Šk ál a skel Pl anibel Clear
č i r é p l av e n é s k l o f l o at
Škála skel Planibel Clear
Škála skel Planibel Clear
zahrnuje tři základní produkty
s neutrálním vzhledem. Skla
Planibel Clear, Planibel
Linea Azzurra a Planibel
Clearvision jsou výrobky
používané v architektuře
a interiérovém designu v široké
škále aplikací. Jejich vlastnosti
jsou důkazem intenzivní snahy
společnosti AGC Glass Europe*
dodávat nejlepší sklo, počínaje
základním plaveným sklem
float až k vysoce výkonným
produktům s povlaky.
* dále jen AGC
Zdroj inspirace
Důležitost prosklených ploch v architektuře a projektech stále roste. Sklo – ušlechtilý materiál s fascinujícími vlastnostmi – je zdrojem inspirace pro tvůrce nejen obytných prostor. Kvalita základního skla používaného ve škále skel Planibel Clear nabízí designérům řešení v souladu se soudobými architektonickými trendy.
Rozmanitost aplikací
Výrobky z čirého plaveného skla float se používají jako základ
pro celou rozsáhlou škálu produktů:
> Dekorace: lakované sklo (Lacobel), matované sklo
(Matelux), nebo kombinace obou těchto typů (Matelac)
Škála skel Planibel Clear
> Vrstvené bezpečnostní sklo (Stratobel a Stratophone)
> Skla s povlakem: sklo s protisluneční ochranou
(Stopsol), nízkoemisivní sklo (Planibel Low-E), nebo
kombinace obou těchto skel (Sunergy a Stopray)
> Izolační dvojskla (Thermobel)
> Speciální aplikace: solární panely, ploché obrazovky,
kompaktní disky, apod.
Tyto výrobky z plochého plaveného skla float mohou být zpracovávány tak, jak je to požadováno pro zmíněné aplikace: tepelné tvrzení, smaltování, dekorování sítotiskem, pískování, UV
lepení, atd.
Sklo Planibel Clearvision
ve vrstveném skle Stratobel
Sklo Planibel Clear
Planibel
clEAr
Planibel
Clearvision
Standardní neutrální základní sklo se nabízí pro veškeré aplikace
ve stavebnictví, interiérovém designu a také pro automobilový
průmysl a high-tech aplikace. Sklo Planibel Clear může být zpracováváno všemi možnými způsoby (tepelné tvrzení, ohýbání,
dekorování sítotiskem, pískování, leptání kyselinou, apod.). Tento výrobek je dostupný v širokém rozsahu tlouštěk (od 0,85 mm
až do 12 mm). Společnost AGC je specialistou na extra tenké
tloušťky pro high-tech aplikace.
Toto extra čiré sklo v řadě Planibel odpovídá současným architektonickým trendům směřujícím k neutralitě, čistotě a jasnosti.
Sklo Planibel Clearvision je pozoruhodným výrobkem s jedinečnou světelnou prostupností (92 %). Jeho excelentní index podání
barev nabízí vynikající vzhled. I ve větších tloušťkách zůstává sklo
neutrální, což svědčí o výjimečnosti tohoto produktu.
Dekorace
Tradiční aplikace jsou: nábytek, dělící stěny a dveře.
Planibel
Linea Azzurra
Exkluzivní tlusté sklo určené pro použití v interiérovém designu a v architektuře – Planibel Linea Azzurra skutečně upoutá
na první pohled. Jeho lehce namodralé zbarvení mu propůjčuje nepřekonatelný a originální vzhled, nesrovnatelný s jeho konkurenty. S tloušťkou až do 25 mm může být sklo Planibel Linea
Azzurra použito pro veškeré aplikace – jak interiérové (dekorace, nábytek), tak exteriérové. Vzhledem k dostupnosti ve velkých tloušťkách je toto sklo rovněž řešením poskytujícím odolnost proti větru u bodových strukturálních fasád. Díky jednoduchosti, se kterou může být toto sklo řezáno a zpracováváno, nabízí excelentní výkon a neomezené možnosti zpracování.
Produkty vyrobené ze skla Planibel Clearvision – jako například
lakované sklo, chemicky matované sklo a pískované sklo – jsou
vysoce ceněny pro použití v interiérovém designu.
