Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
207
207
Platzhalter
für Titel
207 I
1
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Obsah, řezání
Rozbrušovací kotouče PFERD pro použití na
stacionárních strojích jsou reprezentovány
výkonovou řadou SG-ELASTIC.
Obsah
Podle barevného rozlišovacího systému v
katalogu 206 „Brusné a rozbrušovací kotouče“
jsou etikety výrobků a obaly označeny
„stříbrně“.
Strana
■■Systém barevného rozlišování, řezání
■■Všeobecné informace
Pohon
Obsah
Pohon
Obsah
Strana
2
3–5
RAIL
Speciální rozbrušovací
kotouče k řezání kolejnic
HEAVY DUTY
10 – 11
Výkonové rozbrušovací
kotouče k řezání plného
materiálu, profilů a trubek
na vysoce výkonných
stacionárních strojích
Strana
CHOPSAW
Rozbrušovací kotouče k
řezání plného materiálu,
profilů a trubek
6
LABOR
Výkonové rozbrušovací
kotouče k řezání
laboratorních vzorků
< 3 KW
TABLECUT
Rozbrušovací kotouče k
řezání plného materiálu,
profilů a trubek
7
3-5 KW
Brusné a řezací kotouče
206
8
206
UNIVERSAL
Rozbrušovací kotouče k
řezání plného materiálu,
profilů a trubek
> 5 KW
206 I
Řezání
V zásadě se rozlišují čtyři způsoby rozbrušování, které se vyvinuly zvláštními požadavky v provozu.
Kapování
Kopírovací řezání
Kyvné řezání
Řezání otáčejícího se obrobku
2
I 207
9
1
Podrobné informace a údaje
pro objednání brusných a
rozbrušovacích kotoučů pro
ruční broušení a řezání
naleznete v katalogu 206
11
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Všeobecné informace
Bezvadné upínání
rozbrušovacích kotoučů
Správné upnutí je nezbytným předpokladem
pro optimální výkon rozbrušovacích kotoučů a
pro bezpečnost uživatele. Vedlejší skica ukazuje, na čem to záleží:
➊Hřídel stroje s velmi přesně vystředěným
během bez obvodového házení
➋Stejně velké příruby
➌Papírové vložky, je-li to pro spolehlivé upnutí
a bezpečné používání zapotřebí
Naše doporučení:
- po každé druhé výměně kotouče
  vyměnit papírové vložky
- od průměru kotouče
> 400 mm papírové vložky zásadně
používejte
➋ Příruby
➊ Hřídel stroje
➌ Papírová mezivrstva
Respektujte prosím!
Používání přírub se dvěma různými průměry je nepřípustné. Upínací systém musí být
pravidelně kontrolován. Obě příruby, mezi
nimiž je namontované brusné těleso, musí
mít stejný vnější ø a stejné opěrné plochy
(podle EN 60745-2-3:2007, AS 1788.1:1987,
ANSI B7.1:2000).
správně
Maximální pracovní rychlost
Maximální pracovní
rychlost
Barevný proužek
80 m/s
červený
100 m/s
zelený
špatně
Bezpečnostní norma
Firma PFERD je zakládajícím
členem sdružení oSa
Rozbrušovací kotouče firmy PFERD odpovídají nejvyšším kvalitativním a bezpečnostním
požadavkům a jsou označeny podle
EN 12413:2007 pro brusná tělesa z brusiv s
pojivy.
Firma PFERD se společně s dalšími významnými
výrobci dobrovolně zavázala, že bude vyrábět
kvalitní nástroje podle nejvyšších bezpečnostních standardů.
Členské firmy oSa vyrábějí podle nejpřísnějších
směrnic na světě. Neustále kontrolují bezpečnost a kvalitu svých produktů.
Nástroje PFERD jsou označeny
ochrannou známkou oSa.
= používejte ochranu očí!
= používejte rukavice!
= nepoužívejte poškozené kotouče!
= používejte ochranu sluchu!
= dbejte bezpečnostních
doporučení!
= není dovoleno pro ruční broušení a
broušení vedené rukou!
= nasaďte si protiprachovou masku!
Skladování
rozbrušovacích kotoučů
D
Rozbrušovací kotouče prosím skladujte vždy
v horizontální poloze v suchých prostorách.
Je nutné rovnoměrné zatěžování na rovné
podložce, aby se zabránilo deformaci rozbrušovacích kotoučů.
