IZOLAČNÍ SKLA THERMOBEL
&
NOVINKY AGC
ČKA Praha
11/10/2012
Ing. Martin Najman
Technical Advisory Servis Central
Europe
OBSAH PREZENTACE
Izolační sklo – funkce, distanční rámečky, kondenzace
...
Řada skel Planibel Low-E pro rezidenční aplikace
Přehled harmonizovaných norem
Bezpečnost & značení
Akustika
Protipožární skla
AGC Novinky
IZOLAČNÍ SKLA – OBECNĚ
FUNKCE ZASKLENÍ, DISTANČNÍ RÁMEČKY,
KONDENZACE, TERMÁLNÍ ŠOK,
CO SE OČEKÁVÁ OD IZOLAČNÍHO SKLA – FUNKCE ZASKLENÍ
2) Protisluneční ochrana
6) Design
5) Ochrana před
hlukem
3) Osvětlení – světelný prostup
4) Bezpečnost
1)Tepelná izolace
 rozdílné kompozice, rozdílné parametry (Ug, LT, SF, LR, Rw...)
1) TEPELNÁ IZOLACE
VÝVOJ POŽADAVKŮ NA ZASKLENÍ DO OKEN
posun standardu vlivem času
1940
1988 - 2003
1996 počátek s
argonem; 1999 Ug 1,1
→
↓↑
→
Ar
Ug = 5,8
W/(m² K)
Ug = 2,9
W/(m² K)
Ug = 1,4 až
2,0 W/(m² K)
Ug = 1,1
W/(m² K)
4-16-4
Ug = 0,5 –
0,9
W/(m2 K)
λ tepelná vodivost při 10 °C v W/(m.K)  ovlivňuje Ug : čím menší tepelná vodivost, tím lepší tepelně izolační vlastnosti daného skla
skla 1
vzduch 0,025
Ar 0,017
+ větší hustota
VÝVOJ POŽADAVKŮ NA ZASKLENÍ DO OKEN
posun standardu vlivem času
.... abychom získali požadované Ug 1,1 W/(m2K) bez použití izolačního skla,
muselo by být jednoduché sklo o tloušťce 700 mm
700 mm
Ar
U = 1.1 W/(m² K)
Ug = 1,1
W/(m² K)
4-16-4 =
24 mm
IZOLAČNÍ DVOJSKLO A TROJSKLO
Ug = 1,0 – 1,2 W/m2K
Low-E sklo poz. 3
Ug = 0,5 – 0,9 W/m2K
low-E skla poz. 2 a 5;
střední tabule tepelně tvrzená /
extra čiré sklo
VELIČINY OVLIVŇUJÍCÍ TEPELNÉ ZTRÁTY OKNA Uw
Ug skla
skladba zasklení
(pozor na ozdobné meziokenní mřížky)
ψ dist.rámečku
Uf rámu
typ distančního rámečku
výběr typu rámu
ZÁVISLOST Uw NA TYPU DISTANČNÍHO RÁMEČKU
Hliníkový
Ocelový
- 0,01°C
exteriér →
TGI-spacer
3,46°C
interiér
5,24°C
ZÁVISLOST Uw NA TYPU DISTANČNÍHO RÁMEČKU
Izolační dvojsklo 4 mm Planibel Clear - 16 mm Ar 90% - 4 mm Planibel TopN+ Ug=1,1 W/m2K v
plastovém rámu STANDARD Uf=1,30 W/m2K
1,35
1,30
... lineární součinitel
prostupu tepla ...  (psí)
Uw [W/m2K]
1,25
míra vlivu je závislá na
velikosti výplně otvoru
1,20
1,15
malé výplně → velký vliv
1,10
výplně o větší ploše → menší vliv
1,05
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
Plocha stavebního otvoru [m2]
Ocelový dist. rámečeks (Poměr stran=1,0)
Plastový dist. rámeček (Poměr stran=1,0)
Ocelový dist. rámeček (Poměr stran=0,8)
Plastový dist. rámeček (Poměr stran=0,8)
Ocelový dist. rámeček (Poměr stran=0,6)
Plastový dist. rámeček (Poměr stran=0,6)
TŘÍDĚNÍ DISTANČNÍCH RÁMEČKŮ & TEPLÉ DISTANČNÍ
RÁMEČKY WARM-E
Třídění distančních rámečků
a) Rámečky ze slitin kovů
– hliníkový, ocelový
 nejsou považovány za warm-E
– nerezový
b) Rámečky kompozitní (tzv.plastové – plast + kov)
– TGI Spacer, Swisspacer, Thermix, Chromatec Ultra
c) ostatní
– Swiggle Strip, DuraSeal
– Superspacer ...
