fasadna stakla sa specijalnim filmom
www.konkav-konveks.com
Kako bi se obezbedio vrhunski kvalitet krajnjeg proizvoda koriste se najkvalitetnija fasadna stakla svetskih proizvođača GUARDIAN i AGC. Posedovanje DOW
CORNING sertifikata za silikone, HEAT-SHOCK TEST mašine omogućuju izradu
i montažu termoizolacionih stakala vrhunskog kvaliteta sa mogućnošću postizanja
U-faktora do 0.6 W/m2K..
www.konkav-konveks.com
NAPOMENA: Specifikacije GUARDIAN i AGC fasadnih stakala predstavljaju generalne preporuke proizvođača.
Za više informacija kontaktirajte nas na:
t/f: +381 11 2686 061 / +381 11 2686 242
e: [email protected]
www.konkav-konveks.com
www.konkav-konveks.com
specifikacija GUARDIAN fasadnih stakala
www.konkav-konveks.com
Proizvod
Staklena
podloga
Vidljivi svetlosni spektar
Boja
Solarni
faktor
Solarna energija
Refleksija
spolja
[%]
Refleksija
unutra
[%]
Indeks
Reprodukcije
boja
[%]
Direktna
transmisija
[%]
Refleksija
spolja
[%]
Apsorpcija
[%]
(g)
EN 410
[%]
81
80
80
74
70
66
12
12
12
13
20
26
12
12
12
12
23
24
99
98
97
97
98
96
59
58
55
57
45
40
25
26
29
21
38
43
16
16
16
22
17
17
67
66
63
70
53
42
72
71
55
15
15
30
15
15
30
98
96
96
47
42
30
29
32
46
24
26
24
11
11
15
12
16
12
12
17
23
32
97
93
95
93
92
39
35
32
26
21
34
39
37
37
36
28
26
31
37
43
Transmisija
[%]
Koef.
senke
U-koeficijent
Vazduh
(krypton)
Argon
90%
0.77
0.76
0.72
0.80
0.61
0.48
1.4
1.4
1.4
1.6
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.4
1.0
1.0
54
49
37
0.62
0.56
0.42
(0.5)
(0.5)
(0.4)
0.7
0.7
0.7
41
37
34
28
23
0.47
0.43
0.39
0.32
0.26
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
gEN/0.87
[W/m2K]
Termička
obrada
Savijanje
[W/m2]
Skidanje
filma po
ivici
Emajliranje
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
ClimaGuard
Termoizolaciona stakla
Dvostruko termoizolaciono staklo (4+16+4) film na poziciji #3
N3
N
PREMIUM
D
1.0
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
SOLAR (film pozicija #2)
Extra Clear
neutral
N3
PREMIUM
1.0
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Trostruko termoizolaciono staklo (4+12+4+12+4) film na poziciji #2 + #5
SunGuard
Solarna kontrola + Termoizolaciona stakla
Dvostruko termoizolaciono staklo (4+16+4) film na poziciji #3
SUPER NEUTRAL 70/41
SUPER NEUTRAL 70/37
SUPER NEUTRAL 70/34
SUPER NEUTRAL 70/28
SUPER NEUTRAL 70/23
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral
70
70
62
51
40
SunGuard High Performance
Dvostruko termoizolaciono staklo (4+16+4) film na poziciji #3
LIGHT BLUE 62/52
NEUTRAL 60/40**
NEUTRAL 52/41
NEUTRAL 50/32
SILVER 43/31
NEUTRAL 41/33
ROYAL BLUE 41/29
AMBER 41/29
BRIGHT GREEN 40/29
BRONZE 40/27
SILVER 35/26
GREEN 62/34**
GREEN 50/32
GREEN 48/27**
GREEN 42/27
GREEN 40/23
GREEN 34/21
GREEN 33/22
AQUAMARINE 33/20
GREEN 28/18
www.konkav-konveks.com
Extra Clear
blue neutral
Extra Clear
neutral
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Extra Clear
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
Green
neutral blue
neutral
silver
neutral
deep blue
light bronze
bright green
dark bronzr
silver
dark green
dark green
dark green
dark green
dark green
bright green
dark green
blue green
bright green
62
60
52
50
43
41
41
41
40
40
35
62
50
48
42
40
34
