automatizační prvky
elektronické součástky
profilové systémy
elektrické pohony
Fuji Electric
AMK
profilové systémy
... 1
... 2
... 3
... 3
bezpečnostní prvky
Wieland
Datalogic
Tapeswitch
Euchner
... 4
... 4
... 4
... 5
TDK Lambda
Traco Power
... 12
... 13
tlačítka, displeje, indikátory, klávesnice
EAO
NLD
Lumineq
... 14
... 15
... 15
měření a zpracování signálu
průmyslové snímače
di-soric
Lika
Datalogic
Hamlin
Fuji Electric
... 11
napájecí technika
řídicí systémy
Unitronics
Schleicher
Maytec
... 6
... 7
... 8
... 9
... 10
Analog Devices
... 16
elektrické pohony
frekvenční měniče
Frekvenční měniče pro všeobecné použití:
V naší nabídce najdete moderní digitální regulované elektrické pohony,
nejvyšší kvalitativní a technické úrovně. Poskytujeme nadstandardní technickou podporu a pomoc při uvádění do provozu.
Frekvenční měniče a mini-servosystémy FUJI Electric
Výrobky japonské firmy FUJI Electric patří mezi světovou technickou
a technologickou špičku. Kompletní typová řada zahrnuje jak modely pro
nejjednodušší aplikace, tak i frekvenční měniče pro dynamicky nejnáročnější aplikace. Základním znakem je mimořádná robustnost a dlouholetá
spolehlivost.
Sortiment doplňují servosystémy, vynikající zejména miniaturními rozměry
a snadným nastavováním.
Profesionální servosystémy AMK
Německá firma AMK stojí již více jak 40 let na špici vývoje a výroby speciálních elektromotorů, servomotorů, servoměničů a řídicích systémů pohybu.
Pokud hledáte vysoce inovativní pohony, využívající ojedinělých a patentovaných řešení, můžete si vybrat z kompletní nabídky jak standardních
typů, tak i speciálních verzí vyvinutých přesně podle výkonových a prostorových požadavků zákazníka.
• Frenic Mini
kompaktní mikro měnič nové generace se zjednodušeným vektorovým řízením. Vynikající poměr cena / výkon
• Frenic Multi
univerzální vektorový měnič pro náročné aplikace, ojedinělá výbava
ve své třídě
• Frenic Mega
špičkový robustní vektorový měnič pro dynamicky nejnáročnější aplikace,
až 4 motory řízené jedním měničem, uživatelem programovatelná logika
• Frenic Mega Servo
vektorový měnič pro servo aplikace asynchronních i synchronních motorů
se zpětnou vazbou, vhodné pro vozíky zakladačů a jednoduché manipulátory
Frekvenční měniče pro ventilátory a čerpadla:
• Frenic Eco
skalární měnič se speciálním firmwarem pro kaskádní řízení až 6-ti motorů,
automatický „bypass“ měniče
• Frenic Aqua
nová řada měničů s modernizovanými funkcemi pro úsporu energie při řízení
pump, kompresorů a zařízení ve vodohospodářském průmyslu
• Frenic Hvac
vyvinut k dosažení maximální spokojenosti při práci v HVAC a pro použití u jednodušších aplikací s čerpadly a kompresory
Frekvenční měniče pro výtahy a jeřáby
• Frenic LIFT
speciálně vyvinutý měnič s extrémní přetížitelností pro řízení asynchronních
i synchronních motorů, „poletuning“ synchronního motoru bez otáčení hřídele
www.fujielectric.de
1
elektrické pohony
Servosystémy
FALDIC-W
• miniaturní rozměry
• vynikající dynamika
• jednoduché nastavování
• motory IP67 se 17 bitovým enkodérem
Servomotory a speciální elektromotory
ALPHA-5
• miniaturní rozměry
• vynikající dynamika s adaptivním filtrem
potlačení vibrací
• jednoduché nastavování
• USB
• modBus-RTU
• motory IP67 se 20 bitovým enkodérem
• vhodné i pro aplikace robotů
• montáž „side by side“
• jednoduchá záloha bateriemi
• životnost DC bus kondenzátoru
a ventilátoru až 10 let
• funkce „homing“ aktivovaná i pomocí
funkce „hit & stop“
www.fujielectric.co.jp/eng
integrované Servosystémy AMKASMART IDT
• motor, víceotáčkový enkodér a servozesilovač
v kompaktním pouzdře
• vynikající poměr cena/výkon
• úspora místa a nákladů za kabeláž
• velmi snadné nastavování
• modBus i CanOpen (i s hw synchronizací)
• IP54 (možné až IP65)
• synchronní servomotory
• asynchronní servomotory a vřetenové motory
• provedení s malými rozměry a kapalinovým chlazením
• speciální synchronní motory pro navíječky / odvíječky
s velkým momentem a extrémním rozsahem otáček
• speciální motory s dutou hřídelí pro pohon kuličkových šroubů
• vestavné motory
• integrované motory do válečků dopravníků a tratí
• motory zvláštních provedení dle požadavků zákazníka
Řídicí systémy pohybu, programování, vizualizace
• PLC vestavěná i do servoměničů pro nenáročné úlohy
• výkonné samostatné systémy pro řízení a synchronizaci
stovek os
• kompaktní řídicí systémy s vestavěným displejem
• bohatá knihovna předprogramovaných technologických
funkcí
• programovací prostředí CoDeSys odpovídající IEC 61131-3
s integrovanými nástroji pro vizualizaci
www.amk-antriebe.de
Servoměniče
• modulární systém velmi malých rozměrů, s možností
kapalinového chlazení
• integrované funkce odpovídající bezpečnostní kategorii 4
• napájecí jednotky s rekuperací energie zpět do sítě
• komunikace přes všechny běžně rozšířené
průmyslové sběrnice
• v sortimentu i „low-cost“ verze 2 měniče v jednom
www.amk-antriebe.de
2
www.amk-antriebe.de
www.amk-antriebe.de
Řídicí systémy
Řízení strojů nebo celých procesů si dnes nelze představit bez kvalitních
řídicích systémů. Tyto systémy zaručují přesnou synchronizaci procesů,
velmi přesnou opakovatelnost polohování, případně i sběr významných
statistických dat.
