrok proveden,
následují nezbytné přípravy:
ƒƒ Informační pohovor s pacientem
ƒƒ Stanovení termínu operace
ƒƒ Zhotovení rentgenových snímků
ƒƒ Plánování a určení velikosti implantátu na základě
rentgenové dokumentace
ƒƒ Indikace a výběr vhodného typu implantátu
Během posledních dvaceti let došlo v oblasti náhrad
kyčelního kloubu k významným pokrokům. Lékaři dnes
mají k dispozici špičkové systémy kloubních náhrad
z vysoce kvalitních materiálů a operují moderními
metodami. Implantáty jsou stále lépe přizpůsobeny stavu
kosti i silám, které na ně působí, a umožňují tak téměř
dokonalou rekonstrukci kloubu.
Cílem je, aby endoprotéza co možná nejlépe imitovala
původní stav, nikdy ji však nelze považovat za zcela
plnohodnotnou náhradu kloubu. S tím souvisí také
skutečnost, že životnost implantátu není neomezená
a podle intenzity používání je nutné ho někdy i po cca
15 letech vyměnit. Výměna implantátu může mít řadu
různých variant.
Umělý kyčelní kloub
11
II. Implantáty
Různé možnosti implantace
2.Možnosti ukotvení implantátů
a používané materiály
Podle způsobu ukotvení implantátu rozlišujeme
dva základní typy endoprotéz – cementované
a necementované. Při použití kombinace těchto metod
hovoříme o endoprotéze hybridní.
Necementované implantáty se zpravidla vyrábějí ze
slitin titanu, jejich povrch bývá zdrsněn a upraven
nástřikem, který podporuje přirůstání kostní tkáně
k implantátu.
Cementované náhrady se vyrábějí ze slitin kobaltu
a chrómu a jejich povrch nebývá opatřen bioaktivním
nástřikem.
Každá komponenta endoprotézy se vyrábí v různých
velikostech resp. průměrech, což poskytuje možnost
přizpůsobit se specifickým anatomickým poměrům
každého jednotlivého pacienta.
1
1
2
1
Který typ implantátu a jaká technika ukotvení pro
Vás budou nejvhodnější závisí na výchozí anatomické
situaci, kvalitě Vaší kostní tkáně a na úrovni Vaší
tělesné aktivity. Rozhodnutí o volbě implantátu
na základě těchto i dalších parametrů spadá
do kompetence Vašeho lékaře.
3
Schéma necementované
totální endoprotézy
Schéma cementované
totální endoprotézy
1. Implantát jamky kyčelního kloubu
1. Kostní cement
Schéma hybridní kyčle
2. Kontaktní povrchy
3. Dřík femorální komponenty
Umělý kyčelní kloub
13
II. Implantáty
3.Acetabulární komponenta – náhrada kloubní
jamky
Po důkladné přípravě se do místa původní jamky
kyčelního kloubu (acetabula) vsadí implantát kyčelní
jamky. Operatér zde může sáhnout po různých
modelech implantátů a variantách ukotvení.
Jamka typu „press-fit“
Samořezná jamka
b)Cementované
je určena k zaklínění v pánvi s definovaným
přesahem.
je určena k zašroubování do pánve.
Cementovaná varianta používá jamku vyrobenou
z polyetylénu, který se ukotví speciálním kostním
cementem
Příklad: jamka Plasmacup® SC
Příklad: jamka Schraubring® SC
Příklad polyetylénové jamky
Systém rozdílných typů jamek určených pro
různé varianty skloubení. Používá se již více
než dvacet let.
Optimalizovaný způsob zašroubování, velká plocha
závitu umožňuje dobrý kontakt s kostí.
Zdrsněná vnější plocha pro optimální spojení s kostí
pomocí cementu
a)Necementované ukotvení
Necementované implantáty jamek se skládají
z kovového pláště a vložky (výplně), která představuje
kluznou plochu.
ƒƒ Protiběžné úhly řezu
ƒƒ K
ovový plášť je zdrsněn speciální povrchovou
úpravou, která umožňuje dobrý kontakt
a spojení mezi kostí a implantátem.
ƒƒ Propracovaná konstrukce břitů
ƒƒ V
nitřní diagnostický kroužek z rtg-kontrastního
materiálu
ƒƒ Osvědčený materiál
ƒƒ Volitelně zajišťovací otvory.
Umělý kyčelní kloub
15
II. Implantáty
4.Femorální komponenta implantátu – dřík
Dřík endoprotézy umožňuje přenos sil při chůzi
na stehenní kost. K dříku se připevňuje hlavice
endoprotézy.
