Střídavé frekvenční měniče
PowerFlex® řady 750
Cenově efektivní řešení pro všestranné
použití a snadnou integraci.
Frekvenční měniče Allen-Bradley®
PowerFlex řady 750 byly vyvinuty
pro maximalizaci hodnoty vašich
investic a zlepšení produktivity.
Ať už řešíte běžnou nebo vysoce
výkonnou aplikaci, měniče PowerFlex
řady 750 nabízí větší výběr řídicích,
komunikačních a bezpečnostních
funkcí a více podporovaného hardwaru
než jakékoli jiné frekvenční měniče
srovnatelné třídy.
Nejlepší ve své třídě
• Zjednodušená integrace do prostředí
Logix snižuje dobu a náklady na vývoj
• Nákladově efektivní řešení se
standardními vlastnostmi včetně řízení
DeviceLogix, prediktivní diagnostiky,
vestavěného Ethernetového portu,
vestavěných vstupů a výstupů (V/V)
a volitelných bezpečnostních funkcí
• Přizpůsobte jednoduše
PowerFlex 750 konkrétním
požadavkům vaší aplikace pomocí
volitelných modulů montovaných
do volných slotů měniče
• Díky prediktivní diagnostice
a vestavěným ochranným funkcím
se snižuje počet neplánovaných
odstávek a vaše investice jsou lépe
chráněny
• Získejte ještě větší volnost při návrhu
systému díky různým možnostem
provedení – od jednoduchého
měniče až po vysokonapěťové
rozváděče
• Chrání zaměstnance i vybavení
díky bezpečnostním funkcím až do
PLe/SIL CL3, Cat 3 a Cat 4 včetně
Frekvenční měniče PowerFlex řady 750 představují robustní hardware
s jednoduchým použitím, flexibilitou a výkonem pro širokou škálu
průmyslových aplikací. Řada PowerFlex 753 je určena pro běžné řízení
aplikací do výkonu 250 kW (350 HP). Řada PowerFlex 755 nabízí maximální
flexibilitu a výkon pro aplikace do výkonu 900 kW (1 350 HP).
Klíčové vlastnosti frekvenčních měničů řady PowerFlex 750:
Integrace s prostředím Logix – měniče PowerFlex 753 a 755 nabízejí
bezproblémovou integraci do prostředí Logix pro zjednodušenou
a pokročilou konfiguraci, programování, uvádění do provozu, diagnostiku
a údržbu. Díky použití přídavných profilů nebo vložených instrukcí budete
schopni omezit čas nutný pro technické činnosti – a s tím spojené náklady
– při současném zlepšení provádění konfigurace, řízení a sběr dat. Možnost
programovat měnič pomocí instrukcí řízení motoru vložených do procesorů
Logix je výhradní funkcí střídavého měniče PowerFlex 755 pro síť EtherNet/
IP. Automatická konfigurace zařízení představuje další vlastnost zvyšující
produktivitu, jež je dostupná od RSLogix 5000 V20. Procesor Logix nyní
dokáže automaticky detekovat nahrazený měnič PowerFlex 755 a stáhnout
si veškeré konfigurační parametry. To eliminuje nutnost opětovné ručně
prováděné konfigurace.
Komunikace – Řada PowerFlex 750 podporuje bohatý rozsah síťových
protokolů a usnadňuje tak integraci do stávající infrastruktury. Řada
PowerFlex 755 má standardně vestavěnu Ethernetovou komunikaci,
takže dovoluje snadnou správu dat na sítích EtherNet/IP.
Funkce bezpečného odpojení krouticího momentu a sledování
bezpečné rychlosti – Tyto bezpečnostní funkce nabízí různé úrovně
bezpečnosti v závislosti na požadavcích konkrétní aplikace.
DeviceLogix™ – Řídí výstupy a stavových informací přímo na úrovni měniče,
takže ho lze provozovat buď nezávisle nebo s nadřazeným řídicím systémem.
Zkonfigurujte svou aplikaci – Měniče obsahují volné pozice, čímž
vám poskytují flexibilitu ve výběru volitelných karet vhodných pro vaši
aplikaci a možnost rozšiřovat váš měnič v souladu s budoucími potřebami.
