Technický manuál
STŘEŠNÍ SYSTÉMY
MapeplaN T TPO/FPO
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
Seznam
Str.
04
1. Zelené inovace
Str.
05
2. Smart White bílý reflexní koncept
Str.
06
3. Výrobní proces
Str.
08
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Str.
18
5. Příslušenství
Str.
20
6. Konstrukční detaily
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
1. Zelené inovace
ISO 14001
Výrobní závod certifikovaný ve smyslu norem ISO 14001
30%
30% zdrojů energie pochází z obnovitelných zdrojů
100%
Vodní zdroje využívané v procese výroby jsou
následně 100% recyklovány
Odpady vznikající v procesu výroby jsou následně
100%ně recyklovány
100%
Certifikace ve smyslu LEED *
70%
NÍZKÝ
VLIV
CO2
Snížení spotřeby obalových materiálů až o 70%
Proces výroby přátelský k životnímu prostředí
Snížení tvorby CO2
* LEED (Leadership in Energy and Evinromental Design) je mezinárodně
uznaný certifikovaný systém pro ekologicky přátelské “zelené” stavby. Je
mezinárodním oceněním pro ekologicky přátelskou architekturu, výstavbu
realizovanou podle nejpřísnějších ekologických norem.
4
2. Smart White bílý reflexní koncept
Střešní syntetické fólie Mapeplan T Smart White jsou vyráběny systémem bílé reflexní signální vrstvy, který
optimálně odráží sluneční záření. V porovnání s černou/tmavou střechou, Mapeplan T Smart White snižuje
povrchovou teplotu střechy o vice než 50 %. Mapeplan T Smart White, tak snižuje teplotu střešní
konstrukce a udržuje konstantní vnitřní teplotu budovy.
TMAVÝ
TMAVÝ
POVRCH
POVRCH
SMART WHITE SMART WHITE
POVRCH
MAPEPLAN T
POVRCH
MAPEPLAN T
Zodpovědnost
REFLECTANCE
HIGH
CONCEPT
LO
CE
RFA
SU
RE
ER
TU
W
RA
PE
EM
LO
WE
PO
R
LLU
TIO
N
S MA R T W H I T E
ER
LOW
S
ON
SSI
EMI
LO
WE
R IN
TE
SID E
MP
ERA
TUR
E
T
INCRE
ASED ENERGY
SAVING
5
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
3. Výrobní proces
6
• Systém řazení kvality podle ISO 9001/2000
• Výrobní linka poslední generace umožňující multi-extrusion coating (vícenásobnou ko-extruzi)
• Výroba PVC-P v jednom kroku – extruze nosné vložky a obou vrstev současně
• Ekologicky přátelský systém napájení vákuovým potrubím
• Nepřetržitý proces elektronické kontroly tloušťky hydroizolační fólie
• Video elektronický kontrolní systém na kontrolu kvality povrchu hydroizolační fólie z obou stran
• Systém na zamezení zvlnění se hydroizolační fólie při návinu do rolí
• Systém na dodatečné odhalení chyb v procese výroby
• Koncept úplné kvality: od přípravy suroviny až po finální produkt
7
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Oblast použití
Plnoplošně zatížené
Mechanicky kotvený
systémy a střešní
systém
zahrady
Mapeplan T M
■
Mapeplan T Mf
■
Mapeplan T B
Mapeplan T Af
Mapeplan T D je homogenní detailová hydroizolační fólie.
8
Lepené systémy
■
■
GRAFICKÁ LEGENDA
9
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
MECHANICKY KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Syntetická hydroizolační membrána z pružného polyolefínu TPO/FPO s vysoce odolnou polyesterovou nosnou vložkou.
Syntetická střešní hydroizolační fólie pro nechráněné mechanicky kotvené ploché střechy.
MAPEPLAN T M je vyráběný systémem multi-extrusion coating (vícenásobné ko-extruze), vložení vnitřní nosné vložky je bez její
pro-laminace. Standardní barva vrchní vrstvy je Smart White, spodní vrstva je černá. Mapeplan TM je odolná proti UV záření a může být
vystavená jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.
Standardní tloušťka
Mapeplan T M
1,2 mm
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
(Jiné tloušťky jsou k dispozici na požádání).
Zamezení vzniku chyb v místě sváru: hydroizolační fólie je mechanicky kotvená k podkladu v místě podél montážního přesahu pomocí
systémových kotev a šroubů, je vhodná pro všechny typy běžných podkladů (trapézový plech, beton, dřevo, atd.)
