01
| Italské sedací soupravy
Stylové sedací soupravy od pøedních italských
designerù. Výjimeèná kvalita zpracování.
Kostra z kvalitn?ho masivn?ho døeva s velkými
nároky na tuhost konstrukce.
Výplnì sedákù z technicky dokonale
zpracované PUR pìny, u nìkterých modelù v
kombinaci s husím peøím. Oporu tvoøí vlnité
pružiny.
Vybrané sedací soupravy dostupné se
snímatelným a pratelným látkovým potahem.
| Pohodlí, styl a variabilita
vzorník moøení a potahových látek: I
| Sedací souprava ZION
rohová sedací souprava
levé i pravé provedení
287 x 225 x 90 x 97 cm
trojsed 218
218 x 97 x 90 cm
dvojsed 173
173 x 97 x 90 cm
taburet
65 x 65 x 42 cm
| Designový šperk
vzorník moøení a potahových látek: I
| Sedací souprava
FREEDOM
rohová sedací souprava
levé i pravé provedení
stylové døevìné doplòky
165 x 305 x 80 x 100 cm
taburet
65 x 65 x 40 cm
vzorník moøení a potahových látek: I
| Luxusní sedací soupravy
02
| Sedací souprava MERY
rohová sedací souprava
levé i pravé provedení
238 x 186 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
trojsed 218
218 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
dvojsed 153
153 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
køeslo
taburet
93 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
75 x 65 x 45 cm
| Sedací souprava JOY
rohová sedací souprava 235
univerzální systém umístìní rohu
možnost rozložení na trojsed a køeslo
153 x 235 x 77 + 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
trojsed 210
210 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
dvojsed 150
150 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
køeslo
90 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
| Styl pøedevším
vzorník moøení a potahových látek: I
| Sedací souprava CITY
rohová sedací souprava 235
univerzální systém umístìní rohu
možnost rozložení na trojsed a køeslo
153 x 238 x 63 x 86 cm
spací plocha: 155 x 180 cm
možnost volby výšky opìráku
trojsed 213
213 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
dvojsed 153
153 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
køeslo
93 x 90 x 86/100 cm
možnost volby výšky opìráku
| Luxusní sedací soupravy
vzorník moøení a potahových látek: I
03
| Sedací souprava
GLAMOUR TOP
trojsed
252 x 96 x 85 cm
dvojsed
202 x 96 x 85 cm
taburet
65 x 65 x 43 cm
| Síla pøitažlivosti
vzorník moøení a potahových látek: I
| Sedací souprava
STYLE CONTEMPORARY
trojsed
ozdobný chromovaný rám
v podstavì sedací soupravy
213 x 90 x 90 cm
| Vylepšená klasika
vzorník moøení a potahových látek: I
| Sedací souprava KUBIC
trojsed rozkládací nebo s úložným prostorem
levé i pravé provedení
možnost dodání bez døevìných doplòkù
290 x 190 x 86 x 96 cm
záhlavek
šíøe 85 cm
polštáøe Kubic
50 x 50 cm
vzorník moøení a potahových látek: I
| Luxusní sedací soupravy
04
| Špièkové sedac?soupravy
Kvalitní døevo použité ke konstrukci kostry
sedací soupravy je odolným základem pro
výrobu designovì velmi povedených sedacích
souprav.
Výplnì sedákù z vysokoelastické pìny v
kombinaci PUR pìny a pružinami faliste,
bonell pro dokonalé pøizpùsobení opìrákù i
sedací èásti vašemu tìlu.
Výbìr z mnoha druhù potahových látek nebo
kùží.
| Sedací souprava ACARI
záhlavek
ZAG
køeslo
SOF.1BF
51 x 22 x 16 cm
115 x 93 x 93 cm
dvojsed s úložným prostorem
SOF.2P
172 x 93 x 93 cm
rohová sedací souprava NAR.3W/2P.ZZ
možnost levého i pravého provedení
253 x 202 / 93 / 93 cm
spací plocha: 120 x 183 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
trojsed rozkládací
SOF.3W
219 x 93 x 93 cm
spací plocha: 140 x 188 cm
| Pro moderní interiér
| Sedací souprava EUREKA
køeslo s úložným prostorem
SOF.1P
114 x 100 x 100 cm
trojsed s rozkladem
SOF.3W
207 x 100 x 100 cm
spací plocha: 148 x 185 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
dvojsed s rozkladem
SOF.2W
178 x 100 x 100 cm
spací plocha: 118 x 185 cm
| Sedací soupravy
05
| Sedací souprava BRASS
rohová sedací souprava
NAR.3BF/H/3BF.ZZ
325 x 325 / 96 / 82 cm
levé i pravé provedení
rohová sedací souprava
NAR.2BF/H/3BF.ZZ
260 x 325 / 96 / 82 cm
levé i pravé provedení
rohová sedací souprava
NAR.2BF/H/2BF.ZZ
rohová sedací souprava 3W/2P.ZZ
260 x 260 / 96 / 82 cm
levé i pravé provedení
možnost levého i pravého provedení
rohová sedací souprava
NAR.3BF/E.ZZ
trojsed
SOF.3BF
290 x 218 / 96 / 82 cm
levé i pravé provedení
225 / 96 / 82 cm
dvojsed
SOF.2BF
køeslo
SOF.1BF
190 / 96 / 82 cm
122 / 96 / 82 cm
| Ještì více kombinací
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava DAVOS
rohová sedací souprava
NAR.3BF/H/3BF.ZZ
311 x 311 / 97 / 85 cm
levé i pravé provedení
rohová sedací souprava
NAR.3BF/H/2BF.ZZ
311 x 261 / 97 / 85 cm
levé i pravé provedení
rohová sedací souprava
NAR.2BF/H/2BF.ZZ
rohová sedací souprava
NAR.1BF/H/3BF.ZZ
261 x 261 / 97 / 85 cm
levé i pravé provedení
189 x 311 / 97 / 85 cm
levé i pravé provedení
rohová sedací souprava
NAR.1BF/H/2BF.ZZ
trojsed
SOF.3BF
189 x 261 / 97 / 85 cm
levé i pravé provedení
2,5 sed s rozkladem
SOF.2,5S
197 / 97 / 85 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
| Sedací soupravy
225 / 97 / 85 cm
dvojsed
SOF.2BF
175 / 97 / 85 cm
køeslo
SOF.1BF
103 / 97 / 85 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
06
| Sedací souprava COLORADO
rohová rozkládací
sedací souprava
NAR.E/3S
197 x 271 / 90 / 90 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
levé i pravé proveden?
rohová sedací souprava
NAR.E/3BF
197 x 271 / 90 / 90 cm
levé i pravé proveden?
trojsed rozkládací
SOF.3S
215 x 90 x 90 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
trojsed
SOF.3BF
215 x 90 x 90 cm
dvojsed
SOF.2BF
køeslo
FOT.BF
192 x 90 x 90 cm
120 x 90 x 90 cm
| Nadèasové tvary
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava CAMERON
køeslo
FOT.BF
85 / 90 / 90 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
rohová sedací souprava
NAR.1P/2R
175 x 245 / 101 / 90 cm
spací plocha: 145 x 200 cm
levé i pravé provedení
| Pro vzdušný prostor
| Sedací souprava ENSO
rohová sedací souprava
NAR.2BF/2R.ZZ
183 x 257 / 96 / 90 cm
spací plocha: 125 x 210 cm
levé i pravé proveden?
køeslo
FOT.BF
87 / 85 / 90 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací soupravy
07
| Sedací souprava FLOGO
rohová sedací souprava
rozkládací s úložným prostorem
NAR.2W/H/1P.ZZ
280 x 205 / 100 / 95 cm
spací plocha: 125 x 200 cm
levé i pravé provedení
køeslo
FOT.BF
125 / 100 / 95 cm
| Svoboda kombinací
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava FLORIS
trojsed s rozkladem
SOF.3S
206 / 97 / 97 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
dvojsed s úložným prostorem
SOF.2P
173 / 97 / 97 cm
taburet
s úložným prostorem
PUF.P
køeslo
SOF.1BF
116 / 97 / 97 cm
56 / 56 / 46 cm
| Nadýchané sezení
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava KAVALINO
rohová sedací souprava
s rozkladem a úložným prostorem
NAR.3S/H/2P.ZZ
270 x 220 / 90 / 90 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
levé i pravé provedení
køeslo
FOT.BF
taburet
PUF.BF
105 / 90 / 90 cm
53 / 53 / 46 cm
| Nejhezèí v kùži
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava FOLLY
rohová sedací souprava
s rozkladem a úložným prostorem
NAR.2P/3S.ZZ
186 x 278 / 98 / 93 cm
spací plocha: 140 x 195 cm
levé i pravé provedení
| Sedací soupravy
Køeslo
FOT.BF
88 / 88 / 88 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
08
| Sedací souprava NOBILA
trojsed s rozkladem
SOF.3W
202 / 100 / 95 cm
spací plocha: 148 x 185 cm
dvojsed s rozkladem
SOF.2W
172 / 100 / 95 cm
spací plocha: 118 x 185 cm
køeslo
SOF.1P
110 / 100 / 95 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Oblá moderna
| Sedací souprava LARUS
trojsed rozkládací
SOF.3W
188 / 97 / 94 cm
spac?plocha: 148 x 185 cm
dvojsed rozkládací
SOF.2W
158 / 97 / 94 cm
spac?plocha: 118 x 185 cm
køeslo s úložným prostorem
SOF.1P
90 / 97 / 94 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Jednoduchá klasika
| Sedací souprava LAURA
trojsed
SOF.3BF
218 / 95 / 95 cm
dvojsed
SOF.2BF
165 / 95 / 95 cm
køeslo
SOF.1BF
117 / 95 / 95 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací soupravy
09
| Sedací souprava LUANA
trojsed rozkládací
SOF.3S
209 / 91 / 89 cm
spací plocha: 135 x 192 cm
dvojsed s úložným prostorem
SOF.2P
162 / 91 / 89 cm
køeslo
FOT.BF
108 / 91 / 89 cm
| Komfortní obývací pokoj
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava MEMPHIS
rohová rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem
NAR.3W/2P
266 x 196 / 87 / 95 cm
spací plocha: 120 x 198 cm
taburet s úložným prostorem
PUF.P
60 / 60 / 49 cm
| Do stylové pracovny
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava MAXIMUS
sedací souprava s rozsáhlou škálou komponent
køeslo
FOT.1BF.BOK F
80 / 87 / 93 cm
køeslo
FOT.1BF.BOK G
96 / 87 / 93 cm
BOK I
BOK H
BOK G
BOK F
køeslo
FOT.1BF.BOK H
90 / 90 / 93 cm
| Sedací soupravy
vzorník moøení a potahových látek: W
10
køeslo
FOT.1BF.BOK I
rozmìry: 104 / 87 / 93 cm
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.3W/M1.BOK G
rozmìry: 265 x 153 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 220 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M3/3W.BOK F
rozmìry: 167 x 275 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 208 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M2/3W.BOK H
rozmìry: 191 x 253 / 90 / 93 cm
spací plocha: 120 x 204 cm
levé i pravé provedení rohu
vzorník moøení a potahových látek: W
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.3W/M1.BOK I
rozmìry: 273 x 153 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 204 cm
levé i pravé provedení rohu
taburet PUF.BF
rozmìry: 74 / 55 /48 cm
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M3/3W.BOK G
rozmìry: 167 x 291 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 208 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M3/3W.BOK H
rozmìry: 167 x 285 / 90 / 93 cm
spací plocha: 120 x 208 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M2/3W.BOK G
rozmìry: 191 x 256 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 204 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M2/3W.BOK F
rozmìry: 191 x 248 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 204 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M3/3W.BOK I
rozmìry: 167 x 299 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 200 cm