Upozornění ke skladování
kuželových kotoučů (CT)
Kuželové rozbrušovací kotouče musí být
stohovány zásadně s papírovými vložkami. Tím
je podepřena kuželovitá oblast a zabrání se tak
prohýbání.
Papírové mezivrstvy
207 I
3
207
Bezpečnostní doporučení pro použití
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Všeobecné informace
Výhody stacionárního rozbrušování
■■Univerzální řezání všech ocelí, litiny, slitin
neželezných kovů a speciálních slitin.
■■Hladké dělicí plochy a lesklé řezy při řezání
za studena.
■■Krátké doby řezání nezávisle na kvalitě
materiálu např.
ø materiálu 100 mm
Řezání za studena asi za 7 s/řez
Řezání za tepla asi za 4 s/řez.
■■Bezproblémové řezání ocelí, které nelze
řezat pilou ani plamenem.
■■Konstantní kvalita řezu po celou dobu
životnosti rozbrušovacího kotouče až do
jeho úplného opotřebení díky neustálému
samoostření.
■■Možnost řezání již zchlazených vývalků a
výkovků na linkách na řezání za tepla.
■■Nepatrné teplotní zatížení řezaného materiálu při řezání za studena.
■■Ekonomicky výhodný proces řezání.
■■Podstatně méně otřepů při řezání za tepla
rozbrušovacím kotoučem než při řezání za
tepla pilou.
■■Nižší úroveň hluku než při řezání za tepla
pilou, např. řezání za tepla rozbrušovacím
kotoučem 85 – 95 dBA ve srovnání s řezáním za tepla pilou 105 – 110 dBA.
Rozměry,
které jsou vyráběny podle
požadavků zákazníka
øD
(mm)
Provedení
Otvory H
(standard)
(mm)
●
25,4/30/32
250
●
300
25,4/32/40
●
350
25,4/32/40
●
400
25,4/32/40
●
450
25,4/32/40
●
●
500
40/60/76,2
●
●
600
40/60/76,2
●
660
40/60/80
●
●
700
60/80/100
●
●
●
800
80/100/152,4
●
1.000
100/127/152,4
●
1.250
127/152,4/230
Speciální otvory na objednávku!
T
PT
CT
Provedení
T
D
H
D
PT
CT
D
U
T
H
T
H
Rovné provedení T
Zalomené provedení PT
Kuželové provedení CT
■■Vhodné pro univerzální použití.
Obzvláště vhodné pro slévárny.
Výhody:
■■Upínací příruba nevyčnívá nad boční plochu
rozbrušovacího kotouče.
■■Možnost čistého bezezbytkového odříznutí
nálitku.
■■Není zapotřebí žádné přebrušování.
Obzvlášť vhodné pro řezání za tepla.
Výhody:
■■Nepatrné tření na bocích.
■■Zvláště výhodné při hlubokých řezech a při
takzvaném kopírovacím řezání (rozbrušovací
kotouč jede podél již uříznutého obrobku).
Struktura rozbrušovacího kotouče
Pro rozbrušování na stacionárních strojích se
používají rozbrušovací kotouče s pojivem ze
syntetických pryskyřic armované zpevňujícími
vlákny skládající se v podstatě z pěti částí:
➊Brusivo
➋Pojivo fixující brusné zrno na rozbrušovacím
kotouči
➌Vrstvy tkaniny zaručující bezpečnost a
stabilitu rozbrušovacího kotouče
➍Aktivní brusná plniva
➎Etiketa se všemi důležitými údaji
➌ Tkanina příruby
➎ Etiketa
➌ Tkanina příruby
Otvor
H
D
Z vnějšku neviditelné porézní plošky podporují
odvádění třísek.