Endoprotézy se dělí na
b) Endoprotéza s přímým dříkem
a) Endoprotézy s krátkým dříkem
Moderní varianta endoprotézy, která umožňuje chránit
hodnotné kostní a svalové struktury. Předpokladem
použití tohoto typu implantátu je dobrá kvalita kosti.
Příklad: krátké metafyzární dříky Metha®
Implantát je ukotven vysoko ve stehenní kosti
ƒƒ Individuální rekonstrukce kloubu
ƒƒ B
ioaktivní nástřik povrchu krčku, podporující
růst kosti
ƒƒ Široký sortiment implantátů
Endoprotéza s přímým dříkem je nejčastěji používanou
femorální komponentou. Řada různých typů
implantátů pokrývá širokou škálu anatomických
variant kosti stehenní. Používají se jako cementované,
tak i necementované.
Tento typ implantátu se vyrábí již více než dvacet
let bez zásadní změny jeho konstrukce či operačního
postupu a lékaři s ním mají bohaté zkušenosti.
Příklad: kyčelní endoprotéza Bicontact®
Různé typy implantátů pro různé varianty tvarů
stehenní kosti.
ƒƒ Šetrný operační výkon
ƒƒ Necementované varianty s povrchovou úpravou
Umělý kyčelní kloub
17
II. Implantáty
5.Kontaktní povrchy (párování)
U necementované endoprotézy tvoří „kluznou dvojici“
jamka a hlavice, zatímco při použití cementované
PE jamky či bipolární hlavice probíhá rotace přímo
v pánvi a hlavice se může otáčet všemi směry. Pro
kontaktní povrchy se používají různé materiály, které
lze kombinovat.
Keramická hlavice – keramická vložka jamky
Kromě toho, že tato kombinace vykazuje nejmenší otěr,
má také největší míru biokompatibility. Hladký povrch
je odolný proti poškrábání a smáčí jej kloubní tekutina,
což umožňuje dobrou artikulaci. Ve výjimečných
případech však může při pádu keramika prasknout.
Keramická hlavice – polyetylénová vložka jamky
Kovová hlavice – polyetylénová vložka jamky
Polyetylén je nejčastěji používaný materiál pro výrobu
výplně do acetabulárních jamek a jsou s ním proto
největší zkušenosti. V kombinaci s keramickou hlavicí
mohou být hodnoty otěru sníženy a dosaženo dobré
kluznosti.
Varianta I
Varianta II
Varianta III
ƒƒ Implantát jamky kyčelního
kloubu
ƒƒ Implantát jamky kyčelního
kloubu
ƒƒ Implantát jamky kyčelního
kloubu
ƒƒ Vložka (výplň): keramika
ƒƒ Vložka (výplň): polyetylén
ƒƒ Vložka (výplň): polyetylén
ƒƒ Hlavice: keramika
ƒƒ Hlavice: keramika
ƒƒ Hlavice: kov
Umělý kyčelní kloub
19
III. Počítačově navigovaný systém OrthoPilot®
Počítačem navigovaná operace je nejmodernější
operační technika, která zvyšuje přesnost operace
kyčelní náhrady přibližně z 80 procent až na 95
procent, čímž zvyšuje životnost a funkčnost umělého
kloubu.
Stále narůstá počet kvalifikovaných a uznávaných
ortopedů, kteří počítačově navigované systémy jako je
OrthoPilot® používají, protože tím opětovně zajišťují
svým pacientům precizně implantované kyčelní
náhrady.
OrthoPilot® je čistě navigační systém, který funguje
podobně jako navigace v automobilu. Operatér
provádí celou operaci sám. Při počítačově řízené
navigaci pomocí systému OrthoPilot® lékař získává
důležité informace o zaměření nástrojů a implantátu.
Tento systém tak pomáhá operatérovi při správném
polohování komponent implantátu a při nastavení
stability kloubu. Zavedení implantátu lze díky tomu
optimalizovat pro každého pacienta.
Umělý kyčelní kloub
21
III. Počítačově navigovaný systém OrthoPilot®
1.Jak funguje systém OrthoPilot®?
1
Počítačový navigační systém OrthoPilot® je jednotka
tvořená těmito komponentami:
I.Infračervená kamera - vysílá a přijímá infračervené
záření
Prostorové umístění nástrojů a implantátů se určuje
pomocí infračervených paprsků vysílaných kamerou
a odrážených senzory. Matematické algoritmy softwaru
z těchto dat vypočítávají výsledný obraz.