levé i pravé provedení rohu
noha CR1
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.3W/M1.BOK H
rozmìry: 259 x 153 / 90 / 93 cm
spací plocha: 120 x 220 cm
levé i pravé provedení rohu
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.3W/M1.BOK F
rozmìry: 249 x 153 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 220 cm
levé i pravé provedení rohu
záhlavek
ZAG
rozmìry: 51 / 15 / 20 cm
rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem
NAR.M2/3W.BOK I
rozmìry: 191 x 260 / 87 / 93 cm
spací plocha: 120 x 196 cm
levé i pravé provedení rohu
noha CR2
noha CR3
noha N - døevìná
dostupná v sedmi
barevných odstínech
| Sedací soupravy
11
| Sedací souprava PRATO
rohová sedací souprava
s rozkladem
NAR.3W/2P.ZZ
261 x 187 / 95 / 92 cm
spací plocha: 140 x 204 cm
Taburet
PUF.BF
63 / 63 / 45 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Zajímavé ohýbané tvary
| Sedací souprava ROWSAN
pohovka s rozkladem
WER
224 / 100 / 98 cm
spací plocha: 123 x 200 cm
dvojsed
SOF.2BF
130 / 93 / 98 cm
køeslo
FOT.BF
76 / 93 / 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Moderní chromové kombinace
| Sedací souprava SLASH
unikátní systém hlavových opìrek
rohová sedací souprava s
rozkladem a úložným prostorem
NAR.3W/2P.ZZ
255 x 175 - 185 / 90 - 98 / 97 - 84 cm
spací plocha: 128 x 214 cm
køeslo
FOT.BF
100 / 90 - 98 / 97 - 84 cm
taburet
PUF.BF
74 / 55 / 48 cm
| Sedací soupravy
vzorník moøení a potahových látek: W
12
| Sedací souprava SOHO
taburet
PUF.BF
køeslo
SOF.1BF
68 / 68 / 46 cm
105 / 99 / 95 cm
trojsed
WER.3.ZZ
245 / 99 / 95 cm
spací plocha: 151 x 200
dvojsed
SOF.2BF
175 / 99 / 95 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Moderní pohovka
| Sedací souprava PASADA
trojsed rozkládací
SOF.3W
205 / 98 / 98 cm
spac?plocha: 148 x 180 cm
dvojsed rozkládací
SOF.2W
175 / 98 / 98 cm
spac?plocha: 118 x 180 cm
køeslo s úložným prostorem
SOF.1P
115 / 98 / 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Opravdu pohodlné sezení
| Sedací souprava PORTO
trojsed s rozkladem
SOF.3W
192 / 95 / 88 cm
spací plocha: 148 x 195 cm
dvojsed s úložným prostorem
SOF.2P
151 / 90 / 88 cm
køeslo
FOT.BF
91 / 90 / 88 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací soupravy
13
| Sedací souprava ZOYA
rohová sedací souprava s
rozkladem a úložným prostorem
NAR.3W/2P
ozdobný kontrastní lem
pouze v ekokùžích s oznaèením Sigma
(platí pro køeslo i rohovou sedací soupravu)
243 x 166 / 88 / 83 cm
spací plocha: 125 x 190 cm
køeslo
FOT.BF
90 x 88 x 83 cm
| Volitelná barva lemu
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava WIZJA
rohová sedací souprava rozkládací
s úložným prostorem
NAR.3W/2P.ZZ
možnost provedení bez èalounìných zad
objednací kód: NAR.3W/2P.BZ
250 x 205 / 90 / 95 cm
spací plocha: 125 x 190 cm
køeslo
FOT.BF
105 / 90 / 95 cm
| Do vìtších prostor
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava ALBERTO
trojsed
SOF.3W
dvojsed
SOF.2P
rozklad pro spaní
døevìné nohy
døevìné nohy
193 x 99 x 96 cm
spací plocha: 148 x 185 cm
152 x 99 x 96 cm
køeslo
FOT.BF
døevìné nohy
97 x 99 x 96 cm
| Sedací soupravy
vzorník moøení a potahových látek: W
14
| Sedací souprava EVITA
rohová sedací souprava
s rozkladem
NAR.2P/3W.ZZ
levé i pravé provedení rohu
rozklad pro spaní a úložný prostor
možnost provedení bez èalounìných zad
(NAR.2P/3W.BZ)
160 x 225 / 88 / 91 cm
spací plocha: 115 x 195 cm
køeslo
FOT.BF
95 / 88 / 88 cm
| Klasika v novém kabátì
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava ANDREA
trojsed
s rozkladem pro spaní
SOF.3S
198 / 90 / 87 cm
spací plocha: 138 x 185 cm
dvojsed
SOF.2BF
175 / 90 / 87 cm
køeslo
FOT.BF
103 / 90 / 87 cm
záhlavek
ZAG
46 / 12 / 17 cm
| Stylové sezení
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava ALTO
rohová sedací souprava
s rozkladem
NAR.3W/2P
levé i pravé provedení rohu
rozklad pro spaní a úložný prostor
trojsed
s rozkladem pro spaní
SOF.3W
197 / 98 / 102 cm
spací plocha: 140 x 188 cm
262 x 195 / 98 / 102 cm
spací plocha: 118 x 200 cm
dvojed
SOF.2P
142 / 98 / 102 cm
køeslo
FOT.BF
91 / 98 / 102 cm
køeslo
s mechanickým polohováním
FOT.R
91 / 98-168 / 100-75 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací soupravy
15
| Sedací souprava
FERRARA
rohová sedací souprava s
rozkladem, úložným prostorem a regulací opìrek
NAR.3W/1P
levé i pravé provedení rohu
kovové nohy
270 x 170 / 105 / 68 - 90 cm
spací plocha: 122 x 225 cm
| Volitelné nastavení opìrek
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací souprava MATLA
rohová sedací souprava rozkládací
s úložným prostorem
NAR.2P/3W
pravé i levé provedení rohu
167 x 242 / 90 / 87 cm
spací plocha: 200 x 135 cm
køeslo
FOT.BF
102 / 90 / 87 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Moderní rohová sedací souprava
| Sedací souprava RIVA
rohová sedací souprava rozkládací
s úložným prostorem
NAR.3W/2P
pravé i levé provedení rohu
239 x 167 / 90 / 86 cm
spací plocha: 135 x 200 cm
køeslo
FOT.BF
96 / 88 / 86 cm
| Sedací soupravy
vzorník moøení a potahových látek: W
16
| Sedací souprava PONO
rohová sedací souprava
s rozkladem pro spaní a úložným prostorem
NAR.3W/2P.ZZ
levé i pravé provedení rohu
èalounìná záda
236 x 166 / 97 / 85 cm
spací plocha: 122 x 186 cm
trojsed s rozkladem pro spaní
SOF.3W
køeslo
FOT.BF
185 / 97 / 90 cm
spací plocha: 148 x 188 cm
84 / 88 / 90 cm
| Opravdu pohodlné sezení
vzorník moøení a potahových látek: W
| Taburet DALLAS
taburet s úložným prostorem
PUF.P
63 / 63 / 43 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Sedací soupravy
17
| Obývací stìna
ASTOR II
obývací stìna: 1920 x 2802 x 225/498 mm
komoda: 871 x 1617 x 434 mm
Barevné provedení dvíøek:
- oøech se strukturou a èerné sklo
- bílá a èerné sklo
Barevné provedení korpusu:
- oøech se strukturou
- bílá
Materiál:
foliovaná LTD
| Moderní obývací stìna
vzorník moøení a potahových látek: SZ
| Obývací stìna
CLOU
obývací stìna: 1500 x 2700 x 200/480 mm
Barevné provedení dvíøek:
- oøech se strukturou a èerný lesk
- bílá a èerný lesk
Barevné provedení korpusu:
- oøech se strukturou
- bílá
Materiál:
foliovaná LTD
vzorník moøení a potahových látek: SZ
| Oblíbená designová obývací stìna
| Obývací stìna
NEVE I
obývací stìna: 1956 x 2921 x 403/595 mm
Barevné provedení dvíøek:
- oøech se strukturou a bílá
Barevné provedení korpusu:
- oøech se strukturou
Materiál:
foliovaná LTD
vzorník moøení a potahových látek: SZ
| Obývací stìny
| Obývací stìny
08 | 124 x 900 x 550 mm
nádstavba nad TV stolek
16 | 1029 x 900 x 350 mm
komoda se zásuvkami
15 | 1029 x 450 x 350 mm
skøíòka nízká
14 | 1029 x 450 x 350 mm
regál nízký
04 | 1029 x 450 x 350 mm
skøíòka se zásuvkami
09 | 1317 x 450 x 350 mm
støední regál
07 | 1317 x 450 x 350 mm
støední skøíòka s barem
20 | 550 x 660 x 660 mm
skøíòka rohová
26 | 1647 x 160 x 16 mm
lišta k rohovému regálu
31 | 1989 x 450 x 350 mm
vitrína se skøíòkou
30 | 1989 x 450 x 350 mm
vitrína se tøemi zásuvkami
22 | 1989 x 450 x 350 mm
regál s dekoraèn?m sloupkem
21 | 1989 x 900 x 350 mm
regál vysoký / široký
19 | 1989 x 800 x 550 mm
šatní skøíò
06 | 1989 x 450 x 350 mm
regál vysoký
03 | 1989 x 450 x 350 mm
skøíò vysoká se zásuvkami
02 | 1989 x 450 x 350 mm
vitrína
vzorník moøení a potahových látek: SZ
52 | 410 x 1220 x 350 mm
TV stolek
51 | 1989 x 928 x 928 mm
rohová šatní skøíò
18 | 1029 x 900 x 350 mm
skøíòka nízká dvoudvéøová
17 | 1029 x 900 x 350 mm
regál nízký, široký
01 | 1989 x 450 x 350 mm
skøíò vysoká
18
| Obývací stìna
TORRES
visací vitrína: 898 x 820 x 338 mm
police: 280 x 1520 x 198 mm
televizn?stolek: 542 x 1652 x 470 mm
komoda: 923 x 820 x 338 mm
komoda: 820 x1340 x 370 mm
Barevné provedení dvíøek:
- bílá
- dub milano a bílá
Barevné provedení korpusu:
- bílá
- dub milano
Materiál:
foliovaná LTD
| Rozmístìte si stìnu podle svého
| Systémová obývací stìna
BONN
Barevné provedení dvíøek:
- olše grónská
Barevné provedení korpusu:
- olše grónská
Materiál:
foliovaná LTD
vzorník moøení a potahových látek: SZ
vzorník moøení a potahových látek: SZ
X
F1 | 1980 x 700 x 562 mm
jídelní židle - køesílko F1
K1 | 1980 x 700 x 562 mm
jídelní židle K1
02 | 375 x 1035 x 250 mm
polièka z?vìsná
01 | 375 x 530 x 250 mm
polièka z?vìsná
03 | 720 x 1200 x 25 mm
zrcadlo
R90-160 | 897/1394/1594 x 1881 mm
postelový rošt (90, 140, 160 cm)
15-16-17 | lùžko (90, 140, 160 cm)
995 x 1005/1510/1710 x 2080 mm
08 | 755 x 1600/2000 x 900 mm
rozkládací jídelní stùl
04 | 383 x 1035 x 505 mm
TV stolek
05 | 383 x 1535 x 505 mm
TV stolek
18 | 995 x 530 x 40 mm
panel k noèn?mu stolku
07 | 760 x 1270 x 600 mm
psací stùl
20 | 1025 x 540 x 400 mm
komoda se ètyømi zásuvkami
21 | 1025 x 1040 x 400 mm
komoda s pìti zásuvkami
09 | 865 x 1535 x 400 mm
komoda
11 | 1345 x 1035 x 335 mm
vitrína tøídvéøová, dvì zásuvky
19/29 | 385 x 530 x 335 mm
noèn?stolek prav? nebo lev?
10 | 1345 x 530 x 335 mm
vitrína jednodvéøová, pravá, malá
31 | 1345 x 530 x 335 mm
vitrína jednodvéøová, levá, malá
13 | 1985 x 530 x 335 mm
vitrína jednodvéøová, levá
14 | 1985 x 530 x 335 mm
vitrína jednodvéøová, pravá
12 | 1985 x 335 x 335 mm
regál
22 | 1985 x 1060 x 585 mm
šatní skøíò, dvoudvéøová
23 | 1985 x 1562 x 585 mm
šatní skøíò, tøídvéøová
vzorník moøení a potahových látek: SZ
28 - Police rohová | 22 x 660 x 660 (330) mm
možnost nákupu více polic
11 - Police dlouhá | 22 x 900 x 330 mm
13 - Police krátká | 22 x 450 x 330 mm
police mezi skøíòky,
možnost objednání více polic
FIORD | 2131 x 2428 x 630 mm
šatní skøíò
R90/140/160 | 897/1394/1594 x 1881 mm
rošt do lùžka
91 | 511 x 450 x 350 mm
noèn?stolek
1200 | 182 x 1200 x 700 mm
úložný prostor pod lùžko
900/1400/1600 | 805 x 964/1464/1664 x 2044 mm
lùžko
32 | 742 x 1100 x 700 mm
pscí stùl
05 | 443 x 900 x 550 mm
televizní stolek
19
| Sestavte si svou vlastní obývací stìnu
| Systémová obývací stìna
ENEGO
Barevné provedení dvíøek:
- dub niagara a havana
Barevné provedení korpusu:
- dub niagara
Materiál:
foliovaná LTD
| Obývací stìna
| Obývací
s charakterem
stìny
| Obývací systém GOLDEN
systémový nábytek pro sestavení ložnice nebo obývací stìny
228/67/215 cm
SZF.S2DP
188/67/215 cm
SZF.W2DP
192/50/158 cm
M.RTV.1DSP
49/43/158 cm
KOM.2D1S
49/43/158 cm
REG.5P
120/48/38 cm
RTV.2S2P
152/208/70 cm
LOZ.140BM
(dodáváme bez matrace)
| Obývací stìny
