SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Vhodnou volbou spotřebního materiálu pro přípravu Vašich vzorků lze ušetřit čas i peníze.
Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat!
Postup při přípravě metalografického výbrusu zahrnuje několik kroků: oddělení vzorku od zkoumaného materiálu, jeho
zapouzdření do vhodné hmoty, vybroušení a vyleštění. Každý krok má svá úskalí a správným spotřebním materiálem lze
dosáhnout časové i finanční úspory a v neposlední řadě i zlepšení komfortu práce.
A. Dělení
B. Zapouzdření
C. Broušení a leštění
1
A. DĚLENÍ
2
DĚLENÍ (1)
Příprava vzorků pro hodnocení mikrostruktury zahrnuje několik operací, jejichž úspěšné a snadné provedení závisí na
kvalitě kroků předešlých. Prvním krokem bývá řezání materiálu a ovlivňuje tak všechny následné kroky přípravy. Jeho
špatným provedením může být do vzorku vnesena velká deformace.
Při dělení velkých dílů je vhodné nejprve vydělit menší část materiálu pomocí velkých strojních pil, pásových pil,
autogeny apod., a poté vést řez na metalografické pile co nejblíže hodnoceného místa.
Velice důležité je při řezání správné a pevné upnutí děleného vzorku v pile. Pokud je vzorek upnut volně nebo nesprávně,
může dojít ke zlomení kotouče a deformaci vzorku .
Správně provedený řez minimálně deformuje povrch, je proveden rychle a není spálený ani „zamazaný“. Správného řezu
při odpovídající rychlosti řezání dosáhneme vhodnou volbou řezného kotouče, správným upnutím vzorku a správným
nastavením řezných podmínek na pile.
Volba parametrů řezných parametrů:
• druh a velikost řezné částice
• tvrdost kotouče (tuhost matrice)
• tloušťka kotouče
• chlazení (ideálně s přídavkem protikorozních složek)
• upnutí vzorku
3
DĚLENÍ (2)
Pro dělení v metalografii i petrografii se používají různé druhy dělících kotoučů.
Možné druhy dělících kotoučů:
• Rozbrušovací kotouče na bázi Al2O3 nebo SiC různého určení (dle průměru, zrnitosti, pojiva)
• AcuThin kotouče
jsou vytvořené pro rychlé dělení malých a delikátních vzorků, ale vhodné jsou i pro řezání velkých robustních vzorků. Mají
všestranné použití pro velké množství materiálů. Tloušťka kotoučů maximálně 0,81mm při průměru kotouče 300mm!
• Orbitální řezné kotouče
jsou speciální kotouče pro orbitální pily upravené tak, aby maximálně využívaly jejich technologické výhody. Řez těmito
kotouči je velmi rychlý, s minimální deformací a bez spálených míst.
• CBN a diamantové kotouče
jsou speciální řezné kotouče, které se používají při dělení speciálních materiálů, jako jsou velice tvrdé materiály
(tvrdokovy, keramiky, petrografické vzorky…) a nebo naopak měkké materiály (polymery, guma, plasty…)
4
DĚLENÍ (3)
Rozbrušovací kotouče jsou určený pro rozbrušovací pily a některé přesné pily:
označení
řezná částice
matrice
použití
09P
Al2O3
pryskyřice
ocel a železné materiály
tvrdé a velmi tvrdé
HRC 60 a více
10P
Al2O3
pryskyřice
ocel a železné materiály
středně tvrdé
HRC 50 – 60
11P
Al2O3
pryskyřice
ocel a železné materiály
měkké až středně tvrdé
HRC 35 – 50
12P
Al2O3
pryskyřice
ocel a železné materiály
velmi měkké
HRC do 35
07P
SiC
pryskyřice
titan a jeho slitiny
zirkonium a jeho slitiny
08P
Al2O3
pryskyřice
rychlořezné oceli
cementované oceli
nerezové oceli