....Nahrazování standardního hliníkového rámečku za tzv. rámečky s
teplou hranou (warm-E)
PROČ?
 nízká tepelná vodivost v okrajovém spoji  eliminace tepelného mostu 
zamezuje tepelným ztrátám
 na okrajích skel se zvyšuje teplota  snižuje se rosný bod
TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK TGI, Chromatec Ultra
AGC – běžně používá TGI, nyní otestován i
Chromatec Ultra
TGU – široký výběr tlouštěk
(8,10,12,14,15,16,18,20,22,24 mm) i barevná
škála (bílá, černá sv. a tm. šedá, sv. a tm. hnědá)
Chromatec Ultra – dostupnost tlouštěk
(10,12,14,15,16,18,20 mm) a barev (světle šedá,
okenní šedá, černá, tm. a sv. hnědá)
oba dodavatelé mají potřebné certifikáty a atesty
(zkoušky podle EN 1279-2, EN 1279-3, EN 1279-6,
test UV odolnosti...); u Chromatec Ultra navíc
probíhá certifikace CEKAL
TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK TGI a Chromatec Ultra
IZOLAČNÍ SKLA - KONDENZACE
Kondenzace na (a vně) izolačního skla:
 meziskelní  sklo na výměnu  nemělo by se stávat
 interiérová  značí vlhké klima v interiéru a nedostatečné odvětrávání
místnosti
 určitou míru kondenzace pořeší užití warm-E rámečku

exteriérová  značí vysokou úroveň izolace skel (i.trojskla)
a) izolační jednotka
není hermeticky
utěsněna
b) vzácný jev u IZ s lowE sklem – teplota v
prostředí je blízká
interiérové povrchové
teplotě na skle
nedostatečné větrání
mikroventilací
c) neuniká teplo
ven a neohřívá
vnější sklo –
povrchová teplota
konstrukce < než
teplota okolního
vzduchu
IZOLAČNÍ SKLO – VLIV ČASU
Výroba izolačního skla podléhá v
AGC jednotnému standardnímu postupu,
jenž je v souladu s EN 1279-6
periodické klimatické zkoušky – pro AGC
dělá Ikates
Vliv času na izolační sklo:
1279-3 Dlouhodobá metoda zkoušení a
požadavky na rychlost unikání plynu a na
tolerance koncentrace plynu
 únik plynu – norma EN 1279-3
povoluje 1% ročně
př. 4 mm Planibel čirý -16 mm 90% Ar -4 mm
Planibel Top N+ = Ug 1,1
za 30 let Ug 1,2 W/(m2K)
IZOLAČNÍ SKLO – VLIV ČASU
EN 1279-2 Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání
vlhkosti
 průnik vlhkosti - index pronikání vlhkosti Iav nesmí překročit 0,20
Izolační sklo hermeticky utěsněno ve výrobě – AGC poskytuje
záruku u izol.skel na průnik vlhkosti 10 let  pokud se vada
neprojeví ihned, neprojeví se ani za několik let
EN 1279 -4 Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů
 zkouška dostatečné přilnavosti a soudržnosti těsnících materiálů
RIZIKO TERMÁLNÍHO ŠOKU
VZNIK
v důsledku nerovnoměrného tepelného namáhání
na tepelně netvrzeném skle („nekaleném“) jsou dvě místa s velkým teplotním
rozdílem  ∆ 35 ° C
problematický je především jih, východ, západ
charakteristický
lom - kolmý na
hranu!
…probarvené sklo pro fasády a skla s EA > 50% musí být v 90% případů tepelně tvrzené!
AGC DOPORUČUJE u izolačního trojskla prostřední tabuli
tepelně tvrdit nebo použít z extra čirého skla
RIZIKO TERMÁLNÍHO ŠOKU
může se vyskytnout i u dvojskel, příčiny vzniku...
odstup min. 20cm
Venkovní teplota
Teplota v interiéru
2 a 3) SVĚTELNÝ PROSTUP a PROTISLUNEČNÍ
OCHRANA
SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ – ZDROJ SVĚTLA A TEPLA
Intenzita
W/m².nm
Teplo
1.5
Světlo
UV
PAPR
SKY +
+ krátké infračervené
záření
100 % sluneční radiace
přináší teplo...