Podporovaný hardware je pro celou řadu společný, takže šetříte náklady
na náhradní díly i místo pro jejich skladování.
Prediktivní diagnostika – Umožňuje měničům PowerFlex řady 750
sledovat informace, které ovlivňují životnost součástí měniče. Měniče
řady PowerFlex 755 s výkonem 315 kW/400 HP a více obsahují navíc i další
standardní bezpečnostní funkce včetně vestavěných ochranných zařízení.
Frekvenční měniče PowerFlex 750
A LCD displej s vysokým rozlišením pro šest
řádků textu poskytujících jasnější vysvětlení
parametrů a událostí
A
B Standardní vstupy a výstupy řady
J
B
G
PowerFlex 753 znamenají nákladově
efektivní řešení
C Hodiny reálného času pro časovou značku
událostí a provozních záznamů
C
D DIP selektor pro lepší možnosti
programování
D
E Zvýšení úrovně bezpečnosti díky volitelné
kartě sledování bezpečné rychlosti
s vestavěným bezpečnostním relé
H
F Různé velikosti pro širokou škálu aplikací
G Technologie DeviceLogix umožňuje
I
programování samostatného řízení
základních operací v diagramu funkčních
bloků
H Snadná konfigurace, řízení a sběr dat
s vestavěným portem Ethernet u řady
PowerFlex 755
F
E
I Architektura s volnými pozicemi podporující
K
montáž dalších vstupů a výstupů, modulů
zpětné vazby a bezpečnosti, komunikace
a dodatečného napájení
J Volitelné pomocné napájení uchová
schopnosti řízení a komunikace v případě
výpadku hlavního napájení
K Snadno dostupné chladiče a vnitřní
ventilátory
Programové nástroje
RSLogix™ 5000 – Add-on profily
Softwarová sada DriveTools™ SP
Pro snadnější uvádění do provozu a zkrácení doby
vývoje jsme integrovali konfiguraci frekvenčních měničů
PowerFlex do prostředí RSLogix 5000. Díky tomu lze snadno
programovat parametry a tagy, i používat softwarové
nástroje přímo na samostatných měničích.
Výkonná sada PC softwaru pro programování,
konfiguraci a řešení problémů.
RSLogix 5000 – vestavěné instrukce
Frekvenční měnič PowerFlex 755 lze konfigurovat pomocí instrukcí pro měniče, obsažených v programovatelných procesorech (PAC) Allen-Bradley ControlLogix a CompactLogix™*.
Jedná se o shodné konfigurační parametry a programové
instrukce, které se používají u servoměničů Allen-Bradley
Kinetix®, a zajišťuje se tak možnost společného, pokročilého
ovládání ze strany uživatele.
* Integrace CompactLogix k dispozici od RSLogix 5000 V20
• DriveExecutive™ – software pro on-line/off-line
konfiguraci a správu měničů, pohonů a jejich periferií.
• DriveObserver™ – software pro grafické sledování
parametrů měničů a pohonů v reálném čase.
Software DriveExplorer™
Software Allen-Bradley DriveExplorer je snadno
použitelný a cenově efektivní nástroj pro on-line
programování v prostředí Microsoft® Windows™ 2000/XP/
VISTA. Uživateli nabízí možnost monitorovat a konfigurovat
měniče PowerFlex i parametry komunikačních adaptérů.
Frekvenční měniče PowerFlex řady 755
315…900 kW/400…1 350 HP při 400/480 V
250…1 100 HP/200…1 000 kW při 600/690 V
Měniče řady PowerFlex 755 o výkonu 315 kW/400 HP a vyšším
nabízejí kromě všech zmíněných výhod a příslušenství řady
PowerFlex 750 i flexibilnější údržbu a instalaci.