Modularita řízení
Dnešní řídicí systémy umožňují kromě centrálního řízení i vzájemnou
komunikaci mezi subsystémy. Lze tedy vkládat jakousi „inteligenci“
do jednotlivých funkčních uzlů celé výrobní či logistické soustavy. Poměrně jednoduše lze rozložit složitou řízenou soustavu na více jednodušších
podsystémů a ty pak mezi sebou vzájemně koordinovat.
Variabilita
Nejnovější řídicí systémy jsou stavěny tak, aby bylo možné vyprojektovat
řízení systému zákazníkovi „na míru“. Řídicí jednotka a její rozhraní je řešena modulárně tak, aby se dala sestavit libovolná žádaná konfigurace.
Zákazník dostává funkčně i cenově vhodný produkt.
Vzdálený přístup a komunikace
Tam, kde je vyžadován dálkový dohled a řízení, je umožněno řídicím systémům komunikovat a připojit se ke SCADA softwéru. Řídicí jednotky jsou
vybaveny OPC nebo WEB servery, které toto připojení zajišují.
Řídicí systémy
•výhody spojení HMI+PLC dávají uživatelům možnost pracovat s minimálními náklady, zkracující čas
potřebný pro vývoj aplikace
•snadnější programování – společné programovací
prostředí pro aplikace PLC i HMI
•méně kabeláže, úspora místa
•úspora I/O, odpadá nutnost nastavení komunikace
PLC-HMI
•zdarma vývojové prostředí
•nejnovější řada Vision 1210 s největším 12,1´´
barevným dotykovým displejem
•ideální použití v potravinářském průmyslu díky krytí
IP66
•možnost rozšíření počtu I/O až na 1024
•obslouží až 24 nezávislých PID regulačních smyček
s automatickým laděním pro regulaci teplot, hladiny nebo tlaku
•zdarma software nutný pro vývoj aplikací Visilogic
www.unitronics.com
Řídicí systémy
•jednotné systémy CNC s funkcemi PLC
•operátorské panely
•teach-in řídicí panel pro roboty
•MODBUS, CANBUS, OPC a WEB server
•expanzní I/O moduly
•SW (IEC 61131-3)
www.schleicher-electronic.com
3
Bezpečnostní prvky
Bezpečnost osob při práci nabývá na stále větším významu. K účinné
ochraně osob před úrazem můžete použít vzájemně se doplňující výrobky
světových firem, ze kterých je možné nalézt optimální řešení pro drtivou většinu
bezpečnostních úloh z každodenní praxe.
Euchner
bezpečnostní světelné bariéry
•světelné bariéry certifikované dle IEC 61508, EN ISO 13849-1 a EN IEC 62061
•vývojářům bezpečnostních aplikací jsou k dispozici všechny požadované parametry
(SIL, MTTFD, PFHD, PL), certifikované TUV
•kompaktní provedení, konektory M12, možnost rotačních úchytů
•rozlišení od 14mm, rozsah 150 - 1800mm, dosah až 50m
•autodiagnostika, muting, blanking, cascading, EDM, manuální /automatický restart
•bezpečnostní vyhodnocovací jednotky s individuálními snímači typu vysílač-přijímač
v pouzdru M18
Tradiční německý výrobce bezpečnostních prvků nejvyšší technické úrovně
a kvalitativní třídy. Elektromechanické a elektronické prvky slouží pro zabezpečení mezních poloh strojů, hlídání krytů, kontrolu přístupu do uzavřených pracovních prostor, obsluhu nouzových stavů stroje a dalších.