1.0
podíl
energie
= sluneční záření
….ale jen 50% je
viditelné světlo
0.5
UV 5%
VS 50%
IR 45%
vlnová délka
µm
0
0
0.38
0.78 1.0
1.5
2.0
2.50
SVĚTELNÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI
Světelná
prostupnost
(LT)
Světelná reflexe
(LR)
Odraz energie
(ER)
Energie znovu
vyzářená
Absorpce
energie
(EA)
Přímá
energetická
prostupnost
(DET)
Solární
faktor
(SF)
Energie znovu
vyzářená
 různými kompozicemi skle získávám odlišné hodnoty Ug, LT, SF ... nelze
zasklívat pouze jedním univerzálním sklem
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ CHARAKTERIZUJÍCÍ
SKLO
- odlišný přístup při výběru zasklení na základě charakterizujících parametrů pro rezidenční
a komerční objekty
Rezidenční budovy:
- výdaje za energii - převažuje potřeba vytápění
Komerční budovy:
- výdaje za energii – převažuje potřeba chlazení  PROTISLUNEČNÍ SKLA (Pl.Energy
N/NT, Stopray)
Ug součinitel prostupu tepla zasklení
LT světelný činitel sprostupu
SF solární faktor (DET + EA + energie znovu vyzářená)
LR světelný činitel odrazu - reflexe
kombinace parametrů...
Ug
LT
SF
LR
W/(m2.K)
%
%
Rezidenční objekt
↓
↑
↑
dodatečné teplo jaro, podzim zima
%
Nízká + střední
15-20
Komerční objekt
↓
—
↓
eliminace potřeby chlazení
dle účelu
DELANGE LUC | INTERNAL |
Jak snadno získat parametry navržené kompozice?
www.YourGlass.com
http://www.yourglass.com/configurator/cz/cz/toolbox/configurato
r/step1.html
DELANGE LUC | INTERNAL |
ŠKÁLA AGC LOW-E SKEL
IZOLAČNÍ SKLA – THERMOBEL & THERMOBEL TG
Rezidenční výstavba
Planibel Low-E
Planibel
G & G fasT
Planibel
Energy N & NT
Planibel
TopN+&N+T
Planibel
TRI
Planibel
Top 1.0
Komerční výstavba
Stopsol
Sunergy
Stopray
NEW
Ug 1,0 a i Ug
0,9 W/(m2K)
IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL
PLANIBEL... hlavní funkce tepelná izolace
Exteriér
Top N+; Top 1,0
Interiér
2
1
2
3
Energy N
TRI; Top N+
4
1
6
4
3
1
UV, viditelné světlo,
krátké IR
dlouhé IR >
2500 nm
5
1
2
3
4
IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL
Princip použití skla s povlaky
LOW - E
Exteriér
1
2
3
4
Interiér
Standardní řešení v ČR:
Ug = 1,1 W/m2.K
TopN+
TopN+T
IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL
Princip použití skla s povlaky
Tvrdé „pyrolitické“
Exteriér
1
2
3
4
Interiér
Stopsol
Sunergy
U > 1,1 W/m2.K
IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL
Princip použití skla s povlaky
Tvrdé „pyrolitické“
Exteriér
1
2
3
4
Interiér
Stopsol
Sunergy
U=1,1 W/m2.K
TopN+
TopN+T
IZOLAČNÍ SKLA - THERMOBEL
Princip použití skla s povlaky
Stopray – „měkké pokovení“
Exteriér
1
2
3
4
Interiér
Standardní řešení v ČR:
Ug = 1,1 W/m2.K
Stopray
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
Rezidenční výstavba
Planibel Low-E
Planibel
G & G fasT
Planibel
TopN+&N+T
Nejširší škála low-E skel pro všechny druhy
rezidenčních aplikací
Planibel
Energy N & NT
Planibel
Top 1.0
Planibel
TRI
...názvy vhodných coatingů = skel s měkkým povlakem =
low-E skel  jednoduché sklo, které je třeba zapracovat do
izolačního skla
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW – E & IZOLAČNÍ SKLA
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
Izolační dvojsklo = THERMOBEL
Obecný název + název coatingu (eventuálně Ug)
Planibel
TopN+& TopN+T
Thermobel
TopN+ / TopN+T
Planibel
Top 1.0
NT
Planibel
Energy N & Energy NT
Thermobel
Top 1,0
Planibel
Top 1.0
NT
Thermobel
Energy N / Energy NT
Planibel
G fasT
Thermobel
Top (0,9)
Planibel
TRI
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW – E & IZOLAČNÍ SKLA
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
Izolační trojsklo = THERMOBEL
TG
Obecný název + název coatingu
Planibel
TopN+& TopN+T
Thermobel TG
TopN+ / TopN+T
Planibel
Top 1.0
NT
Thermobel TG
Top 1,0
Planibel
Energy N & Energy NT
Planibel
TRI
Thermobel TG
TRI
...atd.