1 Ovládací modul je společný s měniči o nižším výkonu,
4
obsahuje vestavěný ethernetový port a 5 pozic pro volitelné
moduly a pro snadný přístup může být namontován až
23 m od měniče
1
5
2 Tyto měniče také umožňují úplné vysunutí ze skříně,
přičemž. napěťové kabely zůstávají zapojeny
3 Nastavitelné svorkovnice umožňují volit mezi horním
nebo dolním přívodem kabelu
3
4 Integrované pojistky eliminují potřebu zvláštní ochrany
před zkratem. Pro snadné řešení problémů jsou k dispozici
stavové informace měniče
5 Výměnná ochrana proti špičkám napětí snižuje dobu
odstávek následkem poškození přechodovým napětím.
Pro snadné řešení problémů jsou k dispozici stavové
informace měniče
6
6 Vestavěný DC induktor zlepšuje ochranu před událostmi
7
v napěťové síti
8
7 Utěsněný chladicí kanál používá pro chlazení externí
vzduch a tím snižuje nebezpečí kontaminace
elektronických součástí
2
8 Modulární konstrukce dovoluje rychlou a jednoduchou
výměnu dílů (např. hlavní ventilátor, kondenzátor, plošné
spoje), což minimalizuje dobu odstávek
PowerFlex 755 rám 8
Skříň a provozní teploty
Krytí
Otevřený typ pro montáž v rozváděči
IP00/IP20 & NEMA/UL otevřený typ
Rozsah provozních
teplot
Měnič
Rámy 2 – 7
0 – 50 °C (32 – 122 °F)
Montážní příruba se zvýšenou ochranou
Vpředu: IP00/IP20 & NEMA/UL otevřený typ 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
Vzadu: IP66 & NEMA/UL typ 4X
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Rámy 2 – 7
Montáž na stěnu se zvýšenou ochranou
IP54 & NEMA/UL typ 12
Rámy 2 – 7
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Sada NEMA 1 převádí otevřený typ na
NEMA/UL typ
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
IP20 & NEMA/UL typ 1 MCC styl
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Rámy 2 – 7
Rámy 8 – 9
Měniče řady Powerflex 750 jsou dostupné v různých možnostech provedení krytů včetně
IP54 (vlevo) a provedení pro montáž na přírubu se zvýšenou ochranou (vpravo).
Síť EtherNet/IP – jediná síť pro kompletní řízení stroje
Propojte celý svůj podnik
Využití sítě EtherNet/IP pro řízení
stroje zjednodušuje jeho návrh
a zvyšuje jeho úroveň.
• Levné, elegantní a snadné
využití v porovnání
s multisíťovou architekturou
Module
Status
NODE:
Relay
Output
120 VAC
Input
4
1
3
1734
OW4
1
2
7
3
NODE:
24VDC
Sink
Input
220 VAC
Input
0
1
4
1
2
5
2
3
1734
IA4
Network
Status
Network
Status
NODE:
0
0
5
6
Module
Status
Module
Status
Module
Status
Network
Status
Network
Status
NODE:
0
2
6500
6
3
1734
IM4
• Snadná integrace libovolného
měniče PowerFlex, vstupního/
výstupního zařízení, aktuátoru
nebo jakéhokoliv jiného
zařízení připojitelného k síti
EtherNet/IP
6500
6500
6500
6500
6500
7
1734
IB8
DANGER
• Síť EtherNet/IP je dlouhodobě
zavedená, široce využívaná síť
• Střídavý měnič PowerFlex 755
a servoměnič Kinetix 6500
lze programovat pomocí
společného souboru instrukcí
řízení motoru, který je
dostupný v procesorech
ControlLogix a CompactLogix
755
Technologie DeviceLogix™
Technologie DeviceLogix umožňuje snadné uzpůsobení
měniče potřebám vašich aplikací. DeviceLogix™ řídí
výstupy a stavové informace přímo na měniči. Proto
lze měnič provozovat buď nezávisle, nebo v kombinaci
s nadřazeným řídicím systémem, čímž se napomáhá ke
zvýšení výkonnosti systému a produktivity.
