VSAKOVÁNÍ
Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou
Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod
Použití:
Vsakovací, retenční bloky
nebo šachtové nádrže.
DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ
4 kusy
Kč
/kus
2 550
Kč s DPH
/kus
3 060
8 kusy
1 600
1 920
Balení
Kč s DPH
/kus
372
Obj. číslo
Výrobek
Technická data
Balení
515.90.005
blok Rigo-fi ll-inspect
515.90.006
blok Rigo-fi ll-inspect
Š x H x V = 80 x 80 x 66cm
objem brutto 422l
objem zásobníku 400 l
Š x H x V = 80 x 80 x 35cm
objem brutto 224l
objem zásobníku 211l
Pokyn pro pokládku:
Při pokládce Rigo-fi ll inspect je nutné zohlednit náš návod pro pokládku!
ACO MARKANT®
ACO DRAIN®
ACO SELF
®
Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin
95 % a s průběžným inspekčním tunelem.
Objem bloku 950 l na m3.
Rozšířitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně
velkých zařízení.
Lze instalovat pod dopravními plochami.
Pomocí kontrolní šachty lze projíždět kamerou a provádět
vyplachování.
– příslušenství
Obj. číslo
519.90.200
koncová deska
800 x 330 x 20mm
1 kus
Kč
/kus
310
519.90.215
519.90.220
519.61.150
adaptér DN 150 KG
adaptér DN 200 KG
Rigo-fill inspect připojení
DN 150
Rigo-fill inspect připojení
DN 200
800 x 330 x 20mm
800 x 330 x 20mm
1 kus
1 kus
1 kus
360
360
260
432
432
312
1 kus
330
396
519.61.200
519.90.001
519.90.004
Výrobek
spojka bloků v jedné
vrstvě
spojka bloků ve více
vrstvách
2 vrstvy 1 ks/blok
3 vrstvy 1,3 ks/blok
4 vrstvy 1,5 ks/blok
Technická data
Koncová deska
Adaptér DN 150 KG
100 kusů
22
26
100 kusů
22
26
Adaptér DN 200 KG
spojka bloků
v jedné vrstvě
Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!
48
spojka bloků
ve více
vrstvách
VSAKOVÁNÍ
Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou
Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod
Quadro-control
Technická data
Kč
/kus
515.00.050
515.01.000
515.01.050
515.02.000
515.02.050
515.03.000
515.03.050
515.09.000
FRAENKISCHE Quadro-control 1/2
FRAENKISCHE Quadro-control 1
FRAENKISCHE Quadro-control 1+1/2
FRAENKISCHE Quadro-control 2
FRAENKISCHE Quadro-control 2+1/2
FRAENKISCHE Quadro-control 3
FRAENKISCHE Quadro-control 3+1/2
FRAENKISCHE Quadro-control
80x80x35cm
80x80x66cm
80x80x101cm
80x80x133cm
80x80x168cm
80x80x200cm
80x80x235cm
Objektová šachta
14 500
17 400
19 500
23 400
23 000
27 600
25 000
30 000
29 000
34 800
31 000
37 200
na vyžádání
na vyžádání
ACO MARKANT®
Kč s DPH
/kus
ACO SELF
Výrobek
ACO DRAIN®
Obj. číslo
®
Systémová šachta pro retenční bloky Rigo-fill inspect z PE. Díky svým
půdorysným rozměrům 80 x 80 cm pasuje přímo do retenční galerie
Rigo-fill inspect. Skládá se z těla šachty a šachtového nástavce. Každá
šachta má možnost jednoho vtoku a tří výstupů ve formě tunelů
(ve tvaru inspekčních tunelů Rigo-fill bloků pro jejich čištění a inspekci).
Barva je černá.
Příslušenství Quadro-control
Obj. číslo
Výrobek
Technická data
Kč
/kus
515.50.521
515.50.522
515.50.523
515.50.529
515.50.551
515.50.559
515.50.553
515.50.552
519.19.505
519.91.099
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
FRAENKISCHE Quadro-control
šacht. nástavec, DN600/200, l=1m
šacht. nástavec, DN600/200, l=2m
šacht. nástavec, DN600/200, l=3m
šacht. nástavec, DN600/200, objekt.
šacht. nástavec, DN600, l=1m
šacht. nástavec, DN600 objektová
šacht. nástavec, DN600, l=3m
šacht. nástavec, DN600, l=2m.