33
33
28
TO-Verzija
Ne
Ne
Ne
No
TO-Verzija
TO-Verzija
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne*
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
TO-Verzija
TO-Verzija*
TO-Verzija
TO-Verzija*
TO-Verzija
TO-Verzija*
TO-Verzija
TO-Verzija**
TO-Verzija*
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
TO-Verzija
TO-Verzija
Ne
TO-Verzija
Solarna kontrola + Termoizolaciona stakla
16
25
18
23
32
22
26
25
37
15
44
11
12
17
13
17
22
16
19
30
11
20
10
22
13
12
32
17
24
26
23
13
11
19
10
21
12
12
32
23
96
96
94
95
96
92
94
87
96
90
98
91
89
89
87
89
89
85
84
92
Svi filmovi su termo obradivi
48
38
38
29
29
29
26
27
26
24
24
30
27
23
22
18
17
17
16
14
17
35
21
37
36
24
27
36
24
27
43
9
8
12
9
12
14
10
12
17
35
27
41
34
35
47
47
37
50
49
33
61
65
65
69
70
69
73
72
69
52
40
41
32
31
33
29
29
29
27
26
34
32
27
27
23
21
22
20
18
0.60
0.46
0.47
0.37
0.36
0.38
0.33
0.33
0.33
0.31
0.30
0.39
0.37
0.31
0.31
0.26
0.24
0.25
0.23
0.21
1.7
1.4
1.6
1.4
1.4
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.7
1.4
1.6
1.4
1.4
1.6
1.4
1.4
1.5
1.1
1.4
1.1
1.2
1.4
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.1
1.5
1.1
1.4
1.1
1.2
1.4
1.1
1.2
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Da
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Ne
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Proizvod
Staklena
podloga
Vidljivi svetlosni spektar
Boja
Transmisija
[%]
Refleksija
spolja
[%]
Refleksija
unutra
[%]
Solarni
faktor
Solarna energija
Indeks
Reprodukcije
boja
[%]
Direktna
transmisija
[%]
Refleksija
spolja
[%]
Apsorpcija
[%]
(g)
EN 410
[%]
Koef.
senke
gEN/0.87
U-koeficijent
Vazduh
(krypton)
[W/m2K]
Argon
90%
Termička
obrada
Savijanje
[W/m2]
SunGuard Solar
Stakla sa solarnom kontrolom
Termoizolaciono staklo (6+16+4) film na poziciji #2
NEUTRAL 67
LIGHT BLUE 52
SILVER GREY 32
ROYAL BLUE 20
SILVER 20
SILVER 08
GREEN 54
GREEN 42
GREEN 26
AQUAMARINE 18
GREEN 17
GREEN 07
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral blue
Extra Clear
light grey
Extra Clear
deep blue
Extra Clear
silver
Extra Clear
silver
NEUTRAL 67
LIGHT BLUE 52
SILVER GREY 32
ROYAL BLUE 20
SILVER 20
SILVER 08
GREEN 54
GREEN 42
GREEN 26
AQUAMARINE 18
GREEN 17
GREEN 07
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral blue
Extra Clear
light grey
Extra Clear
deep blue
Extra Clear
silver
Extra Clear
silver
NEUTRAL 67
LIGHT BLUE 52
SILVER GREY 32
ROYAL BLUE 20
SILVER 20
SILVER 08
GREEN 54
GREEN 42
GREEN 26
AQUAMARINE 18
GREEN 17
GREEN 07
Extra Clear
neutral
Extra Clear
neutral blue
Extra Clear
light grey
Extra Clear
deep blue
Extra Clear
silver
Extra Clear
silver
Green
Green
dark green
Green
dark green
Green
blue green
Green
bright green
Green
bright green
dark green
dark green
Green
dark green
Green
dark green
Green
blue green
Green
bright green
Green
bright green
61
47
30
20
20
8
49
38
24
16
16
7
20
15
23
18
35
43
15
11
16
13
24
30
21
17
21
36
25
34
20
17
21
36
25
34
98
94
90
96
88
99
88
85
81
86
79
89
54
38
23
17
15
7
28
21
13
9
9
4
16
13
20
18
33
35
9
8
10
9
14
16
30
49
57
65
52
58
63
71
77
82
77
80
59
44
29
23
20
12
36
29
21
17
16
10
0.68
0.51
0.33
0.26
0.23
0.14
0.41
0.33
0.24
0.20
0.18
0.11
2.7
2.6
2.4
2.2
2.2
0.20
2.7
2.6