knihovna funkčních bloků
vstupy a výstupy
místní a síťové
vzhled a charakter funkčního bloku RSLogix
digitální vstupy
digitální výstup
PowerFlex 750 s technologií DeviceLogix lze využít k:
• Zrychlení doby reakce díky řídicím výpočtům
probíhajícím přímo na měniči – snižují se požadavky
na prostupnost sítě
• Provádění převodu jednotek a dalších datové
manipulace, které nejsou vestavěny
• Čtení vstupů/psaní výstupů a řízení měniče
• Alternativním rozhodnutím při ztrátě spojení na
hlavní procesor
• Řízení ostatních měničů PowerFlex pomocí sítě
EtherNet/IP s topologií peer to peer
Technologie DeviceLogix se programuje pomocí:
RSLogix 5000, DriveExplorer v 6.01 a DriveTools SP v 5.01
vstupy datového spoje
výstup datového spoje
Senzor
Odchylovač
Vzestupný dopravník
Sestupný dopravník
Bezpečnost
Tyto bezpečnostní funkce snižují dobu odstávek,
zvyšují produktivitu a zlepšují bezpečnost zaměstnanců
i vybavení.
Řada PowerFlex 750 je k dispozici se dvěma volitelnými
bezpečnostními funkcemi:
1. Volitelně bezpečné odpojení krouticího momentu nebo
2. Sledování bezpečné rychlosti.
Sledování bezpečné rychlosti nabízí tyto výhody:
• Safe Torque-Off – Bezpečné odpojení krouticího
momentu
• Zastavení (Cat 0, 1 a 2)
• Safe Stop – Bezpečné zastavení
• Safe Limited Speed – Bezpečná omezená rychlost
• Safe Maximum Speed – Bezpečná maximální rychlost
• Safe Maximum Acceleration – Bezpečné maximální
zrychlení
• Safe Direction – Bezpečný směr
• Zero Speed Monitoring – Sledování nulové rychlosti
• Door Control and Monitoring – Řízení a sledování
ochranných krytů
• Enabling switch input – Povolovací vstupu
Funkce bezpečného odpojení krouticího momentu je
ideální pro bezpečnostní aplikace vyžadující snížení
rotačního výkonu motoru na nulu bez odpojení měniče od
napětí. Bezpečné odpojení krouticího momentu umožňuje
rychlé opětovné najetí stroje po bezpečnostním přerušení
a snižuje opotřebení opakovanými starty. Zaručuje
bezpečnostní kategorii až SIL CL3, PLe a CAT 3.
Funkce sledování bezpečné rychlosti je vhodná pro
aplikace vyžadující přístup do bezpečnostní zóny i během
pomalého pohybu zařízení. Sledování bezpečné rychlosti
obsahuje také vestavěné relé, které šetří místo a čas při
instalaci. Tento produkt má bezpečnostní kategorii až SIL
CL3, PLe a Cat 4. S funkcí sledování bezpečné rychlosti lze
kontrolovat a řídit rychlost aplikace, a obsluha tak může
vykonávat provozní činnost nebo údržbu bez zastavení
stroje.
Jestliže sledování bezpečné rychlosti detekuje rychlost
nad úroveň meze bezpečné rychlosti, nastane chyba
měniče, který vykoná postup bezpečného zastavení
BEZPEČNÁ OMEZENÁ RYCHLOST SE SLEDOVÁNÍM
OTEVŘEN´9 DVEŘÍ
Běžný
provoz
měniče
Zpoždění monitoringu –
Nastavuje obsluha na základě
požadavků dané aplikace
SKUTEČNÁ RYCHLOST
MEZ
BEZPEČNÉ
RYCHLOSTI
CHYBOVÁ ZÓNA
BEZPEČNÁ
OMEZENÁ
RYCHLOST
SLEDOVÁNÍ
DVEŘÍ
Spuštěno obsluhou
ČAS
Požadavek
na bezpečnou
omezenou rychlost
Sledování rychlosti
Sledování bezpečného
směru
Obsluha má přístup
ke stroji
x
Dveře
Uvolněny
Pokud se během obvyklého
provozu otevřou dveře, nastane
chyba měniče, který vykoná
postup bezpečného zastavení
SLEDOVÁNÍ
DVEŘÍ
Spuštěno obsluhou
Požadavek na bezpečnou omezenou
rychlost zrušen, Bezpečnostní reset,
Dveře uzamčeny a provoz obnoven
PowerFlex 753
400/480 V 0,75…250 kW/1…350 HP
600/690 V –
Integrace Logix • Add-on profily
Řídicí technologie
DeviceLogix™
Frekvenční měniče
PowerFlex řady 753
Řada PowerFlex 753 je ideální řešení pro víceúčelové
aplikace. Vestavěné vstupy a výstupy spolu se třemi
volitelnými pozicemi pro bezpečnost, zpětnou vazbu,
komunikaci nebo další vstupy a výstupy z těchto
měničů dělají flexibilní a nákladově efektivní řešení.