šacht. těsnící kroužek D600
filtr na jemné nečistoty
5 849
7 019
9 117
10 940
12 385
14 862
na vyžádání
3 268
3 922
na vyžádání
9 805
11 766
6 537
7 844
994
1 193
2 800
3 360
604033
604034
602063
602064
4031.10.00
4031.40.00
Poklop CityTop s rámem lift s odv., zatížení D400, BEGU rám, litinový poklop
Poklop CityTop s rámem lift bez odv., zatížení D400, BEGU rám, litinový poklop
Poklop ClassicTop lift s odv., zatížení D400, BEGU rám, BEGU poklop
Poklop ClassicTop lift bez odv., zatížení D400, BEGU rám, BEGU poklop,
Poklop LW 600 s odv., zatížení B 125, BEGU rám, BEGU poklop
Poklop LW 600 bez odv., zatížení B 125, BEGU rám, BEGU poklop
6 030
6 030
6 550
6 165
2 735
2 780
DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ
Kč s DPH
/kus
7 236
7 236
7 860
7 398
3 282
3 336
Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!
49
VSAKOVÁNÍ
Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou
Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod
ACO DRAIN®
ACO SELF
®
Příslušenství vsakovacích systémů
Geotextilie – filtrační tkanina z PP s nezvyklou kombinací
vysoké propustnosti vody, vysoké hustoty a optimální 4 m
šířky rozevření; zajišťuje dlouhodobé zachování filtrační
funkce. Třída robustnosti geotextilie 3.
CE-certifikace dle ČSN EN 13252.
Použití:
Speciální textilie pro
vsakovací systémy.
Obj. číslo
Výrobek
Technická data
Balení
Kč
/m2
Kč s DPH
/m2
516.95.000
516.95.002
Rigo-flor
šířka 4m; 200g/m2
šířka 4m; 200g/m2
50m = 200 m2
25m = 100 m2
70
84
70
84
šířka 4m; 200g/m2
10m = 40 m2
75
90
516.95.003
Rigo-flor
Rigo-flor
Z PE; velikost dle objednávky;
s napojovací trubkou a těsněními.
Použití:
Utěsnění Rigo-fillu na odtoku.
Čelní odtoková deska.
Obj. číslo
Výrobek
Technická data
Balení
517.93.000
hradicí deska
DN 200
1 kus
Kč
Kč s DPH
/m2
/m2
na dotaz
DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ
ACO MARKANT®
Hradicí deska
Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!
50
VSAKOVÁNÍ
Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou
Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod
0,50 m
o t o čn ý
®
Záslepka
Redukce
DN 200/100
DN 200/125
DN 200/160
Použití:
Jako proplachovací
a kontrolní šachta pro
vestavění do retenčního
bloku Rigo-fill inspect.
Obrázek:
Rigo-control s dolním přítokem pro
jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect
ACO SELF
Z PE; barva zelená; DA = 400. Integrovaný usazovací prostor
a otočný přítokový díl DN 200, resp. spodní přítok.
Včetně desek adaptéru a 2 spojovacích trubek DN 200.
Pomocí Rigo-control se připojují přítok a odvzdušnění retenčního
bloku Rigo-fill inspect.
Rigo-control umožňuje projíždění kamery a použití techniky na
proplachování kanalizace.
DA = 400 mm
DI = 350 mm
DA = 400 mm
DI = 350 mm
Záslepka
cca. 1,25 m
Obj. číslo
DN 200
DN 200
cca. 27 cm
cca. 27 cm
Výrobek
515.01.200
515.11.200
Rigo-control 1
Rigo-control 1/uZ
515.02.200
515.12.200
Rigo-control 2
Rigo-control 2/uZ
515.03.200
515.40.400
Rigo-control 3
Rigo-control
Technická data
Balení
pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect
1 kus
1 kus
pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect
se spodním přítokem
Kč
/kus
16 000
15 000
Kč s DPH
/kus
19 200
18 000
20 400
19 800
pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect
1 kus
pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect
s dolním přítokem
1 kus
17 000
16 500
pro třívrstvá zařízení Rigo-fill inspect
1 kus
18 500
objektová šachta
1 kus
Z PE; zelená barva.
Rigo-limit obsahuje škrtící zařízení (ARO 200 S) s definovanou
charakteristikou a volitelným průtokem.
ARO 200 S slouží ke kontrole a definovanému vypouštění
srážkové vody.
22 200
na dotaz
Použití:
Jako škrtící šachta pro
vsakovací zařízení Sicku-pipe,
Muri-pipe a Rigo-fill inspect
s omezením odtoku.