Kónická
oblast
➌ Vrstvy tkaniny
➊ + ➋ + ➍ Brusiva s pojivem
4
I 207
T
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Všeobecné informace
1. Maximální pracovní rychlost
2. Označení a tvar nástroje
T = rovné provedení
PT = prohnuté provedení
CT = kuželové provedení
3. Vnější průměr
Vnější ø D v (mm)
4. Šířka kotouče
Šířka T/U v (mm)
5. Brusivo
A = korund
C = karbid křemíku
ZA = zirkonový korund/korund
6. Velikost zrna
Velikost zrna podle ISO 8486
7. Stupeň tvrdosti
(Charakteristika kotouče)
Stupeň Charakteristi- Skupiny materiálů
tvrdosti ka kotouče
Výkonová řada SG-ELASTIC (SG)
H
velmi měkká
Ocel, nerezavějící ocel
(INOX)
K
velmi měkká
Ocel, nerezavějící ocel
(INOX)
L
měkká
Ocel, litina, kámen,
plasty, neželezné kovy
N
měkká
Ocel
P
středně tvrdá
Ocel
O
středně tvrdá
Ocel
Q
středně tvrdá
Ocel
R
tvrdá
Ocel
S
tvrdá
Ocel
T
velmi tvrdá
Ocel
8. Řada produktů PFERD
Výkonová řada SG-ELASTIC
9. Skupina produktů
CHOPSAW
= pro pohony < 3 kW
TABLECUT
= pro pohony 3-5 kW
UNIVERSAL = pro pohony > 3 kW
RAIL
= pro kolejnice
HEAVY DUTY = pro vysoce výkonné
pohony
LABOR
= pro laboratorní vzorky
10.Skupina materiálů
viz též bod 7.
11.Průměr otvoru
ø otvoru H v (mm)
Bezpečnostní
standard oSa
Piktogramy
bezpečnostních doporučení
Barevné rozlišení
produktové řady
Barevný
proužek
podle EN
Evropská
norma
Vnější ø
Označení
podle EN
Šířka
ø otvoru
Maximální pracovní rychlost
(m/s)
Čárový
kód EAN
max. příp.
otáčky (RPM)
Bezpečnostní
norma pro USA
Barevné
označení
skupiny
materiálů
Bezpečnostní norma pro Austrálii
Řada produktů
PFERD
Označení firmy
PFERD pro objednání
Odkaz na pohonný
stroj
Návod na montáž
Vyráběno bez přidání plniv obsahujících
železo, chlór a síru.
Označení podle EN 12413
41 A 36 K BF 80
1 2 3 4 5 6
1. Druh a tvar kotouče
41 = rovný rozbrušovací kotouč
42 = prohnutý rozbrušovací kotouč
2. Označení brusného zrna
A = korund
C = karbid křemíku
ZA = zirkonový korund/korund
3. Velikost zrna
Velikost zrna podle ISO 8486
4. Stupeň tvrdosti
(Charakteristika kotouče)
Odstupňování stupňů tvrdosti se provádí
písmeny v abecedním pořadí vzestupně od
nejměkčího do nejtvrdšího (A až Z).
5. Pojivo
BF = pojivo ze syntetických pryskyřic s
tkaninou zpevněné vlákny
6. Maximální pracovní rychlost v m/s
Skupina materiálů
Barvy symbolů
pro označení materiálů
určených k opracování
Výkonová řada SG-ELASTIC (SG)
Materiál = barva
Ocel
černá
Strana
6 – 10,
12
Ocel/litina
černá/červená
11
Ušlechtilá ocel (INOX)
modrá
6, 11
Kámen
zelená
7
Poradenství a servis firmy PFERD
Rozmanitost použití rozbrušovacích kotoučů
vyžaduje poradenství na základě důkladných
znalostí. Firma PFERD Vám toto poradenství
poskytne na vyžádání, a to bezplatně a nezávazně.
Zahrnuje nejen výběr správných rozbrušovacích
kotoučů PFERD, ale i eventuální vylepšení strojního vybavení rozbrušovaček (odsávání, přísun,
upínací zařízení atd.).
Dlouholeté zkušenosti naší Technické poradenské služby zákazníkům (TKB) a výzkumného oddělení zaručují rychlé a kompetentní
odborné poradenství při řešení problémů v
oblasti řezání.
Díky dobrému kontaktu našeho vývojového
oddělení s výrobci rozbrušovaček v tuzemsku i
cizině Vám můžeme poradit také při dimenzování odpovídajících strojních zařízení.
207 I
5
207
Označení firmy PFERD pro objednání
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4
1 2 3 4 5 6 7 8
9
10 11
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, CHOPSAW
Ocel
velmi měkké provedení tvrdosti K
Univerzální nástroj ve tvrdosti K k řezání na
stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s výbornými řeznými
vlastnostmi pro rychlé řezání při velmi dlouhé
životnosti.
< 3 KW
Brusivo: korund A
Opracovatelné materiály:
Ocel
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
T
Označení pro
objednávku
Doporučení pro použití:
Vynikajících výsledků řezání je docilováno s
pohonnými stroji do 3 KW výkonu.