2.4
2.2
2.2
2.0
2.6
2.4
2.2
2.0
2.1
1.8
2.6
2.4
2.2
2.0
2.1
1.8
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
59
46
29
19
19
8
48
37
23
16
15
6
19
14
22
18
34
43
14
11
16
13
24
30
17
14
18
31
21
29
17
14
18
31
21
29
97
94
90
95
88
98
87
84
80
85
79
88
40
29
18
13
1
6
23
18
11
8
8
3
23
15
21
19
33
35
10
8
10
9
14
16
37
56
61
68
55
59
67
74
79
83
78
81
47
36
23
18
17
9
29
23
16
13
12
8
0.54
0.41
0.26
0.21
0.20
0.10
0.23
0.26
0.18
0.15
0.14
0.09
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
52
40
25
17
17
7
42
32
20
14
13
6
24
17
23
19
35
43
17
13
17
14
24
30
28
25
28
39
31
37
27
25
28
39
31
37
98
94
91
96
89
99
88
85
82
86
80
89
33
25
16
11
11
5
20
15
10
7
7
3
28
18
22
20
34
35
11
9
11
10
14
16
41
57
62
69
55
60
69
76
79
83
79
81
40
31
20
16
15
8
26
21
14
11
11
7
0.46
0.36
0.23
0.18
0.17
0.09
0.30
0.24
0.16
0.13
0.13
0.08
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Da*
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) film na poziciji #2, ClimaGuard 10 na poziciji #3
Green
dark green
Green
dark green
Green
dark green
Green
blue green
Green
bright green
Green
bright green
Emajliranje
Svi filmovi su termo obradivi
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) film na poziciji #2, ClimaGuard Premium na poziciji #3
Green
Skidanje
filma po
ivici
www.konkav-konveks.com
www.konkav-konveks.com
specifikacija AGC fasadnih stakala
www.konkav-konveks.com
Proizvodi
Boja
LT
EN 410
SF
EN410
LR
EN 410
EA
EN 410
SC
EN 410
Ug (1)
EN 673
Termička obrada
Savijanje
Sito štampa
Skidanje filma po ivici
Planibel Low-E
Termička izolacija, neutralna estetika i visoka svetlosna propusnost
Dvostruko termoizolaciono staklo (4+15+4) film na poziciji #3 + 90% Argon
TOP N+
TOP N+T
TOP 1.0
ENERGY N NEW
ENERGY NT(3)
PLANIBEL G
PLANIBEL G FAST
PLANIBEL A
neutral
PLANIBEL G FAST
PLANIBEL A
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
78
80
70
71
75
74
74
72
60
64
50
42
45
73
72
73
14
13
20
12
13
17
18
17
21
18
20
30
26
24
23
26
0.69
0.73
0.57
0.48
0.52
0.84
0.83
0.84
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.4
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
72
74
60
63
19
19
22
14
0.69
0.72
0.7
0.7
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
15
13
13
9
7
51
66
64
76
74
0.43
0.33
0.36
0.25
0.25
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
29
10
21
12
40
12
29
20
9
42
73
75
69
22
67
62
66
82
0.31
0.20
0.20
0.21
0.44
0.25
0.30
0.26
0.17
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Trostruko termoizolaciono staklo (4+14+4+14+4) TRI na poziciji #2, Clearvision -TRI na poziciji #5 + 90% Argon
Sunergy
neutral
Neutralno staklo sa tvrdim filmom pruža zaštitu od sunca i dobru termičku izolaciju
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) TOP 1.0 na poziciji #3 + 90% Argon
Stopsol
SUNERGY CLEAR
SUNERGY GREEN
SUNERGY AZUR
SUNERGY DARK BLUE
SUNERGY GREY
neutral
green
light blue
dark blue
grey
53
47
47
32
26
37
29
31
22
22
Reflektivno staklo sa tvrdim filmom pruža odličnu solarnu kontrolu
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) TOP 1.0 na poziciji #3 + 90% Argon
CLASSIC CLEAR
CLASSIC GREY
CLASSIC GREEN
CLASSIC BRONZE
CUPERSILVER CLEAR
SUPERSILVER GREY