168/43/120 cm
KOM.2DS3S1K
109/43/120 cm
KOM.4D
165/25/65 cm
POL.2P
172/208/70 cm
LOZ.160BM
(dodáváme bez matrace)
46/43/46 cm
STN.1S
160/43/90 cm
KOM.2D4S
97/43/90 cm
KOM.4S
109/30/35 cm
SFW.1K
90/60/44 cm
STK.90
63/43/203 cm
WIT.1D1DS
97/43/158 cm
KOM.4D1S
| systémový nábytek
20
165/55/46 cm
RTV.1DP
109/25/30 cm
POL.109
113/60/203 cm
SZF.2D
barevné provedení buk / vzorník lamina: W
21
| Obývací systém DAKOTA
ze systému Dakota je možné sestavit ložnici,
obývací stìnu, pøedsíò nebo jídelnu
50/42/193 cm
WIT.1DS4S
50/42/193 cm
REG.5P
60/42/193 cm
PPK.60
191/42/80 cm
KOM.4D4S
141/42/80 cm
KOM.2DS4S
141/42/63 cm
KOM.2D3S (objednat lze jen
ve variantì bez prosklení)
60/41/63 cm
SFK.1K
141/50/28 cm
RTV.2S1P
60/27/180 cm
PAN.60
50/42/133 cm
SFK.1D
91/42/98 cm
SFK.4D
80/57/206 cm
GAR.2D4S
90/57/206 cm
BIE.2D
91/52/193 cm
SZF.2D
50/42/193 cm
BIE.W2D
91/42/193 cm
WIT.2DS2D
50/42/133 cm
SFK.1D4S
50/42/80 cm
KOM.W4S
90/42/80 cm
TOL.2S
90/57/206 cm
GAR.2D
60/2/60 cm
LUS.60
141/42/80 cm
KOM.2D4S
90/42/80 cm
KOM.S4S
91/50/50 cm
RTV.2S2P
132/55/79 cm
BIU.132
91/18/100 cm
PAN.2PS
141/50/50 cm
RTV.2D1S
141/30/42 cm
SFW.141KS
141/42/98 cm
KOM.2D7S
60/30/122 cm
SFK.3K
50/42/37 cm
STN.2S
141/22/12 cm
POL.141
91/30/42 cm
SFW.91K
91/30/42 cm
SFW.91KS
152/208/90 cm
LOZ.140BM
(dodáváme bez matrace)
172/208/90 cm
LOZ.160BM
(dodáváme bez matrace)
91/22/12 cm
POL.91
160-200/90/78 cm
STO.160DR
80/55/45 cm
STK.80
46/66/100 cm
KRZ.01
barevné provedení wenge a krém / vzorník lamina: W
| Obývací stìny
22
| Obývací systém DOBLE
elegantní systémový nábytek pro sestavení
ložnice nebo obývací stìny
200/67/220 cm
SZF.2DP
50/43/201 cm
WIT.1DS1D
90/44/201 cm
PPK.90
196/43/143 cm
M.RTV.2DP
148/43/88 cm
KOM.6S3P
80/43/143 cm
KOM.4D
148/43/88 cm
KOM.3D3S
115/54/26 cm
RTV.2S
115/22/38 cm
POL.2P
147/206/97 cm
LOZ.P140BM
(dodáváme bez matrace)
197/62/201 cm
SZF.4D2S
80/43/201 cm
REG.2D8P.P
80/43/143 cm
KOM.2D4P.P
80/43/143 cm
KOM.2D4P.L
35/32/115 cm
SFW.1D
35/32/115 cm
SFW.1DS
167/206/97 cm
LOZ.P160BM
(dodáváme bez matrace)
148/62/201 cm
SZF.3D2S
80/43/201 cm
REG.2D8P.L
90/32/113 cm
SFK.2S2K
148/54/38 cm
RTV.4S2P
80/41/201 cm
REG.12P
90/43/88 cm
KOM.4S
48/38/38 cm
STN.2S
187/206/97 cm
LOZ.P180BM
(dodáváme bez matrace)
90/22/20 cm
POL.90
148/22/20 cm
POL.148
| Obývací stìny
barevné provedení perský oøech / bílý lesk, èerný lesk / vzorník lamina: W
23
| Obývací systém BIANCA
systémový nábytek pro stylovou ložnici
a obývací stìnu
250/60/221 cm
SZF.S2DP
100/60/203 cm
SZF.2D
100/44/146 cm
REG.2S6P
100/44/122 cm
KOM.2D2S
100/44/146 cm
KOM.2DS2D
100/44/97 cm
KOM.S4S
55/44/97 cm
KOM.W4S
166/55/35 cm
RTV.1S4P
50/44/45 cm
STN.1S
55/44/146 cm
WIT.1DS
147/206/76 cm
LOZ.P140BM
(dodáváme bez matrace)
110/55/35 cm
RTV.1DP
200/60/221 cm
SZF.W2DP
40/25/116 cm
SFW.1D
166/44/122 cm
REG.2S8P
100/44/122 cm
KOM.4D
187/206/76 cm
LOZ.P180BM
(dodáváme bez matrace)
167/206/76 cm
LOZ.P160BM
(dodáváme bez matrace)
LOZ.160BM
166/25/30 cm
SFW.2K1P
100/20/15 cm
POL.100
146/22/28 cm
SFW.146
| Postavte si ložnici nebo obývák
barevné provedení havana + vanilka lesk / vzorník moøení: W
| SAMBA
možnost uspoøádání celkového vzhledu sestavy
dostupné barevné provedení: švestka & bílá / grafit
1
90/203/55 cm
4
90/111/35 cm
6
110/41/24 cm
vzorník moøení a potahových látek: JX
90/203/35 cm
3
90/114/35 cm
5
8
200/39/45 cm
2
7
164/80/45 cm
110/30/22 cm
| Postavte
| Obývací
si obývák
stìny
24
| Ložnicový systém AGA
lùžko dodáváme vèetnì roštu a matrace,
volitelné komponenty spoleèné pro celou øadu AGA
barevná kombinace: tmavý popel & satén
popel & satén
1, 2
3
155/216/68 cm
205/216/68 cm
255/216/68 cm
4
5
150/60/44 cm
150/88/44 cm
6
12
90/50 cm
92/88/44 cm
11
7
2x stolek v sestavì
52/43/34 cm
92/75/44 cm
8
10
96/70/207 cm
166/70/207 cm
9
146/70/207 cm
| Obývací pokoj
vzorník moøení a potahových látek: J
25
| Ložnicový systém FOKUS
lùžko dodáváme vèetnì roštu a matrace
možnost volby skøíní a komod
dostupné barevné provedení:
wenge; wenge / tráva; wenge / satén
1
2
51/201/61 cm
101/201/61 cm
3
6
151/201/61 cm
255/216/68 cm
4, 5
7
8
9
10
155/216/68 cm
205/216/68 cm
91/101/45 cm
91/101/45 cm
94/76/45 cm
51/45/36 cm
15
90/50 cm
11
27/90/22 cm
12
13
14
96/77/207 cm
146/77/207 cm
166/77/207 cm
| Stylová ložnice pro váš byt
vzorník moøení a potahových látek: J
| Obývací systém CEZAR
vzorník moøení a potahových látek: J
05 | 201 x 60 x 42 cm
kombinovaná vitrína
02 | 201 x 100 x 60 cm
šatní skøíò
04 | 201 x 100 x 42 cm
kombinovaná skøíò
27 | 40 x 120 x 25 cm
police
12 | 85 x 120 x 42 cm
skøíòka
11 | 85 x 120 x 42 cm
kombinovaná skøíòka
26 | 130 x 20 cm
police
10 | 106 x 100 x 42 cm
skøíòka
09 | 106 x 100 x 42 cm
komoda
08 | 121 x 60 x 42 cm
kombinovaná komoda
25 | 100 x 20 cm
police
24 | 42 x 120 x 18 cm
police
06 | 201 x 60 x 42 cm
kombinovaná vitrína
07 | 131 x 130 x 42 cm
kombinovaná komoda
03 | 201 x 100 x 42 cm
kombinovaná komoda
01 | 201 x 150 x 60 cm
šatní skøíò
materiál: LTD; možnost výbìru mnoha komponentù
dostupné barevné provedení: milano / cream
| Obývací stìny
| Obývací pokoj - dìtský nábytek
13 | 90 x 10 x 30 cm
èalounìné èelo ZAG.90
vhodn? doplnìk k posteli
látky CAPRI: 101, 300, 304, 403
12 | 204 x 93 x 40 cm
lùžko LOZ.2S.BM
dodáváme bez matrace
13 | 55 x 40 x 61 cm
kontejner po psací stùl
KON.2S
08 | 55 x 22 x 32 cm
police SFW.55
07 | 157 x 40 x 81 cm
komoda KOM.3D3S
06 | 106 x 40 x 81 cm
komoda KOM.2D2S
05 | 106 x 40 x 107 cm
komoda KOM.3D2S
03 | 55 x 40 x 184 cm
regál REG.3D1S
02 | 161 x 58 x 184 cm
šatní skøíò SZF.161N
01 | 106 x 57 x 184 cm
šatní skøíò SZF.4D1S
vzorník moøení a potahových látek: J
12 | 133 x 60 x 76 cm
psací stùl BIU.133
11 | 55 x 24 x 32 cm
police SFW.55KK
10 | 55 x 24 x 32 cm
police SFW.55K
09 | 106 x 25 x 65 cm
skøíòová police SFW.1D1K
04 | 55 x 40 x 184 cm
regál REG.3D2P
23 | 83 x 146 x 206 cm
postel s ložnou plochou
dodávka vèetnì matarce
140 x 200 cm
22 | 83 x 166 x 206 cm
postel s ložnou plochou
dodávka vèetnì matarce
160 x 200 cm
21 | 48 x 50 x 35 cm
noèn?stolek
pravé nebo levé provedenn?
20 | 100 x 46 cm
nástìnné zrcadlo
19 | 48 x 110 x 61 cm
jídelní stùl
18 | 48 x 80 x 80 cm
jídelní stùl
16 | 76 x 100 x 43 cm
noèn?stolek
15 | 51 x 120 x 52 cm
TV stolek
14 | 51 x 170 x 52 cm
TV stolek
13 | 85 x 170 x 42 cm
kombinovaná komoda
26
| Obývací systém Cezar
| Dìtský pokoj ENYO
materiál: LTD; možnost výbìru mnoha komponent
lùžko dodávané vèetnì matrace a roštu
barevné provedení vždy v kombinaci
antracit a èervená, zelená nebo pomeranèová
vzorník moøení a potahových látek: W
27
| Dìtský pokoj ELMO
sestava pro dìtský pokoj
materiál: LTD
barevné kombinace: javor + oranžová + zelená (PZ)
javor + modrá + zelená (NZ)
58/52/181 cm
BIE.2D
82/52/181 cm
SZF.2D
125/99/181 cm
SZF.2DN
55/23/23 cm
POL.55
82/23/23 cm
POL.82
55/42/158 cm
REG.2S3P
55/42/119 cm
REG.2S2P
55/42/80 cm
REG.2S1P
82/42/80 cm
KOM.S4S
82/42/80 cm
SFK.2D1S
55/42/181 cm
REG.5P
90/59/71 cm
BIU.90
Dostupné barevné varianty:
203/94/57 cm
LOZ.90P.BM
(dodáváme bez matrace)
55/42/55 cm
KOM.2S
NZ
PZ
NZ
PZ
| Stylový
dìtský
pokoj
barevné provedení dle vyobrazení, korpus vždy v barvì javor
| Dìtský pokoj FLIPPER
vzorník moøení a potahových látek: W
X
03 | 52 x 53 x 197 cm
skøíò - prádelník BIE.1D
10 | 82 x 37 x 83 cm
komoda - skløíòka SFK.2D1S
02 | 90 x 53 x 197 cm
skøíò GAR.2D2S
16 | 100 x 57 x 75 cm
psací stùl pravý
BIU.100P
15 | 144 x 112 x 75 cm
psací stùl rohový
BIU.102N
09 | 100 x 37 x 87 cm
komoda - skløíòka SFK.2D2S
08 | 120 x 37 x 119 cm
policový regál REG.4D4P.P
v opaèném provedení REG.4D4P.L
14 | 15 x 55 x 75 cm
regál DOS.75
07 | 41 x 37 x 197 cm
policový regál REG.6P
13 | 15 x 36 x 83 cm
regál DOS.83
05 | 20 x 36 x 197 cm
policový regál DOS.W197
06 | 41 x 37 x 197 cm
policový regál REG.2S4P
12 | 82 x 37 x 83 cm
komoda KOM.S4S
11 | 41 x 37 x 83 cm
komoda KOM.W4S
04 | 20 x 52 x 197 cm
policový regál DOS.S197
01 | 125 x 99 x 197 cm
skøíò, rohová SZF.1DN
materiál: LTD; možnost výbìru mnoha komponentù
dostupné barevné provedení:
javor a nebesky modrá (KN) / javor a pomeranèová (KP)
17 | 221 x 93 x 55 cm
postel - spací plocha 90 cm
vèetnì matrace LOZ.P90ZM
| Obývací stìny - |dìtský
Dìtskénábytek
pokoje
vzorník moøení a potahových látek: J
| Dìtské pokoje
12 | 85 x 96 x 206 cm
postel - spací plocha 90cm
vèetnì roštu a matrace
11 | 75 x 120 x 70 cm
psací stùl
09 | 22 x 120 x 20 cm
police nástìnná
10 | 22 x 79 x 20 cm
police nástìnná
08 | 42 x 41 x 35 cm
noèn?stolek
07 | 60 x 41 x 35 cm
noèn?stolek s koleèky
06 | 89 x 79 x 35 cm
komoda
04 | 143 x 79 x 35 cm
kombinovaný regál
05 | 143 x 41 x 35 cm
kombinovaný regál
03 | 191 x 41 x 35 cm
šatní skøíò
02 | 191 x 79 x 58 cm
šatní skøíò
01 | 191 x 117 x 58 cm
šatní skøíò
28
| Dìtský pokoj NEMO
materiál: LTD; možnost výbìru mnoha komponent
lùžko dodávané vèetnì matrace a roštu
barevné provedení: bílá a zelený lesk, bílá a fialový lesk,
dub mléèný a milano
| Barevný dìtský pokoj
vzorník moøení a potahových látek: J
29
| Dìtský pokoj COOL
dìtský pokoj lze volnì sestavit z vyobrazených dílù
skøíò 21
188 x 98 x 59 cm
polièka 11
36 x 85 x 29 cm
skøíò, regál 05
126 x 85 x 36 cm
PC stùl 20
75 x 125 x 60 cm
polièka 12
36 x 132 x 29 cm
komoda 06
86 x 85 x 36 cm
komoda 07
86 x 96 x 36 cm
komoda 08
86 x 85 x 49 cm
skøíò 04
188 x 53 x 59 cm
psací stùl 14
75 x 85 x 60 cm
PC stùl s nádstavou
139 x 92 x 92 cm
lùžko 17
80 x 91 x 210 cm
vzorník moøení a potahových látek: SZ
regál 01
188 x 85 x 36 cm
úložný prostor pod lùžko 18
19 x 122 x 70 cm
skøíò, regál 03
188 x 96 x 36 cm
noèn?stolek 13
37 x 49 x 36 cm
komoda 09
86 x 85 x 36 cm
komda 10
69 x 132 x 36 cm
patrové lùžko - sestava (05, 14, 19)
164 x 208 x 115 cm
rošt do lùžka R-80
188 x 80 cm
barevné provedení
dvíøka zelená mat
nebo pomeranè lesk
korpus bílá a kovová
| Dìtské pokoje
30
| Obývací stìna
HELIOS
obývací stìna: 209 x 185 x 50 cm
komoda EVA velká: 201 x 99 x 45 cm
konferenèn?stolek EVA: 120 x 53 x 60 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a èerná
- švestka walis
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
| Stylový obývací pokoj
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìna
STRATUS
obývací stìna: 279 x 185 x 50 cm
komoda EVA malá: 126 x 82 x 45 cm
konferenèn?stolek EVA: 120 x 53 x 60 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a èerná