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP/25,4
629123
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP/32,0
639573
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP/25,4
629154
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP/32,0
639597
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/25,4
638675
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/32,0
639610
INOX
velmi měkké provedení tvrdosti K
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 2,8 x 25,4 (1)
300 x 2,8 x 32,0 (1 1/4)
350 x 2,8 x 25,4 (1)
350 x 2,8 x 32,0 (1 1/4)
400 x 3,8 x 25,4 (1)
400 x 3,8 x 32,0 (1 1/4)
5 100
5 100
4 400
4 400
3 800
3 800
Univerzální nástroj ve tvrdosti K k řezání na
stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s výbornými řeznými
vlastnostmi pro rychlé řezání, chladné řezání
při velmi dlouhé životnosti.
20
20
10
10
10
10
9,100
9,100
6,210
6,210
10,360
10,360
<3 KW
Brusivo: korund A
Vyráběn bez přídavku plnidel obsahujících
železo, síru a chlór.
Opracovatelné materiály:
Nerezavějící ocel (INOX)
T
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
Doporučení pro použití:
Vynikajících výsledků řezání je docilováno s
pohonnými stroji do 3 KW výkonu.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4
803219
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4
639634
80 T 400-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4
669303
6
I 207
Označení podle EN
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
41 A 36 K BF 80
300 x 2,8 x 25,4 (1)
350 x 2,8 x 25,4 (1)
400 x 2,8 x 25,4 (1)
5 100
4 400
3 800
20
10
10
9,100
6,210
8,440
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, TABLECUT
3-5 KW
Univerzální nástroj ve tvrdosti L k řezání na
stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s vysokou stabilitou
stran a velmi dlouhou životností.
Ocel
měkké provedení tvrdosti L
Brusivo: korund A
Opracovatelné materiály:
Ocel
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno s
výkonnými pohonnými stroji o výkonu
3-5 KW.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-3,0 A 30 L SG-TABLE/25,4
629185
80 T 300-3,0 A 30 L SG-TABLE/32,0
639580
80 T 350-3,0 A 30 L SG-TABLE/25,4
629130
80 T 350-3,0 A 30 L SG-TABLE/32,0
639603
80 T 400-4,0 A 30 L SG-TABLE/25,4
638682
80 T 400-4,0 A 30 L SG-TABLE/32,0
639627
3-5 KW
41 A 30 L BF 80
41 A 30 L BF 80
41 A 30 L BF 80
41 A 30 L BF 80
41 A 30 L BF 80
41 A 30 L BF 80
T
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 3,0 x 25,4 (1)
300 x 3,0 x 32,0 (1 1/4)
350 x 3,0 x 25,4 (1)
350 x 3,0 x 32,0 (1 1/4)
400 x 4,0 x 25,4 (1)
400 x 4,0 x 32,0 (1 1/4)
5 100
5 100
4 400
4 400
3 800
3 800
Univerzální nástroj ve tvrdosti L k řezání na
stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s vysokou stabilitou
stran a velmi dlouhou životností.
20
20
10
10
10
10
9,200
9,200
6,500
6,500
10,900
10,900
Litina / kámen / umělá hmota
měkké provedení tvrdosti L
Brusivo: karbid křemíku C
Opracovatelné materiály:
Litina, kámen, umělá hmota
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno s
výkonnými pohonnými stroji o výkonu
3-5 KW.
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-3,0 C 36 L SG-TABLE/25,4
540268
80 T 350-3,4 C 36 L SG-TABLE/25,4
540275
80 T 400-4,0 C 36 L SG-TABLE/25,4
540282
41 C 36 L BF 80
41 C 36 L BF 80
41 C 36 L BF 80
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 3,0 x 25,4 (1)
350 x 3,4 x 25,4 (1)
400 x 4,0 x 25,4 (1)
5 100
4 400
3 800
20
10
10
207
Označení pro
objednávku
T
8,300
6,210
10,700
207 I
7
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, UNIVERSAL
Univerzální nástroj ve tvrdosti O k řezání na
stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s výbornými řeznými
vlastnostmi pro rychlé řezání při velmi dlouhé
životnosti.
Ocel
měkké provedení tvrdosti O
> 5 KW
Brusivo: korund A
Opracovatelné materiály:
Ocel, neželezné kovy
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
T
Označení pro
objednávku
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno s
výkonnými pohonnými stroji o výkonu vyšším
než 5 KW.