Architektura
V exteriéru se sklo Planibel Clearvision používá jako základní sklo v architektonických aplikacích: vrstvené bezpečnostní sklo (výkladní skříně), dvouplášťové fasády a sklo s povlakem. I ve větších tloušťkách (které jsou požadovány například
pro odolnost proti působení větru) si sklo Clearvision zachovává
svoji prvotřídní transparentnost a neutrálnost.
Solární aplikace
Sklo Planibel Clearvision představuje ideální výrobek pro solární aplikace: fotovoltaické solární panely, termální panely a solární zrcadla. Toto sklo nabízí mimořádně vysokou energetickou
prostupnost v rámci spektra pro solární panely. Sklo Planibel
Clearvision tudíž zvyšuje spektrální senzitivitu solárních panelů
a maximalizuje efektivitu solárních kolektorů.
Detailní „Technický list“ s informacemi o solárních vlastnostech
skla Planibel Clearvision je možno získat na vyžádání.
Sklo Planibel Linea Azzurra jako matované sklo Matelux
Sklo Planibel Clearvision – perfektní pro solární aplikace
02 CZ 06/2013
Dostupnost v jednoduchém zasklení
mm
Planibel Clear
Planibel Linea Azzurra
Planibel Clearvision
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
X
X
X
X
8
X
X
X
10
X
X
X
12
X
X
X
15
19
25
X
X*
X
X*
X
* na vyžádání
Dostupnost v ultratenkých tloušťkách (závod Mol)
mm
Tolerance
0,85
± 0,05
0,95
± 0,05
1,1
± 0,05
1,25
± 0,05
1,6
± 0,1
1,9
± 0,1
LR
8
8
8
8
8
EA
8
2
21
28
4
SF
87
91
78
73
89
RD65
99
100
97
95
100
Sklo Planibel – Technické parametry
Planibel Clear
Planibel Clearvision
Planibel Clear
Planibel Linea Azzurra
Planibel Clearvision
mm
4
4
12
12
12
LT
90
92
86
85
91
Sklo Stratobel – Technické parametry
Stratobel 44.2
Stratobel Clearvision 44.2
Stratobel 33.1
Stratobel Clearvision 33.1
LT
88
91
89
91
LR
8
8
8
8
EA
21
12
17
9
SF
77
84
80
86
RD65
98
100
99
100
Sklo Stratobel Clearvision se skládá ze dvou tabulí skla Planibel Clearvision.
Magnetronové povlaky dostupné na skle Planibel Clearvision
TopN+ on Clearvision
TopN+T on Clearvision
Top 1.0 on Clearvision
EnergyN on Clearvision
EnergyNT on Clearvision
Stopray Vision-36T on Clearvision
Stopray Vision-50 on Clearvision
Stopray Vision-50T on Clearvision
Stopray Vision-60 on Clearvision
Stopray Vision-60T on Clearvision
Stopray Ultra-50 on Clearvision
Stopray Silver on Clearvision
Složení*
4-15-4
4-15-4
4-15-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
6-16-4
Pozice povlaku
#3
#3
#3
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
#2
LT
80
81
71
74
74
37
51
51
62
62
49
44
LR
13
13
20
12
13
32
20
18
16
15
18
50
EA
6
6
7
17
16
27
30
28
26
22
32
10
SF
61
64
50
42
43
22
29
31
36
39
23
28
U hodnota
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
* Sklo Planibel Clearvision (6 mm) – pozice povlaku #2 – distanční rámeček 16 mm naplněno Argonem – sklo Planibel Clear (4 mm)
Použité zkratky: LT (%): světelná prostupnost; LR (%): světelná reflexe; EA (%): energetická absorbce; SF (%): solární faktor;
RD65 (%): index podání barev; U hodnota (W/(m².K)): součinitel prostupu tepla.
Navštivte naše stránky www.YourGlass.com pro podrobnější a aktuální informace o výrobcích
z řady skel Planibel: technické charakteristiky, dostupnost, návody ke zpracování.
Klikněte na položku „Škála skel“ a následně na položku Planibel Clear.
w w w. Yo u r G l a s s . c o m
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice, Česká republika, e-mail: [email protected], tel.: +420 417 501 111, fax: +420 417 502 121
AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.
Download

Planibel Clearvision