Volitelné bezpečnostní
funkce: Bezpečné odpojení
krouticího momentu,
Sledování bezpečné
rychlosti
Střídavý měnič PowerFlex 755 lze integrovat s programovatelnými procesory (PAC) ControlLogix a CompactLogix*
prostřednictvím parametrů měniče, které jsou ve skutečnosti
vloženy do daného PAC. Tato úroveň integrace je specifickým
rysem měničů PowerFlex 755 pro síť EtherNet/IP a umožňuje
přesnou synchronizaci většího počtu motorů.
* Integrace CompactLogix k dispozici od RSLogix 5000 V20
• Vestavěné instrukce
v RSLogix 5000
• Automatická konfigurace
zařízení (RSLogix 5000 V20)
• Add-on profily
✓
✓
✓
✓
✓
3
5
Prediktivní diagnostika
Volné pozice
Komunikace Volitelné moduly pro:
• EtherNet/IP™
• ControlNet™
• DeviceNet™
• a celou řadu průmyslových
síťových protokolů
Vestavěný Ethernetový port ve
standardní výbavě
Volitelné moduly pro:
• ControlNet
• DeviceNet
• Volitelné moduly pro celou
řadu průmyslových síťových
protokolů
V/V (vstupy a výstupy) Vestavěné standardní V/V
• 3 digitální vstupy,
1 reléový výstup,
1 polovodičový výstup,
1 analogový vstup,
1 analogový výstup,
1 vstup PTC
• Volitelně karty pro další V/V
Standardně 1 digitální vstup
• Volitelně karty pro další V/V
Polohování • Indexování
PowerFlex 755 je ideálním řešením pro aplikace vyžadující
pokročilé polohování, vyšší výkon nebo větší rozsah výkonu.
Měniče řady PowerFlex 755 jsou díky vestavěnému
ethernetovému portu snadno integrovatelné a mají navíc pět
volných pozic pro další karty zpětné vazby, V/V, bezpečnosti,
komunikací, popřípadě napětí 24 V DC.
0,75…900 kW/1…1 350 HP
250…1 100 HP/
200…1 000 kW
✓
Typy motorů • Indukční motory
Frekvenční měniče PowerFlex řady 755
PowerFlex 755
• Indukční motory
• Motory s permanentními
magnety (povrchové
a vnitřní)
•
•
•
•
Indexování
Elektronická vačka
Elektronická převodovka
Profily polohy a rychlosti
Zpětná vazba • Inkrementální
• Inkrementální
• EnDat, Hiperface, SSI a BiSS
Aplikační sady Naftový vrt
• Pump Jack, Pump Off
Zpracování vláken
• PJump a Traverse
Vertikální manipulace
• Torqprove
Naftový vrt
• Pump Jack, Pump Off
Zpracování vláken
• PJump a Traverse
Zapouzdření máčením
✓
✓
Materiály splňující
požadavky ROHS
✓
✓
Specifikace měničů PowerFlex 753 a PowerFlex 755
Rám1
2
3
4
5
6
7
A (ampéry)
2,1
3,5
5
8,7
11,5
15,4
22
30
37
43
60
72
85
104
140
170
205
260
302
367
456
Vstup 400 V AC (540 V DC)
Normální zatížení kW
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
Rám/Parametry
Vysoké zatížení kW
0,75
1,5
2,2
4
5,5
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
A (ampéry)
2,1
3,4
5
8
11
14
22
27
34
40
52
65
77
96
125
156
186
248
302
361
415
Vstup 480 V AC (650 V DC)
Normální zatížení HP
1
2
3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
Vysoké zatížení HP
1
2
3
5
7,5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
1 Třída rámu pro úchyty krytu skříně otevřeného typu.
Specifikace měničů PowerFlex 755, 315 kW/400 HP a více
Rám
8
9
8
9
8
9
8
9
Pokrač.