5
DĚLENÍ (3) - pokračování
označení
řezná částice
matrice
použití
HHH
Al2O3
pryskyřice
extrémně tvrdé železné materiály a oceli
HRC 60 a více
HH
Al2O3
pryskyřice
tvrdé železné materiály a oceli
HRC 50 – 60
H
Al2O3
pryskyřice
železné materiály a oceli
HRC 35 – 50
FS
Al2O3
pryskyřice
obecné řezání měkkých železných materiálů
NF
SiC
pryskyřice
obecné řezání neželezných materiálů
HHA
Al2O3
pryskyřice
tvárné a tuhé materiály
superslitiny
01
Al2O3
guma
obecné použití pro delikátní řezy
02
Al2O3
guma
nástrojové oceli
cementované oceli
nerezové oceli
6
DĚLENÍ (4)
Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro přesné pily
Jsou určené pro speciální dělení malých, delikátních nebo extrémně tvrdých materiálů. Tyto pily primárně používají tenké
kotouče s kovovou matricí a diamantovým brusivem, což umožňuje přesný řez (s přesností na jednotky μm), minimální
úběr materiálu při řezu a minimální deformaci (v jednotkách μm). U větších pil, které používají otáčky pře 3000 ot/min,
lze použít i rozbrušovací kotouče.
Výběr kotouče závisí stejně jako u rozbrušovacích kotoučů na řezaném materiálu. Nutné je také dostatečné chlazení při
řezání vhodných chladícím médiem, nejlépe s protikorozními přídavky a správné upnutí materiálu při řezu.
diamantové řezné kotouče
30HC
polymery, guma, měkké gumové materiály
20HC
rychlé dělení kovů
15HC
MMC kompozity, tištěné spoje, kosti, titan
20LC
tvrdé pevné materiály, keramika
15LC
tvrdé křehké materiály, sklo, Al2O3, ZrO2, beton
10LC
středně tvrdá až měkká keramika, kompozity se skelnými vlákny
5LC
měkká keramika, kompozity s jemnými výplněmi, CaF2, MgF2, uhlíkové kompozity
CBN LC
Fe, Co, Ni a jejich slitiny a superslitiny
CBN HC
Fe, Co, Ni a jejich slitiny a superslitiny
7
B. ZAPOUZDŘENÍ
8
ZAPOUZDŘENÍ
Existují dva primární důvody, proč vzorky zapouzdřit - jednodušší manipulace a ochrana hran vzorků. Ochrana hran
vzorků je rozhodující, pokud zkoumáte povrch vzorku. Snadná manipulace vzorku je pak s výhodou uplatnitelná jak při
manuální přípravě vzorků (osobní ochrana či prodloužení životnosti spotřebního materiálu při broušení a leštění), tak
hlavně při poloautomatické přípravě vzorků.
Při rozhodování, zda zvolit zalisování za tepla či zalévání za studena, je nutné zohlednit více faktorů (materiál vzorků,
počet vzorků, který denně připravujete, jejich velikost a tvar, …)
Zalisování za tepla
Při zalisování za tepla se využívá vysoké teploty a tlaku pro zapouzdření vzorku do hmoty. Tato technika zaručuje
výbornou ochranu hran vzorků a konzistentní tvar a velikost vzorků.
Zalévání za studena
Zalévání za studena je vhodné pro materiály, které jsou citlivé na vysokou teplotu a tlak. Epoxidové pryskyřice jsou
voleny zvláště pro svou vysokou zabíhavost, nízkou smrštivost a snadnou infiltraci do pórů a trhlin v materiálu.
Akrylátové hmoty jsou voleny hlavně s ohledem na jejich krátkou dobu vytvrzení. Pro oba druhy pryskyřic jsou k dispozici
barviva a plniva, která mohou zvýraznit rozhraní mezi materiálem vzorku a zalévací hmoty, zvýšit tvrdost zalévacích hmot
nebo vytvořit hmotu vodící, vhodnou pro SEM analýzu.
Příslušenství zahrnuje pomocné materiály (formičky, držáčky atd.)
9
ZAPOUZDŘENÍ (1)
Pro zalisování za tepla:
PhenoCure