Thermobel TG
Energy N / Energy NT
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW – E & IZOLAČNÍ SKLA
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
.... více informací k izolačním sklům v novém katalogu
jehož součástí je karta „Pocket value“
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
PLANIBEL TOP N+ & PLANIBEL TOP N+T
•
Použití : izolační dvojskla a trojskla
•
Nejlepší kombinace - tepelné izolace Ug – 1,1 W/m2K
- prostupnosti světla LT - 78 %
- solárního faktoru SF – 61%
•
Shodné estetické vlastnosti Top N+ & Top N+T
•
Dostupné na Planibel Clearvision
Kompozice IGU (argon 90%)
LT
LR
SF
Ug
4 – 16 – 4 Top N+
4 CV– 16 – 4 Top N+CV
78
13
61
1,1
81
14
64
1,1
4 Top N+ – 16 – 4CV– 16 – 4 Top N+
70
18
48
0,6
4 Top N+ CV– 16 – 4CV – 16 – 4 TopN+CV
73
18
50
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
PLANIBEL TRI
•
Použití : izolační trojskla
•
Nízká hodnota parametru Ug 0,6 – 0,7 W/m2K
•
Vysoká hodnota solárního faktoru
SF – 60% - 63%* v izolačním trojskle
•
Nejlepší zasklení pro nízkoenergetické a
pasivní domy
•
Dostupné na Planibel Clearvision*
Kompozice TGU (argon 90%) #2,#5
LT
LR
SF
Ug
4 – 16 – 4 CV – 16 – 4
72
19
60
0,7
* 4 – 16 – 4 – 16 – 4 – vše na Clearvisionu
74
19
63
0,7
* 4 – 18 – 4 – 16 – 4 – vše na Clearvisionu
74
19
63
0,6
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
PLANIBEL TOP 1.0
•
Použití : izolační dvojskla a (trojskla)
•
Nejnižší hodnota parametru Ug – 1,0 W/m2K (0,5 W/m2K)
•
Nižší solární faktor SF – 50% - lepší protisluneční ochrana
•
Dostupné na Planibel Clearvision
Kompozice IGU (argon 90%)
LT
LR
SF
Ug
4 – 16 – 4 Top 1.0
70
20
50
1,0
4 Top 1.0 – 16 – 4 CV– 16 – 4 Top 1.0
57
30
36
0,5
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
PLANIBEL ENERGY N & PLANIBEL ENERGY NT
1,0
•
Použití : izolační dvojskla (#2)
•
Nejnižší hodnota parametru Ug – 1,0 W/m2K
•
Nižší solární faktor SF – 42% - lepší protisluneční ochrana
•
Shodné estetické vlastnosti Energy N & Energy NT
•
Dostupné na Planibel Clearvision
•
Neutrální vzhled; rezidenční i komerční budovy
Kompozice IGU (argon 90%)
LT
LR
SF
Ug
4 Energy N – 16 – 4
71
12
42
1,0*
4 Energy N CV– 16 – 4 CV
74
12
43
1,0*
* NOVĚ OD 11/2010
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
ŘADA SKEL PLANIBEL LOW - E
Produkty
Vlastnosti a použití
•
Planibel Top 1.0 – nejlepší řešení pro okna orientací na sever
•
Planibel Energy N – větší exponované plochy skla s orientací na jih
•
Planibel TRI – nejlepší řešení pro okna s tepelnými zisky – do
izolačních trojskel (řešení pro pasivní domy)
•
Planibel Top N+ - standardní řešení 2009
- optimální kombinace parametrů Ug a SF
Kompozice
LT
LR
SF
Ug
4 Tri CV– 16 – 4 CV– 16 – 4 Tri CV
4 Tri– 18 – 4 CV – 16 – 4 Tri
74
72
19
19
63
60
0,6
0,7
4 Top N+ – 16 – 4CV – 16 – 4 Top N+
70
18
48
0,6
4 Top 1.0 – 16 – 4 CV– 16 – 4 Top 1.0
57
30
36
0,5
4 Energy N – 16 – 4
71
12
42
1,0
4 – 16 – 4 Top 1,0
70
20
50
1,0
4 – 16 – 4 Top N+
78
13
61
1,1
(argon 90%)
Pro každou aplikaci najdeme nejvhodnější řešení
NOVINKA – speciální izolační dvojsklo – rezidenční a komerční objekty
THERMOBEL XXXX (0,9)
= izolační dvojsklo s 2 coatingy 
Planibel Top 1,0* / Stopray Vision 50 a 50T
;Vision 60T;Silver;Lime 61T; Titanium
37T;Indigo 48T; Vision 36T (v běžném dvojskle
mají Ug1,0) #2 +
Planibel G fasT #4
 Ug 0,9 W/(m2K) při tloušťce 24mm (4-164) !!!