Datalogic
Fotoelektrické bezpečnostní bariéry pro ochranu zdraví osob obsluhujících stroje s nechráněnými částmi. Jedi­nečná a patentovaná řešení od firmy s desítkami
let zku­šeností v oblasti vývoje a výroby optoelektroniky.
Tapeswitch
Robustní nášlapné rohože a spínací pásky založené na jednoduchém principu
vynikají především provozní spolehlivostí.
www.datalogic.com
spínací pásky, hrany a rohože
•spínací pásky a bezpečnostní spínací hrany na míru i v metráži
•poplachové pásky do interiérů, dopravních prostředků
•bezpečnostní nášlapné rohože do průmyslového prostředí
•nájezdové detektory automobilů, signalizátory na bázi páskových spínačů
BEZPEČNOSTNÍ MODULY
•široké portfolio bezpečnostních univerzálních relé pokrývá všechny
důležité bezpečnostní funkce a splňuje i složité požadavky zákazníka
•modulární systém „samos“ zahrnuje základní konfigurovatelné moduly a moduly s rozhraním Profibus-DP, CANopen, DeviceNet a Ethernet
pro monitorování z PLC
•novější systém samosPRO zahrnuje programovatelný modul
•programovací software samosPLAN je uživatelský a intuitivní
(zdarma ke stažení)
www.wieland-electric.com
4
www.tapeswitch.com
bezpečnostní prvky
více než bezpečnost
automatizace
EUCHNER – více než bezpečnost
Přední evropský výrobce bezpečnostních prvků pro
stroje a výrobní linky, jehož produkty nacházejí uplatnění
především v automobilovém průmyslu a výrobě strojů,
v logistice, manipulaci, robotice a na montážních linkách.
• polohové spínače, pouzdra dle EN 50041, s konektorem M12
• přesné řadové mechanické i induktivní spínače
• precizní průmyslové konektory
• enkodéry
• identifikační systémy
Bezpečnost
•mezní spínače s bezpečnostní funkcí
•bezpečnostní spínače se zamykáním pro hlídání dveří a krytů
•bezkontaktní RFID a magnetické bezpečnostní spínače
•lankové bezpečnostní spínače, petlice
•multifunkční dveřní boxy
•povolovací tlačítka
•podpora AS-i sběrnice „Safety at Work“
•ekonomické plastové varianty bezpečnostních spínačů
•bezpečnostní relé
www.euchner.de
rozhraní člověk–stroj
• joysticky
• elektronická ruční kolečka
• ovládací panely
• systém řízení přístupu (elektronické klíče)
www.euchner.de
www.euchner.de
EUCHNER – správné řešení pro každou aplikaci!
5
průmyslové snímače
Průmyslové snímače od námi zastupovaných firem mají na trhu pevné
a nepřehlédnutelné místo, dané jejich kvalitou, inovacemi, desítkami let
vývoje a šíří sortimentu jak pro vysoce náročné, tak i pro cenově kritické
aplikace.
Fotoelektrické a laserové snímače
• difuzní, retroreflexivní a vysílač-přijímač
• robustní, krytí až IP69K
• vláknová optika, zesilovače, optická vlákna
• snímače barvy
• měřicí a detekční optické závory
www.di-soric.com
di-soric
Robustní snímače s nadstandardními parametry od firmy, která světu dala
optické vidličkové sensory. Dnes di-soric nabízí i kompletní sortiment snímačů všech typů. Mezi nejoblíbenější patří průletové a propadové sensory a unikátní snímače etiket.
Datalogic
Jeden z největších evropských výrobců fotoelektrických snímačů, inteligentních kamer a snímačů pro měření vzdálenosti. Vynikající kvalita za
příznivou cenu.
LIKA
Enkodéry a magnetické lineární odměřovací systémy. Robustní provedení
a široký sortiment.
FUJI Electric
Procesní instrumentace, převodníky tlaku, průtokoměry a analyzátory plynů.
Vidličkové a úhlové optické snímače
• fotoelektrické a laserové
• velmi robustní provedení
• vysoké rozlišení
• vysoká odolnost proti znečištění
www.di-soric.com
Průletové a propadové snímače
• unikátní optické typy s vysokým rozlišením pro
detekci magnetických i nemagnetických materiálů
• kroužkové a příložné induktivní snímače
• snímače pro detekci přetržení drátu
www.di-soric.com
HAMLIN
Snímače přiblížení a vzdálenosti
Nenákladná čidla polohy a pohybu, jež díky použitému magnetickému
principu vynikají vysokou životností a spolehlivostí, stejně jako schopností
pracovat v agresivním prostředí, ve vlhku i za extrémních teplot.
