Spinální jednotky v ČR
Spinální jednotky při nemocnicích
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Fakultní nemocnice Motol - Praha
Aktualizace:
www.fnmotol.cz/spinalni-jednotka
02/2011
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
objednání do ambulance: 224 439 253
primář MUDr. Jiří Kříž, tel: 224 439 207, email: [email protected]
vrchní sestra Bc. Hana Jirků, tel: 224 439 208, email: [email protected]
lékařský pokoj: 224 439 253 nebo 255
sesterna: 224 439 229 nebo 228
sociální poradenství Bc. Magdalena Vrbová, tel: 224 431 172
Úrazová nemocnice - Brno
Aktualizace:
www.unbr.cz/article.asp?
02/2011
nArticleID=5&nDepartmentID=6&nLanguageID=1
Ponávka 6, 662 50 Brno
obecný do nemocnice: 545 538 111
Prof. MUDr. Peter Wendsche, Csc., vedoucí lékař a odborný lékař pro
chirurgii a traumatologii:
tel: 545 538 276 nebo 602 791528, email: [email protected]
MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., staniční lékař Spinální jednotky, odborný lékař pro
chirurgii a traumatologii
tel: 545 538 393 nebo 394 nebo 397
MUDr. Taťána Šrámková, Csc., psychiatr a sexuolog
tel: 545 538 393 nebo 394 nebo 399
MUDr. František Havelka, odborný lékař pro neurologii
tel: 545 538 354
MUDr. Martin Sutorý, Csc., odborný lékař pro chirurgii a urologii
tel: 545 538 652
p. Michal Indruch, vedoucí rehabilitace
MUDr. Naděžda Poršeková, vedoucí lékař rehabilitační základny
Tel.: 545 538 392 nebo 753 nebo 622
p. Jana Jahodová, staniční, ošetřovatelská péče
tel: 545 538 394
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Zařízení
Fakultní nemocnice s poliklinikou - Ostrava - Poruba
www.fno.cz/neurochirurgicka-klinika/neurochirurgicka-klinika
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
rychlý kontakt, ústředna nemocnice: 597 371 111
(spinální jednotka je součástí neurochirurgické kliniky)
Staniční lékař MUDr. Michael Mrůzek
Staniční sestra Anna Macíková
tel: 597 375 407 nebo 412
Aktualizace:
02/2011
Krajská nemocnice Liberec
Aktualizace:
Adresa
Telefon
Ostatní
www.nemlib.cz/web/index.php?menu=1_33_97
02/2011
Husova 10, 460 63 Liberec 1
485 313 252
obecný, tel: 485 313 252, email: [email protected]
primář MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.
tel: 485 312 263, email: [email protected]
vrchní sestra Pavla Bártová
tel: 485 312 467
vedoucí lékař MUDr. Jaroslav Šrám
tel: 485 312 485 nebo 485 313 252, email: [email protected]
Spinální jednotky při rehabilitačních léčebnách
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Zařízení
Adresa
Telefon
Ostatní
Rehabilitační ústav Kladruby
www.rehabilitace.cz
Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi
obecný: 317 881 111
primářka MUDr. Marie Kulakovská
tel: 317 881 310, email: [email protected]
vrchní sestra Zdena Hrdinová
tel: 317 881 305, email: [email protected]
Aktualizace:
02/2011
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže
Aktualizace:
Košumberk
02/2011
www.hamzova-lecebna.cz
Luže - Košumberk 80, 538 54
info centrum: 469 648 147
(rehabilitace IV. (pavilóny G, Gsj, D, H) – s.j. umístěna v pavilonu G)
primářka MUDr. Miroslava Sílová
tel: 469 648 600, 601: e-mail: [email protected]
vrchní sestra Marie Hladká
tel: 469 648 602: e-mail: [email protected]
obecně, info centrum: tel: 469 648 147, email: [email protected]
Rehabilitační ústav Hrabyně
Aktualizace:
www.ruhrabyne.cz
02/2011
Hrabyně 747 67
recepce, tel: 553 603 111
primáři MUDr. Adámek Pavel, MUDr. Knap Jiří
vedoucí sestra Pchálková Jarmila
příjmová kancelář, tel: 553 603 212, email: [email protected]
Download

Ministerstva ČR