fenolová hmota plněná dřevěným práškem

obecné použití

dobrá ochrana hran

středně velká smrštivost

ekonomická výhodnost

černá x červená x zelená

tvrdost ~ 88 Shore D
PhenoCure tablety

předlisované tablety hmoty PhenoCure

jednoduchá aplikace přímo na vzorek do formy

šetří čas a udržuje čistší prostředí

černá x červená x zelená

tvrdost ~ 88 Shore D
Diallyl Phthalate

pryskyřice s plnivem pro středně tvrdé materiály

skelné plnivo

minerální plnivo TiO2

velice dobrá ochrana hran

modrá

tvrdost ~ 91Shore D
10
ZAPOUZDŘENÍ (2)
Pro zalisování za tepla:
EpoMet








pryskyřice s minerálním plnivem SiO2
velice dobrá ochrana hran vzorku
zalévání velmi tvrdých materiálů
2 velikosti částic
G – větší částice pro běžnou metalografii
F – malé částice pro tvarově složitější vzorky
černá
tvrdost ~ 96 Shore D
EpoVit





pryskyřice s minerálním a skelným plnivem
výborná ochrana hran
vysoká tvrdost
černá
tvrdost ~ 94Shore D
ProbeMet





pryskyřice s minerálním SiO2 a Cu plnivem
vodivý materiál s dobrou ochranou hran vzorku
použití při SEM analýze (pokud není Cu předmětem zájmu)
může způsobovat na Al vzorcích Cu-Al galvanický článek
tvrdost ~ 94Shore D
11
ZAPOUZDŘENÍ (3)
Pro zalisování za tepla
KonductoMet

pryskyřice s minerálním SiO2 a grafitovým plnivem

použití při SEM analýze (pokud není C předmětem zájmu)

dobrá ochrana hran vzorku a vyšší tvrdost než ProbeMet

tvrdost ~ 88 Shore D
TransOptic

průhledná lisovací hmota s obecným použitím

snadné vyjmutí vzorků ze zalisované hmoty opětovným zahřátím

měkká ve srovnání s ostatními lisovacími hmotami

termoplastická hmota – vyžaduje speciální chladící cyklus (SimpliMet 3000 nebo XPS1)

tvrdost ~ 80 Shore D
12
ZAPOUZDŘENÍ (4)
Zalévání za studena – akrylátové pryskyřice:
Jsou vhodné pro rutinní kontrolu, rychle tuhnou, ale vyvíjejí při tuhnutí poměrně vysoké teploty. Díky rychlému tuhnutí
vytváří většina mezeru mezi vzorkem a zapouzdřovací hmotou, která lze minimalizovat nebo odstranit tuhnutím
akrylátových pryskyřic pod tlakem, v tzv. tlakových hrncích.
Varidur 10





poloprůhledná hmota
nízká smrštivost
vysoká zabíhavost
vytvrzení 8 minut
teplota při tuhnutí max 100°C
VariDur 200

tmavě modrá neprůhledná hmota

nízká smrštivost

vysoká zabíhavost

vytvrzení 8 minut

teplota při tuhnutí max 100°C
VariDur 3000

modrá neprůhledná hmota

plnivo minerály pro zvýšení tvrdosti – nejtvdší zalévací hmota

nízká smrštivost

vysoká zabíhavost

vytvrzení 15-30 minut při pokojové teplotě

teplota při tuhnutí max 122°C

tvrdost ~ 85 Shore D
13
ZAPOUZDŘENÍ (5)
Zalévání za studena – akrylátové pryskyřice:
VariKleer






poloprůhledná hmota
čirá při tuhnutí pod tlakem
obecné použití
vytvrzení 5-15 minut při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí max 100°C
tvrdost ~ 84 Shore D
VariKwick






modrá neprůhledná hmota
rychle tuhnoucí
středně velká smrštivost a zabíhavost
vytvrzení 5 minut při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí max 85°C
tvrdost ~ 85 Shore D
SamplKwick

průsvitná hmota

obecné použití

vytvrzení 5-8 minut při pokojové teplotě

teplota při tuhnutí max 79°C

tvrdost ~ 85 Shore D
14
ZAPOUZDŘENÍ (6)
Zalévání za studena – epoxidové pryskyřice:
vynikají výbornou zabíhavostí a malou smrštivostí, takže tvoří minimální mezeru mezi vzorkem a zapouzdřovací hmotou.
Kvalitu zalití lze ještě vylepšit zaléváním ve vakuu, kdy epoxidová pryskyřice ještě lépe přilne ke vzorku, infiltruje do
porézních a dutých materiálů a vyplní případné trhliny. Epoxidové pryskyřice vyžadují delší dobu na tuhnutí, ale vyvíjejí
nízké teploty při tuhnutí.
EpoxiCure