10
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Vlastnosti fólie MAPEPLAN T M:
• Vysoká reflektivita slunečního záření
• Ekologicky přátelská
• Odolná proti stárnutí
• Ohebná při nízkých teplotách
• Odolná proti propíchnutí
• Odolná proti kroupám
• Odolná proti UV záření
• Vysoce účinná, jednoduchá svařitelnost
• Bez obsahu změkčovadel
• Paropropustná
• Rozměrově stabilní
• Výborná požární odolnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Montážní přesah/Teplovzdušný svár
Systémový kotvící prvek
Střešní hydroizolační fólie Mapeplan T M
Tepelná izolace
Parozábrana, například Mapeplan VB PE
Nosná vrstva
11
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
MECHANICKY KOTVENÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM
Syntetická střešní hydroizolační fólie z pružného polyolefínu TPO/FPO vyztužená polyesterovou nosnou vložkou, kašírovaná ze spodní
strany netkanou geotextilií 300 g/m². Syntetická hydroizolační fólie vhodná pro nechráněné mechanicky kotvené ploché střechy. Vhodná
na podklady s nižší kvalitou vyhotovení povrchů. MAPEPLAN T Mf je vyráběný systémem multi-extrusion coating
(vícenásobné ko-extruze), vložení vnitřní nosné vložky je bez její pro-laminace. Standardní barva vrchní vrstvy je Smart White,
spodní vrstva je černá. Mapeplan T Mf je odolná proti UV-záření a může být vystavená jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.
Standardní tloušťka
Mapeplan T Mf
1,2 mm
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
(Jiné tloušťky jsou k dispozici na požádání).
Zamezení vzniku chyb v místě sváru: hydroizolační fólie je mechanicky kotvená k podkladu v místě podél montážního přesahu pomocí
systémových kotev a šroubů, je vhodná pro všechny typy běžných podkladů (trapézový plech, beton, dřevo, atd.)
12
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Vlastnosti fólie MAPEPLAN T Mf:
• Vysoká reflektivita slunečního záření
• Ekologicky přátelská
• Odolná proti stárnutí
• Ohebná při nízkých teplotách
• Odolná proti propíchnutí
• Odolná proti kroupám
• Odolná proti UV záření
• Vysoce účinná, jednoduchá svařitelnost
• Bez obsahu změkčovadel
• Paropropustná
• Rozměrově stabilní
• Výborná požární odolnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Montážní přesah/Teplovzdušný svár
Systémový kotvící prvek
Střešní hydroizolační fólie Mapeplan T Mf
Tepelná izolace
Parozábrana, například Mapeplan VB PE
Nosná vrstva
13
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
PLNOPLOŠNĚ ZATÍŽENÝ SYSTÉM
Syntetická střešní hydroizolační fólie z pružného polyolefínu TPO/FPO s rozměrově stabilní nosnou vložkou ze skleněných vláken.
Vhodná pod štěrkový zásyp nebo pod vegetační vrstvy střešních zahrad.
Hydroizolační fólie je vyráběná systémem multi-extrusion coating (vícenásobné ko-extruze), vložení vnitřní nosné vložky je bez její
pro-laminace. Standardní barva vrchní vrstvy je Smart White, spodní vrstva je černá. Mapeplan T B je odolná proti UV-záření,
mikroorganizmům a proti prorůstání kořenů.
Standardní tloušťka
Mapeplan T B
1,2 mm
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
(Jiné tloušťky jsou k dispozici na požádání).
Plnoplošně zatížený systém: fólie je zatížená štěrkem, dlažbou, betonovými deskami, nebo vrstvami střešních zahrad.
14
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Vlastnosti fólie MAPEPLAN T B:
• Vysoká reflektivita slunečního záření
• Ekologicky přátelská
• Odolná proti stárnutí
• Odolná proti prorůstání kořenů
• Odolná proti mikroorganizmům
• Ohebná při nízkých teplotách
• Odolná proti propíchnutí
• Odolná proti UV záření
• Vysoce účinná, jednoduchá svařitelnost
• Bez obsahu změkčovadel
• Paropropustná
• Rozměrově stabilní
• Výborná požární odolnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Montážní přesah/Teplovzdušný svár
Štěrkový zásyp
Ochranná vrstva
Střešní fólie Mapeplan T B
Tepelná izolace
Parozábrana, například Mapeplan VB PE
Nosná vrstva
15
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
LEPENÝ SYSTÉM
Syntetická střešní hydroizolační fólie z pružného polyolefínu TPO/FPO vyztužená rozměrově stabilní vložkou ze skleněných vláken, kašírovaná
ze spodní strany netkanou geotextíiií 300 g/m². Lepený systém vhodný na plnoplošně lepené střechy pomocí lepidel MAPEI Mapeplan ADS 100.
Vhodná na podklady s nižší kvalitou vyhotovení povrchů. Hydroizolační fólie MAPEPLAN T Af je vyráběná systémem multi-extrusion
coating (vícenásobné ko-extruze), vložení vnitřní nosné vložky je bez její pro-laminace. Standardní barva vrchní vrstvy je Smart White,
spodní vrstva je černá. Mapeplan T Af je odolná proti UV-záření a může být vystavená jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.