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-3,4 A 30 O SG-UNI/25,4
540299
41 A 30 O BF 80
80 T 300-3,4 A 30 O SG-UNI/32,0
721223
41 A 30 O BF 80
80 T 350-3,8 A 30 O SG-UNI/25,4
540329
41 A 30 O BF 80
80 T 350-3,8 A 30 O SG-UNI/32,0
721247
41 A 30 O BF 80
80 T 400-4,2 A 30 O SG-UNI/32,0
721254
41 A 30 O BF 80
80 T 400-4,2 A 30 O SG-UNI/40,0
540374
41 A 30 O BF 80
Maximální pracovní rychlost 100 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
100 T 300-3,8 A 30 O SG-UNI/25,4
721230
41 A 30 O BF 100
100 T 300-3,8 A 30 O SG-UNI/32,0
540305
41 A 30 O BF 100
100 T 300-3,8 A 30 O SG-UNI/40,0
540312
41 A 30 O BF 100
100 T 350-4,2 A 30 O SG-UNI/25,4
540336
41 A 30 O BF 100
100 T 350-4,2 A 30 O SG-UNI/32,0
540343
41 A 30 O BF 100
100 T 350-4,2 A 30 O SG-UNI/40,0
540350
41 A 30 O BF 100
100 T 400-4,8 A 30 O SG-UNI/32,0
540428
41 A 30 O BF 100
100 T 400-4,8 A 30 O SG-UNI/40,0
540435
41 A 30 O BF 100
8
I 207
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 3,4 x 25,4 (1)
300 x 3,4 x 32,0 (1 1/4)
350 x 3,8 x 25,4 (1)
350 x 3,8 x 32,0 (1 1/4)
400 x 4,2 x 32,0 (1 1/4)
400 x 4,2 x 40,0 (1 1/2)
5 100
5 100
4 400
4 400
3 800
3 800
20
20
10
10
10
10
11,700
11,700
8,600
8,600
12,000
12,000
300 x 3,8 x 25,4 (1)
300 x 3,8 x 32,0 (1 1/4)
300 x 3,8 x 40,0 (1 1/2)
350 x 4,2 x 25,4 (1)
350 x 4,2 x 32,0 (1 1/4)
350 x 4,2 x 40,0 (1 1/2)
400 x 4,8 x 32,0 (1 1/4)
400 x 4,8 x 40,0 (1 1/2)
6 400
6 400
6 400
5 500
5 500
5 500
4 800
4 800
20
20
20
10
10
10
10
10
12,300
12,300
12,300
9,300
9,300
9,300
14,000
14,000
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, RAIL
Speciální nástroj ve tvrdosti Q k řezání
kolejnic.
Provedení firmy PFERD s výbornou životností.
Ocel
měkké provedení tvrdosti Q
Brusivo: korund A
Opracovatelné materiály:
Ocel
Pracovní operace:
Řezání kolejnic
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno s
výkonnými pohonnými stroji.
T
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 100 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
100 T 300-3,8 A 24 Q SG-RAIL/22,23
539705
41 A 24 Q BF 100
100 T 300-3,8 A 24 Q SG-RAIL/25,4
539712
41 A 24 Q BF 100
100 T 350-3,8 A 24 Q SG-RAIL/22,23
539729
41 A 24 Q BF 100
100 T 350-3,8 A 24 Q SG-RAIL/25,4
539736
41 A 24 Q BF 100
100 T 400-4,2 A 24 Q SG-RAIL/25,4
539743
41 A 24 Q BF 100
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 3,8 x 22,23 (7/8)
300 x 3,8 x 25,4 (1)
350 x 3,8 x 22,23 (7/8)
350 x 3,8 x 25,4 (1)
400 x 4,2 x 25,4 (1)
6 400
6 400
5 500
5 500
4 800
20
20
10
10
10
12,200
12,200
9,290
9,290
12,500
207
Označení pro
objednávku
207 I
9
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, HEAVY DUTY
Vysoce výkonné rozbrušovací kotouče pro
řezání na stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s výbornými řeznými
vlastnostmi a čistým řezem u velkých průřezů
materiálů.
Ocel
Provedení v různých tvrdostech
Brusivo: korund A
Opracovatelné materiály:
Ocel
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
T
Označení pro
objednávku
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno na
stacionárních, vysoce výkonných strojích.