čirá hmota
obecné použití
vytvrzení 6 hodin při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí do 55°C
tvrdost ~ 82 Shore D
EpoHeat






průhledná žlutá hmota
vytvrzování v peci při zvýšené teplotě
dlouhá životnost rozmíchané pryskyřice umožňuje přípravu ve velkém množství
vytvrzení 90 minut při teplotě 55°C
teplota při tuhnutí do 170°C
tvrdost ~ 85 Shore D
EpoThin





čirá hmota
velice nízká viskozita
vytvrzení 9 hodin při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí do 55°C
tvrdost ~ 78 Shore D
15
ZAPOUZDŘENÍ (7)
Zalévání za studena – epoxidové pryskyřice:
EpoKwick




čirá hmota rychle tuhnoucí
vytvrzení 90 minut při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí do 145°C
tvrdost ~ 82 Shore D
EpoColor





červená hmota
pro zvýraznění pórů a trhlin
vytvrzení 90 minut při pokojové teplotě
teplota při tuhnutí do 145°C
tvrdost ~ 82 Shore D
16
ZAPOUZDŘENÍ (8)
Příslušenství:
V nabídce pro Vás máme velké množství pomocného materiálu, který Vás zpříjemní a usnadní práci při zapouzdřování
vzorků, umožní snadněji identifikovat vzorky anebo vylepšovat vlastnosti zalévacích hmot různými plnidly.


EpoBlue
modré barvivo pro
epoxidové pryskyřice
práškové









Release Agent
vymazávací prostředek
vhodné do formiček pro zalévání za
studena
vhodné pro lisy – vymazávání forem
malé balení s aplikačním štětečkem
velká balení na dolití, ekonomicky
výhodnější
Flat Edge Filler
plnivo pro zvýšení tvrdosti
zalévacích hmot
tvrdost cca 750HV
směs globulární oxidické
keramiky
vhodné pro leptání, netvoří
galvanické články






Conductive Filler
vodivé plnivo na niklové bázi
vhodné pro všechny hmoty
pro zalévání za studena
Příprava zalévacích hmot
voskované papírové kelímky
se stupnicí, 200ml
150ml, vhodné pro vakuovací
zalévací zařízení
dřevěné míchací tyčinky
17
ZAPOUZDŘENÍ (9)
Příslušenství – držáčky:






SamplKlip
z nerezové oceli
nejtvrdší držáčky, méně
vhodné pro měkké
materiály
při leptání může tvořit
článek s kovovými vzorky
v x š x d = 6 x 14 x 9mm
Clamp
nerezová ocel
6mm výška


SamplKlip I
plastové
v x š x d = 6 x 12 x 8mm








MultiClamp
plastové
5 vzorků – 1mm
4 vzorky – 2mm
4 vzorky – 3mm



UniClip
plastové
při zalisování za tepla je
s výhodou použít držáček
„nožičkami“ nahoru
v x š x d = 10 x 9 x 13mm
průhledné, černé, červené,
zelené
Clip
plastové
vhodné pouze pro zalévání
za studena
v x š x d = 6 x 7 x 9,5mm
18
ZAPOUZDŘENÍ (10)
Příslušenství – formičky:
SamplKup
pevný polyetylen
vícenásobné použití
neprůhledné, modré
odnímatelné dno
Ø 25, 30, 40, 50mm
Ø 1“, 1¼“, 1½“, 2“
balení po 12ks












EPDM Mounting Cups odbélníkové
vícenásobné použití
63 x 25 x 46mm
150 x 100 x 50mm
150 x 76 x 25mm
balení po 1ks
Disposeable Mounting Cups

vícenásobné použití

Ø 1“, 1¼“, 1½“, 2“

balení po 50ks










EPDM Mounting Cups
vícenásobné použití
Ø 1“, 1¼“, 1½“, 2“
balení po 5ks
Plastové prstýnky s disky
prstýnky
pro použití s epoxy
systémem
Ø 1“, 1¼“, 1½“, 2“
balení po 100ks
disky
pro použití s plastovými
prstýnky
balení po 1ks