• induktivní snímače nejrůznějších mechanických provedení
• kapacitní a ultrazvukové snímače
www.di-soric.com
6
průmyslové snímače
Snímače etiket
Inkrementální a absolutní enkodéry
• kapacitní a optické
• vysoká spolehlivost, kompenzovaný vliv
teploty a vlhkosti
• unikátní systém automatického učení
•optické ROTAPULS a ROTACOD i magnetické ROTAMAG
•desítky mechanických provedení, zákaznické verze
•všechny běžné typy výstupních obvodů a protokolů
•elektronické programovatelné vačky, analogový výstup
•provedení do vysokých teplot, ATEX
www.lika.biz
www.di-soric.com
snímače barvy
Polohovací jednotky DRIVECOD
• detekce až 350 barev
• osvětlení bílou LED diodou
• velmi krátká doba odezvy
www.di-soric.com
•polohovací jednotky pro pomocné osy
•integrovaný motor, převodovka, enkodér a řízení pozice
•rozhraní PROFIBUS, CANopen, RS485
•maximální kroutící moment až do 10Nm, maximální
otáčky hřídele do 240 ot./min.
•typické aplikace: pro dopravníky, balicí stroje, obráběcí stroje
Optické snímače pohybu a Čidla náklonu
Magnetické lineární odměřovací systémy
optické snímače pohybu
•rychlost do 4m/s (i pro lesklé povrchy)
•pracovní vzdálenost 30 – 40mm
•dva inkrementální výstupy pro měření rychlosti,
délky a otáček
•bezkontaktní měření
•detekce směru pohybu v obou osách
•softwarová parametrizace – interface RS 232
•dva konfigurovatelné výstupy
•inkrementální systémy LINEPULS i absolutní LINECOD
•magnetické pásky i kroužky
•rozlišení od 0,5 µm, maximální rychlost 16 m/s
•kompletní odměřovací systémy se zobrazovací jednotkou
•široká škála magnetických senzorů i vyhodnocovacích jednotek
čidla náklonu
•nezávislé vyhodnocení dvou os současně
•měřící rozsah ±60°
• teach-in pro nulovou pozici
• 2 analogové výstupy 0…10V nebo 4…20mA
www.di-soric.com
www.lika.biz
www.lika.biz
Ostatní produkty
•lankové jednotky s enkodérem nebo potenciometrem
•měřící metrická kola s obvodem 200 nebo 500 mm
•precizní spojky a redukce
•jednoduché zobrazovací jednotky pro enkodéry
•řídicí jednotky s numerickým i alfanumerickým zobrazením až pro 4 osy
www.lika.biz
7
průmyslové snímače
Laserové značení a opracování
IDENTIFIKACE
•lasery pracující v oblasti IR, GREEN a UV o výkonech od 3 do 100W
•systémy vhodné pro značení i opracování různých materiálů
•značení 1D a 2D kódu na etikety nebo přímo na kov, sklo, plast
•gravírování, svařování plastů a jemné sváření malých mechanických dílů
•sváření v medicíně, ortodontické aplikace
•selektivní pájení (Solder Ball Jetting, Solder Ball Removal/Rework)
•bezobslužné systémy skenování čárového kódu
•průmyslové laserové čtečky čárového kódu
•průmyslové CCD/CMOS čtečky 2D matrix kódu
•všesměrové čtecí systémy a komplexní SW systém
DATALOGIC WebSentinel™
www.datalogic.com
ruční čtečky
•určené pro univerzální i průmyslové použití
•čtení 1D a 2D kódů
•komunikace přes Bluethooth technologii
•volitelný displej a tlačítka s klávesnicí
www.datalogic.com
8
www.datalogic.com
průmyslové snímače
Průmyslové snímače
Průmyslové snímače
Fotoelektrické snímače
•kompletní řada v pouzdře M18
•vláknová optika
•miniaturní typy
•snímače barvy a kontrastu
•luminiscenční snímače
•optické snímače etiket
•měřící optické závory
•laserové měření vzdálenosti
•sledování vymezené oblasti
Kamerové inspekční systémy
•integrované kamerové systémy pro strojové vidění
•univerzální programovatelné optické snímače
•kontrola množství, rozměrů, tvarů, povrchů,
pozice a natočení
•čtení textu, 1D čárových kódů a 2D matrix kódů
•široký sortiment přisvětlovacích prvků a objektivů
Indukční snímače
•široká škála standardních indukčních snímačů v pouzdrech M4 až M30
Ultrazvukové snímače
•ultrazvukové měření vzdálenosti v rozsahu od 30 mm do 8 m
www.datalogic.com
jazýčková a hallova čidla
Jazýčková čidla
• tradiční výrobky nevyžadující pro svoji činnost napájení
• použitelné až do kmitočtu 600 Hz
Hallova čidla
• obsahují obvody pro zpracování Hallova napětí přímo
na čipu
• digitální nebo analogový výstup
• využitelná do kmitočtu 15 kHz
• některé typy jsou programovatelné