Stopray / Pl. Top
1,0 #2
*pro rezidenční budovy
izolační dvojsklo řešící
+
tepelnou izolaci
Ug
protisluneční ochranu
SF
Pl. G fasT # 4
normy
PŘEHLEDHarmonizované
HARMONIZOVANÝCH
PLATNÝCH NOREM
ČSN EN 572-9
ČSN EN 1096-4
ČSN EN 1279-5
ČSN EN 1748-1-2
ČSN EN 1748-2-2
ČSN EN 1863-2
ČSN EN 12150-2
ČSN EN 12337-2
ČSN EN 13024-2
ČSN EN 14178-2
ČSN EN 14179-2
ČSN EN 14449
ČSN EN 14321-2
ČSN EN 1036-2
Základní výrobky
Skla s povlakem
Izolační skla
Borosilikátová skla
Sklokeramika
Tepelně zpevněné sklo
Tepelně tvrzené sklo
Chemicky zpevněné sklo
Tepelně tvrzené borosilikátové sklo
Křemičité sklo s alkalickými zeminami
Prohřívané tepelně tvrzené sklo
Vrstvené bezpečnostní sklo
Tvrzené křemičité sklo s alkalickými zeminam
Zrcadla
4) BEZPEČNOSTNÍ SKLO
Bezpečnostní sklo (Safety and Security)
1.
2.
3.
4.
5.
Ochrana proti úrazu a pádu osoby do skla
Ochrana proti ručně vedenému útoku
Ochrana proti střelám
Ochrana proti výbuchovému tlaku
Ochrana protipožární (samostatná prezentace)
Bezpečnostní sklo
Bezpečnostní sklo?
-
Chlazené sklo float
Bezpečnostní sklo
Bezpečnostní sklo?
-
Chlazené sklo float
-
Drátosklo
Bezpečnostní sklo
Bezpečnostní sklo?
-
Chlazené sklo float
-
Drátosklo
-
Tepelně Zpevněné
sklo
Bezpečnostní sklo
Bezpečnostní sklo?
-
Chlazené sklo float
-
Drátosklo
-
Tepelně Zpevněné
sklo
-
Tepelně Tvrzené
sklo
Bezpečnostní sklo
Příklad zkoušení dle ČSN EN 12 600 Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a
klasifikace pro ploché sklo (odolnost vůči bočnímu rázu)
Test neúspěšný!
Drátosklo nesplňuje požadavky normy!
Norma a Testy
Příklad zkoušení dle ČSN EN 12 600 Kyvadlová zkouška
Výška pádu
Třída 1: 1200 mm
Třída 2: 450 mm
Třída 3: 190 mm
Typ lomu skla
Typ A: Chlazené sklo
Typ B: Vrstvené sklo nebo Drátosklo
Typ C: Tepelně Tvrzené sklo
TŘÍDY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL CHRÁNÍCÍCH PŘED
PORANĚNÍM A NEHODAMI
Tepelně tvrzená skla dle normy ČSN EN 12600
Třída
Struktura
Tloušťka (mm)
Váha (kg/m2)
1C3
4 mm
4
10,0
1C3
5 mm
5
12,5
1C2
6 mm
6
15,0
1C2
8 mm
8
20,0
1C1
10 mm
10
25,0
1C1
12 mm
12
30,0
1C1
15 mm
15
37,5
1C1
19 mm
19
47,5
TŘÍDY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL CHRNÁNÍCÍCH PŘED
PORANĚNÍM A NEHODAMI
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou akustickou izolací
Stratophone v souladu s normou ČSN EN 12600
Třída
Struktura
Tloušťka (mm)
Váha (kg/m2)
2B2
33.1
6
15,0
2B2
44.1
8
20,0
1B1
55.1
10
25,0
1B1
66.1
12
30,0
1B1
33.2
7
16,0
1B1
44.2
9
21,0
1B1
55.2
11
26,0
1B1
66.2
13
31,0
Bezpečnostní sklo - Aplikace
1.Ochrana proti úrazu a pádu osoby do skla
bez rizika propadnutí
s rizikem propadnutí
Bezpečnostní sklo - Aplikace
Bez rizika propadnutí – stejné výškové úrovně podlahy před i za sklem
Tepelně Tvrzené
Vrstvené sklo s
min. 1 PVB
Bezpečnostní sklo - Aplikace
S rizikem propadnutí Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla se zvýšenou
akustickou izolací Stratophone chrání člověka proti propadnutí – různé výškové
úrovně před před i za sklem
Minimální složení skla 33.2
Sklo
PVB
Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti ručně vedenému útoku
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla
se zvýšenou akustickou izolací Stratophone v
souladu s normou ČSN EN 356 – test pádu
ocelové koule
Height
fall
STRATOBEL
STRATOPHONE
h
EN 356
Glass
1,5 m
P1A
33-2
3m
P2A
33-2
44-2
55-2
44-3
6m
P3A
33-4
4,1 kg
h
13 cm
110 cm
90 cm
9m
P4A
3x9m
P5A
33-4
44-4
55-4
44-6
66-6
Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti ručně vedenému útoku
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel a skla
se zvýšenou akustickou izolací Stratophone v
souladu s normou ČSN EN 356 – test údery
sekyrou
1100 mm
900 mm
Impact
EN 356 Glass
number
502-2
502-1
31
P6B
802-2
603-1
303-1
51
P7B
304-6
803-5
71
P8B
504-4
Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti střelám
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel v
souladu s normou ČSN EN 1063
Druhy Zbraní :
- Ruční zbraně
- Pušky
 Vojenské pušky
120
 Lovecké pušky
120
120
- Kalašnikov (Nepodléhá ČSN EN
1063)
Typ
zbraně
Calibre
BR1
Carbine
0,22 LR
L/RN
2,6  0,1
BR2
Gun
9 mm
luger
FJ1/RN/SC
BR3
Gun
0,357
magnum
BR4
Gun
0,44 Rem.