Silikonové formičky
měkký silikon
vícenásobné použití
Ø 25mm – výška 23mm
Ø 30mm – výška 25mm
Ø 32mm – výška 25mm
Ø 38mm – výška 25mm
Ø 40mm – výška 30mm
Ø 50mm – výška 30mm
Ø 60mm – výška 35mm
v x š x d = 22 x 55 x 30mm
v x š x d = 22 x 70 x 40mm
v x š x d = 22 x 100 x 50mm
balení po 1ks
19
C. BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ
20
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ
Broušení a leštění může být prováděno mnoha způsoby a mnoha kombinacemi jednotlivých kroků. Existují systémy
vhodné pouze pro broušení, ale většina kroků přípravy výbrusu je prováděna na stolních bruskách/leštičkách.
Cílem přípravy je finálně vyleštěný vzorek bez deformace a vhodný k analýze.
První krok broušení by měl být prováděn na co nejjemnější podložce (v závislosti na kvalitě povrchu po řezání) tak, aby se
v co nejkratším čase vytvořil rovný povrch a odstranila veškerá deformace po řezání. Každý následný krok přípravy by měl
odstranit deformaci vnesenou předchozími kroky a zároveň by měl vnášet do vzorku co nejmenší možnou deformaci.
Toho dosáhneme volbou vhodné podložky a použitím smáčedla, nejčastěji vody.
Brusný a leštící spotřební materiál pro následující brusky/leštičky:

MiniMet 1000

MetaServ 250 (+ Vector a Vector LC 250); EcoMet 250/300 family (+ AutoMet 250/300 family); Vanguard 2000,
VibroMet 2