www.datalogic.com
www.hamlin.com
9
snímače tlaku
analyzátory plynů
•snímače diferenční, přetlaku, absolutní, hladiny a vzdálené těsnící vysílače
•standardní přesnost ± 0,065% z kalibrovaného rozpětí a možnost zvolit
přesnost až do ± 0,04% z kalibrovaného rozpětí pro statický tlak
až do 1035 bar (15000 PSI)
•součástí digitální LCD displej, analogový výstup
•konfiguraci parametrů snímače lze provádět pomocí ručního komunikátoru
HHC
•rozhranní Fieldbus, Modbus, Profibus
•infračervený a laserový analyzátor pro měření množství výfukových plynů v zásobníku (Nox, SO², CO, CO², O²)
•CO analyzátor pro sledování znečištění ovzduší
•CO² regulátor pro vestavěné ventilátory a „zelené domy“
•CO, CO², CH4 analyzátor
•analyzátor kyslíku pro řízení spalování a šetření energie
www.fujielectric.fr/en
••
měření hladiny
www.fujielectric.fr/en
•
PRŮTOKOMĚRY
Ultrazvukové průtokoměry
• jsou založeny na metodě měření tranzitního času
•snímače jsou příložného typu = jsou umístěny mimo potrubí a není
nutné žádné vrtání do potrubí
•32 bitová elektronika umožňuje vysokou přesnost ± 1%,
doba odezvy 1s nebo méně
•výborná imunita proti vzduchovým bublinám
•průměr potrubí od 13 do 6000 mm,
komunikace RS-232C nebo RS-485 (ModuBus)
•rychlost kapaliny od 0 do 32 m/s,
teplota kapaliny -40 až 200°C
•velký LCD displej
Měření hladiny hydrostatickým tlakem
•ekonomická varianta v chemickém a potravinářském průmyslu
•zvládnou extrémní chemické a mechanické zatížení a nejsou
citlivé na elektromagnetické rušení
Měření hladiny se snímačem diferenčního tlaku
•ideální použití v tlakových nádržích
Měření hladiny se snímačem přetlaku
•ideální použití v otevřených nádržích
www.fujielectric.fr/en
Programovatelné teplotní a procesní regulátory
Elektromagnetické průtokoměry
•jsou určeny pro měření elektricky vodivé kapaliny
•vynikající přesnost ± 0,25%
•průměr potrubí od 6 do 2000 mm
•naprostá absence tlakové ztráty v potrubí
•bez pohyblivých částí
•výborná spolehlivost
•malé a ekonomické verze od velikosti 24x48 mm
•PID auto-tuning s „fuzzy logikou“
•vestavěná funkce alarmu,
konfigurovatelné logické vstupy,
analogové a digitální vstupy/výstupy,
RS-485 ModBus
•rychlost řízení 50 ms a přesnost měření 0,1%
•krytí IP66, velký LED displej
www.fujielectric.fr/en
www.fujielectric.fr/en
10
profilové systémy
profilové systémy
MayTec – německý výrobce hliníkového systému,
který je možné nasadit v nejrůznějších oblastech.
Z profilů lze složit konstrukce libovolného tvaru.
Zásadní výhody systému
•snadná a rychlá montáž
•velká pevnost a odolnost proti vibracím
•rozsáhlý výběr spojek a stavebních prvků
Nejčastější použití:
•ochranná oplocení pracoviš
•jednoúčelové stroje, manipulátory
•výrobní linky, dopravníky a lineární systémy
•pracoviště a pracovní stoly
•čisté provozy „cleanroom“
•přípravky ve výrobě
profilové systémy
dopravníkové systémy
zakroužení profilů
závěsný přepravní systém
dopravníkový systém osob
pracoviště
systém pro „čisté provozy“
S optimálním řešením Vaší konstrukce Vám pomohou naši konstruktéři. K dispozici Vám jsou 2D
a 3D modely výrobků MayTec.
Profily Vám dodáme
•v 6 m tyčích
•nařezané na Vámi požadované délky a připravené na montáž
•jako smontované konstrukce, případně také
osazené snímači a pohony
lineární systémy
bezpečnostní zábrany
teleskopické systémy
www.maytec.de
11
Napájecí TECHNIKA
Zkušený konstruktér ví, že na samém počátku návrhu je třeba dobře zvážit, jaké zařízení má zdroj napájet a v jakých podmínkách bude pracovat.
Spolehlivost
Jedná se o napájení komerčního výrobku určeného pro použití při pokojové teplotě a nebo tabule dopravního značení pracující 24 hodin denně
v tvrdých podmínkách po několik let v bezporuchovém provozním cyklu?
spínané zdroje a měniče dc/dc
Více než 50 let společnost vyrábí napájecí zdroje a v současném obrovském sortimentu nalezneme produkty AC/DC a DC/DC nejrůznějších kategorií v rozsahu výkonu od 1,5 W do 50 kW pro
průmysl, telekomunikace, datové komunikace, lékařskou elektroniku a další odvětví.