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 300-3,4 A 24 Q SG-HD/25,4
166185
41 A 24 Q BF 80
80 T 300-3,4 A 24 Q SG-HD/40,0
166208
41 A 24 Q BF 80
80 T 350-3,8 A 24 Q SG-HD/25,4
166260
41 A 24 Q BF 80
80 T 400-4,2 A 24 Q SG-HD/40,0
166307
41 A 24 Q BF 80
80 T 500-5,5 A 24 Q SG-HD/40,0
166321
41 A 24 Q BF 80
Maximální pracovní rychlost 100 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
100 T 250-1,8 A 24 Q SG-HD/30,0
539873
41 A 24 Q BF 100
100 T 250-1,8 A 24 Q SG-HD/32,0
803257
41 A 24 Q BF 100
100 T 300-3,0 A 24 N SG-HD/40,0
539842
41 A 24 N BF 100
100 T 300-3,6 A 24 Q SG-HD/40,0
166253
41 A 24 Q BF 100
100 T 350-3,8 A 24 N SG-HD/40,0
539859
41 A 24 N BF 100
100 T 350-4,0 A 24 Q SG-HD/25,4
166284
41 A 24 Q BF 100
100 T 350-4,0 A 24 Q SG-HD/40,0
166291
41 A 24 Q BF 100
100 T 400-4,3 A 24 N SG-HD/40,0
539866
41 A 24 N BF 100
100 T 400-4,6 A 24 S SG-HD/40,0
166314
41 A 24 S BF 100
100 T 400-4,8 A 24 Q SG-HD/40,0
539880
41 A 24 Q BF 100
100 T 500-6,3 A 24 L SG-HD/40,0
803417
41 A 24 L BF 100
100 T 500-5,8 A 24 N SG-HD/40,0
166338
41 A 24 N BF 100
100 T 500-5,8 A 24 Q SG-HD/40,0
539897
41 A 24 Q BF 100
100 T 500-5,8 A 24 S SG-HD/40,0
539958
41 A 24 S BF 100
100 T 600-7,6 A 24 N SG-HD/60,0
166482
41 A 24 N BF 100
10 I 207
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
300 x 3,4 x 25,4 (1)
300 x 3,4 x 40,0 (1 1/2)
350 x 3,8 x 25,4 (1)
400 x 4,2 x 40,0 (1 1/2)
500 x 5,5 x 40,0 (1 1/2)
5 100
5 100
4 400
3 800
3 100
20
20
10
10
5
10,700
10,700
8,300
12,350
12,400
250 x 1,8 x 30,0 (19/16)
250 x 1,8 x 32,0 (1 1/4)
300 x 3,0 x 40,0 (1 1/2)
300 x 3,6 x 40,0 (1 1/2)
350 x 3,8 x 40,0 (1 1/2)
350 x 4,0 x 25,4 (1)
350 x 4,0 x 40,0 (1 1/2)
400 x 4,3 x 40,0 (1 1/2)
400 x 4,6 x 40,0 (1 1/2)
400 x 4,8 x 40,0 (1 1/2)
500 x 6,3 x 40,0 (1 1/2)
500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2)
500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2)
500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2)
600 x 7,6 x 60,0 (2 3/8)
7 600
7 600
6 400
6 400
5 500
5 500
5 500
4 800
4 800
4 800
3 800
3 800
3 800
3 800
3 200
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
3,880
3,880
9,240
11,360
9,100
9,200
9,200
13,230
14,100
15,660
14,600
13,500
13,500
13,500
25,500
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, HEAVY DUTY
Vysoce výkonné rozbrušovací kotouče pro
řezání na stacionárních strojích.
Provedení firmy PFERD s výbornými řeznými
vlastnostmi a čistým řezem.