Electer-Set
21
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – MiniMet 1000
Spotřební materiál na MiniMet 1000 je speciální svým rozměrem o Ø 73mm a nepokrývá tak celou škálu spotřebního
materiálu pro brusky / leštičky s běžnými pracovními rozměry s Ø 200 – 350mm.
Zahrnuje tedy:
• brusné SiC papíry
• diamantové brusné disky UltraPrep
• leštící podložky UltraPad, UltraPol, Nylon, TexMet C, TriDent, MicroCloth, MasterTex, ChemoMet
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – Electer
Spotřební materiál pro přenosnou metalografickou sadu Electer zahrnuje vybraný spotřební materiál se speciálním
Ø 32mm a nepokrývá tak celou škálu spotřebního materiálu pro brusky / leštičky s běžnými pracovními rozměry s Ø 200
– 350mm.
Zahrnuje tedy:
• brusné SiC papíry
• leštící podložky WhiteFelt a VelTex
22
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – všechny běžné brusky/leštičky s Ø 200 až 300 mm
MetaServ 250 (+ Vector a Vector LC 250); EcoMet 250/300 family (+ AutoMet 250/300 family); Vanguard 2000
APEX rychloupínací magnetický systém
Rychloupínací magnetický systém lze využívat jak s podložkami na broušení, tak na leštění. Základem je magnetický
kotouč MagnoDisk, na který se pokládají nosné feromagnetické plechy MagnoPad s nalepenými podložkami pro
broušení nebo leštění.
Pokud požíváte pro broušení nelepící SiC papíry, místo plechů MagnoPad použijete plechy MagnoMet, které mají povrch
vhodný k nalepení oboustranně lepící podložce MetGrip Liner, pomocí níž nalepíte i nelepící papír. Nebo využijte
novinku Apex S, který je vhodný jak pro papíry CarbiMet S, ale udrží i obyčejné nelepící papíry.
Pokud ještě nemáte rychloupínací magnetický systém, ale používáte Al disky, můžete na ně nalepit magnetickou folii
MagnoFix, a tím si vytvoříte nový magnetický disk.
MagnoDisk / MagnoFix
MagnoDisk je základem magnetického rychloupínacího systému. Na něj se přichytávají nosné plechy s brusnými nebo
leštícími podložkami.
MagnoFix je magnetická samolepící folie, kterou je možné nalepit na hliníkový disk a tím tak vytvořit „nový“ magnetický
disk.
MagnoPad
MagnoPad je feromagnetický nosný plech, opatřený teflonovým povlakem pro snazší odlepení nalepených podložek.
Vhodný je pro všechny samolepící podložky.
MagnoMet
MagnoMet je feromagnetický nosný plech s hladkým lesklým povrchem. Vhodný je pro nelepící brusné papíry, které se
přilepují pomocí oboustranně lepící folie MetGrip Liner. Lze použít i se všemi samolepícími podložkami, které se ale
mohou po delším čase nalepení hůře odstraňovat, pro ty doporučujeme MagnoPad nosné plechy.
23
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (1)
MetGrip Liner
MetGrip Liner jsou oboustranně lepící folie, kterými se lepí na nosné plechy MagnoMet nelepící papíry. Jedna folie vydrží
až 30 nalepení papíru.
Nelze použít na nosné plechy MagnoPad, ze kterých by MetGrip Liner při odlepování strhával teflonovou vrstvu.
Apex S
Apex S je inovativní systém uchycování nelepících brusných papírů. Unikátní folie umožňuje pevné a kvalitní přichycení
brusné podložky, ale zároveň umožňuje snadné odejmutí po skončení broušení, a to bez jakýchkoliv zbytků lepení a
nutnosti následného čištění.
K dispozici máte dvě varianty, buď mít folii se samolepící zadní stranou a nalepit ji na MagnoMet, nebo mít folii už s
feromagnetickým nosičem.
24
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (2)
SiC papíry
Poskytují rychlý úběr materiálu, lze je použít téměř na všechny materiály a minimálně ovlivňují samotné vzorky. Jejich
nevýhodou je krátká životnost, během prvních dvou minut dojde k obroušení papíru a pro kvalitní přípravu je třeba papír
vyměnit.
SiC papíry můžete mít buď samolepící, nebo nelepící, podle toho, jaký systém upínání využíváte.
ZirMet papíry
Jsou vhodné pro rychlý úběr materiálu v prvních krocích přípravy vzorku, pro přípravu centrálním přítlakem
nebo pro veliké vzorky. Jako brusivo mají ZrO2, životnost je mnohem delší než u SiC papírů.
Tyto papíry jsou pouze samolepící.
CarbiMet S
SiC brusné papíry se speciálním povrchem zadní strany, vhodným k upínání pomocí Apexu S.