540
585
612
750
796
832
1 040
1 090
1 175
1 465
1 480
1 600
Lehké zatížení
Výstup [A]
1 min
3s
594
–
644
–
673
–
825
–
876
–
915
–
1 144
–
1 199
–
1 293
–
1 612
–
1 628
–
1 760
–
Pokrač.
485
545
590
710
765
800
960
1 045
1 135
1 365
1 420
1 540
1 min
534
600
649
781
842
880
1 056
1 150
1 249
1 502
1 562
1 694
3s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pokrač.
355
395
435
460
510
545
630
760
835
900
980
1 045
1 min
391
435
479
506
561
600
693
836
919
990
1 078
1 150
3s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pokrač.
330
370
410
460
500
530
650
710
790
860
960
1 020
1 min
363
407
451
506
550
583
715
781
869
946
1 056
1 122
3s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Měniče s třífázovým vstupem 380…400 V AC a vstupem 540 V DC
Normální zatížení
kW/HP
Výstup [A]
kW/HP
kW
Pokrač.
1 min
3s
kW
315
460 506 693
250
315
540 594
821
315
355
567
624
851
315
400
650
715
975
355
450
750
825
1 125
400
450
770
847
1 155
400
560
910
1 001
1 365
500
630
1 040
1 144
1 584
560
710
1 090
1 199
1 638
630
800
1 175
1 293
1 872
710
850
1 465
1 612
2 198
800
900
1 480
1 628
2 220
850
Měniče s třífázovým vstupem 480 V AC a vstupem 650 V DC
HP
Pokrač.
1 min
3s
HP
400
430
473
666
350
450
485
534
745
400
500
545
600
818
450
600
617
679
926
500
650
710
781
1 065
600
700
740
817
1 110
650
800
800
880
1 278
700
900
960
1 056
1 440
800
1 000
1 045
1 150
1 568
900
1 100
1 135
1 249
1 728
1 000
1 250
1 365
1 502
2 048
1 100
1 350
1 420
1 562
2 130
1 250
600 V AC třífázové měniče
HP
Pokrač.
1 min
3s
HP
350
295
325
490
300
400
355
391
533
350
450
395
435
593
400
500
435
479
639
450
500
460
506
711
500
550
510
561
765
500
700
595
655
918
600
800
630
693
1 071
700
900
760
836
1 140
800
950
825
908
1 260
900
1 000
900
990
1 368
950
1 100
980
1 078
1 470
1 000
690 V AC třífázové měniče
kW
Pokrač.
1 min
3s
kW
315
265
292
375
250
355
330
363
473
315
400
370
407
555
355
450
415
457
639
400
500
460
506
675
450
530
500
550
750
500
630
590
649
885
560
710
650
715
975
630
800
710
781
1 065
710
850
765
842
1 170
750
900
795
875
1 350
800
1 000
960
1 056
1 440
900
Pokrač.
385
456
472
540
585
642
750
880
910
1 040
1 090
1 175
Vysoké zatížení
Výstup [A]
1 min
3s
578
693
684
821
708
851
810
975
878
1 125
963
1 155
1 125
1 365
1 320
1 584
1 365
1 638
1 560
1 962
1 635
2 198
1 763
2 220
kW/HP
kW
200
250
250
315
315
355
400
500
500
560
630
710
Pokrač.
370
414
454
485
545
617
710
795
800
960
1 045
1 135
1 min
555
621
681
728
818
926
1 065
1 193
1 200
1 440
1 568
1 703
3s
666
745
818
926
1 065
1 110
1 278
1 440
1 568
1 728
2 043
2 130
HP
300
350
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1 000
Pokrač.
272
295
329
355
395
425
510
595
630
700
760
815
1 min
408
443
494
533
593
638
765
893
945
1 050
1 140
1 223
3s
490
533
593
639
711
765
918
1 071
1 140
1 260
1 368
1 470
HP
250
300
350
350
400
450
500
600
700
750
800
900
Pokrač.