- švestka walis
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
| Prostorná obývací stìna
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìna
CAPRI
obývací stìna: 214 x 204 x 50 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a èerná
- švestka walis
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
| Obývací stìny
vzorník moøení a potahových látek: M
31
| Obývací stìna
NAPOLI
obývací stìna: 269 x 202 x 50 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a èerná
- švestka walis
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
| Moderní obývací stìna
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìna
AGATA
obývací stìna: 269 x 185 x 50 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a wenge
- wenge
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
vzorník moøení a potahových látek: M
| Zajímavá kombinace pro váš obývák
| Obývací stìna
MONIKA
obývací stìna: 269 x 185 x 50 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a wenge
- wenge
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
- LED bílá teplá
- LED bílá zimní
- LED modrá
Materiál: LTD
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìny
32
| Obývací stìna
EVOLUTION I
obývací stìna: 219 x 204 x 56 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a krém
- zebrano tmavé a krém
- olše
Materiál: LTD
| Evoluce pro vaši jídelnu
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìna
EVOLUTION II
obývací stìna: 239 x 204 x 56 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis a krém
- zebrano tmavé a krém
- olše
Materiál: LTD
| Evoluce pro vaši jídelnu
vzorník moøení a potahových látek: M
| Ložnice
EVOLUTION III
obývací stìna: 280 x 204 x 56 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis
- zebrano svìtlé
- olše
Materiál: LTD
| Evoluce pro vaši ložnici
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací stìna
EVOLUTION IV
obývací stìna: 317 x 204 x 56 cm
Dostupné barevné kombinace:
- švestka walis
- zebrano tmavé
- olše
Možnost vnitøního barevného osvìtlení:
LED bílá teplá / LED bílá zimní / LED modrá
Materiál: LTD
| Obývací stìny
vzorník moøení a potahových látek: M
09 | 204 x 69 x 96 cm
lùžko
08 | 43/64 x 43/64 x 2 cm
komoda
vzorník moøení a potahových látek: M
07 | 80 x 32 x 22 cm
polièka
06 | 110 x 75 x 52 cm
komoda
05 | 40 x 48 x 43 cm
noèní stolek
04 | 80 x 82 x 42 cm
komoda
03 | 40 x 187 x 42 cm
regál
02 | 60 x 187 x 60 cm
šatní skøíò
01 | 80 x 187 x 60 cm
šatní skøíò - rohová
33
| Obývací sytém NEMO
Dostupné barevné kombinace:
- olše a krém
- hrušeò a krém
- olše
- hrušeò
Materiál: LTD
| Obývací systémy
| Obývací stìny systémy
13 | 204 x 69 x 96 cm
lùžko vèetnì roštu a matrace
12 | 80 x 32 x 22 cm
zrcadlo
11 | 80 x 45 x 2 cm
zrcadlo
10 | 94 x 45 x 26 cm
botník s èalounìným
sedákem - ekokùže krém
09 | 119 x 56 x 52 cm
TV stolek
08 | 110 x 51 x 60 cm
konferenèní stolek
07 | 110 x 74 x 52 cm
psací stùl
06 | 40 x 56 x 35 cm
noèní stolek
05 | 80 x 108 x 35 cm
komoda
04 | 80 x 160 x 35 cm
regál
04 | 40 x 190 x 35 cm
prádelník
03 | 40 x 160 x 35 cm
regál
02 | 60 x 190 x 35 cm
regál prosklený
01 | 80 x 190 x 52 cm
šatní skøíò
34
| Obývací sytém BRAVO
Dostupné barevné kombinace:
- olše a krém
- hrušeò a krém
- olše
- hrušeò
Materiál: LTD
vzorník moøení a potahových látek: M
vzorník moøení a potahových látek: W
X
11 | 167 x 43 x 59 cm
televizní stolek RTV.3S3P
10 | 68 x 22 x 20 cm
polièka POL.67
09 | 117 x 22 x 20 cm
polièka POL.116
08 | 80 x 60 x 54 cm
konferenèn?stolek STK.80
08 | 167 x 30 x 35 cm
police SFW.167
07 | 117 x 60 x 200 cm
skøíò SZF.2D2S
06 | 68 x 43 x 200 cm
vitrína WIT.1DS2S
05 | 167 x 43 x 89 cm
komoda KOM.3D3S
04 | 117 x 43 x 126 cm
komoda KOM.4D
03 | 68 x 43 x 200 cm
skøíò SFK.1D2S
02 | 68 x 43 x 126 cm
komoda KOM.1D2S
01 | 68 x 43 x 126 cm
komoda KOM.2S2P
35
| Obývací stìna ALMOND
materiál: LTD; možnost výbìru mnoha komponentù
dostupné barevné provedení:
wenge arusha (VA)
| Obývací stìny - |dìtský
Dìtskénábytek
pokoje
07 | 200 x 39 x 45 cm
televizní stolek
06 | 120 x 48 x 60 cm
konferenèní stolek
04 | 164 x 80 x 45 cm
komoda
vzorník moøení a potahových látek: M
03 | 110 x 30 x 22 cm
police malá
02 | 90 x 114 x 35 cm
regál nízký
01 | 90 x 111 x 35 cm
skøíòka závìsná
37
| Obývací sytém MAMBA
Dostupné barevné kombinace:
- švestka a bílá
- švestka a grafit
- švestka a èerný lesk
- bílá a èerný lesk
Materiál: LTD
| Obývací systémy
38
| Obývací sytém TWIST
Dostupné barevné kombinace:
- bílá
- švestka a bílá
- švestka a grafit
Specifická barevnost jednotlivých dílù uvedena v ceníku
05 | 120 x 48 x 60 cm
konferenèní stolek
MAMBA
| Obývací stìny systémy
04 | 116 x 20 x 20 cm
polièka
03 | 138 x 32 x 50 cm
televizní stolek
levé i pravé provedení
02 | 138 x 80 x 42 cm
komoda
01 | 80 x 110 x 30 cm
skøíòka závìsná
levé i pravé provedení
Materiál: LTD
vzorník moøení a potahových látek: M
39
| Obývací sytém MAGIC
4
Dostupné barevné kombinace:
- bílá a èerný lesk
- švestka a èerný lesk
5
Specifická barevnost jednotlivých dílù uvedena v ceníku
Materiál: LTD
3
5
2
7
8
6
1
01 | 96 x 180 x 45 cm
skøíò - vysoká
05 | 96 x 10 x 20 cm
polièka
02 | 96 x 75 x 40 cm
komoda
06 | 144 x 29 x 38 cm
televizní stolek - velký
03 | 48 x 96 x 30 cm
skøíòka závìsná
07 | 96 x 29 x 38 cm
televizní stolek - malý
04 | 96 x 48 x 30 cm
skøíòka závìsná prosklená
08 | 80 x 48 x 80 cm
konferenèní stolek
1
2
2
| Vytvoøte si vlastní sestavu
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací sytém MAX
Dostupné barevné kombinace:
- bílá a èerný lesk
- švestka a èerný lesk
4
3
5
Specifická barevnost jednotlivých dílù uvedena v ceníku
Materiál: LTD
2
1
5
01 | 100 x 80 x 40 cm
komoda
05 | 160 x 39 x 40 cm
televizní stolek
02 | 80 x 100 x 35 cm
regál nízký
06 | 80 x 180 x 45 cm
skøíò
03 | 110 x 35 x 22 cm
polièka
07 | 80 x 48 x 80 cm
konferenèní stolek MAGIC
04 | 70 x 85 x 32 cm
skøíòka závìsná
7
6
1
6
1
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací systémy
40
| Obývací sytém PIANO
Dostupné barevné kombinace:
- bílá a èerný lesk
1
Materiál: LTD
2
4
3
01 | 32 x 100 x 35 cm
skøíòka závìsná
04 | 100 x 39 x 45 cm
televizní stolek s polièkami
02 | 32 x 100 x 35 cm
vitrína závìsná
05 | 80 x 180 x 45 cm
skøíò
03 | 80 x 39 x 45 cm
televizní stolek s dvíøky
8
5
| Kaskáda podle pøedstav
vzorník moøení a potahových látek: M
| Obývací sytém SKY
4
3
2
1
Dostupné barevné kombinace:
- bílá a èerný lesk
- švestka a èerný lesk
- švestka a bílá
Specifická barevnost jednotlivých dílù uvedena v ceníku
Materiál: LTD
5
6
7
01 | 70 x 98 x 35 cm
komoda
05 | 85 x 32 x 38 cm
televizní stolek s dvíøky
02 | 70 x 98 x 35 cm
regál nízký
06 | 85 x 32 x 38 cm
televizní stolek s polièkami
03 | 110 x 30 x 22 cm
polièka
07 | 80 x 48 x 80 cm
konferenèní stolek MAGIC
04 | 70 x 80 x 27 cm
skøíòka závìsná
| Obývací stìny systémy
vzorník moøení a potahových látek: M
41
| Pøedsíòová stìna LUNA
Dostupné barevné kombinace:
- švestka a bílá
- bílá a èerný lesk
- švestka a èerný lesk
Materiál: LTD
100 x 190 x 26 cm
1
2
vzorník moøení a potahových látek: M
| Pøedsíòová stìna 1
Dostupné barevné kombinace:
- olše
- wenge a krém
Materiál: LTD
| Luxusní pøedsíòová stìna
| Pøedsíòová stìna 2
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- hrušeò
- olše
- švestka wallis
Materiál: LTD
155 x 190 x 26 cm
vzorník moøení a potahových látek: M
150 x 190 x 29 cm
| Pøedsíòové stìny
42
| Pøedsíòová stìna 3
| Pøedsíòová stìna 4
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- švestka wallis
- wenge a krém
Materiál: LTD
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge a krém
- švesta a bílá - švestka wallis
204 x 180 x 41 cm
141 x 187 x 35 cm
| Pøedsíòová stìna 5
Dostupné barevné kombinace:
- švestka wallis
- švestka a bílá
- švestka a èerná
- wenge a krém
Materiál: LTD
| Pøedsíòová stìna 6
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- švesta wallis
- wenge
Materiál: LTD
Materiál: LTD
200 x 200 x 29 cm
| Pøedsíòové stìny
175 x 190 x 42 cm
vzorník moøení a potahových látek: M
43
| Pøedsíòová stìna 7
Dostupné barevné kombinace:
- švestka wallis
- švestka a bílá
- švestka a èerná
- wenge a krém
| Botník 4K / 3K
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Materiál: LTD
Materiál: LTD
211 x 198 x 35 cm
| Kuchyòská sestava s židlemi
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- olše
50 x 155 x 29 cm / 4K
50 x 120 x 29 cm / 3K
| Skøíò 3D
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Materiál: LTD
Materiál: LTD
190 x 95 x 140 cm
vzorník moøení a potahových látek: M
120 x 183 x 47,5 cm
| Pøedsíòové stìny
44
| Skøíò 2D
| Skøíò 2D-2S
| Komoda K2-2D
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Materiál: LTD
Materiál: LTD
Materiál: LTD
90 x 183 x 47,5 cm
90 x 183 x 47,5 cm
74 x 106 x 36 cm
| Komoda K2-3D-2S
| Komoda K1-3D-2S
| Komoda K1-2D-2S
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Materiál: LTD
Materiál: LTD
Materiál: LTD
109 x 106 x 36 cm
109 x 86 x 36 cm
74 x 86 x 36 cm
| Skøínì a komody
vzorník moøení a potahových látek: M
45
| Komoda K1-4S
| Komoda K1-2D
| Konferenèn?stolek 1
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Dostupné barevné kombinace:
- buk
- wenge
- olše
- švestka wallis
- hrušeò
Materiál: LTD
Materiál: LTD
Materiál: LTD
74 x 86 x 36 cm
74 x 86 x 36 cm
110 x 48 x 70 cm
| Skøínì a komody
vzorník moøení a potahových látek: M
46
| Skøíòový systém DEKO
rùzné šíøky korpusù
materiál: LTD
barevnice pro korupus: buk jádrový, kaštan, venge tmavá
barevnice pro èela: rùzné kombinace
s výbìrem vám pomohou na prodejnì
skøíò - korpus 200
200/63/240 cm
SZF.200
pouze pro SZF.230
| Obývací systémy
skøíò - korpus 230
230/63/240 cm
SZF.230
skøíò - korpus 250
250/63/240 cm
SZF.250
pouze pro SZF.250
vzorník moøení a potahových látek: W
47
vzorník moøení a potahových látek: W
X
| Obývací
| Dìtskésystémy
pokoje
49
| Masivní borovicový nábytek
nábytek vyrobený z kvalitního masivního
borovicového døeva. Možnost výbìru z
deseti rùzných odstínù moøení, možnost
ponechání v pøírodní variantì
zakonzervované bezbarvým UV lakem
nebo dodání nábytku v surovém stavu.
K lùžkùm z masivu je standardnì
dodávaný lakový rošt. Lùžka mùžete
objednávat v šíøkách od 90 cm do 180 cm
šíøky spací plochy.
Vyberte si opravdu kvalitní nábytek z
masivu!