Poskytují rychlý úběr materiálu a rovnoměrný povrch vzorku. Mají zvýšenou životnost vzhledem k velikosti
úběru materiálu.
25
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (3)
Apex CGD
Apexy CGD jsou diamantové brusné podložky pro agresívní a rychlý úběr materiálu. Vzorky jsou perfektně rovné i
při delší době přípravy. Velmi vhodná je tato podložka pro použití při kontrolovaném úběru v ose Z. Jako smáčedlo
se používá pouze voda.
Apex DGD Color
Apexy DGD Color jsou diamantové brusné podložky, které mají diamantové brusivo definované velikosti uloženo v
ostrůvcích mírně vyvýšených na povrchem podložky. To umožňuje velice kvalitní výbrus, rovný vzorek, ochranu
hran ve velice krátkých časech. Díky vyvýšeným ostrůvkům s diamantem dochází k rychlému odvodu obrusu
z disku, podložka se nezanáší a není třeba ji obnovovat brusným kamínkem.
Jednotlivé zrnitosti jsou přehledně barevně rozlišeny pro jednoduchou orientaci. Škála zrnitostí je veliká, od
240μm až do 8μm.
Jako smáčedlo se používá pouze voda. Nabízíme Vám variantu buď samolepící, nebo již s nosným plechem.
Apex DGD
Apexy DGD jsou diamantové brusné podložky, které mají diamantové brusivo definované velikosti rovnoměrně
rozprostřené po celé ploše podložky (podobně jako SIC papíry). I po dlouhém broušení mají vzorky perfektní
rovinnost, jsou vhodné pro kontrolovaný úběr v ose Z. Mají rychlý úběr materiálu a dlouhou životnost. Široká
škála zrnitostí pokrývá stupnic od 165μm až do 0,5μm.
Jako smáčedlo se používá pouze voda. Nabízíme Vám variantu buď samolepící, nebo již s nosným plechem.
Apex Hercules
Apex Hercules je nosný plech, na kterém jsou nalepeny ostrůvky porézní pryskyřice, různě pevnou. Na základě
pevnosti této pryskyřice je vhodné používat Apex Hercules H pro materiály s tvrdostí větší než je HV236, HRC20 a
Apex Hercules S pro měkčí. Apex Hercules se požívá spolu s diamantovými suspenzemi MetaDi nebo MetaDi
Supreme větších zrnitostí (45μm - 6μm) a jako smáčedlo se používá roztok pro smáčení diamantových suspenzí
MetaDi Fluid.
Podložky mají velký úběr materiálu s ohledem na velikost diamntu dodaného v suspenzi a vysokou rovinnost.
26
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (4)
UltraPrep
UltraPrep jsou diamantové brusné podložky vhodné pro tvrdé materiály, keramika apod. Diamantové brusivo je
upevněno buď v pryskyřicové nebo kovové matrici. Jako smáčedlo se používá pouze voda.
Brusné prášky
Brusné prášky jsou buď SiC nebo Al2O3. Používají se s litinovými nebo látkovými podložkami a pokrývají širokou škálu
zrnitostí od 127μm do 3μm. Prášek se smíchá s destilovanou vodou do požadované konzistence a je vhodný k použití.
27
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (5)
Leštící plátna (na vyžádání možno poslat vzorník leštících podložek):
Podložka
Použití
Velikost
brusiva
Typ
brusiva
Aplikace
UltraPad
použitím této podložky lze
nahradit několik kroků s SiC
papírem
6μm a vyšší
diamant
železné materiály a tepelné
nástřiky
UltraPol
výborná kvalita povrchu,
rovinnost středně tvrdých a
tvrdých vzorků
6μm a vyšší
diamant
minerály, uhlí, keramika,
vměstky v oceli,
žáruvzdorné materiály
Nylon
uchová rovinnost vzorků i
tvrdých fází
6μm a vyšší
diamant
železné materiály, slinuté
karbidy, litiny
TexMet P
veliký úběr materiálu,
rovinnost u tvrdých vzorků
6μm a vyšší
diamant
keramika, karbidy,
petrografické vzorky, tvrdé
kovy, sklo, MMC
TexMet C
obecné použití při leštění
15 – 0,02μm
diamant
Al2O3, SiO2
železné i neželezné kovy,
keramika, elektronika,
tištěné spoje, tepelné
nástřiky, litiny, minerály,
kompozity, plasty
TriDent
skvělá rovinnost vzorků i fází ,
perfektní kvalita povrchu
9 – 1μm
diamant
železné i neželezné kovy,
mikroelektronika, povlaky
VerduTex
pro předleštění a konečné
leštění
9 – 1μm
diamant
železné i neželezné kovy,
kompozity, plasty
28
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ (5) - pokračování
Leštící plátna (na vyžádání možno poslat vzorník leštících podložek):
Podložka
Použití
Velikost
brusiva
Typ
brusiva
Aplikace
VelTex
pro předleštění a konečné
leštění