Litina / Ocel
Provedení v různých tvrdostech
Brusivo: zirkon-korund/korund ZA
Opracovatelné materiály:
Litina, Ocel
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
Doporučení pro použití:
Nejlepších výsledků řezání je dosahováno na
stacionárních, vysoce výkonných strojích.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 100 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
100 T 400-4,8 ZA 24 T SG-HD/40,0
539965
41 ZA 24 T BF 100
100 T 500-5,6 ZA 24 T SG-HD/40,0
803462
41 ZA 24 T BF 100
100 T 600-7,8 ZA 24 P SG-HD/60,0
803486
41 ZA 24 P BF 100
100 T 600-8,0 ZA 24 R SG-HD/60,0
166437
41 ZA 24 R BF 100
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
400 x 4,8 x 40,0 (1 1/2)
500 x 5,6 x 40,0 (1 1/2)
600 x 7,8 x 60,0 (2 3/8)
600 x 8,0 x 60,0 (2 3/8)
4 800
3 800
3 200
3 200
DxUxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
600 x 7,8 x 76,2 (3)
3 200
Označení podle EN
Maximální pracovní rychlost 100 m/s, zalomené provedení PT (tvar 42)
100 PT 600-7,8 ZA 24 T SG-HD/76,2
539989
42 ZA 24 T BF 100
T
PT
10
5
5
5
14,190
12,900
26,300
28,400
5
30,100
Výkonová řada SG-ELASTIC, LABOR
Armované vysoce výkonné rozbrušovací
kotouče k řezání na stacionárních strojích.
Provedení PFERD s chladným broušením
speciálně pro odběry vzorků v metalografii.
INOX / Ocel / Litina
velmi měkké provedení tvrdost H
207
Brusivo: korund A
Provedení na ušlechtilou ocel (INOX) se vyrábí
bez přidávání plniv obsahujících železo, chlór
a síru.
Opracovatelné materiály:
Ušlechtilá ocel (INOX), ocel, litina
Pracovní operace:
Řezání plného materiálu, profilů a trubek
T
Doporučení pro použití:
Na základě své struktury jsou nástroje určeny
pouze pro použití na stacionárních přesných
rozbrušovačkách.
Označení pro
objednávku
EAN
4007220
Označení podle EN
DxTxH
[mm (palec)]
Max. ot.
[min.-¹]
Maximální pracovní rychlost 80 m/s, rovné provedení T (tvar 41)
80 T 150-1,0 A 60 H SG-LAB-INOX/22,23
804124
80 T 230-1,5 A 60 H SG-LAB-INOX/22,23
804865
80 T 250-1,8 A 46 H SG-LAB-INOX/32,0
804919
41 A 60 H BF 80
41 A 60 H BF 80
41 A 46 H BF 80
150 x 1,0 x 22,23 (7/8)
230 x 1,5 x 22,23 (7/8)
250 x 1,8 x 32,0 (1 1/4)
10 200
6 600
6 100
25
25
20
1,100
3,650
4,360
80 T 300-2,0 A 46 H SG-LAB/32,0
80 T 350-2,5 A 46 H SG-LAB/32,0
80 T 400-3,0 A 46 H SG-LAB/32,0
41 A 46 H BF 80
41 A 46 H BF 80
41 A 46 H BF 80
300 x 2,0 x 32,0 (1 1/4)
350 x 2,5 x 32,0 (1 1/4)
400 x 3,0 x 32,0 (1 1/4)
5 100
4 400
3 800
20
10
10
9,000
5,920
10,830
804926
805596
805657
207 I 11
Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje
Výkonová řada SG-ELASTIC, HEAVY DUTY
Rozbrušovací kotouč s ocelovým jádrem
SCT 1250
Rozbrušovací kotouč s ocelovým jádrem vyvinutý a patentovaný firmou PFERD se vyznačuje
masivním ocelovým nosným tělesem sendvičové konstrukce, které neobsahuje žádné podíly
brusiv.
Tato speciální konstrukce nástroje poskytuje
následující výhody:
1. Ocelové jádro umožňuje použití
menších upínacích přírub
Z toho vyplývá:
■■Zmenšený zbytkový průměr kotouče
■■Řezání větších průřezů materiálu
■■Snížení nákladů na řezání
12 I 207
Maximální využití brusiva
2. Ocelové jádro zvyšuje boční stabilitu
rozbrušovacího kotouče
Z toho vyplývá:
■■Zmenšená šířka rozbrušovacího kotouče
■■Nepatrná ztráta na řezaném materiálu
■■Menší odpad třísek popř.
strusky
■■Stačí nižší výkon pohonu stroje
■■Kratší doby řezání
■■Vyšší průchod materiálu
■■Stabilnější řezání s menšími vibracemi
■■Delší životnost nástroje
■■Menší zatížení hlukem
3. Díky ocelovému jádru bez brusiva
nevznikají žádné náklady na likvidaci
zbytků kotouče.
Download

Rozbrušovací kotouče pro stacionární stroje