| Milano
| Milano II
| Miki
| Retro
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 62 cm
spací plocha: 90 cm
výška èela: 62 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 75 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 80 cm
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu, bez matrace
rovná záda
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu, bez matrace
bez úložného prostoru
| Classic
| Kofru
| Delta
| Nevada
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 77 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 90 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 90 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 80 cm
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
| Modern
| Fiord
| Oxford
| Genewa
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 80 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 87 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 105 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška: 37 cm
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
vèetnì roštu
bez matrace
vzorník moøení a potahových látek: D
| Lùžka z masivu
50
| Manhattan
| Wenecia
| Florencia
| Rico
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 91 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 80 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 100 cm
spací plocha: 90 - 180 cm
výška èela: 100 cm
vèetnì roštu, bez matrace
rovná záda
vèetnì roštu, bez matrace
rovná záda
vèetnì roštu, bez matrace
rovná záda
vèetnì roštu, bez matrace
rovná záda
| Maja
| Delfín
| Max
| Mario
spací plocha: 90 - 120 cm
výška èela: 62 cm
spací plocha: 90 x 200 cm
výška èela: 80 cm
spací plocha: 90 x 200 cm
výška: 160 cm
spací plocha: 90 x 200 cm
výška: 160 cm
vèetnì roštu a matrace
s úložným prostorem
1x matrace 90x200 cm
1x matrace 90x190 cm, s roštem
vèetnì roštu, bez matrace
bez úložného prostoru
vèetnì roštu
bez matrace
| Milano
| Antresola
| Malagosia
| Jas
spací plocha: 90 x 200 cm
výška: 170 cm
spací plocha: 90 x 200 cm
výška: 200 cm
spací plocha: 60 x 120 cm
výška: 87 cm
spací plocha: 60 x 120 cm
výška: 87 cm
vèetnì roštu
bez matrace
regál: 150 x 80 x 33 cm
stùl: 75 x 90 x 60 cm
vèetnì roštu, bez matrace
objednání po èástech
vèetnì roštu, bez matrace
s úložným prostorem
vèetnì roštu, bez matrace
s úložným prostorem
| Úložný prostor
pod patrová lùžka
30 x 180 x 80 cm
| Úložný prostor
pod lùžka
18 x 180 x 80 cm
| Skøíò 40
| Skøíò 80
| Skøíò 80, nádstavba
180 x 45 x 60 cm
180 x 83 x 60 cm
218 x 83 x 60 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
šatní skøíò s nádstavbou
| Lùžka z masivu / skøínì z masivu
vzorník moøení a potahových látek: D
51
| Skøíò 100
| Skøíò 120
| Skøíò 120
| Skøíò 150
180 x 103 x 60 cm
180 x 123 x 60 cm
180 x 123 x 60 cm
180 x 153 x 60 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
šastní skøíò
posuvné dveøe
šatní skøíò
se zrcadlem
| Skøíò 200
| Skøíò rohová
| Komoda Laura
| Komoda Ewita
198 x 202 x 60 cm
180 x 98 x 79 cm
33 x 116 x 45 cm
48 x 76 x 45 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
rohová
komoda
3x z?suvka
komoda
3x zásuvka
| Komoda Sara
| Komoda Viktoria
| Komoda Alicja
| Komoda Gracja
66 x 76 x 45 cm
81 x 99 x 45 cm
71 x 116 x 45 cm
86 x 116 x 45 cm
komoda
4x zásuvka
komoda
4x zásuvka
komoda
4x zásuvka, 2x skøíòka
komoda
7x zásuvka, 2x skøíòka
vzorník moøení a potahových látek: D
| Skøínì z masivu / komody
52
| Komoda Eliza
| Komoda Roxana
| Komoda Werona
| Komoda Julia
85 x 79 x 45 cm
80 x 138 x 45 cm
85 x 57 x 45 cm
85 x 76 x 45 cm
komoda
2x zásuvka, 2x skøíòka
komoda
4x zásuvka, 2x skøíòka
komoda
4x zásuvka
komoda
4x zásuvka
| Komoda Carmen
| Komoda Anna
| Komoda Oktawia
| Komoda Selena
99 x 99 x 45 cm
99 x 116 x 45 cm
122 x 57 x 45 cm
122 x 76 x 45 cm
komoda
6x zásuvka
komoda
7x zásuvka
komoda
6x zásuvka
komoda
7x zásuvka
| Prádelní velký
| Vitrína Klaudia
| Prádelník
| Vitrína Diana
122 x 79 x 45 cm
122 x 116 x 45 cm
122 x 116 x 45 cm
122 x 189 x 45 cm
prádelník
5x zásuvka, skøíòka
prádelník
5x zásuvka, 2x skøíòka
vitrína prosklená
2x zásuvka, 2x skøíòka
vitrína prosklená
2x zásuvka, 3x skøíòka
| TV stolek Lotus
| TV stolek Soft
| TV stolek Practic
| TV stolek City
51 x 116 x 45 cm
51 x 138 x 45 cm
51 x 157 x 45 cm
66 x 78 x 45 cm
TV stolek
2x zásuvka
TV stolek
4x zásuvka
TV stolek
2x zásuvka
TV stolek
1x zásuvka
| Komody z masivu / TV stolky
vzorník moøení a potahových látek: D
53
| Kuchyòská komoda | Kuchyòská vitrína
| Kredenc
| Rohová vitrína
115 x 130 x 45 cm
194 x 100 x 45 cm
194 x 130 x 45 cm
180 x 52 x 52 cm
komoda vhodná do kuchynì
7x zásuvka, 2x skøíòka
prosklená kuchyòská vitrína
2x skøíòka
kuchyòský kredenc
3x zásuvka, 6x skøíòka
rohová vitrína
NOVINKA
| Malá vitrína
| Vitrína I
| Vitrína II
| Vitrína III
180 x 45 x 36 cm
180 x 83 x 36 cm
180 x 133 x 36 cm
180 x 133 x 36 cm
prosklená vitrína
1x zásuvka
prosklená vitrína
1x zásuvka
prosklená vitrína
6x zásuvka
prosklená vitrína
4x zásuvka, 2x skøíòka
| Pokojová vitrína
| Peøináè
| Toaletka velká
| Toaletka malá
144 x 83 x 36 cm
59 x 89 x 53 cm
71 x 118 x 40 cm
82 x 90 x 45 cm
pokojová vitrína
3x polièka
úložná skøíò na peøiny
výklopné víko
velká toaletka, zrcadlo
v dodávce s toaletkou
malá toaletka
1x zásuvka
| Stolek Eryk
| Stolek Pascal
| Stolek Iwo
| Oliver
55 x 42 x 40 cm
55 x 42 x 40 cm
55 x 42 x 40 cm
55x 42 x 40 cm
noèn?stolek
1x zásuvka
noèn?stolek
2x zásuvka
noèn?stolek
3x zásuvka
noèn?stolek
1x zásuvka, 1x skøíòka
vzorník moøení a potahových látek: D
| Vitríny z masivu / stolky...
54
| Rohová lavice
| Kuchyòská lavice
| Židle NEO
| Židle Oslo
85 x 157/115 x 45 cm
85 x 110 - 120 x 45 cm
96 x 45 x 45 cm
96 x 45 x 45 cm
kuchyòská rohová lavice
velký výbìr èalounìní
kuchyòská lavice
velký výbìr èalounìní
jídelní židle
velký výbìr èalounìní
jídelní židle
bez èalounìní
| Židle Colorado
| Židle Boston
| Židle Eris
| Židle Rodos
95 x 45 x 45 cm
95 x 45 x 45 cm
95 x 45 x 45 cm
95 x 45 x 45 cm
jídelní židle
velký výbìr èalounìní
jídelní židle
bez èalounìní
jídelní židle
bez èalounìní
jídelní židle
bez èalounìní
| Židle Dakota
| Židle Arizona
| Židle Alabama
94 x 56 x 44 cm
101 x 44 x 45 cm
101 x 44 x 45 cm
87 x 38 x 42 cm
jídelní židle
bez èalounìní
jídelní židle
velký výbìr èalounìní
jídelní židle
velký výbìr èalounìní
jídelní židle
bez èalounìní
| Skládací stùl
| Kulatý stùl
75 x 124 x 73 cm
75 x 103 cm
75 x 103/150 x 103 cm
75 x 110 x 60 cm
rozkládací jídelní stùl
kulatý
jídelní stùl
kulatý jídelní stùl
rozkládací
jídelní stùl
| Jídelní stoly a židle z masivu
| Kulatý stùl
| Židle Rustical
| Stùl 110
vzorník moøení a potahových látek: D
55
| Stùl 130
| Rozkládací stùl
| Stùl Elba
| Stùl Borneo
75 x 130 x 75 cm
75 x 120/168 x 75 cm
77 x 160 x 80 cm
77 x 100 x 200 cm
jídelní stùl
jídelní stùl
rozkládací
jídelní stùl
jídelní stùl
| Stolek s policí
| Stolek ètverec
| Stùl Bali rozkládací | Stolek pokojový
77 x 200/275 x 100 cm
55 x 110 x 60 cm
55 x 110 x 60 cm
jídelní stùl
rozkládací
konferenèn?stolek
konferenèn?stolek
s polic?
| Stolek ètverec
| Stolek Karo
55 x 60 x 60 cm
| Stolek Monaco
| Stolek Rubina
55 x 80 x 80 cm
| Stolek Ducato
51 x 120 x 70 cm
45 x 90 x 70 cm
29 x 110 x 110 cm
konferenèn?stolek
konferenèn?stolek
konferenèn?stolek
| Stolek Grand
| Stolek Ankara
| Stolek Dubaj
48 x 110 x 78 cm
45 x 110 x 65 cm
55 x 145 x 69 cm
30 x 110 x 79 cm
konferenèn?stolek
s polièkami
konferenèn?stolek
stylový konferenèn?
stolek
stylový konferenèn?
stolek
vzorník moøení a potahových látek: D
| Jídelní stoly / konferenèní stolky z masivu
56
| Stolek Monte Carlo | Taburet èalounìný
| Taburet ètverec
| Taburet kulatý
49 x 109 x 68 cm
38 x 55 x 32 cm
45 x 30 x 30 cm
45 x 30 x 30 cm
stylový konferenèn?
stolek
taburet
velký výbìr látek
taburet neèalounìný
ètverec
taburet neèalounìný
kulatý
| Regál malý
| Regál
| Regál se zásuvkou
180 x 45 x 36 cm
180 x 83 x 36 cm
180 x 83 x 36 cm
malý regál
policová skøíò
regál
policová skøíò
regál se zásuvkou
policová skøíò
| Regál se skøíòkou
| Vìšák dlouhý
| Regál otevøený
200 x 45 x 32 cm
200 x 60 x 32 cm
200 x 80 x 32 cm
více rozmìrù
| Vìšák krátký
| Stolek na zavazadla
180 x 83 x 36 cm
100 x 60 cm
60 x 60 cm
50 x 60 x 50 cm
regál se zásuvkou
policová skøíò
vìšák dlouhý
šest háèkù
vìšák krátký
ètyøi háèky
stolek pro odkládání
zavazadel
| Botník Neptun
| Botník Mars
| Botník Merkur
| Botník Pluton
89 x 99 x 40 cm
71 x 99 x 40 cm
122 x 76 x 18 cm
122 x 76 x 24 cm
3x výklopné zásuvky
1x zásuvka, 1x skøíòka
3x výklopné zásuvky
1x skøíòka
3x výklopné zásuvky
3x2 výklopné zásuvky
| Úložné systémy z masivu
vzorník moøení a potahových látek: D
57
| Stìna Garderoba
| Zrcadlo I
| Zrcadlo II
| Police se zásuvkami
165 x 115 cm
55 x 100 cm
70 x 120 cm
80 x 80 cm
24 x 120 x 29 cm
24 x 140 x 29 cm
pøedsíòová stìna
pìt háèkù, zrcadlo
obdélníkové zrcadlo
rùzné rozmìry
ètvercové zrcadlo
nástìnná police
rùzné rozmìry
75 x 90 x 60 cm
75 x 150 x 60 cm
| Police prosklená
| Police
35 x 80 x 37 cm
35 x 120 x 37 cm
14 x 80 x 29 cm
14 x 120 x 29 cm
závìsná police
prosklená
závìsná police
rùzné rozmìry
| Psací stùl
| Psací stùl
| Rohový stùl
75 x 150 x 60 cm
75 x 110 x 60 cm
75 x 150/100 x 60 cm
psací stùl
velký
psací stùl
malý
rohový psací nebo poè?taèov? stùl
levé i pravé provedení
| Kolekce PRESTIGE
Kolekce Prestige zaujme pøedevším moderním
vzhledem s dùrazem na pøímé linie a odlehèený
design.
Výrazným prvkem produktù z masivního
borovicového døeva v kolekce Prestige jsou dlouhé
kovové úchyty madel skøínìk a zásuvek.
V jednotném stylu si mùžete vybavit jak pracovnu
nebo ložnici, tak i jídelnu nebo tøeba obývací pokoj.
vzorník moøení a potahových látek: D
| Psací a PC stoly z masivu / úložné systémy
58
| Komoda III
| Komoda IV
| Komoda V
| Komoda VI
95 x 128 x 45 cm
95 x 143 x 45 cm
95 x 143 x 45 cm
108 x 128 x 45 cm
2x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Prestige
4x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Prestige
1x zásuvka, 3x skøíòka
kolekce Prestige
4x zásuvka
kolekce Prestige
| Komoda II
| Komoda VII
| Komoda I
| Televizní stolek 118
125 x 78 x 45 cm
125 x 53 x 45 cm
115 x 98 x 45 cm
55 x 118 x 45 cm
6x zásuvka
kolekce Prestige
5x zásuvka
kolekce Prestige
1x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Prestige
4x zásuvka, 2x polièka
kolekce Prestige
| Televizní stolek 168
| Vitrína
| Vitrína I
| Vitrína II
55 x 168 x 45 cm
188 x 98 x 45 cm
188 x 53 x 45 cm
188 x 53 x 45 cm
4x polièka, 2x zásuvka
kolekce Prestige
2x zásuvka, 3x polièka
kolekce Prestige
2x zásuvka, 3x polièka
kolekce Prestige
2x zásuvka, 2x polièka
kolekce Prestige
| Skøíò 98
| Skøíò 143
| Konferenèn?
stolek I
| Konferenèn?
stolek II
188 x 98 x 60 cm
188x 143 x 60 cm
55 x 60 x 110 cm
55 x 90 x 90 cm
šatní skøíò
kolekce Prestige
šatní skøíò
kolekce Prestige
jídelní stùl obdélník
kolekce Prestige
jídelní stùl ètverec
kolekce Prestige
| Kolekce PRESTIGE - nábytek z masivu
vzorník moøení a potahových látek: D
59
| Lùžko 90 - 180
| Noèn?stolek
90 - 180 x 200 cm
46 x 48 x 40 cm
vèetnì roštu, bez matrace
kolekce Prestige
1x zásuvka, 1x polièka
kolekce Prestige
| Toaletní stolek
stolek: 75 x 84 x 37 cm
zrcadlo: 60 x 80 cm
| Police
35 x 99 x 35 cm
35 x 143 x 35 cm
nástìnná police, rùzné rozmìry
kolekce Prestige
| Kolekce AVANGARDO
Moderní kolekce nábytku z masivního
borovicového døeva.
Kolekce Avangardo nabídne jedineèné øešení stylu
se zachováním klasických materiálù s tradièními
úpravami masivního døevìného povrchu.
| Komoda I
| Komoda II
| Televizní stolek
| Psací stùl
50 x 114 x 45 cm
75 x 136 x 45 cm
50 x 136 x 45 cm
75 x 165 x 70 cm
4x zásuvka
kolekce Avangardo
4x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Avangardo
4x zásuvka, 2x polièka
kolekce Avangardo
3x zásuvka, 1x skøíòka
kolekce Avangardo
| Vitrína I
| Vitrína II
| Vitrína III
| Šatní skøíò
200 x 97 x 45 cm
200 x 97 x 45 cm
200 x 50 x 45 cm
200 x 97 x 60 cm
3x police, 2x skøíòka
kolekce Avangardo
3x police, 2x zásuvka
kolekce Avangardo
3x police, 2x zásuvka
kolekce Avangardo
šatní skøíò
kolekce Avangardo
vzorník moøení a potahových látek: D
| Kolekce AVANGARDO - nábytek z masivu
60
| Regál
| Lùžko 90 - 180
| Noèn?stolek
200 x 97 x 45 cm
90 - 180 x 200 cm
54 x 42 x 40 cm
3x police, 2x skøíòka
kolekce Avangardo
vèetnì roštu, bez matrace
kolekce Avangardo
1x zásuvka, 1x skøíòka
kolekce Avangardo
| Kolekce STYLIO
Kolekce Stylio nabídne moderní øešení nábytku z
masivního borovicového døeva.