Mag.
Třída
BR5
Carbine
Typ
Hmot.
(g)
Tests conditions
Vzdálenost
(m)
Rychlost
(m/s)
Počet
úderů
Odstup
(mm)
10,00 
0,5
360  10
3
120 
10
8,0  0,1
5,00  0,5
400  10
3
120 
10
FJ1/CB/SC
10,2 
0,1
5,00  0,5
430  10
3
120 
10
FJ1/RN/SC
15,6 
0,1
5,00  0,5
440  10
3
120 
10
5,56 x 45
*
FJ2/FN/SC
4,0  0,1
10,00 
0,5
950  10
3
120 
10
BR6
Carbine
7,62 x 51
FJ2/PB/SCP1
9,5  0,1
10,00 
0,5
830  10
3
120 
10
BR7
Carbine
7,62 x 51
**
FJ2/PB/HC1
9,8  0,1
10,00 
0,5
820  10
3
120 
10
SG1
Hunt
rifle
Cal 12/70
Lead bullet
31,0 
0,5
10,00 
0,5
420  20
1
-
SG2
Hunt
rifle
Cal 12/70
Lead bullet
31,0 
0,5
10,00 
0,5
420  20
3
120 
10
Typy Zbraní
BR1 – 22 Long rifle
BR3 – 357 Magnum
BR2 – 9 mm Luger
BR4 – 44 Magnum
BR5 – M16 Calibre 5.56
BR6/BR7 – Calibre 7.62
SG1/SG2 – Calibre 12
AK47 - Kalashnikov
Typ Střeliva
ČSN EN 1063
BR1 BR2 BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
SG
Kalash
Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti střelám
ČSN EN 1063
Class
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
Stratobel
N
e (mm)
NS
402-1
14
802-5
003-1
20
104-1
603-1
26
704-3
304-6
33
1207-1
504-4
35
806-2
4207-1
1207-1
61
408-1
3209-1
6208-1
76
009-1
8209-1
SG1
SG2
304-6
504-4
33
35
Kalash
504-4
35
9207-1
9208-1
e (mm)
18
31
37
61
58
64
74
83
80
88
Class
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
61
79
SG1
SG2
BR6
BR7
Stratobel PC
NS
e
810.061
815.051
819.070
823.860
835.800
(mm)
11
15
19
24
36
841.370
848i560
889.600
890i100
42
49
90
90
823.860
835.800
24
36
Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace
odolnosti proti výbuchovému tlaku
Vrstvená bezpečnostní skla Stratobel v
souladu s normou ČSN EN 13541
Classification
code
Characteristics of the plane
shock wave
Minimum values of
Positive
maximum
overpressure of
the reflected
blast wave
Pr
(kPa)
Duration fo
the positive
pressure
phase
t+
(ms)
ER1
50 Pr < 100
 20
ER2
100 Pr < 150
 20
ER3
150 Pr < 200
 20
ER4
200 Pr < 250
 20
5) AKUSTICKÉ SKLO
AKUSTIKA – Sklo a zvuková izolace
Co je zvuk ?
Mechanické vlnění hmotného prostředí
to způsobuje vibrace a změnu tlaku vzduchu
kterou zaznamenají ušní bubínky.