9 – 1μm
diamant
Al2O3
oceli, neželezné a měkké
materiály
WhiteFelt
pro předleštění a konečné
leštění
6 – 0,02μm
diamant
Al2O3, SiO2
železné i neželezné kovy
PoliCloth
obecné použití
6 – 1μm
diamant
litiny, Al a Al slitiny, Cu a Cu
slitiny, uhlí, měkké
materiály
MicroCloth
nejpoužívanější podložka pro
konečné doleštění
5 – 0,02μm
diamant
Al2O3, SiO2
železné i neželezné kovy,
keramika, kompozioty,
tištění spoje, plasty,
elektronika
MicroFloc
velice vhodná pro
nezapouzdřené vzorky
0,06 – 0,02μm
Al2O3, SiO2
železné i neželezné kovy
MasterTex
konečné doleštění
1 – 0,05μm
Al2O3, SiO2
měkké neželezné materiály,
mikroelektronika
ChemoMet
podložka vhodná pro
chemomechanické leštění
1 – 0,02μm
Al2O3, SiO2
titan, nerezová ocel, olovo,
cín, pájky, elektronika,
měkké neželezné kovy,
plasty
29
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – diamantové leštící prostředky
Diamant je běžně používaný pro přípravu kovů, keramiky a minerálů. Má vysoký úběr materiálu, který je ještě umocněn
použitím polykrystalického diamantu namísto monokrystalického. Vyšší počet řezných ploch na polykrystalickém
diamantu umožňuje efektivní řez a minimalizuje deformaci.
Pokud pracujete v materiály citlivými na vodu nebo měkkými materiály, do
nichž by se mohly ostré částice diamantu zabodnout, pak zvolte místo
diamantové suspenze pastu. Pokud ale máte postup plně automatizovaný,
bez suspenze se neobejdete.
Nabízíme:
• polykrystalické diamantové suspenze (barevně odlišené zrnitosti)
• polykrystalické diamantové suspenze (bezbarvé)
• monokrystalické diamantové suspenze
• monokrystalické diamantové suspenze COMBO (včetně smáčedla)
• polykrystalické diamantové pasty
• monokrystalické diamantové pasty
Diamantové leštící prostředky se používají spolu se smáčedlem MetaDi Fluid,
pokud máte materiál citlivý na vodu a používáte diamantové pasty, pak jako
smáčedlo použijte Polishing oil a nebo AutoMet Lapping Oil, smáčedla na
olejové bázi.
30
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – oxidické leštící prostředky
Oxidické leštící prostředky jsou vhodné pro konečné doleštění materiálu, odstraní poslední deformace, které jsou již
okem neviditelné, ale odhalí je až mikroskop. Nezbytné je dolešťovat materiál při pozorovaní při velikých zvětšeních,
v polarizovaném světle, při diferenciálním interferenčním kontrastu anebo třeba při technice EBSD.
Podložka
Typ
Velikost
brusiva brusiva
Aplikace
MaterPrep
Al2O3
0,05μm
• pH 8,5
• pro minerály, žeelzné kovy, slitiny nízkotavitelných kovů,
karbidy, vzácné kovy, elektroniku
MasterMet
SiO2
0,06μm
•
•
•
•
pH 10
chemo-mechanické leštění
pro minerály, neželezné kovy, keramiku a sklo
amorfní koloidní suspenze
MasterMet 2
SiO2
0,02μm
•
•
•
•
pH 10,5
chemo-mechanické leštění
pro měkké neželezné kovy, měď, hliník, minerály, optická vlákna
nekrystalizující amorfní koloidní suspenze
MasterPolish
Al2O3 +
SiO2
0,05μm
• pH 9
• obsahuje minimum vody a je tak vhodný pro materiály citlivé
na vodu
• pro Mg slitiny, Co slitiny, železné kovy, nikl, MMC kompozity
MasterPolish 2
SiO2 + Fe
oxidy
0,06μm
• pH 10
• chemomechanické leštění
• pro safíry, sklo, aluminu, SiN, MMC a CMC kompozity
31
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ – oxidické leštící prostředky, pokračování
Oxidické leštící prostředky jsou vhodné pro konečné doleštění materiálu, odstraní poslední deformace, které jsou již
okem neviditelné, ale odhalí je až mikroskop. Nezbytné je dolešťovat materiál při pozorovaní při velikých zvětšeních,
v polarizovaném světle, při diferenciálním interferenčním kontrastu anebo třeba při technice EBSD.
Podložka
Typ
brusiva
Velikost
brusiva
Aplikace
Topol
Al2O3
1,0μm
0,7μm
0,25μm
• pH neutrální
MicroPolish
Al2O3
0,05μm
0,3μm
1,0μm
•
•
•
•
aglomerovaný Al2O3
vysoké rychlosti úběru
pro hořčík, olovo a jejich slitiny
ve formě suspenzí i prášků
MicroPolish II
Al2O3
0,3μm
1,0μm
•
•
•
•
deaglomerovaný Al2O3 vysoké kvality
lepší kvalita povrchu než od aglomerovaných verzí
pro většinu kovů a minerálů
ve formě suspenzí i prášků
32
Download

Přehledně o spotřebním materiálu firmy Buehler