Madla zásuvek a skøínìk ze stejného materiálu
jako tìlo nábytku. Výrazné podstavné nohy.
| Komoda I
| Komoda II
| Komoda III
| Prádelník
48 x 73 x 45 cm
99 x 113 x 45 cm
80 x 135 x 45 cm
122 x 113 x 45 cm
3x zásuvka
kolekce Stylio
7x zásuvka
kolekce Stylio
4x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Stylio
5x zásuvka, 2x skøíòka
kolekce Stylio
| Vitrína I
| Vitrína II
| Regál I
| Skøíò 100
180 x 41,5 x 36 cm
180 x 80 x 36 cm
180 x 80 x 36 cm
180 x 100 x 60 cm
3x police, 1x zásuvka
kolekce Stylio
3x police, 1x zásuvka
kolekce Stylio
3x police, 1x zásuvka
kolekce Stylio
šatní skøíò
kolekce Stylio
| Kolekce STYLIO - nábytek z masivu
vzorník moøení a potahových látek: D
61
| Skøíò 150
| Lùžko 90 - 180
| Toaletní stolek
| Noèní stolek
180 x 149 x 60 cm
90 - 180 x 200 cm
82 x 90 x 45 cm
55 x 39 x 40 cm
šatní skøíò
kolekce Stylio
vèetnì roštu, bez matrace
rùzné rozmìry, kolekce Stylio
toaletn?stolek
kolekce Stylio
1x zásuvka, 1x skøíòka
kolekce Stylio
| Televizní stolek 73
| Televizní stolek 135
| Poè?taèov? stùl
66 x 73 x 45 cm
51 x 135 x 45 cm
75 x 150 x 60 cm
1x zásuvka, 1x police
kolekce Stylio
4x zásuvka, 1x police
kolekce Stylio
4x zásuvka, 1x skøíòka
kolekce Stylio
vzorník moøení a potahových látek: D
| Kolekce STYLIO - nábytek z masivu
62
| Luxusní jídelní židle a stoly
| GIRO
120 x 120 cm / 165 x 120 cm
výška: 75 cm
| PORTO
| DAMA VETRO
90 x 90 cm / 180 x 90 cm
výška: 75 cm
120 x 90 cm / 210 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
CA, WA, WN
rozkládací jídelní stùl
CA, WA, WN
| ORBIS
90 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 76 cm
160 x 85 cm
výška: 75 cm
rozkládací / nerozkládací varianta
CA, WA, WN
CO
| Luxusní jídelní stoly
| FACILE
vzorník moøení a potahových látek: SL
63
| OLIVER II
| MALMOE
160 x 90 cm / 210 x 90 cm
výška: 76 cm
90 x 180 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
WN
rùzné rozmìry
pøírodní buk
| FORTINA
| RAPALLO
| SIENA
120 x 90 cm / 270 x 90 cm
výška: 76 cm
90 x 90 cm / 140 x 90 cm
výška: 76 cm
120 x 90 cm / 170 x 90 cm
výška: 76 cm
rozkládací jídelní stùl
CA, WA, WN
rozkládací jídelní stùl
CA, WA, WN
rozkládací jídelní stùl
CA, WA, WN
| JUNO
| GALA
| GINO
výška: 87 / 48 cm
sedák: 48 x 55 cm
výška: 101 / 48 cm
sedák: 47 x 55 cm
výška: 86 / 48 cm
sedák: 44,5 x 61 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
vzorník moøení a potahových látek: SL
| Luxusní jídelní stoly
64
| GINOLA
| ASTA
| ATRIUM
| ALAN
výška: 102 / 48 cm
sedák: 44,5 x 61 cm
výška: 103 / 47,5 cm
sedák: 39 x 47 cm
výška: 110 / 48 cm
sedák: 41 x 45 cm
výška: 101 / 50 cm
sedák: 42,5 x 42 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| PISA
| DOMIZIL
| RUDI
| MONTEGO II
výška: 97 / 49 cm
sedák: 41 x 48 cm
výška: 98 / 50 cm
sedák: 41 x 49 cm
výška: 101 / 50 cm
sedák: 38,5 x 46,5 cm
výška: 99 / 49 cm
sedák: 41 x 48 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| PORTO
| RUDI II
| AMANDA
| BIONDA
výška: 97 / 49 cm
sedák: 41 x 48 cm
výška: 101 / 50 cm
sedák: 38,5 x 46,5 cm
výška: 87 / 49 cm
sedák: 41 x 48 cm
výška: 87 / 48 cm
sedák: 42 x 46 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle bez èalounìní
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| Luxusní jídelní židle
vzorník moøení a potahových látek: SL
65
| TREVISO
| QUEEN
| PAOLA
| PAOLO
výška: 79 / 46 cm
sedák: 58 x 61 cm
výška: 93 / 50 cm
sedák: 43 x 46 cm
výška: 97 / 50 cm
sedák: 41 x 48 cm
výška: 101 / 50 cm
sedák: 41 x 48 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| FORTUNA
| COMODA
| PRESTIGE
| HAPPY
výška: 94 / 51 cm
sedák: 42 x 47 cm
výška: 95 / 50 cm
sedák: 43 x 47 cm
výška: 98,5 / 49 cm
sedák: 43 x 48 cm
výška: 87 / 49 cm
sedák: 38,5 x 42,5 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní dubové døevo
jídelní židle bez èalounìní
| KEVIN
| NATALIA
| ITAKA
masivní dubové døevo
| PRATICA
výška: 107 / 52 cm
sedák: 44 x 48 cm
výška: 98 / 49 cm
sedák: 43 x 47 cm
výška: 98 / 49 cm
sedák: 43 x 47 cm
výška: 95 / 50 cm
sedák: 43 x 47 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
vzorník moøení a potahových látek: SL
| Luxusní jídelní židle
66
| LARA
| FILIP
| LUNA s opìráky
| PLUTO s opìráky
výška: 98 / 48,5 cm
sedák: 42 x 47 cm
výška: 98 / 48,5 cm
sedák: 42 x 47 cm
výška: 97 / 49 cm
sedák: 46 x 60 cm
výška: 90 / 49 cm
sedák: 45 x 60 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
možnost dodání bez opìrákù
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
možnost dodání bez opìrákù
| RIGA s opìráky
| AMICA s opìráky
| CONTESSA s opìráky | RONJA
výška: 90 / 49 cm
sedák: 45 x 60 cm
výška: 90 / 49 cm
sedák: 44 x 60 cm
výška: 90 / 49 cm
sedák: 42 x 60 cm
výška: 92 / 48 cm
sedák: 37 x 45,5 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
možnost dodání bez opìrákù
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
možnost dodání bez opìrákù
jídelní židle bez èalounìní
masivní bukové døevo
možnost dodání bez opìrákù
jídelní židle bez èalounìní
masivní bukové døevo
| LINERO
| MONTE
| ALTO
| SOPRA
výška: 111 / 81 cm
sedák: 35 x 41 cm
výška: 105 / 82 cm
sedák: 35 x 38 cm
výška: 114 / 77 cm
sedák: 43 x 45 cm
výška: 114 / 77 cm
sedák: 43 x 45 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle bez èalounìní
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| Luxusní jídelní židle
vzorník moøení a potahových látek: SL
67
| STL 1, STF 1
| STL 2, STF 2
| STL 3, STF 3
170 x 90 cm / 250 x 90 cm
výška: 75 cm
170 x 90 cm / 250 x 90 cm
výška: 75 cm
170 x 90 cm / 250 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL 5, STF 5
| STL 7, STF 7
| STL 11, STF 11
170 x 90 cm / 250 x 90 cm
výška: 75 cm
170 x 90 cm / 250 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 200 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL 31, STF 31
| STL 12, STF 12
| STL 32, STF 32
160 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 200 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL 13, STF 13
| STL 33, STF 33
| STL 15, STF 15
160 x 90 cm / 200 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 200 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
vzorník moøení a potahových látek: DM
| Jídelní stoly
68
| STL 35, STF 35
| STL 17, STF 17
| STL 37, STF 37
160 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 200 x 90 cm
výška: 75 cm
160 x 90 cm / 240 x 90 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL 21, STF 21
| STL 22, STF 22
| STL 23, STF 23
130 x 70 cm / 180 x 70 cm
výška: 75 cm
130 x 70 cm / 180 x 70 cm
výška: 75 cm
130 x 70 cm / 180 x 70 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL 27, STF 27
| STL 61
130 x 70 cm / 180 x 70 cm
výška: 75 cm
120 x 92 cm / 200 x 92 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
LTD
| STL, STF 62/A,B,C
A: 140 x 80 cm / 200 x 80 cm
B: 160 x 90 cm / 230 x 90 cm
C: 200 x 100 cm / 270 x 100 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| STL, STF 63/A,B,C
| STL, STF 64/A,B,C
A: 140 x 80 cm / 200 x 80 cm
B: 160 x 90 cm / 230 x 90 cm
C: 200 x 100 cm / 270 x 100 cm
výška: 75 cm
A: 140 x 80 cm / 200 x 80 cm
B: 160 x 90 cm / 230 x 90 cm
C: 200 x 100 cm / 270 x 100 cm
výška: 75 cm
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
rozkládací jídelní stùl
masivní dýha nebo LTD
| Jídelní stoly
| KT 01
výška: 94 / 46 cm
sedák: 42 x 42 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
vzorník moøení a potahových látek: DM
69
| KT 02
| KT 03
| KT 04
| KT 05
výška: 99 / 46 cm
sedák: 42 x 42 cm
výška: 97 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 94 / 65 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 99 / 46 cm
sedák: 42 x 42 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 06
| KT 07
| KT 08
| KT 09
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 92 / 65 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 39 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
masivní bukové døevo
| KT 10
| KT 11
| KT 12
jídelní židle bez èalounìní
| KT 13
výška: 101 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 94 / 46 cm
sedák: 42 x 42 cm
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
vzorník moøení a potahových látek: DM
| Jídelní židle
70
| KT 14
| KT 15
| KT 16
| KT 17
výška: 92 / 65 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 93 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 18
| KT 19
| KT 20
| KT 21
výška: 95 / 65 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 95 / 47 cm
sedák: 45 x 45 cm
výška: 95 / 47 cm
sedák: 45 x 45 cm
výška: 97 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 22
| KT 23
| KT 24
| KT 24/2
výška: 99 / 46 cm
sedák: 43 x 42 cm
výška: 93 / 46 cm
sedák: 41 x 38 cm
výška: 95 / 47 cm
sedák: 45 x 45 cm
výška: 105 / 47 cm
sedák: 45 x 45 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle bez èalounìní
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| Jídelní židle
vzorník moøení a potahových látek: DM
71
| KT 25
| KT 26
| KT 27
| KT 28
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 93 / 46 cm
sedák: 42 x 40 cm
výška: 93 / 46 cm
sedák: 42 x 40 cm
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 29
| KT 30
| KT 31
| KT 32
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 101 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 93 / 46 cm
sedák: 42 x 40 cm
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 33
| KT 34
| KT 35
| KT 36
výška: 103 / 72 cm
sedák: 42 x 42 cm
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 92 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 92 / 63 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
barová židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
vzorník moøení a potahových látek: DM
| Jídelní židle
72
| KT 37
| KT 38
| KT 39
| KT 40
výška: 95 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 100 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 96 / 46 cm
sedák: 43 x 43 cm
výška: 96 / 46 cm
sedák: 43 x 40 cm
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| KT 41
| KT 42
| Køesílko F1
výška: 96 / 72 cm
sedák: 43 x 40 cm
výška: 100 / 46 cm
sedák: 43 x 40 cm
výška: 72 / 62 / 46 cm
sedák: 58 x 47 cm
barová židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
jídelní židle s èalounìním
masivní bukové døevo
| Jídelní židle
vzorník moøení a potahových látek: DM
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
vzorník moøení a potahových látek: M
73
| K-4022s
| KN-4022s
| K-4033s
| KN-4033s
41 x 48 x 46 cm
41 x 49 x 46 cm
41 x 67 x 46 cm
41 x 68 x 46 cm
2x zásuvka
LTD, 9 odstínù
2x zásuvka
LTD, 9 odstínù
3x zásuvka
LTD, 9 odstínù
3x zásuvka
LTD, 9 odstínù
| K-4044s
| KN-4044s
| K-6041S2D
| KN-6041S2D
41 x 86 x 46 cm
41 x 87 x 46 cm
61 x 86 x 46 cm
61 x 87 x 46 cm
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
1x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
1x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
| K-6044s
| KN-6044s
| K-8041S2D
61 x 86 x 46 cm
61 x 87 x 46 cm
81 x 86 x 46 cm
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
1x zásuvka, 2x skøíòka
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
74
| KN-8041S2D
| K-8044S1D
| KN-8044S1D
81 x 87 x 46 cm
81 x 86 x 46 cm
81 x 87 x 46 cm
1x zásuvka, 2x skøíòka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
| K-8044s
| KN-8044s
| K-8045s
81 x 86 x 46 cm
81 x 87 x 46 cm
81 x 86 x 46 cm
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka
LTD, 9 odstínù
5x zásuvka
LTD, 9 odstínù
| KN-8045s
| K-8052S2D
| KN-8052S2D