Standardní tloušťka
Mapeplan T Af
1,2 mm
1,5 mm
(Jiné tloušťky jsou k dispozici na požádání).
Lepený systém: hydroizolační fólie se lepí k podkladu pomocí lepidla Mapeplan® ADS 100.
16
1,8 mm
2,0 mm
4. Střešní systémy s použitím TPO/FPO fólií
Vlastnosti fólie MAPEPLAN T Af:
• Vysoká reflektivita slunečního záření
• Ekologicky přátelská
• Odolná proti stárnutí
• Ohebná při nízkých teplotách
• Odolná proti propíchnutí
• Odolná proti kroupám
• Odolná proti UV záření
• Vysoce účinná, jednoduchá svařitelnost
• Bez obsahu změkčovadel
• Paropropustná
• Rozměrově stabilní
• Výborná požární odolnost
1. Montážní přesah / Teplovzdušný svár
2. Střešní fólie Mapeplan T Af kašírovaná
ze spodní strany netkanou geotextilií
3. Lepidlo Mapeplan ADS 100
4. Celoplošně lepená tepelná izolace
5. Celoplošně lepená parozábrana, například oboustranně
samolepící asfaltový pás Polyvap SA
6. Nosná vrstva
17
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
5. Doplňky
18
MAPEPLAN T WALKWAY
Ochranná syntetická střešní hydroizolační fólie z TPO/FPO s protismykovou úpravou.
Strukturovaný povrch.
Mapeplan T WALKWAY je odolná proti UV záření a může být vystavená jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.
Standardní tloušťka: 1,5 mm.
Barva: tmavě šedá.
MAPEPLAN T D
Homogenní syntetická střešní hydroizolační fólie z TPO/FPO – detailová fólie.
Mapeplan TD je odolná vůči UV záření a může být vystavená jakýmkoliv povětrnostním podmínkám.
Standardní tloušťka: 1,5 mm.
Standardní barva: vrchní i spodní vrstva je Smart White.
MAPEPLAN VB PE
Parozábrana LDPE.
POLYDREN
Separační a ochranné geotextilie z netkaného polyesteru nebo polypropylenu.
Výrobní program obsahuje všechny doplňky pro realizaci Mapei T střešního systému.
19
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
6. Kontrukční detaily
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dilatace
Montážní přesah
Teplovzdušný svár
Mapeplan T
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná vrstva
Stlačitelná tepelná izolace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Okapový profil
Teplovzdušný svár
Systémový kotvící prvek
Mapeplan T
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná vrstva
Opora
Systémový kotvící prvek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Montážní tmel
Ukončovací profil
Montážní přesah/teplovzdušný svár
Mapeplan T
Existující hydroizolační krytina
Opora
Mechanické upevnění
Ukončovací profil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ochranný košík vtoku
Vtok
Teplovzdušný svár
Mapeplan T
Tepelná izolace
Parozábrana
Opora
Systémový kotvící prvek
21
Střešní systémy
MAPEPLAN T TPO/FPO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Okap
Systémový kotvící prvek
Teplovzdušný svár
Tepelná izolace
Mapeplan T
Parozábrana
Opora
Systémový kotvící prvek
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
22
Okapový profil
Teplovzdušný svár
Mapei lepidlo Mapeplan ADS 300
Mapeplan T
Ochranná a drenážní vrstva
Štěrkový zásyp
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná konstrukce
Systémový kotvící prvek
6. Kontrukční detaily
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Okapový profil
Montážní tmel
Ukončovací profil
Teplovzdušný svár
Mapeplan T
Půda pro střešní zahrady
Ochranná a drenážní vrstva
Tepelná izolace
Parozábrana
Nosná konstrukce
Systémový kotvící prvek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Montážní tmel
Ukončovací profil
Mapei lepidlo Mapeplan ADS 300
Teplovzdušný svár
Mapeplan T
Ochranná a drenážní vrstva
Štěrk
Obrubník
Půdní substrát pro střešní zahrady
Parozábrana
Nosná konstrukce
Systémový kotvící prvek
Ukončovací profil
23
Technický manuál
STŘEŠNÍ SYSTÉMY
Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předcházejícího upozornění změnit
všechny položky nevyhnutelné pro zkvalitnění produktů.
RELATIONAL - (CZ) 05/10 - 1000
MAPEPLAN T TPO/FPO
www.mapei.com
Výrobce produktů řady MAPEPLAN
Právní oddělení - Viale Jenner, 4 - 20159 Milano
Administrativní oddělení - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - [email protected]
Download

MAPEPLAN T TPO/FPO