II.Obrazovka (monitor) - zobrazuje získaná data
a výsledky
2
III.Senzory – nezbytné pro určení polohy pomocí
kamery
3
IV. Počítač – se softwarem pro navigaci
Systém OrthoPilot® je umístěn na okraji operačního
pole. Senzor uchycený na pánvi pacienta snímá
kamerou vyzařované infračervené paprsky. Nástroje
jsou navíc opatřeny mobilním senzorem.
Pro přesné stanovení anatomických struktur se pomocí
nástrojů označí definované body na stehnu a pánvi,
nasnímají se a načtou do systému, a v průběhu operace
se pak příslušný anatomický obraz kyčle promítá
na obrazovce monitoru. Systém OrthoPilot® se tak
stává nedílnou součástí operačního výkonu.
4
Umělý kyčelní kloub
23
III. Počítačově navigovaný systém OrthoPilot®
2.Jaké výhody přináší navigační systém
OrthoPilot®?
3.Pracoviště v České republice používající navigační
systém OrtoPilot®
Důležitým předpokladem dobrého výsledku operace
a podmínkou dlouhé životnosti náhrady kyčelního
kloubu je správné umístění komponent implantátu
v kosti a jejich vzájemné postavení.
ƒƒ Fakultní nemocnice Hradec Králové
ƒƒ Nemocnice Sokolov
ƒƒ Fakultní nemocnice Olomouc
ƒƒ Nemocnice Třinec, p. o.
ƒƒ Fakultní nemocnice Ostrava
ƒƒ Nemocnice v Karlových Varech
Není-li postavení umělého kyčelního kloubu optimální,
kontaktní plochy se rychleji opotřebují a pohyblivost
kloubu se zmenšuje. Navíc se zvyšuje riziko vykloubení.
ƒƒ Fakultní nemocnice Plzeň - pracoviště Bory
ƒƒ Nemocnice v Semilech
ƒƒ Fakultní nemocnice Plzeň - pracoviště Lochotín
ƒƒ Nemocnice ve Frýdku-Místku
ƒƒ Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
ƒƒ Nemocnice Znojmo, p.o.
ƒƒ Krajská nemocnice Tomáše Baťi - Zlín
ƒƒ Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
ƒƒ Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
ƒƒ Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
ƒƒ Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
ƒƒ Oblastní nemocnice Náchod
ƒƒ Nemocnice Kyjov p.o.
ƒƒ Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Na rozdíl od mnoha jiných systémů se počítačově
navigovaný systém OrthoPilot® obejde úplně bez
dalších předoperačních vyšetření. Odpadá tak radiační
zátěž, doprovázející pořizování dalších rentgenových
snímků a CT vyšetření.
ƒƒ Nemocnice Na Homolce - Praha
ƒƒ Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
ƒƒ Nemocnice Nové Město na Moravě
ƒƒ Šumperská nemocnice
ƒƒ Nemocnice Prostějov
ƒƒ Úrazová nemocnice v Brně
ƒƒ Nemocnice Rudolfa a Stefánie Benešov a.s.
ƒƒ Ústřední vojenská nemocnice - Praha
V současné době lze všechny dříkové i jamkové
implantáty Aesculap zavádět s pomocí navigačního
systému OrthoPilot®, bez ohledu na způsob jejich
ukotvení. Neexistují proto žádná omezení pro volbu
operační metody nebo implantátu.
ƒƒ Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Navigační systém Orthopilot® upozorňuje operatéra
na změnu délky končetiny, informuje ho o úhlu pohybu
v kloubu a umožňuje výkon optimalizovat. Operatér
tak získává představu o situaci ještě před definitivním
zavedením implantátu, což příznivě ovlivňuje výsledek
celé operace.
ƒƒ Nemocnice s poliklinikou Chomutov
ƒƒ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
- pracoviště Orlová
Aktuální seznam pracovišť naleznete na
www.lepsipece.cz
Umělý kyčelní kloub
25
IV.Operační výkon
1.Příprava na operaci
Osobní věci:
ƒƒ toaletní potřeby
Alergie
Anestézie a autotransfuze
Trpíte-li alergií (reakcí přecitlivělosti) informujte
o tom v dostatečném předstihu před plánovaným
termínem operace Vašeho ošetřujícího lékaře. Nemusí
se jednat pouze o alergii na kov, důležité jsou i reakce
na léky nebo syntetické látky (např. latex).