81 x 87 x 46 cm
81 x 106 x 46 cm
81 x 107 x 46 cm
5x zásuvka
LTD, 9 odstínù
2x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
2x zásuvka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
vzorník moøení a potahových látek: M
75
| K-1244S2D
| KN-1244S2D
120 x 86 x 46 cm
120 x 87 x 46 cm
4x zásuvka, 2x skøíòka
LTD, 9 odstínù
4x zásuvka, 2x skøíòka
LTD, 9 odstínù
| K-1442S2DW6
| K-1442S2DW6
140 x 86 x 46 cm
140 x 87 x 46 cm
2x zásuvka, 2x skøíòka, 2x police
LTD, 9 odstínù
2x zásuvka, 2x skøíòka, 2x police
LTD, 9 odstínù
| Botník 1, 3
| Botník 2, 4
| Botník 5
| Botník 6
01: 60 x 78 x 38 cm
03: 55 x 68 x 36 cm
02: 90 x 78 x 38 cm
04: 80 x 68 x 36 cm
60 x 83 x 36 cm
75 x 113 x 38 cm
3x výklopka
LTD, 9 odstínù
3x výklopka, skøíòka, zásuvka
LTD, 9 odstínù
4x výklopka
LTD, 9 odstínù
4x výklopka, 1x zásuvka
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
76
| Botník 7
| Botník 8
| Botník 9
75 x 113 x 38 cm
100 x 56 x 38 cm
100 x 56 x 38 cm
3x výklopka, 1x zásuvka
LTD, 9 odstínù
2x výklopka
LTD, 9 odstínù
2x výklopka, 1x skøíòka
LTD, 9 odstínù
| Athena 2/60
| Athena 3/60
| Athena 3/60L
| Athena 2
60 x 91 x 20 cm
60 x 141 x 20 cm
60 x 131 x 20 cm
83 x 91 x 20 cm
2x výklopka
LTD, 9 odstínù
3x výklopka, 1x zásuvka
LTD, 9 odstínù
3x výklopka
LTD, 9 odstínù
2x výklopka
LTD, 9 odstínù
| Athena 3
| Ares 1
| Ares 2/1
| Ares 3/1
83 x 141 x 20 cm
55 x 91 x 29 cm
80 x 93 x 29 cm
80 x 128 x 29 cm
3x výklopka
LTD, 9 odstínù
2x výklopka, 1x zásuvka
LTD, 9 odstínù
2x výklopka, 1x zásuvka
LTD, 9 odstínù
3x výklopka, 1x zásuvka
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
77
| Athena 4
| Vìšák Basia
| Vìšák Claudia
| Vìšák Barcelona
113 x 91 x 20 cm
30 x 110 x 10 cm
40 x 120 x 12 cm
49 x 121 x 26 cm
4x výklopka
LTD, 9 odstínù
dva háèky
LTD, 9 odstínù
tøi háèky
LTD, 9 odstínù
tøi háèky, polièka
LTD, 9 odstínù
| Vìšák Elf
| Vìšák Julia
| Zrcadlo Claudia
| Zrcadlo 01
58 x 125 x 12 cm
100 x 112 x 16 cm
30 x 100 x 2 cm
35 x 82 x 3 cm
tøi háèky
LTD, 9 odstínù
tøi háèky, zrcadlo
LTD, 9 odstínù
sklo nalepené na desce
LTD, 9 odstínù
sklo nalepené na desce
LTD, 9 odstínù
| Zrcadlo Elf
| Zrcadlo 6
| Police 01
| Police 02
44 x 104 x 2 cm
62 x 50 x 3 cm
100 x 33 x 22 cm
80 x 51/57 x 22 cm
sklo nalepené na desce
LTD, 9 odstínù
sklo nalepené na desce
LTD, 9 odstínù
odolná konstrukce
LTD, 9 odstínù
odolná konstrukce
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
78
| Police 03
| Police 04
| Police 05
| Systém polièek 75
50 x 51/57 x 22 cm
70 x 51/57 x 22 cm
70 x 85/94 x 22 cm
75/106 x 60 x 18 cm
odolná konstrukce
LTD, 9 odstínù
odolná konstrukce
LTD, 9 odstínù
odolná konstrukce
LTD, 9 odstínù
více možností sestavení
LTD, 9 odstínù
| Systém polièek 100
| Express 01
| Express 02
100/143 x 60 x 18 cm
složený: 22 x 75 x 80 cm
rozložený: 71/120 x 75 x 80 cm
složený: 22 x 75 x 80 cm
rozložený: 86/150 x 75 x 80 cm
více možností sestavení
LTD, 9 odstínù
skládací kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
skládací kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
| Express 03
| Express 04
| Express 05
složený: 30 x 75 x 80 cm
rozložený: 75/120 x 75 x 80 cm
složený: 30 x 75 x 80 cm
rozložený: 90/150 x 75 x 80 cm
složený: 17 x 75 x 80 cm
rozložený: 80 x 75 x 80 cm
skládací kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
skládací kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
skládací kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
vzorník moøení a potahových látek: M
79
| Express 06
| Kuchyòská sestava PROSTA
17/80 x 75 x 80 cm
lavice: 104 x 88 x 50 cm
stùl: 100 x 72 x 60 cm
taburet: 30 x 45 x 30 cm
více možností sestavení
LTD, 9 odstínù
èalounìní pouze dle vyobrazení
LTD, 9 odstínù
2x èalounìný taburet
LTD, 9 odstínù
| Kuchyòská sestava rohová
| Kuchyòská lavice rohová
lavice: 155 x 88 x 120 cm
stùl: 100 x 72 x 60 cm
taburet: 30 x 45 x 30 cm
155 x 88 x 120 cm
èalounìní pouze dle vyobrazení
LTD, 9 odstínù
2x èalounìný taburet
LTD, 9 odstínù
èalounìní pouze dle vyobrazení
LTD, 9 odstínù
| Kuchyòská lavice
| Kuchyòský stùl
| Taburet
104 x 88 x 50 cm
100 x 72 x 60 cm
èalounìný: 30 x 45 x 30 cm
neèalounìný: 30 x 43 x 30 cm
èalounìní pouze dle vyobrazení
LTD, 9 odstínù
samostatný kuchyòský stùl
LTD, 9 odstínù
èalounìní pouze dle vyobrazení
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
80
| SJ/D
| Kolko/D
| Trojkat/D
| Party 5/D
61 x 56 x 61 cm
71 x 50 x 71 cm
70 x 50 x 70 cm
71 x 51 x 71 cm
konferenèn?stolek, koleèka
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, koleèka
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, koleèka
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
| Party 6/D
| Ring 1/D
| Ring 2/D
| Ring 5/D
71 x 53 x 71 cm
76 x 56 x 76 cm
76 x 56 x 76 cm
86 x 53 x 86 cm
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
| Play/D
| SX/D
| Eclipse 1/D
| Eclipse1/S
80 x 75 x 80 cm
101 x 51 x 61 cm
106 x 52 x 61 cm
105 x 51 x 60 cm
vysoký konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
sklenìný konferenèn?stolek
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
81
| Venus 2/D
| Venus 2/MDF
| Venus 3/D
| Leon 5/D
106 x 51 x 66 cm
105 x 52 x 65 cm
106 x 53 x 66 cm
106 x 53 x 73 cm
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, prosklen?
LTD, 5 odstínù (buk, olše,
višeò, huršeò, tmavý oøech)
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
| Victoria 1/MDF
| Victoria 2/D
| Eclipse 2/D
| Eclipse 3/D
110 x 50 x 65 cm
111 x 49 x 66 cm
111 x 52 x 71 cm
111 x 53 x 71 cm
konferenèn?stolek, prosklen?
LTD, 5 odstínù (buk, olše,
višeò, huršeò, tmavý oøech)
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
| Natalia 1/D
| Natalia 1/MDF
| Diana 1/D
| Diana 1/MDF
110 x 50 x 60 cm
110 x 50 x 60 cm
110 x 50 x 60 cm
110 x 50 x 60 cm
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, prosklen?
LTD, 5 odstínù (buk, olše,
višeò, huršeò, tmavý oøech)
konferenèn?stolek
LTD, 5 odstínù (buk, olše,
wenge, huršeò, tm. oøech)
konferenèn?stolek, prosklen?
LTD, 4 odstíny (buk, olše,
huršeò, tmavý oøech)
| Oslo 1/D
| S-2/D
| Sparta 2/D
| Sparta 2/S
110 x 53 x 60 cm
111 x 52 x 61 cm
120 x 50 x 70 cm
120 x 50 x 70 cm
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, prosklen?
vzorník moøení a potahových látek: M
LTD, 9 odstínù
| Komody, botníky, konferenèní stolky...
82
| Eva
| Sara
| SP/D
| Viola
120 x 53 x 60 cm
120 x 53 x 65 cm
131 x 51 x 61 cm
111 x 59-75 x 61 cm
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek,
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, koleèka
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
nastaviteln?, LTD, 9 odstínù
| Emma
| Sylwia
| Texas
| Alaska
123 x 59-75 x 66 cm
110/160 x 59-75 x 70 cm
130/176 x 60-75 x 71 cm
130/176 x 60-75 x 71 cm
konferenèn?stolek
nastavitelný, LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek, nastaviteln?
konferenèn?stolek, rozkl?dac?
LTD, 9 odstínù
konferenèn?stolek
LTD, 9 odstínù
LTD, 9 odstínù
| Televizní stolky
Televizní stolky se shodnou nosností do 130 kg
jsou urèeny pro naprostou vìtšinu souèasných
televizorù.
Vzhled TV stolkù mùžete ovlivnit výbìrem
jednoho z jedenácti odstínù lamina.
Barevné provedení:
buk, olše, višeò, hrušeò, oøech svìtlý, švestka
wallis, zebrano tmavé, oøech tmavý, wenge a
èerná
| Sparta 2/D
| Televizní stolky
vzorník moøení a potahových látek: M
83
| Flash 1/D
| Delta 1/29
| Delta 2/29
| Tiger
68 x 92 x 48 cm
78 x 60 x 56 cm
78 x 60 x 56 cm
85 x 69 x 50 cm
vysoký TV stolek
LTD, 10 odstínù
TV stolek, polièka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, 2x polièka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený
LTD, 10 odstínù
| Flash 2/D
| Plazma 32
| Vision
| Vision plus
90 x 62 x 50 cm
97 x 43 x 46 cm
110 x 45 x 42 cm
110 x 110 x 48 cm
TV stolek, polièka
LTD, 10 odstínù
TV stolek
LTD, 10 odstínù
TV stolek, nelze v èerné
LTD, 9 odstínù
TV stolek, nelze v èerné
LTD, 9 odstínù
| Mars 2/42
| Panoramic 42
| Digital 1
| Digital 2
110 x 64 x 47 cm
120 x 46 x 52 cm
138 x 44 x 46 cm
138 x 44 x 46 cm
TV stolek, nelze v èerné
LTD, 9 odstínù
TV stolek, prosklen?
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklen?
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklen?
| Rex
| Lux
| Consul
LTD, 10 odstínù
| MX
60 x 56 x 45 cm
60 x 79 x 44 cm
64 x 63 x 44 cm
70 x 61 x 43 cm
TV stolek, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený, koleèka
vzorník moøení a potahových látek: M
LTD, 10 odstínù
| Televizní stolky
84
| Alfa
| Ambasador 1
| Ambasador 2
| Ambasador New
76 x 68 x 50 cm
77 x 63 x 42 cm
77 x 63 x 45 cm
77 x 63 x 45 cm
TV stolek, koleèka, prosklen?
TV stolek, prosklený
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený
LTD, 10 odstínù
LTD, 10 odstínù
| California
| Rondo 1
| Magnum
| America
78 x 63 x 48 cm
78 x 72 x 48 cm
92 x 66 x 53 cm
90 x 63 x 45 cm
TV stolek, prosklený, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený, koleèka
| London 1
| London 2
| New York
LTD, 10 odstínù
| Montana
90 x 63 x 45 cm
90 x 63 x 45 cm
90 x 63 x 45 cm
92 x 61 x 52 cm
TV stolek, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklen?, koleèka
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklen?, koleèka
| Monte Carlo 1
| Monte Carlo 2
| Rondo 2 New
LTD, 10 odstínù
| Rondo 2
98 x 63 x 45 cm
98 x 63 x 45 cm
104 x 68 x 50 cm
104 x 68 x 50 cm
TV stolek, koleèka, prosklen?
LTD, 10 odstínù
TV stolek, koleèka, prosklen?
LTD, 10 odstínù
TV stolek, koleèka, prosklen?
LTD, 10 odstínù
TV stolek, prosklený, koleèka
| Televizní stolky
LTD, 10 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
85
| Psací a PC stoly
Psací a poè?taèové stoly dod?vané v
demontovaném stavu mùžete vybírat v deseti
odstínech lamina.
Barevné provedení:
buk, olše, višeò, hrušeò, oøech svìtlý, švetska
wallis, zebrano tmavé, oøech tmavý a wenge
| Meidum
| Medium Max
| Kuba
| Kuba Max
80 x 75 x 60 cm
80 x 155 x 60 cm
90 x 75 x 56 cm
90 x 138 x 56 cm
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl, nádstavba
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl, nádstavba
| Jas 2
| Kier
| Kier Max
LTD, 9 odstínù
| Ibiza 3
110 x 75 x 55 cm
110 x 74 x 55 cm
110 x 160 x 55 cm
111 x 75 x 62 cm
Psací stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl, nádstavba
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
| Psací a PC stoly
86
| Vario
| Santa Cruz 2
| PC stùl plus
| PC stùl plus Max
121 x 122 x 56 cm
122 x 75 x 62 cm
122 x 84 x 56 cm
122 x 164 x 56 cm
PC stùl
psací stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl, nádstavba
LTD, 9 odstínù
LTD, 9 odstínù
| Duet
| Class
| President
| Saturn
125 x 75 x 57 cm
125 x 88 x 60 cm
130 x 75 x 60 cm
130 x 136 x 56 cm
psací stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
L
P
| Master
| Combi
| Joko
| Caren L, P
135 x 75 x 60 cm
140 x 75 x 60 cm
84 x 75 x 84 cm
101 x 74 x 101 cm
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl
LTD, 9 odstínù
PC stùl, rohový
LTD, 9 odstínù
PC stùl, rohový
P
P
P
L
LTD, 9 odstínù
2
L
L
3
4
| Sevilla 3L, P
| Carmen L, P
| Carmen Max L, P | Podstavec 2,3,4
123 x 75 x 90 cm
123 x 74 x 90 cm
123 x 127 x 90 cm
PC stùl, rohový
LTD, 9 odstínù
PC stùl, rohový
LTD, 9 odstínù
PC stùl, rohový
LTD, 9 odstínù
| Psací a PC stoly
II: 32 x 13 x 30 cm
III: 32 x 13 x 32 cm
IV: 35 x 11 x 35 cm
podstavec pod monitor
LTD, 9 odstínù
vzorník moøení a potahových látek: M
87
| Šatní skøínì
Nejprodávanìjší šatní skøínì v nabídce s
velkou variabilitou vnitøního prostoru.