K nejvýznamnějším výrobkům se řadí:
• špičkové digitálně programovatelné zdroje Genesys
• modulární zdroje pro nejnáročnější aplikace NV-Power
• průmyslové zdroje HWS 15 až 1500 W s jedním výstupem
• inteligentní měniče DC/DC řady CC-E 1,5 až 25 W
Účinnost
Několik Wattů spotřeby navíc u zdroje s nižší účinností se může zdát nepodstatnou maličkostí. Vzniklé ztrátové teplo se však neztratí a je nutno je
odvést. Dovolí to konstrukce budoucího zařízení?
Odolnost proti rušení
K potlačení rušení spínaných zdrojů se tradičně používá filtrů a pokud
snad vnitřní filtrace nestačí, připojí se filtr vnější. To ovšem za cenu zvýšených nákladů a prostorových požadavků. Není ekonomičtější alternativou
sáhnout po výrobku s inovační spínací technologií, která svojí koncepcí
samotný vznik vyšších harmonických minimalizuje?
Optimální investice
Mnoho výrobců akcentuje při vývoji nejnižší dosažitelné náklady, mnohdy
za každou cenu, a zásadní koncepční otázky bu částečně či zcela odsouvá do pozadí. Jinou cestou se však ubírá vývoj nových produktů v laboratořích našich dodavatelů, jejichž snahou je dosažení průniku celé řady
hodnot a výsledkem je produkt optimální ze všech zásadních hledisek.
www.emea-tdk-lambda.com
12
NAPÁJECÍ TECHNIKA
spínané zdroje a měniče dc/dc
DC/DC měniče 1 W až 22 kW
Implementace nejnovějších technologických inovací, mnohých podle firemních patentů, umožnila
TDK Lambda stanovit záruční lhůtu svých výrobků na dobu až pěti let.
•světový standard rozmístění vývodů
•přesná regulace
•široká škála typů různých výkonů, vstupních a výstupních napětí, pracovních teplot
•spolehlivý provoz, vysoká odolnost a dlouhá životnost
•pro nejnáročnější použití v průmyslu, telekomunikacích i lékařství
•příznivá cena v libovolném množství včetně naší technické podpory
www.emea-tdk-lambda.com
www.tracopower.com
Speciální napájecí moduly TRACO
Průmyslové AC/DC napájecí zdroje 5 W až 600 W
•redundantní moduly
•stejnosměrné UPS a moduly pro spolupráci s baterií
•vyrovnávací moduly
•výkonové DC / DC moduly do 19” stojanů
•DC / AC invertory (1f nebo 3f) do 19” stojanů
•v kovovém krytu pro přímou montáž na montážní desku
•zdroje na DIN lištu doplněné řadou speciálních modulů
•open frame konstrukce
•vysoce odolné kompaktní zdroje
•zdroje s mnohonásobným výstupem
www.tracopower.com
www.tracopower.com
13
TLAČÍTKA, DISPLEJE, INDIKÁTORY
ovladače a kontrolky
Pro profesionální vzhled Vašich zařízení
SYNONYMUM SPOLEHLIVOSTI A KVALITY
Prvky EAO jsou synonymem pro spolehlivost, kvalitu a bezkonkurenčně nejširší sortiment ovládacích prvků a kontrolek na trhu.
Švýcarská firma EAO má bohaté zkušenosti v ergonomickém designu,
vývoji, výrobě a distribuci vysoce spolehlivých ovladačů a kontrolek. Její
prvky Vám pomohou zvýšit konkurenceschopnost a spolehlivost Vašich
zařízení a díky nadčasovému designu podtrhnout jejich profesionální
vzhled.
Univerzální průmyslové ovladače a kontrolky
• dopravní technika
• strojní zařízení
• řízení procesů
• přístroje
EAO je francouzskou částí holdingu a nabízí především vysoce spolehlivé a odolné klávesnice a klávesnicové prvky pro Vaše náročná použití
ve venkovním prostředí.
Speciální prvky pro dopravní techniku
• tlačítka pro poptávkové otvírání dveří
• přepínače se zákaznickým spínacím programem
• stmívače pro řízení jasu podsvětlení
Sortiment firmy NLD vhodně doplňuje ovládací a signalizační prvky EAO
o kvalitní prvky na bázi LED s prakticky neomezenou životností. Díky nim
získají Vaše ovladače a kontrolky vysoce kvalitní prosvětlení i pod přímými
slunečními paprsky.
Malá tlačítka do plošných spojů
• malé přístroje
• AUDIO/VIDEO pulty
Lumineq je pověstný unikátní elektroluminiscenční technologií, která
umožní použití displejů i v nejtěžších podmínkách.