AKUSTIKA – Sklo a zvuková izolace
Jak charakterizovat “slyšitelný” zvuk ?
rozdíl tlaků v rozmezí
od 0,00002 do 20 Pa
( 1 Pa  0,1 kg/m²)
frekvence
od 100 do 4000 Hz
stavebnictví)
(patm  100 000 Pa)
(frekvence užívané ve
AKUSTIKA – Sklo a zvuková izolace
tlak :
“dB” = číslo od “0” x 20
0,00002 Pa práh slyšitelnosti
0,0002
X 10
0,002
X 100
0,02
X 1000
0,2
X 10000
2
X 100000
20
X 1000000
např.: 6 “0” x 20 = 120 (logaritmická stupnice)
0 dB
20 dB
40 dB
60 dB
80 dB
100 dB
120 dB
AKUSTIKA – Sklo a zvuková izolace
kg  m  3
a : vlnová délka /sekunda ~ frekvence
b : výška vlny ~ intenzita
AKUSTIKA – Sklo a zvuková izolace
Příklady hladin akustického tlaku
Pa
dB
20
120
2
100
0,2
80
0,02
60
0,002
40
0,0002
20
0,00002
0
AKUSTIKA – Intenzita zvuku
60 dB
16/10/2012
x2
63 dB
AKUSTIKA – Intenzita zvuku
40 dB
16/10/2012
x 10
50 dB
AKUSTIKA – Akustické spektrum
Akustické spektrum = soubor sledované akustické veličiny udávaný v
závislosti na kmitočtu
Vzduchová neprůzvučnost
Lp (dB)
60
50
40
30
20
10
0
100
160
250
400
630 1000 1600 2500 4000
Frekvence (Hz)
AKUSTIKA – Akustické spektrum
Spektrum hladin akustického tlaku z “dopravy” a “města”
Hluk z dopravy
70
60
Hluk města
50
0
12
50
20
00
31
50
50
00
80
0
50
5
31
0
20
5
12
80
60
40
25
Hladina akustického tlaku
Lp (dB)
80
Frekvence (Hz)
AKUSTIKA – Vnímání zvuku
AKUSTIKA – Rw (C,Ctr) faktor přizpůsobení
spektra
Jak tomu rozumět? Rw (C, Ctr) = 40 (-2, -5)
Rw (C, Ctr)
Rw + C
= 38
faktor který odpovídá spektru
hluku při činnostech v bytě
nebo dopravnímu hluku na
dálnicích
Rw + Ctr
= 35
vztahuje se k váženému
spektru dopravního hluku ve
městech a obcích
AKUSTIKA – Norma, zvyšování akustické
izolace
 Zkoušení skleněných konstrukcí dle ČSN EN ISO 717-1
 Rozměr zkušebního vzorku 1,23 m x 1,48 m
 Platnost pravidel akustiky:
 Zdvojnásobení tloušťky (frekvence) zlepší izolaci o 6 dB
 Použití mechanismu hmota – pružina – hmota vede k výraznému zlepšení a
eliminaci kritických frekvencí
 Řešení od 34dB až do 51dB
AKUSTIKA – faktory neovlivňující akustiku
Závěr
Parametry které nemají vliv na zvětšení akustické izolace v zasklení:
• Směr(pozice) skel v zasklení
• Použití skel s vrstvou
• Kalení skla
• Použití argonu (tepelná izolace)
• Trojskla max o 1 dB
AKUSTIKA – Přehled základních složení
Izolační sklo
složení,typ
4 – 16 - 4
6 – 16 - 4
8 – 16 - 4
10 – 16 - 4
Stratobel 44.2 - 15 - 4
Stratobel 44.2 - 15 - 6
Stratophone 44.2 - 15 - 4
Stratobel 44.2 – 15 – 44.2 Stratobel
Startobel 55.2 - 15 - Stratobel 33.2
Startobel 55.2 – 16 - 8
Stratophone 44.2 - 16 - 6
Stratophone 44.2 - 16 - 8
Stratophone 66.2 - 15 - 6
Stratophone 66.2 – 16 – Stratophone
44.2
Stratophone 66.2 – 20 – Stratophone
44.2
Stratophone 88.2 – 15 – Stratophone
66.2
4–9–4–9-4
4 -12 – 4 – 12 - 4
4 – 15 – 4 – 15 - 4
4 – 12 – 4 – 12 – 33.2
4 – 12 – 4 – 12 – 44.2Stratophone
RW
( dB )
31
36
37
38
36
37
39
39
41
41
41
42
42
k
( W/m2 oK )
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 –
2,8 –
2,8 –
2,8 –
2,8 –
2,8 –
2,8 –
2,8 –
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,4
1,4
1,4
- 1,1
- 1,1
- 1,1
- 1,1
- 1,1
– 1,1
– 1,1
– 1,1
– 1,1
– 1,3
– 1,1
– 1,1
– 1,1
plnění mezery
plynem
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
vzduch,Argon
49
2,8
vzduch,Argon
50
2,8
vzduch,Argon
51
2,8
vzduch,Argon
32
není
32
36
39
0,9
0,7
0,6
0,7
0,7
Argon
Argon
Argon
Argon