Materiál: LTD
Barevné provedení:
wenge, oøech tmavý, oøech jasný, švestka
walis, hruška, višeò, olše, zebrano tmavé,
buk
| Barcelona 50 B
| Barcelona 100 Soft
| Barcelona 100
| Barcelona 150
rozmìry: 51 x 200 x 45 cm
rozmìry: 100 x 200 x 38 cm
rozmìry: 100 x 200 x 45 cm
rozmìry: 150 x 200 x 45 cm
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
| Berta
| Hall 100
| Hall 150
| Irena
rozmìry: 180 x 240 x 61 cm
rozmìry: 100 x 200 x 60 cm
rozmìry: 150 x 200 x 60 cm
rozmìry: 100 x 240 x 61 cm
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
| Kamma
| Krys
| Paris 100 / 40 - 60 cm
| Paris 150 / 40 - 60 cm
rozmìry: 150 x 240 x 61 cm
rozmìry: 150 x 226 x 41 cm
rozmìry: 100 x 200 x 45/64 cm
rozmìry: 150 x 200 x 45/64 cm
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
vzorník moøení a potahových látek: M
| Šatní skøínì
88
| Slavia 80 B
| Rohová šatní skøíò
| Alexander 1
| Alexander 2
rozmìry: 80 x 200 x 64 cm
rozmìry: 95 x 200 x 95 cm
rozmìry: 100 x 226 x 41 cm
rozmìry: 150 x 226 x 41 cm
šatní skøíò
rohová šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
| Alexander 3
| Alexander 4
| Wenecja 1
| Wenecja 2
rozmìry: 100 x 200 x 41 cm
rozmìry: 150 x 200 x 41 cm
rozmìry: 120 x 190 x 58 cm
rozmìry: 120 x 190 x 58 cm
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
šatní skøíò
s / bez zrcadla
| Pøedsínì a pøedsíòové stìny
Materiál: LTD
Barevné provedení:
wenge, oøech tmavý, oøech jasný, švestka
walis, hruška, višeò, olše, zebrano tmavé,
buk
| Šatní skøínì
vzorník moøení a potahových látek: M
89
| Marina 1
| Marina 2
| Elf 1
125 x 200 x 43 cm
125 x 200 x 43 cm
120 x 200 x 40 cm
pøedsíòová stìna
s / bez zrcadla
pøedsíòová stìna
s / bez zrcadla
pøedsíòová stìna
s / bez èalounìného sedáku
| Elf 2
| Elf 3
| Prince 1
126 x 200 x 40 cm
90 x 200 x 29 cm
100 x 200 x 38 cm
pøedsíòová stìna
s / bez èalounìného sedáku
pøedsíòová stìna
s / bez èalounìného sedáku
pøedsíòová stìna
| Prince 2
| Vip 1
| Julia 1
100 x 200 x 38 cm
90 x 200 x 29 cm
100 x 200 x 38 cm
pøedsíòová stìna
pøedsíòová stìna
pøedsíòová stìna
| Julia 2
| Laura
| Barcelona 100 Lux
100 x 200 x 38 cm
110 x 190 x 31 cm
102 x 200 x 46 cm
pøedsíòová stìna
pøedsíòová stìna
pøedsíòová stìna
s / bez zrcadla
vzorník moøení a potahových látek: M
| Pøedsíòové stìny
90
| Klasické šatní skøínì
Materiál: LTD
Barevné provedení: buk, olše
| Roma II
| Maja
213 x 200 x 62 cm
210 x 102 x 64 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
| Roma III
| Roma IV
210 x 150 x 64 cm
210 x 200 x 64 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
| Diana
| Fokus II P
| Aga II P
215 x 200 x 62 cm
216 x 155 x 68 cm
216 x 205 x 68 cm
216 x 255 x 68 cm
216 x 155 x 68 cm
216 x 205 x 68 cm
216 x 255 x 68 cm
šatní skøíò
šatní skøíò
barevné provedení wenge a satén / tráva
šatní skøíò
barevné provedení satén a popel / popel tmavý
| Klasické šatní skøínì
vzorník moøení a potahových látek: J
91
| Klasické pøedsíòové stìny
Materiál: LTD
Barevné provedení:
uvedeno pod jednotlivými produkty
| Inez
| Fox
| Fox
rozmìry: 200 x 145 x 44 cm
rozmìry: 190 x 170 x 47 cm
rozmìry: 190 x 170 x 47 cm
pøedsíòová stìna
barevné provedení popel / temný popel
pøedsíòová stìna
barevné provedení wenge / èervený lesk
pøedsíòová stìna
barevné provedení dub mléèný / milano
vzorník moøení a potahových látek: J
| Klasické pøedsíòové stìny
92
| Luxusní lùžka èalounìná
Èalounìné postele s bohatým výbìrem potahových
látek a ekokùží.
Designovì velmi povedená lùžka lze ve
standardizovaných rozmìrech, samotné postele jsou
dodávána bez matrace a roštu.
| Manželské lùžko
ANGELIKA 218
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 14 cm
délka: 222 cm
v?ška s èelem / bez èela: 90 cm / 41 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Luxusní ložnice
| Manželské lùžko
EDITA 219
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 22 cm
délka: 225 cm
v?ška s èelem / bez èela: 100 cm / 40 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Styl pro váš spánek
| Manželské lùžko
MELANIE 263
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 18 cm
délka: 228 cm
v?ška s èelem / bez èela: 86 cm / 40 cm
v?ška nohy: 12,5 cm
| Luxusní lùžka
vzorník moøení a potahových látek: K
93
| Manželské lùžko
ILONA 265
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 18 cm
délka: 215 cm
v?ška s èelem / bez èela: 86 cm / 40 cm
v?ška nohy: 12,5 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Stylové prošívání èela
| Manželské lùžko
MILENA 266
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 46 cm
délka: 270 cm
v?ška s èelem / bez èela: 104 cm / 46 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Moderní ložnice
| Manželské lùžko
SVÌTLANA 297
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 52 cm
délka: 263 cm
v?ška s èelem / bez èela: 92 cm / 46 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Designovì povedená
| Manželské lùžko
SLAVÌNA 282
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 65 cm
délka: 250 cm
v?ška s èelem / bez èela: 105 cm / 43 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Luxusní lùžka
94
| Manželské lùžko
STELA 295
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 68 cm
délka: 234 cm
v?ška s èelem / bez èela: 88 cm / 44 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Pohodlná a moderní
| Manželské lùžko
ANEŽKA 296
manželská postel èalounìná
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 41 cm
délka: 250 cm
v?ška s èelem / bez èela: 95 cm / 37 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Dokonalý tvar
| Lùžko ALICE 220
lùžko z LTD
dodáváno ve variantì se záhlavkem i bez nìj
(vyobrazený záhlavek è. 80634)
upevòovací otvory pro záhlavek nutno provrtat
barevné provedení: buk, javor, noce a støíbrná
šíøka spací plochy: 100 / 140 / 160 cm (se záhlavkem)
šíøka spací plochy: 90 - 180 cm (bez záhlavku)
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 19 cm
délka: 218 cm
v?ška bez èela: 39 cm
vzorník moøení a potahových látek: K
| Dokonalý tvar
| Lùžko DARINA 262
lùžko z LTD s úložným prostorem
barevné provedení: buk, javor, noce
šíøka spací plochy: 90 / 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 5 cm
délka: 204 cm
v?ška s èelem: 68 cm
šíøka úložných prostor: 50 / 98,5 / 50 cm
| Luxusní lùžka
vzorník moøení a potahových látek: K
95
| Manželské lùžko
PIK
manželská postel èalounìná bez matrace
možnost úložného prostoru
na obrázku vyobrazena varianta bez úložného prostoru
- obj.kódy - LOZ.140BM, LOZ.160BM, LOZ.180BM
možnost i s úložným prostorem
- obj.kódy - LOZ.P140BM, LOZ.P160BM, LOZ.P180BM
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 20 cm
délka: 214 cm
v?ška s èelem: 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Stylové prošívání èela
| Manželské lùžko
TREFL
manželská postel èalounìná bez matrace
možnost i bez úložného prostoru
na obrázku vyobrazena varianta s úložným prostorem
- obj.kódy - LOZ.P140BM, LOZ.P160BM, LOZ.P180BM
možnost i bez úložného prostoru
- obj.kódy - LOZ.140BM, LOZ.160BM, LOZ.180BM
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 20 cm
délka: 214 cm
v?ška s èelem: 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Moderní ložnice
| Manželské lùžko
KIER
manželská postel èalounìná bez matrace
možnost úložného prostoru
na obrázku vyobrazena varianta bez úložného prostoru
- obj.kódy - LOZ.140BM, LOZ.160BM, LOZ.180BM
možnost i s úložným prostorem
- obj.kódy - LOZ.P140BM, LOZ.P160BM, LOZ.P180BM
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 23 cm
délka: 224 cm
v?ška s èelem: 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Luxusní lùžka
96
| Manželské lùžko
KARO
manželská postel èalounìná bez matrace
možnost i bez úložného prostoru
na obrázku vyobrazena varianta s úložným prostorem
- obj.kódy - LOZ.P140BM, LOZ.P160BM, LOZ.P180BM
možnost i bez úložného prostoru
- obj.kódy - LOZ.140BM, LOZ.160BM, LOZ.180BM
šíøka spací plochy: 140 / 160 / 180 cm
celková šíøka je vždy rozmìr pro matraci + 20 cm
délka: 214 cm
v?ška s èelem: 98 cm
vzorník moøení a potahových látek: W
| Luxusní lùžka
| Luxusní vzhled
vzorník moøení a potahových látek: K
97
| Postele z masivu
Všechny typy lùžek jsou lakované
ekologickým lakem. Materiál: masivní
borovicové døevo. Síla materiálu 2,6 cm.
K lùžkùm z masivu je vhodný lakový rošt.
Lùžka mùžete objednávat v šíøkách
od 90 cm do 180 cm spací šíøky spací
plochy.
Vyberte si opravdu kvalitní nábytek z
masivu!
| Tereza I
| Tereza II
| Kristýna I
| Kristýna II
spací plocha: 80 - 180 x 200 cm
výška èela: 50 cm
spací plocha: 80 - 180 x 200 cm
výška èela: 60 cm
spací plocha: 80 - 180 x 200 cm
výška èela: 50 cm
spací plocha: 80 - 180 x 200 cm
výška èela: 60 cm
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
| Anna I
| Anna II
| Roxana I
| Roxana II
spací plocha: 80 - 180 x 200 cm
výška èela: 50 cm
spací plocha: 90 - 180 x 200 cm
výška èela: 60 cm
spací plocha: 90 - 180 x 200 cm
výška èela: 50 cm
spací plocha: 90 - 180 x 200 cm
výška èela: 60 cm
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
bez roštu a bez matrace
| Rošt 12 latí
| Rošt 17 latí
spací plocha: 80 - 160 x 200 cm
spací plocha: 80 - 160 x 200 cm
kvalitní borovicové døevo
rošty jsou rolovatelné
kvalitní borovicové døevo
rošty jsou rolovatelné
pøírodní borovice ošetøená bezbarvým lakem
| Lùžka z masivu
98
| Postelové rošty
Vybrat správný postelový rošt k vhodné
matraci je základem pro pohodlné spaní.
Vybírejte z nabídky postelových roštù s
pevnou konstrukcí i polohovacími systémy.
S výbìrem vhodného roštu s ohledem na
matraci vám ochotnì pomohou na
prodejnì.
| Flex 3 polowy
| Twinpack
| Birkflex KF
| Birkflex NV
šíøka: 80 - 180 cm
délka: 200 cm
šíøka: 80 - 180 cm
délka: 200 cm
šíøka: 80 - 140 cm
délka: 200 cm
šíøka: 80 - 140 cm
délka: 200 cm
bøezové døevo
bez regulace, 3 zóny tvrdosti
bøezové døevo
bez regulace
bøezové døevo
lamely uchycené v gumových pásech
nastavení tvrdosti ve støedu roštu
výškovì nastavitelná opìrka hlavy
bøezové døevo
bez regulace
| Duoflex KF
| Duoflex NV
šíøka: 80 - 140 cm
délka: 200 cm
šíøka: 80 - 140 cm
délka: 200 cm
bukové døevo
lamely uchycené v gumových pásech
výškovì nastavitelná opìrka hlavy
bukové døevo
lamely uchycené v gumových pásech
bez regulace
| Postelové rošty
99
| Matrace - pìnové a latexové
Neuspìchejte výbìr nové matrace pro své
lùžko. Na výbìr správné matrace právì pro
vaši postavu má vliv mnoho faktorù.
S výbìrem vhodné matrace vám rádi
pomohou na prodejnì.
| Matrace Dubaj
| Matrace Kombilatex
| Matrace Memory Bio
Rozmìry: 80 - 200 x 200 x 20 cm
Rozmìry: 80 - 200 x 200 x 12 cm
Rozmìry: 80 - 200 x 200 x 21 cm
Materiál: vysokoelastická pìna Kaltschaum
Materiál: PUR pìna T25 - 900 mm nebo
120 mm a latexová pìna 30 mm
Materiál: PUR pìna o výšce 12 cm, z
jedné strany 5 cm vrstva modelované pìny
Memory Bio s termoplastickými vlastnostmi,
z druhé strany je modelovaná pìna Standard
Bio o výšce 3 cm.
Možnost horní vrstvy v provedení:
Aloe Vera
Silver Aktive
Soya
| Matrace Monaco H2 / H3
| Matrace Tahiti
| Matrace Zeus Lux
rozmìry: 80 - 180 x 200 x 18 cm
rozmìry: 80 - 180 x 200 x 16 cm
rozmìry: 80 - 200 x 200 x 17 cm
Materiál: profilovaná pìna Kaltschaum 16 cm
Materiál: matrace má 5 vrstev, 3 vrstvy z
latexuo výšce 3 cm, 2 vrstvy z kokosu o výšce
3 cm. Matrace se èasem nedeformuje.
Materiál: latex nejvyšší kvality o výšce 12,5 cm.
7 pásem tvrdosti. Latex má po obou stranách
kokosovou vrstvu. Na jedné stranì je 30 mm
vysoká vrstva kokosu, na druhé stranì je
5 mm vysoká vrstva kokosu spolu s
jednostrannì latexovaným koòským vlasem.
Možnost horní vrstvy v provedení:
Aloe Vera
Silver
Aktive
Léto / zima
| Pìnové a latexové matrace
100
| Matrace - pružinové
Neuspìchejte výbìr nové matrace pro své
lùžko. Na výbìr správné matrace právì pro
vaši postavu má vliv mnoho faktorù.
S výbìrem vhodné matrace vám rádi
pomohou na prodejnì.
| Matrace Barbados
| Matrace Bruksela
| Matrace Estrella
70 x 140 x 15 cm
80 - 200 x 200 x 15 cm
70 x 140 x 15 cm
80 - 200 x 200 x 15 cm
70 x 140 x 19 cm
80 - 200 x 200 x 19 cm
Materiál: pružiny bonell z drátu o šíøi 2,2 mm
a PUR pìna
Materiál: pružiny bonell z drátu o šíøi 2,2 mm
a PUR pìna
Materiál: pružiny v samostatných kapsièk?ch,
PUR pìna a jednostrannì latexovaný koòský
vlas
Horní vrstva matrace v provedení:
léto / zima
Horní vrstva matrace v provedení:
jednostranná / dvoustranná
| Matrace Estrella Bio
| Matrace Jamajka
Horní vrstva matrace v provedení:
léto / zima
alergik
Aloe Vera
| Matrace Texel
rozmìry: 80 - 180 x 200 x 19 cm
rozmìry: 80 - 180 x 200 x 19 cm
70 x 140 x 18 cm
80 - 200 x 200 x 18 cm
Materiál: pružiny v samostatných kapsièk?ch.
Pružiny jsou z obou stran pokryty pìnou
Standard Bio o výšce 3 cm
Materiál: pružiny v samostatných kapsièk?ch.
Pružiny jsou pokryty kvalitní PUR pìnou
T30 - 25 mm
Materiál: pružiny v samostatných kapsièk?ch.
Pružiny jsou pokryty kvalitní PUR pìnou
T25 - 25 mm
Horní vrstva matrace v provedení:
Aloe Vera
Silver Active
Soya
Horní vrstva matrace v provedení:
léto / zima
alergik
Horní vrstva matrace v provedení:
léto / zima
alergik
Aloe Vera
Ultraphil
|Pružinové matrace
Download

freedom - Moravia Flat sro