Endokrinologický ústav, LK-EÚ
F012 Žádanka klinická biochemie
Endokrinologický ústav – Laboratorní komplement
Místo pro údaje laboratoře
Národní 8, Praha 1, 116 94, www.endo.cz, tel. 224 905 xxx
OKB (l. 244), OSP (l. 268)
Objednávka laboratorního vyšetření – klinická biochemie
Jméno pacienta:
Číslo pojištěnce:
(příp. pohlaví, datum narození):
Pojišťovna:
Diagnóza:
Razítko lékaře (jméno, adresa):
IČP:
Odbornost:
Datum a čas odběru:
Odebral:
Zasílaný materiál označte křížkem:
Plná krev srážlivá
Plná krev nesrážlivá
Sérová vyšetření
Cholesterol
HDL chol.
Triacylglyceroly
LDL chol.
Apo A1
Apo B
Natrium, Kalium, Chloridy
Vápník ionizovaný
Hořčík
Železo
Vápník celkový
Fosfor
Urea
Kreatinin
Sérum
Plazma
Funkce gonád, nadledvin
Den menstruačního cyklu: ...............
Menopauza
ANO NE
Steroidní spektrum (Kortizol ranní,
Testosteron, Estradiol, 17-OH progesteron, DHEA-S,
DHEA, Androstendion, Progesteron, SHBG,
Dihydrotestosteron, Aldosteron)
Androgenní spektrum (Testosteron,
17-OH progesteron, DHEA-S, DHEA, Androstendion,
LH, FSH, SHBG, Dihydrotestosteron)
Méně běžné steroidy (3β,17β androstendiol,
Epitestosteron, 17-OH pregnenolon sulfát, 7-oxo DHEA,
Pregnenolon sulfát, Allopregnanolon, 7-OH DHEA
Kortizol ranní
Moč
Sliny
Plodová voda
Plazmatická vyšetření
(Krev + K2EDTA, okamžitě do ledové tříště,
nutná separace plazmy v chlazené centrifuze a
transport zmrazené plazmy)
Plazmatická reninová aktivita **
Katecholaminy
Noradrenalin **/***
Adrenalin **/***
ACTH
Renin
Homocystein
Močová vyšetření
Čas sběru:
Množství moče:
Kyselina močová
Kortizol odpolední
Celková bílkovina
Testosteron
Natrium, Kalium, Chloridy - D
Estradiol
Vápník - D
17-OH progesteron
Fosfor - D
Bilirubin celkový
Sbíraná moč bez konzervace
Alfa-amyláza
Kreatinkináza
ALT
AST
DHEA-sulfát
GGT
ALP
Hořčík - D
DHEA-nekonjugovaný
Glukóza
Urea - D
Androstendion
C-reaktivní protein
Kreatinin - D
Progesteron
Glukóza - D
SHBG
Funkce štítné žlázy
C-peptid - D
Dihydrotestosteron
Albumin (mikroalbuminurie) - M **
TSH
hCG
Kortizol - D
Free T4
Aldosteron
T4
Jodurie - D,R
11-deoxykortizol
Free T3
21-deoxykortizol
T3
Pregnenolon
Tyreoglobulin
11-deoxykortikosteron
TRAK (protilátky proti TSH receptorům)
17-OH pregnenolon
Funkce pankreatu, hypofýzy,
ostatní
Kostní metabolismus
C-peptid *
Osteokalcin *
Inzulín *
25-hydroxyvitamin D (celkový) *
IGF-1*
1,25-dihydroxyvitamin D *
STH (růstový hormon) *
(R - ranní moč, D - 24 hodinový sběr,
M - mikroalbuminurie - noční sběr)
ALP kostní *
IGF BP-3 *
Vyšetření z plné krve
beta-CrossLaps *
C-reaktivní protein hs
Prolaktin
Parathormon - intaktní *
Kalcitonin *
Slinné vyšetření
PSA celkový
Kortizol **
LH (lutropin)
FSH (folitropin)
Vyšetření plodové vody
Serotonin
17-OH progesteron **
Selen - D ***
Sbíraná moč s konzervací
(30 ml 50% kyseliny octové)
Katecholaminy Noradrenalin - D **
Adrenalin - D **
Dopamin - D **
Metabolity katecholaminů
VMA - D **, HVA - D **,
Metanefrin - D**, Normetanefrin - D **
HIAA - D **
Serotonin - D **
(Krev + K2EDTA)
Hemoglobin A1c
Krevní obraz s dif. rozpočtem
Selen
Strana 1 (celkem 2)
Nabídku imunoendokrinologických a genetických
vyšetření (odb. 813 a 816)
naleznete na samostatných
žádankách
Endokrinologický ústav, LK-EÚ
F012 Žádanka klinická biochemie
* krev na vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!
** speciální odběr či sběr moči, dieta
*** časová dostupnost výsledků po domluvě tel. 224 905 270
** Vyšetření metanefrinů, katecholaminů a jejich metabolitů v plazmě a moči, vyšetření serotoninu v séru a moči:
Po dohodě s vaším ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem, internistou nebo kardiologem) je nutno upravit 14 dní před
vyšetřením antihypertenzní terapii, a to výměnou beta blokátorů, ACE inhibitorů, antagonistů AT II a diuretik za
blokátory kalciových kanálů, anebo alfa blokátory. Není vhodné ani užívání centrálně působících antihypertenziv.