Pro naše zákazníky dále zajišujeme:
• zákaznická řešení kompletních panelů a subpanelů, volitelně
i s rozhraním CANopen
• technickou a obchodní podporu nejen v prototypové fázi
A již hledáte displej, který přežije teplotu 140 ° C nebo vydrží tvrdé podmínky přenosných lékařských aplikací, displeje Planar jsou vyrobeny tak,
aby obstály v jakémkoliv prostředí.
Ploché LCD monitory rozšiřují zobrazovací škálu; přinášejí snadné konstrukční řešení, urychlují dobu uvedení výrobku na trh.
www.eao.com
14
TLAČÍTKA, DISPLEJE, INDIKÁTORY,
klávesnice
displeje a monitory
EOZ S.A.S, jako nástupnická firma EAO SECME byla založena koncem roku 2010. Zaměřuje se na
vývoj, výrobu a prodej mechanických klávesnic, speciálních prvků a zákaznických řešení.
Spolehlivá řešení pro náročné aplikace v průmyslu, lékařství
i pro spotřební trh.
Nejpoužívanějšími typy klávesnic EOZ jsou modulární klávesnice a celokovové klávesnice. Modulární klávesnice nabízejí široké možnosti konfigurace a umožňují řešení na míru konkrétní aplikaci.
Celokovové klávesnice se hodí i pro aplikace ve venkovních podmínkách a pro veřejné prostory,
protože nabízejí navíc vysokou odolnost vůči vandalismu.
Široká výrobní řada umožňuje použití
• ve výdejních stojanech a automatech
• v dopravní technice
• v lékařství, průmyslu, vojenských aplikacích
Pro speciální aplikace nabízíme 3D stereoskopické monitory
www.eao.com
led indikátory
Firma NLD má dlouholeté zkušenosti s výrobou a aplikací moderních a spolehlivých prvků na bázi
LED. Tyto prvky nabízejí oproti žárovkám mnoho výhod, a proto jsou dnes již prakticky standardem.
Tvoří vhodný doplněk prvků EAO:
• LED ve standardních paticích (T1 3/4 MG, BA9s, T5,5, aj.) na standardizovaná napájecí napětí
(6, 12, 24, 28, 48, 60, 130, 230 VAC/VDC).
• panelové indikátory pro přímou zástavbu do panelu a standardní napájecí napětí.
• další speciální prvky na bázi LED
www.nld-electronic.com
Elektroluminiscenční displeje
• monochromatické, s vynikajícím optickým výkonem
• nezávislé na teplotě / vlhkosti / prašnosti
• velmi vysoký konstrast, ostrý a čistý obraz
• extrémní pohledový úhel 160 stupňů
• úhlopříčka od 3“ do 10,4“
• možnost dotykového panelu
Zásadní vlastnosti, které odlišují EL displeje
od podobných zařízení
• odolnost teplotní (-40 ºC do +85 ºC)
• odolnost mechanická (ráz 100g)
LCD panely
• AM LCD monitory od 8“ do 15“
• open frame LCD monitory od 15“ do 19“
• dostupné a rychlé řešení pro výdejní automaty
• antivandalské provedení
• pro vnější i vnitřní použití
• technologie Contrast Enhacement Technology
• regulace jasu
• možnost dotykového panelu
• lze zákaznicky upravit
• produkty HD
• velkoformátové displeje
www.lumineq.com
15
Měření a zpracování signálu
Vrcholný výkon, malá spotřeba, vysoká spolehlivost.
Firma Analog Devices, Inc. je přední světový vý­robce integrovaných obvodů pro analogové i digitální aplikace v oblasti měření a zpracování signálů.
Více jak 40 let existence se společnost věnuje neustálým inovacím
v oboru. Mimořádná péče je věnována technické úrovni, od které se
odvíjí vysoká kvalita a spolehlivost součástek. V nabídce společnosti lze
nalézt obvody využitelné ve většině elektronických aplikací.
Společnost Amtek funguje na českém trhu jako oficiální zastoupení firmy
Analog Devices již řadu let. V tomto oboru máme mnoho zkušeností díky
účasti na velkém počtu významných projektů. K širokému sortimentu součástek nabízíme také odbornou pomoc.
Ve spolupráci s Analog Devices pořádáme pravidelně odborné semináře,
které informují o trendech v elektrotechnice i poskytují rady a tipy při řešení
nových konstrukcí.