Kromě celkové narkózy (anestézie) existuje často
možnost provést operaci v anestézii regionální
(svodné – např. spinální nebo epidurální anestézie).
Jiná onemocnění
Pokud se léčíte také s jinými chorobami, měli byste
o tom v rámci přípravy na operaci informovat Vašeho
ošetřujícího lékaře.
Za volbu vhodného typu anestézie odpovídá
anesteziolog a zohledňuje přitom průvodní
onemocnění pacienta. Ztrátu krve při operaci lze
kompenzovat také autotransfuzí, tj. podáním vlastní
krve, která byla pacientovi pro jeho vlastní potřebu
odebrána před plánovanou operací.
ƒƒ pyžamo nebo noční košile
ƒƒ župan
ƒƒ oblečení pro sport a volný čas
ƒƒ nízké boty s neklouzavou podrážkou
ƒƒ sportovní a domácí obuv
ƒƒ nezbytné léky
ƒƒ knihy a časopisy
ƒƒ kontaktní adresy přátel a známých
ƒƒ malá peněžní hotovost
Dokumentace a doklady:
ƒƒ rentgenové snímky
ƒƒ lékařské zprávy
2.Co si vzít s sebou do nemocnice
ƒƒ lékařská doporučení
ƒƒ kartička zdravotní pojišťovny
Před nástupem do nemocnice se informujte, které věci
budete v nemocnici potřebovat. Pomoci Vám může
následující seznam:
ƒƒ průkaz alergika
Umělý kyčelní kloub
27
IV.Operační výkon
3.Příjem do nemocnice
4.Operační postup
Nástup do nemocnice se odehrává zpravidla den před
operací. Po nezbytné kontrole a evidenci osobních
údajů Vás personál zavede na příslušné nemocniční
oddělení. Anesteziolog Vás pak poučí o narkóze, vysvětlí
Vám její průběh a ověří si v této souvislosti, které
léky užíváte a zda trpíte nějakými dalšími nemocemi.
Zdravotní sestry Vám odpoví na Vaše další dotazy.
Přístup ke kloubu
Před operací nebudete smět po určitou dobu nic jíst ani
pít. V případě potřeby dostanete uklidňující léky nebo
léky navozující spánek.
Po uvedení do anestezie a ukončení příprav k operaci
lékaři vydezinfikují operační pole a operatér provede
kožní řez. Pod řezem se nacházející měkké tkáně
a svaly, které je třeba odsunout stranou a odhalit
kyčelní kloub.
Existují různé operační postupy výměny kyčelního
kloubu a v současnosti se upřednostňují méně invazivní
přístupy, neboť chrání svalové struktury a šlachový
aparát. Rozhodující zde ale není délka viditelného
kožního řezu, nýbrž šetrné zacházení s měkkými
tkáněmi v hlubších vrstvách.
Doba operace se obvykle pohybuje mezi 45 až 120
minutami.
Umělý kyčelní kloub
29
IV.Operační výkon
Operační postup
5.Výměna kloubu
f)
Na dřík se napojí hlavice umělého kloubu.
a)Původní postižená hlavice se oddělí od krčku kosti g)Komponenty umělého kyčelního kloubu se
stehenní a odstraní se z kyčelního kloubu.
b)Poté se frézou vybrousí zbytek kloubní chrupavky
a část kosti z kloubní jamky. Vyfrézovaná jamka
představuje lože pro implantát.
a) + b)
Odstranění původní
poškozené hlavice
c)
Implantace umělé jamky
d)
Zavedení dříku do stehenní kosti
zakloubí.
Následuje kontrola funkce kloubu, sešití měkkých tkání,
případně i svalů a uzavření kožní rány stehem. Do rány
se vkládají hadičky (tzv. drény), které slouží k odvádění
krve a sekretů. Drény se odstraní za 2-3dny po operaci.
c)Zvolený implantát jamky se vsadí do připraveného
lože – necementovaný kovový plášť komponenty
musí přesně zapadnout do vyfrézované jamky.
d)Pro zavedení dříku je třeba pečlivě připravit
dřeňový kanál stehenní kosti.
e)Vhodný dřík se ukotví do stehenní kosti podle
situace buď s pomocí kostního cementu, nebo bez
cementování.
e)
Připojení hlavice k dříku
f) + g)
Zakloubení komponent umělého kyčelního kloubu
Umělý kyčelní kloub
31
V. Po operaci
1.První kroky
3.Průkaz nositele implantátu
Během jednoho nebo dvou dnů po operaci – v závislosti
na doporučení lékaře – bývá možné nový umělý kloub
zatížit. S pomocí berlí se v nemocnici můžete pokusit
o první kroky. Postupně se zapojují další rehabilitační
postupy a Vy se budete učit chodit, správně stoupat
do schodů a sedět.