215
265
308
370
375
413
460
500
590
650
750
795
1 min
323
398
462
555
563
620
690
750
885
975
1 125
1 193
3s
375
473
555
639
675
750
885
975
1 065
1 170
1 350
1 440
kW
200
250
300
355
375
400
450
500
560
630
710
800
Vstupní napětí
• 3 fáze:
• Frekvence:
• Funkce řízení bez napájení:
380 – 480 V +/– 10 %
47 – 63 Hz
0,5 s
Výstup
• Napětí
• Frekvence:
Nastavitelné od 0 V do max.
napětí motoru
0 – 650 Hz
Kalkulačky úspory energie
Rozměry
Přibližné rozměry – mm (palce)
Rám
Výška
Šířka
Hloubka
2
424,20 (16,7)
134,50 (5,30)
212,00 (8,35)
3
454,00 (17,87)
190,00 (7,48)
212,00 (8,35)
4
474,00 (18,66)
222,00 (8,74)
212,00 (8,35)
5
550,00 (21,65)
270,00 (10,63)
212,00 (8,35)
6
665,50 (26,20)
308,00 (12,13)
346,40 (13,64)
7
881,50 (34,70)
430,00 (16,93)
350,00 (13,78)
8
2 453,0 (88,36)
600 (23,62)
600 (23,62)*
8
2 453,0 (96,60)
600 (23,62)
800 (31,49)*
9
2 453,0 (96,60)
1 200,0 (47,20)
600,0 (23,6)*
9
2 453,0 (96,60)
1 200,0 (47,20)
800,0 (31,50)*
* K dispozici s hloubkou 600 mm a 800 mm pro různé druhy kabeláže.
Informace pro výběr viz publikace PFLEX-SG002 nebo 750-TD001.
Měniče a sada nástrojů Motion
Accelerator Toolkit
Tato sada konstrukčních nástrojů vám může napomoci
k významnému omezení časové a finanční nákladnosti
vývoje nových aplikací využívajících frekvenční měniče
PowerFlex AC Drives a servoměniče Kinetix. Tato sada
nástrojů nabízí skupiny modulů, jejichž kombinací lze
vytvořit:
• počáteční seznam materiálu
• počáteční soubor výkresů CAD pro schémata zapojení
a rozložení prvků v rozvaděči
Nové kalkulačky úspor energie vám ukáží, o kolik lze
snížit náklady na energie instalací měniče PowerFlex do
vaší aplikace s větrákem nebo čerpadlem při porovnání
s tradiční metodou řízení.
Nástroje si stáhněte na:
www.rockwellautomation.com/solutions/intelligentcontrol
Nástroj Motion Analyzer
Pro aplikace vyžadující více než konstantní zátěž
či rovnoměrnou rychlost může software Motion
Analyzer pomoci tím, že zpracuje potřebné složité
výpočty.
Nástroj Motion Analyzer je snadno použitelný, a tak
snižuje riziko chyb při návrhu rychlostních a pozičních
aplikací s měniči PowerFlex a servopohony Kinetix.
Sadu si stáhněte na:
http://ab.rockwellautomation.com/motion-control/
motion-analyzer-software
• počáteční řídicí program napsaný pro specifické
produkty využívané danou aplikací
• počáteční obrazovky HMI navržené pro specifické
produkty využívané danou aplikací
Sadu si stáhněte na: www.ba.moc/fo/iatools
Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, DeviceLogix, DriveExecutive, DriveExplorer, DriveObserver, DriveTools, Kinetix, PowerFlex a RSLogix jsou obchodní známky společnosti Rockwell Automation.
Obchodní známky, které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou majetkem příslušných společností. ControlNet, DeviceNet a EtherNet/IP jsou ochrannými známkami asociace prodejců Open
DeviceNet Vendor Association.
Vydání 750-PP001C-CS-P – říjen 2011
Nahrazuje vydání 750-PP001B-EN-P – srpen 2010
Copyright © 2011 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v USA.
Download

Střídavé frekvenční měniče PowerFlex® řady 750