Argon
AKUSTICKÁ IZOLAČNÍ SKLA - NÁZVY
THERMOBEL PHONIBEL – útlum hluku pomocí asymetrie skla
THERMOBEL PHONIBEL S – útlum hluku využitím vrstveného skla
Stratobel
THERMOBEL PHONIBEL ST – útlum hluku využitím vrstveného skla se
speciální akustickou fólií Stratophone
Výběr protihlukových skel
RD Bratislava 51 dB
Výběr protihlukových skel
Digital Park II, Bratislava 45 dB
Výběr protihlukových skel
Digital Park II, Bratislava
6) PROTIPOŽÁRNÍ SKLO
PROTIPOŽÁRNÍ SKLA
AGC nabízí dvě škály protipožárních skel
Pyrobel & Pyrobelite
a
Pyropane
čiré vrstvené sklo, u
kterého v případě
požáru dochází při
teplotě 120 st.C k
expanzi jednotlivých
vrstev  pevná
neprůhledná požárně
odolná clona
vnější hrany chráněny
páskou
chránit před teplotou
nad 45st. C
speciálně tepelně
tvrzená protipožární
skla; float i skla s
povlakem
výroba na přesnou míru,
v přesné kompozici 
nelze již znovu
dodatečně upravovat
protipožární skla se vždy testují
s daným typem rámu 
protokol o zkoušce pro danou
kompozici zasklení v daném
rámu na max. testovaný rozměr
(vydán na stavební prvek jako
celek)
test Pyropanu
test Pyrobelitu
PROTIPOŽÁRNÍ SKLA
protipožární sklo – zamezuje šíření požáru
požární odolnost (určuje se v minutách) – v závislosti na kritériích
E = Požární celistvost – doba, po kterou plameny neprojdou na neexponovanou
stranu
W = Omezení sálání - doba, po kterou sálání na neexponované straně nepřekročí
konkrétní úrovně (redukuje prostup tepla = prozářené enegie)
1m od požárního uzávěru nesmí výkon překročit 15kW/m2
I = tepelná izolace – doba, po kterou na neexponované straně nevzroste teplota o
určitou hodnotu
teplota nevzroste o 140 st. C po dobu 30 minut
tepelně tvrzené sklo a
tepelně tvrzené sklo s
povlakem
Vrstvené bezpečnostní sklo s
nabobtnávající mezivrstvou
E
EW
Pyropane
Pyropane
Pyrobelite- Pyrobel
EI
Pyrobelite- Pyrobel
AGC NÁSTROJE
GLASS IDENTIFIKÁTOR
GLASS IDENTIFIKÁTOR
Nástroj k rychlé identifikaci izolačního skla
String kód na etiketě / distančním rámečku
www.agc-glassidentity.com / www.yourglass.com
www.agc-glassidentity.com
www.YourGlass.com
NOVÝ VZHLED PRODUKTOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY & WEBOVKY DISTRIBUČEK
Nová tvář www.YourGlass.com
Webové stránky distribučních
společností
www.agc-xxxxx.cz/sk/pl
AGC & SOCIAL MEDIA
Youtube – stránky na sdílení videí
Linkedin – obdoba facebooku, ale pro profesionály, přímý
kontakt s profesionální cílovou skupinou, možnost diskuzí
Facebook – pro celou veřejnost, možnost diskuze, sdílení
fotek, videí, upozornění na nějakou
Twitter –platforma pro tisk, přímý kontakt na magazíny a
časopisy věnující se určitému sklu a architektům
Flicker – obdoba youtube, ale pouze pro obrázky
www.facebook.com/agcglasseurope
http://www.youtube.com/yourglass
http://www.linkedin.com/groups?gid=1152967&trk=hb_side_g
http://twitter.com/#!/AGCGlassEurope
http://twitter.com/#!/AGCGlassEurope
FLASH KÓDY / TAGY
Novinka v komunikaci - na vzorcích a v katalozích
Informace na dosah ruky prostřednictvím mobilního telefonu a free
staženou aplikací Mobiletag  přímý link na produktové stránky
Děkuji za pozornost.
Ing. Jana Krásová - Produkt manažer stavebního skla pro střední Evropu
[email protected]
+420 417 502139
+420 724 482 300
Ing. Martin Najman – TAS
[email protected]
+420 417 50 2287
+420 602 388 041
Download

zde (klikněte na odkaz)