Oceníte jej na cestách, zejména při osobních kontrolách
na letištích, neboť bezpečnostní scanner (rámový
detektor) reaguje na kovové komponenty. Jako
nositeli endoprotézy Vám průkaz slouží k identifikaci
a dokumentaci použitého implantátu. Obsahuje
nalepovací štítky s informacemi o implantátu a zapisují
se do něj také termíny kontrolních vyšetření. Průkaz
noste u sebe, případně jej uchovávejte na bezpečném
místě.
2.Rehabilitace (fyzioterapie)
Přibližně po 10 dnech se pacienti propouštějí
z nemocnice a předávají do péče rehabilitačního
zařízení, specializovaného na pacienty s umělým
kyčelním kloubem.
Cílem je postupně dosáhnout plného zatížení
kloubu a umožnit Vám návrat k běžným činnostem
každodenního života.
4.Následné kontroly
Díky kloubní náhradě si můžete opět bez bolesti užívat
života a mít radost z pohybu. Pro dlouhodobý úspěch
operace je nezbytné, abyste chodil/a v pravidelných
intervalech na pooperační kontroly. Při nich se pomocí
rentgenových snímků hodnotí začlenění komponent
endoprotézy do kostní tkáně a funkce kyčelního kloubu.
ace pro nositele
Průkaz nositele
Důležité inform
implantátu
Tel.
Jméno
PacienTa
imPlanTáT
DaTum
imPlanTace
Tel.
nemocnice
Tel.
lékař
implantátu
vyšetření mRi
že podstoupit
implantátu mů
nositel tohoto
).
ncí
u
ona
rez
ou
detektorů kov
(magnetick
že vyvolat reakci
implantátu mů
kovový materiál
dech.
úřa
a
h
kác
uhá
v ban
svoji funkci dlo
např. na letišti,
problémů plnit
em
hou naprosto bez táty umělé, je nutno vzhled
implantáty mo
ých nemocích
jedná o implan
ter
k
něk
vša
o
se
ací
kož
léta. Jeli
ích komplik
ho
vzniku infekčn
ém užití vhodné
k větším rizikům
rozhodl o případn
hacích
ho lékaře, aby
onemocnění dýc
informovat své
, záněty zubů,
t
ínu
ces
ang
o
ých
se
čov
ná
mo
antibiotika. Jed
operace, infekce
l - růže).
ní dásní, břišní
, vředy, eryzipe
cest, onemocně
é rány, záněty
cnění (infikovan
a kožní onemo
Umělý kyčelní kloub
33
www.lepsipece.cz
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech,
a nedozví se tak o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále
vyvíjejí. Proto Skupina B. Braun vytvořila projekt pod názvem Lepší péče. Na stránkách
www.lepsipece.cz tak můžete sdílet rozhovory s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se
různých oblastí onemocnění.
mací
r
o
f
n
i
e
c
í
Hledáte v h operacích,
o kloubnícete poradit?
potřebuj
Ptát se můžete našich zkušených odborníků
prostřednictvím kontaktního formuláře
v Poradně Lepší péče
www.lepsipece.cz/poradna/
www.lepsipece.cz/poradna/
Nutricomp® Drink Plus
ƒƒ Umělá výživa k popíjení bohatá na energii
ƒƒ Přispívá k rychlejší rekonvalescenci po operaci
ƒƒ Bez obsahu lepku a purinů
ƒƒ Dávkování: jako doplněk běžné stravy 2 lahvičky
Nutricomp® Drink Plus denně po dobu minimálně 14 dnů
í
š
j
e
l
h
c
y
r
Pro
i
c
a
r
e
p
o
o
zotavení p
Více informací nejen o výživě po operaci najdete také na www.lepsipece.cz
Nutricomp® Drink Plus zakoupíte v síti prodejen Zelená hvězda nebo si ho můžete
objednat přes e-shop Zelené hvězdy.
www.zelenahvezda.cz
VI.Život s umělým kyčelním kloubem
1.Obecné zásady pro každodenní život
Dlouhodobou úspěšnost kloubní náhrady ovlivňuje
následná péče a Vaše chování po operaci. Poté, co si
během rehabilitace osvojíte správné návyky, vkročíte
do běžného každodenního života se všemi situacemi,
které přináší.
