PPAP
praktický postup vzorkování
nových dílů a požadavky
na dodavatele v automobilním
průmyslu
NEVER STOP IMPROVING
Cíl kurzu:
Sjednocení postupů pro práci s dodavateli a nastavení přístupů k vyžadování
součinnosti dodavatelů v souladu ISO/TS 16949.
Pro koho je kurz určen?
Pracovníci odborných útvarů nákupu, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů
a dílů v automobilním průmyslu, včetně následného zabezpečování logistiky a kvality vstupních
produktů v sériové výrobě.
Rozsah: 1 den (8 hodin).
Cena: 4.500,- Kč (+ DPH).
Co se naučíte?
• Budou prezentovány příklady práce s dodavateli a zlepšování efektivnosti jejich dodávek s
využití principů štíhlého podniku.
• Řízení projektu nové výroby (APQP) souvisí s trvalou podporou sítě dodavatelů.
• Účastníci si budou moci zkalibrovat své postupy a přístupy PPAP, resp. VDA2 pro práci s
dodavateli.
• Možnost výměny zkušeností s využíváním „Potencionální analýzy“ (VDA 6.3) a dalších metod,
souvisejícím se vzorkováním vstupních materiálů a dílů.
• řešení reklamací podle metody 8D.
Přednášející
Přednáší zkušení lektoři s kvalifikací IRCA, EOQ registrovaný Lead Auditor, Auditor ISO/TS
16949 2. stranou VDA/QMC, Auditor procesu VDA.
Metody výuky
Výklad, praktické zkušenosti a příklady, diskuse.
Forma ukončení
Na závěr bude účastníkům předán certifikát o absolvovaném školení.
Kontaktujte nás:
NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava
NEVER STOP IMPROVING
567 300 215
[email protected]
www.nqa.cz
Osnova
1) Projekt rozvoje dodavatelů, nástroje a metody využívané v dodavatelských sítích
• Specifické požadavky zákazníka dle ISO/TS 16949
o Základní požadavky na proces „Nákup“
o Zdůraznění prvků normy, které dodavatel musí splnit
o Rozšířené požadavky zákazníků (CSR'S)
• Rozvíjení partnerských vztahů
o Rychlá reakce na problém u zákazníka (8D)
o Manuál dodavatele a dohoda o kvalitě dodávek
o Audit procesu
o První kroky
• Požadavky na řízení projektu rozvoje dodavatelů
o Zásady projektového řízení a práce týmu
o Hodnocení stavu projektu PPAP (Status report)
o Listy otevřených problémů (LOP)
• Ošetření rizik v projektu PPAP
o Identifikace oblastí zvýšených rizik
o Hodnocení a zmírnění rizik u dodavatelů
• WS „Auditů u dodavatelů“
o Rozsah požadavků na dodavatele
o Želví diagram procesu nákupu
2) PPAP pro rozvoj dodavatelů – praktický náhled na schvalování dílů a výrobních procesů podle metodik
PPAP a VDA, včetně požadavků na vzorkování nakupovaných dílů a zajišťování kooperací.
• Etapy procesu PPQP
o Potencionální analýza (VDA6.3)
o Povinnost dodavatele
o Specifické požadavky zákazníka
o Časový plán projektu
• Proces schvalování dílů do série
o Účel a rozsah
o Významná výrobní dávka
o Důvody k oznamování a předkládání
o Úrovně a status předkládání
o Part Submission Warrant – obsah a chronické nedostatky
• Základní požadavky na předkládání dokumentace
o Úrovně předkládání dokumentace pro PPAP a VDA2
o Praktické procvičení na základních záznamech (Workflow Diagram, FMEA, CP, GR&R,
SPC…)
• WS – příprava PSW
o Postup
o Kontrolní seznam (Checklist)
"Školení bylo
smysluplné a
jednotlivá témata na
sebe navazovala.
Ilustrační formuláře,
které byly rozdávány
hodnotím velice
pozitivně."
"Zkušení lektoři a
poutavý výklad."
"Školení bylo věcné, smysluplné, naplňující a
inspirativní."
"Oceňuji proaktivní přístup lektorů
a ukázky z praxe."
Kontaktujte nás:
NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava
NEVER STOP IMPROVING
567 300 217
[email protected]
www.nqa.cz
FS/07 July 12
Download

Školení PPAP