LEAN CENTER - ,, Továrna v malém“ pro štíhlý podnik
Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vchod C26A 1
Profiraum Montáž – trénink na reálných dílech dle požadavku provozu
Tréninkové centrum Montáž – trénink základních dovedností
Lean Admin – trénink v reálném prostředí kanceláře
Lean Training – trénink principů a metod štíhlého podniku
Tréninkové centrum Svařovna – trénink základních dovedností
Tréninkové centrum Úspory energií – trénink na herních stanicích
Profiraum Svařovna - trénink na reálných dílech dle požadavku provozu
Vchod C26A 2
Exkurze – Lean Center
Doba trvání
90 minut
Cena/Skupina
2.400,- Kč
Počet účastníků
4–6
V ceně je zahrnuto:
V budově Lean Center prohlídka ve 3. patře – ukázka Lean Trainingu. V Lean Centru se budou zaměstnanci
společnosti a dodavatelé automobilky prostřednictvím školení obsáhle seznamovat s principy štíhlé výroby a
štíhlého řízení. Filozofií „štíhlé výroby/štíhlého řízení“ je štíhlý podnik, který díky svému trvalému zlepšování
dosáhne jednoduché, efektivní, kvalitní a levnější výroby.
Doba trvání
180 minut
Cena/Skupina
3.800,- Kč
Počet účastníků
4–6
V ceně je zahrnuto:
Kompletní prohlídka nové budovy Lean Center, a to Lean Training, Lean Admin, Tréninkové centrum montáže,
profiraum montáže a tréninkové centrum svařovny s profiraumem svařovny.
Lean Center v Mladé Boleslavi je největším tréninkovým komplexem tohoto druhu, jaké automobilka v České
republice provozuje. Tréninkové prostory jsou umístěny na čtyřech podlažích o celkové ploše 5.657 m2.
Download

Lean Center