SUPERSILVER GREEN
SUPERSILVER DARK BLUE
SILVERLIGHT PRIVABLUE
www.konkav-konveks.com
neutral
grey
green
bronze
neutral
grey
green
dark blue
Intens blue
31
15
25
17
51
24
42
33
22
27
17
17
18
38
22
26
23
15
Proizvodi
Boja
LT EN 410
SF EN410
LR EN 410
EA EN 410
SC EN 410
Ug (1)
EN 673
Termička obrada
Savijanje
Sito štampa
Skidanje filma po ivici
Stopray
Staklo sa jednostrukim mekim filmom. Termička izolacija i maksimalna solarna zaštita
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) film na poziciji #2 + 90% Argon
STOPRAY ELITE
STOPRAY SAFIR
STOPRAY VISION 60T(3)
STOPRAY VISION 50
STOPRAY VISION 50T(3)
STOPRAY SILVER
STOPRAY VISION 36T(3)
STOPRAY LIME 61T(3)
STOPRAY TITANIUM 37T(3)
STOPRAY INDIGO 48T(3)
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
green
grey
dark blue
Stopray na Clearvision-u
67
61
60
50
50
43
36
61
37
48
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) film na poziciji #2 + 90% Argon
STOPRAY ELITE
STOPRAY SAFIR
STOPRAY CLEARVISION 60T(3)
STOPRAY CLEARVISION 50
STOPRAY CLEARVISION 50T(3)
STOPRAY SILVER
STOPRAY CLEARVISION 36T(3)
STOPRAY ULTRAVISION 50
STOPRAY GALAXY
Stopray sa 0.9U
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
69
63
62
51
52
44
37
49
41
40
35
37
28
31
27
21
32
26
29
14
15
14
19
20
47
31
10
6
8
33
36
38
42
37
27
40
63
64
66
0.46
0.40
0.43
0.32
0.36
0.31
0.25
0.37
0.30
0.33
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
42
36
39
29
33
28
22
23
22
14
15
15
20
21
50
32
18
17
24
28
23
31
25
12
27
32
43
0.48
0.41
0.45
0.33
0.38
0.32
0.25
0.27
0.25
1.1
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
40
44
39
40
65
69
66
29
0.41
0.31
0.34
0.24
0.36
0.31
0.29
0.30
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
0.40
0.28
0.28
0.38
0.29
0.22
0.22
0.24
0.22
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
g
Dvostruko termoizolaciono staklo (6+16+4) Stopray na poziciji #2, Planibel G Fast na poziciji #4 + 90% Argon
STOPRAY VISION 60T(3)
STOPRAY VISION 50
STOPRAY VISION50T(3)
STOPRAY VISION 36T(3)
STOPRAY LIME 61T (3)
STOPRAY INDIGO 48T (3)
STOPRAY TITANIUM 37T (3)
STOPRAY SILVER
neutral
neutral
neutral
neutral
green
dark blue
grey
neutral
54
45
46
33
55
44
33
40
Stopray trostruko termoizolaciono staklo
36
27
30
21
31
27
25
26
16
20
22
31
12
9
7
48
Trostruko termoizolaciono staklo (6+15+4+15+4), Stopray na poziciji #2, Clearvision, Planibel Top N+ na poziciji #5 + 90% Argon
STOPRAY ELITE
STOPRAY SAFIR
STOPRAY SILVER
STOPRAY VISION 60T(3)
STOPRAY VISION 50
STOPRAY VISION 50T(3)
STOPRAY VISION 36T(3)
STOPRAY ULTRAVISON 50
STOPRAY GALAXY
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
neutral
60
55
39
55
45
45
33
44
36
36
24
24
33
25
28
19
21
19
17
48
48
17
20
22
31
20
17
36
29
29
41
45
40
40
33
54
NAPOMENA: Oznaka (3) u okviru proizvoda označava staklo koje mora proći proces kaljenja kako bi postiglo svoj
predviđenI termizolacioni i estetski maksimum.
www.konkav-konveks.com
KONKAV-KONVEKS d.o.o. Preduzeće za termičku i ostalu obradu stakla
Braće Krsmanović b.b. Beograd, Srbija, t/f: +381 11 2686061 / +381 11 2686061, [email protected], www.konkav-konveks.com
www.konkav-konveks.com
Download

Specifikacija fasadnih stakala sa specijalnim filmom.pdf