Dále po dohodě s ošetřujícím lékařem je nutno 14 dní před odběrem krve (pokud to je to možné) vysadit inhibitory MAO,
antiparkinsonika, sulfonamidy, antibiotika, salicyláty a benzodiazepiny.
2 dny před odběrem či sběrem moče je nutné vynechat ve stravě kávu a jiné potraviny s kofeinem, černý, zelený, bílý čaj,
alkohol, kakao, ořechy, čokoládu, potraviny s vanilinem, sýry, banány, citrusy, zeleninu, silné bylinkové čaje a ovocné
šťávy. Toto opatření ale neznamená, že se má omezit příjem tekutin. Naopak - je nutné dodržovat pitný režim dle potřeby
a pít čistou vodu. Dále je doporučeno nekouřit nebo omezit kouření na minimum.
Odběr krve do K2EDTA se provádí po 30 minutách klidu na lůžku.
Upozornění: Pro stanovení katecholaminů v moči a jejich metabolitů je nutné vyzvednout sběrnou nádobu na moč v
odběrovém boxu v EÚ. Sběrné nádoby s konzervačním činidlem si mohou vyzvedávat jak pacienti lékařů
Endokrinologického ústavu při předložení žádanky s uvedenými požadavky, tak externí žadatelé, kterým jsou nádoby
vydány pouze za řádně vyplněný výměnný poukaz. Sběrná nádoba obsahuje 30 ml konzervační 50% kyseliny octové, z
tohoto důvodu se nesmí nádoba vymývat!!!
** Plazmatická reninová aktivita (PRA) – Angiotensin I
Podmínkou správné interpretace stanovení PRA je provádění odběrů krve za standardních podmínek přívodu sodíku
potravou, po dostatečně dlouhém (nejméně 1 týden) přerušení příjmu některých léčiv, především diuretik a adrenergních
beta-blokátorů. Pacient při odběru zaujímá polohu vsedě aspoň 10 minut před odběrem.
** Mikroalbuminurie:
Pacient se v průběhu dne před sběrem vyhne větší fyzické námaze, a pokud možno sníží příjem tekutin. Těsně před
spaním se vymočí do WC (tuto moč nesbírá!) a zaznamená čas s přesností na minuty (např. 22:25 hod).
Ráno se vymočí hned po probuzení do připravené nádoby a stejným způsobem zaznamená čas (např. 6:13 hod). Do
stejné nádoby sbírá i případnou noční moč.
Objem moči změří s přesností na ml, nejlépe odměrkou, vzorek odlije do malé čisté lahvičky. Na tuto lahvičku nebo na
žádanku zapíše oba časové údaje a změřené množství moče v ml, jméno a příjmení. Takto připravenou lahvičku přinese
s sebou k odběrům. Pokud pacient nemůže množství moče dostatečně přesně odměřit (nestačí pouze odhad), přinese
nádobu s celým množstvím moči, na kterou zaznamená pouze oba časové a osobní údaje.
** Sběr slin do nádobek Salivette:
POKYNY PRO PACIENTY:
Odběr provádějte nejméně 30 minut po jídle. Odzátkujte zkumavku, vyjměte z vrchní části žvýkací váleček a jemně jej
žvýkejte asi 2 minuty, aby se nasákl slinami. Poté vložte váleček zpět a uzavřete pečlivě zkumavku. Uchovávejte ji
v ledničce a do 24 hodin dopravte k lékaři.
POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ODEBRANÝCH SLIN:
Zkumavku Salivette s odebraným vzorkem slin centrifugujte 5 minut při 1000 g (cca 2000 – 2500 ot/min) a oddělte tak
sliny do spodní části zkumavky. Horní část zkumavky s válečkem po centrifugaci vyjměte a zlikvidujte jako biologický
odpad. Spodní část se slinným supernatantem zazátkujte a uchovávejte při - 20°C.
Zkumavku před centrifugací uchovávejte při 2 – 8°C, pro dlouhodobější skladování je možné celou zkumavku i
s válečkem též zmrazit.
** Vyšetření plodové vody:
Odběr plodové vody je nutno provádět na specializovaných pracovištích podle vnitřních předpisů příslušného pracoviště.
Endokrinologický ústav odběr plodové vody neprovádí.
V Endokrinologickém ústavu se dále provádí následující vyšetření - pouze po předchozí dohodě s pracovníkem
příslušného oddělení:
Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP):
Doc. Ing. Radovan Bílek, CSc., tel. 224 905 251: Amylin, CGRP-I, TRH, Adrenomedulin, plazmatické volné nefriny,
chromogranin A
P. Marta Velíková, DiS., tel. 224 905 246: Steroidní metabolom (kompletní steroidní spektrum stanovené GC-MS)
Oddělení molekulární endokrinologie (OME), vedoucí oddělení Mgr. Josef Včelák, tel. 224 905 265:
genetická stanovení (viz genetická žádanka), výzkumná RIA a ELISA stanovení, multiplexová ELISA stanovení (BioPlex)
Tato vyšetření nejsou hrazena pojišťovnou, je možné je provést pouze za přímou úhradu.
Strana 2 (celkem 2)
Download

Žádanka - Endokrinologický ústav