Kost se adaptuje na endoprotézu zhruba 7 měsíců.
Během této doby kostní tkáň srůstá s povrchem
implantátu, resp. dochází k přestavbě kosti. Proto byste
se po tuto dobu měli vyhýbat většímu zatížení umělého
kloubu.
2.Tipy a triky
Doporučení pro usnadnění každodenního života:
ƒƒ Noste kvalitní, nízkou obuv s protiskluzovou
podrážkou
Níže najdete seznam užitečných rad a doporučení pro
všední den, který Vám usnadní život s umělým kloubem,
zejména během prvních 6 měsíců po operaci:
ƒƒ Kupte si boty se suchým zipem nebo s elastickým
šněrováním
Je nutné se vyvarovat:
ƒƒ Odstraňte ve svém okolí potenciální překážky
a příčiny zakopnutí, jako např. odchlíplé okraje
koberců, předměty volně ležící na zemi atd.
ƒƒ prudkých a trhavých pohybů, resp. nárazů
ƒƒ Pořiďte si sedací podložku pro zvýšení sedu
ƒƒ vytrvalostních sportů, častého chození po schodech
ƒƒ nadměrného a dlouhému stání
Sexuální život
ƒƒ sezení s nohou přes nohu
Umělý kyčelní kloub nemusí nijak zásadně ovlivňovat
ani sexuální život. V počáteční fázi byste ale měli
dbát na to, aby všechny pohyby byly bezbolestné,
a vyvarovat se při ohýbání kyčlí úhlu nad 90°. Dále
není vhodné, aby celá váha partnera působila přímo
na operovaný kloub.
ƒƒ sezení na nízkých sedacích soupravách či v hlubokých
křeslech
ƒƒ nadměrnému přírůstku tělesné hmotnosti
ƒƒ zvedání těžkých břemen
Umělý kyčelní kloub
37
VI.Život s umělým kyčelním kloubem
3.Sport
Jakmile endoprotéza sroste s kostí, je velmi stabilní.
Umělý kloub však nelze stoprocentně srovnávat
s přirozeným kloubem a existují proto určitá omezení,
zejména pokud jde o sport. Sport je v každém ohledu
pozitivní činnost, přesto je však nutné ctít známou
zásadu „všeho s mírou”.
Lépe je se vyhýbat pohybům spojeným s nárazy (jako
je např. skákání z větší výšky), dále rychlým, cyklicky
se opakujícím a prudce přerušovaným pohybům nebo
sportům vyžadujícím velký rozsah pohybu v kyčli.
Vhodné druhy sportů:
Méně vhodné sporty:
ƒƒ jízda na kole
ƒƒ míčové hry a kolektivní sporty, jako je kopaná, házená, košíková…
ƒƒ plavání
ƒƒ turistika
ƒƒ nordická chůze
ƒƒ běh na lyžích
ƒƒ gymnastika
ƒƒ squash
ƒƒ jezdectví
ƒƒ tenis
ƒƒ alpské lyžování
ƒƒ tanec (standardní, resp. latinskoamerický)
Po konzultaci s lékařem mohou přicházet v úvahu
i následující sporty:
ƒƒ golf
ƒƒ jogging (na lesních cestách, na tartanu)
Výše uvedená doporučení nejsou závazná a mohou se
u každého pacienta lišit – v závislosti na věku, dosavadních sportovních zkušenostech a fyzické kondici.
Sportovní aktivity konzultujte se svým ošetřujícím
lékařem, který Vám zodpoví i další případné dotazy.
ƒƒ posilování
Umělý kyčelní kloub
39
„S VÝROBKY B. BRAUN MÁM JISTOTU,
ŽE SVÝM PACIENTŮM POSKYTUJI
NEJVYŠŠÍ MOŽNOU KVALITU.”
B. Braun vyrábí vysoce kvalitní a maximálně bezpečný zdravotnický
materiál, lékařské nástroje a zdravotnické technologie. Na jejich vývoji
spolupracuje se zdravotníky po celém světě již více než 175 let.
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112
www.bbraun.cz
Aesculap je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun
Produky e.motion, Columbus, univation, EnduRo, Plasmapore a OrthoPilot jsou registrované obchodní značky Aesculap AG.
Technické změny jsou možné. Tento prospekt může sloužit k informaci o našich produktech. Žádná jeho část nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována.
T041AECZ
2014-03-06
Download

Operace umělého kyčelního kloubu