Nabídka kurzů
Vážení zájemci o obor hiporehabilitace,
rádi bychom Vás seznámili s nabídkou
kurzů nově akreditovaného zařízení
C. H. Mirákl, o.p.s.
Organizace nabízí inovativní kurzy a workshopy, které mají souhlasné
stanovisko UNIFY ČR, a dále pak kurzy certifikované, které absolventa
opravňují k vykonávání hipoterapie jako léčebné metody.
Inovativní kurzy
Základy hiporehabilitace v praxi I.
(14. 3. 2015 a 25. 4. 2015)
Vodění koní v hipoterapii I.
(15. 3. 2015 a 26. 4. 2015)
Workshopy
Centrum
Workshop pro vodiče a trenéry koní
hiporehabilitace
Certifikovaný
kurz o.s.
Mirákl,
Workshop pro fyzioterapeuty
(30. 5. 2015)
(31. 5. 2015)
Hipoterapie u dětské mozkové obrny
(podzim 2015)
Sídliště Hůrka 1027
278 01 Kralupy nad Vltavou
Kurz je pořádán ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Piafa Vyškov a
absolventa opravňuje k vykonávání hipoterapie jako léčebné metody.
Na základě indikace lékaře může fyzioterapeut – specialista v hipoterapii
provozovat hipoterapii za úhradu spojenou se zdravotními pojišťovnami ČR.
Kurz má celkový rozsah 200 vyučovacích hodin.
č. ú. 107-3994350237/0100
Více informací
naleznete na www.chmirakl.cz,
nebo se informujte
[email protected]
| www.chmirakl.cz
telefonicky u Mgr. Kateřiny Karáskové na čísle 777 578 613.
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.
+420 777 578 613 | [email protected]
Download

Nabídka kurzů - Centrum hiporehabilitace Mirákl, ops