ACO MARKANT®
Obrázek:
Rigo-control 1
pro jednovrstvá zařízení
Rigo-fill inspect
DN 200
dolní
přítok
DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ
Redukce
DN 200/100
DN 200/125
DN 200/160
(Drén/KG 150)
DN 200
ACO DRAIN®
cca. 1,25 m
DA = 400 mm
DI = 350 mm
Odtok
DN 200
Přítok
DN 200
Výšky vzdutí
0,30 - 1,0 m
k zakoupení
v krocích po 10 cm
(další výška na dotázání)
Redukce
DN 300/200
Obj. číslo
512.40.400
512.40.600
Výrobek
Rigo-limit 20
Rigo-limit 40
Technická data
Balení
Kč
/kus
objektová šachta: 0 - 17 l/s
objektová šachta: 0 - 37 l/s
1 kus
na dotaz
1 kus
na dotaz
Kč s DPH
/kus
Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!
51
VSAKOVÁNÍ
Vsakovací systémy – hospodaření s dešťovou vodou
Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod
Příslušenství šachet
Obj. číslo
ACO SELF
®
511.50.400
Výrobek
Technická data
Balení
Kč
Kč s DPH
/kus
/kus
2 350
2 820
nástavná trubka
šachty
PE; DA = 400; délka 2 m
(včetně spojovacího nátrubku)
1 kus
516.10.400
spojovací nátrubek
pro zbývající délky nástavné trubky
1 kus
640
768
516.80.400
krytka pro stavební fázi z PE; pro šachtovou trubku DA=400
1 kus
230
276
516.85.100
poklop šachty
1 kus
1 600
1 920
litina; třída B 125*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní
prstenec bez větracích otvorů
1 kus
5 400
6 480
litina; třída A 15; s aretací
Nástavná
trubka
2m
Dvojitá
spojka
Krytka
pro stavební
fázi
s větráním
ACO DRAIN®
516.84.001
poklop šachty
516.84.401
poklop šachty
litina; třída D 400*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní
prstenec bez větracích otvorů
1 kus
6 700
8 040
516.84.000
poklop šachty
litina; třída B 125*)
1 kus
5 500
6 600
47 cm
ACO MARKANT®
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní
prstenec, s větracími otvory
poklop šachty
litina; třída D 400*)
litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní
prstenec, s větracími otvory
1 kus
6 800
8 160
516.84.100
vtokový rošt
litina; třída B 125;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní
prstenec
1 kus
5 700
6 840
litina; třída D 400;
vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní
prstenec
1 kus
7 000
8 400
1 kus
4 200
5 040
Litinový poklop
třída B a D
s nebo bez
větracích otvorů
betonový
podkladní prstenec
47 cm
vtokový rošt
Vtokový rošt
třída B a D
10 cm
10 cm
Betonový
podkladní
prstenec
*) Na přání a za příplatek lze dodat s aretací (dodací lhůta cca 6 týdnů).
516.83.000
poklop šachty
Betonový
poklop
cm
beton; 72 x 72 x 12 cm.
mimo dopravní zátěž; bez větracích otvorů
72
DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ
10 cm
10 cm
516.84.400
516.84.500
12 cm
72 cm
516.90.002
filtrační sada velká
velký lapač nečistot a velký filtrační sáček
1 sada
2 150
2 580
516.90.012
velká údržbová sada
3 kusy velkých filtračních sáčků
1 sada
4 400
5 280
516.90.013
malá údržbová sada
3 kusy malých filtračních sáčků
1 sada
4 400
5 280
516.91.002
sběrač pevných
nečistot - plochý
pro veškeré šachty s ARO
1 kus
1 570
1 884
516.98.999
zvedací hák
pro malou filtrační sadu; délka 90 cm
1 kus
410
492
516.13.200
redukce
DN 200/DN 100 Drén
1 kus
260
312
516.14.200
redukce
DN 200/DN 100 KG
1 kus
260
312
516.12.200
redukce
DN 200/DN 125 Drén/KG
1 kus
260
312
516.11.200
redukce
DN 200/DN 160 Drén/150 KG
1 kus
260
312
516.80.200
záslepka
DN 200 pro otočný přítok
1 kus
145
174
516.81.300
koncovka
pro odtok DN 300 Sicku-control
1 kus
335
402
Další tvarovky na dotázání.
Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!
52
Litinový poklop
třída A
(bez větracích
otvorů)
s aretací
Filtrační sada
velká
0,90 m
Zvedací hák
Sběrač
pevných
látek plochý
Download

Drenáž.potrubí, šachty a bloky Sicku, Muri, Quadro, Rigo