SPRÁVA NAPÁJENÍ
Obvody Analog Devices pro správu napájení - spolehlivá a inovativní řešení zejména
v těchto aplikacích:
• řízení nabíjení baterií
• napájení displejů a jejich podsvícení
• konstrukce vícehladinových regulátorů napájení
• správa a monitorování napájení přenosných
zařízení, u kterých je požadována
nízká spotřeba
www.analog.com
16
DSP
Signálové procesory jsou určené pro zpracování signálu
v reálném čase. Typickou aplikací je práce s obrazem
a zvukem v oblastech, jako jsou:
• spotřební elektronika
• automobilový průmysl
• telekomunikace
• aplikace v lékařství a vojenství
Čtyři základní řady procesorů
• Blackfin
• Sharc
• Tigersharc
• ADSP-21XX
www.analog.com
MIKROKONTROLERY
Kombinují vysoce přesné měření (A/D a D/A převodníky) a analogové funkce (napěové reference, čidla
teploty) se standardními mikrokontrolery a flash pamětí.
Jádro 8052 či ARM 7 poskytují dostatek výpočetního
výkonu pro většinu úloh.
Množství variant vstupních/výstupních obvodů umožňuje univerzální uplatnění:
• chytré senzory
• kompaktní řídicí systémy
www.analog.com
Měření a zpracování signálu
zesilovače
komunikace
Zesilovače Analog Devices jsou v současnosti nejprodávanější značkou mezi všemi zesilovači
na světě. Konstruktéři hledající spolehlivou součástku, která jim v jejich zapojení přinese vrcholný
výkon, si mohou vybírat z extrémně rychlých, vysoce přesných, izolačních, širokopásmových
a mnoha dalších zesilovačů.
Potřeba komunikovat je hybnou silou dneška. Na jediném čipu se řeší složité systémy pro přímou
číslicovou syntézu (DDS) nebo modulátory a demodulátory, řízené oscilátory, či úprava vf signálu.
Obvody pro bezdrátovou komunikaci lze vybrat pro volná i licencovaná pásma. Kabelová
komunikace může být realizovaná klasickými komunikačními obvody pro RS232/485 i pro další
standardy. Vhodné izolační oddělení komunikačních linek řeší obvody iCoupler®.
Zesilovače AD přitom obstojí jak v aplikacích citlivých na cenu, tak i v konstrukcích, kde je kladen
důraz na kvalitu a parametry.
www.analog.com
www.analog.com
převodníky
senzory
Svět, který nás obklopuje, je světem analogových signálů. A kdykoliv konstruktéři zvažují
práci s těmito signály, zvažují součástky Analog Devices.
V oblasti senzorů jsou na prvním místě produkty založené na technologii iMEMS. Jedná se
o akcelerometry, gyroskopy a mikrofony. Využití mají zejména v automobilovém průmyslu, kde
je klíčová kvalita a bezpečnost. Využití však mají i v dalších oblastech, jako IT, mobilní telefony,
bezpečnostní systémy apod.
Kromě klasických převodníků A/D a D/A jsou potřeba digitální potenciometry, převodníky
z kapa­city na digitální údaj, ovladače pro touchscreeny, obvody určené pro měření
elektrické energie a podobně.
www.analog.com
Sortiment dále rozšiřují senzory teploty.
www.analog.com
17
Za dobu dvaceti let úspěšného rozvoje si naše spo­
leč­nost AMTEK, spol. s r.o. získala mnoho příznivců
a spokojených zákazníků mezi výrobci elektronických
přístrojů i mezi výrobci strojů a zařízení z dalších prů­
myslových odvětví.
S našimi prvky můžete navrhnout své výrobky na
nejvyšším standardu, dosáhnout u nich špičkových
parametrů a dobré konkurenceschopnosti. Naše úsilí
o nejvyšší kvalitu dokumentuje i certifikace naší
firmy podle ISO 9001.
Důležitou součástí naší firemní strategie je technická
podpora zákazníků. Naši odborníci Vám pomohou
orientovat se v záplavě informací a vybrat si nejvhod­
nější produkt pro Vaši aplikaci. Bezplatné konzul­
tace ke konkrétním řešeným problémům, literatura
a aplikační technická pomoc šetří Váš čas, urychluje
uvedení Vašeho výrobku na trh a zajišuje Vám náskok
před konkurencí.
AMTEK, spol. s r.o. / Vídeňská 125 / 619 00 Brno
tel. +420 547 125 555 / fax +420 547 125 556 / [email protected]
pobočka Praha / Borského 989/1 / 152 00 Praha 5
tel. +420 251 681 111 / fax +420 251 681 114 / [email protected]
pobočka Žilina / Dadanova 7 / 010 15 Žilina / Slovenská republika
tel. +421 911 205 556 / [email protected]
www.amtek.cz
design: www.upsala.cz
Zaměřujeme se na distribuci průmyslových
elektronických součástek, automatizačních prvků
a profilových systémů. Naším cílem je nabízet
výhradně produkty špičkové kvality od renomovaných
světových výrobců, kteří nám svěřili přímé zastoupení
na českém trhu. Chceme přinášet taková řešení
a produkty, na něž se můžete spolehnout po stránce
technické úrovně i bezproblémové aplikace.
Download

automatizační prvky elektronické součástky profilové systémy